Harry’s focus op Israel 470

Israel, 16 juni 2013

De algemene toestand in het Midden-Oosten is moeilijk te overzien en er is eigenlijk geen verstandig woord over te zeggen.
In Egypte wordt gevochten opdat president Morsi vervangen wordt. In Libanon is de Hezbollah niet actief als een echte politieke partij, maar als een pure terroristengroep. In Syrië vecht Assad om zich te handhaven. In Iran is een nieuwe president gekozen. Volgens de papieren een gematigd figuur. Maar de vraag is of hij voldoende macht heeft om dat land te normaliseren. De Hamas in de Gaza strook heeft evenals de PA in Judea en Samaria interne politieke, sociale en religieuze botsingen en gevechten Jordanië wordt overstroomd door vluchtelingen en moet maatregelen nemen om als land te kunnen functioneren.

In Israel kan een ieder van Bibi horen dat zijn regering er alles aan doet om land en volk te beschermen. En al we zien hoe de afgelopen dagen de UEFA voetbal-kampioenschappen zijn georganiseerd, dan blijken we in een toch wel normaal en bijzonder democratisch land te leven.
Dinsdag is het groot feest om de 90ste verjaardag van de oudste politieke leider, president Peres, te vieren. Het aantal toeristen is groter dan ooit. Dus objectief gezien, leven we, zoals gesteld, een normaal dagelijks bestaan. De hoofdpijn is onder meer de druk van Obama, die een 2-statenoplossing wil doordrukken. Daar heeft men hier wel oren naar. Maar dan wel eventueel 2 staten, waarbij de veiligheid gewaarborgd zal zijn. En dat is denkelijk een onmogelijke opdracht.

1. Israel en de nabije toekomst
De uitspraken van regeerders en andere politici blijven komen en klinken.
De minister van Economische Zaken en leider van Bayit, Yehudi Bennett, zegt:
“Ik zie geen vrede aan de horizon. Het Midden-Oosten valt uit elkaar.
Tsipi Livni, een van onze ministers, zegt op 10/6 dat Bibi een beslissing moet nemen. Zij bedoelt dus : praten met de PA en akkoord gaan met hun eisen.
De plv. minister van Defensie Danon is in zijn uitspraken recht toe recht aan:
geen 2 staten.
Bibi zwijgt eigenlijk. We moeten ook niet vergeten dat de regering nooit heeft gestemd over het te voeren beleid t.a.v. de PA. Eigenlijk logisch omdat de hele wereld zich bezighoudt met ons kleine landje en die zelfde wereld niet beseft dat praten met figuren, die ons land willen veroveren en het volk wegjagen, geen eenvoudige zaak is.

2. Haifa
Het Ramban hospitaal heeft een ondergrondse emergencyzaal toegevoegd. Dat is belangrijk en uniek. Honderden patienten kunnen worden behandeld. De ondergrondse is bom- en gasvrij. Alle ziektegevallen kunnen worden behandeld. Gebouwd n.a.v. de 2e Libanon oorlog (2006). Toen heeft de Hezbollah duizenden raketten op Noord-Israel afgevuurd. Daar is men nu dus beter op voorbereid.
Het doet me denken aan een beperkt aantal ontvangen verzoeken in welke wordt
gevraagd om een donatie, omdat maar een deel van de Israelische bevolking goede gasmaskers heeft. De regering zou geen geld beschikbaar hebben om deze aan te schaffen. Aangezien onze regering alles doet om de bevolking te beschermen, vertrouw ik op haar beleid en meen dat het niet nodig is om voor zulk een project geld te geven.

3. Duitsland
Duitsland wil geen Joodse bedrijven in Judea en Samaria zien. Producten uit die gebieden moeten een speciaal label hebben. Het gaat hier dus om Joodse producten. Een ietwat pijnlijk t.a.v. het verleden en ook dom.
In de betwiste gebieden werken namelijk 23.000 Arabieren in deze bedrijven. 50% heeft de leeftijd tussen 18 en 29 jaar. Zij verdienen bijna het dubbele van de bedragen, die betaald worden door Palestijnse bedrijven. Het doorzetten van zulk een beleid betekent een ramp voor de Palestijnse economie en de betrokken mensen.

4. Toerisme
In de maand mei ontving Israel 336.000 toeristen. 5% meer dan vorig jaar.
Tussen januari en mei 1.4 miljoen. Dat is 1% meer.
De staat ontvangt daardoor US $ 8.3 miljard per jaar.
Minister Landau werkt hard aan deze stijgende lijn. Daardoor ook meer werkgelegenheid.
Dit is dus ook een ietwat in strijd met het Amerikaanse verzoek aan haar bevolking om het noorden van ons land niet te bezoeken. Oorzaak van dit duidelijke verzoek is onder meer de Oostenrijkse terugtrekking van haar militaire ploeg aan de grens.

5. Bibi – Juan Manuel Santos Calderon
Op 11/6 ontmoet Bibi de president van Columbia. Hij zegt:
* de relatie tussen beide landen wordt steeds hechter. U weigert steeds de anti-Israelmoties en uitspraken te steunen.
* onze ervaring op gebied van terreurbestrijding staat ter uwer beschikking.
Wij voorkwamen 5 zelfmoordpogingen en 30 kapingen in korte tijd. Onze beveiliging en het IDF (leger) doen goed werk.
Caldereon zegt: ik bezoek u namens 47 miljoen Colombianen vanwege onze vriendschap en steun aan uw volk. Wij zijn trots op uw vriendschap. Uw onderzoek op de diverse gebieden is voor ons van grote waarde.

6. Export
Hoewel de landen dit ontkennen heeft Israel wapens geleverd aan Egypte, Algerije, Marokko, Pakistan, United Arab Emirates. Dit gedurende de afgelopen 5 jaar.
Hoewel ook ontkend, steunt Hezbollah Assad. Denk aan Qusair. Syrië is een Sunni land.
Ook de GCC (Gulf Cooperation Council) veroordeelt Hezbollah. Ook wat betreft haar financiële en zakelijke transacties.

7. Rusland-Iran
Rusland weigert de S-300 anti-luchtmachtmortieren aan Iran te leveren.
Er is 6 jaar geleden wel een contract gemaakt. Iran eist via het Internationaal Gerechtshof schadevergoeding van $ 4 miljard. Het tracht nu zelf een en ander te produceren.
55 landen inclusief India, China,Venezuela, Syrië, Amerika kopen Russische wapens.
Zoals eerder vermeld steunen Iran en de Hezbollah Bashir al Assad. Daardoor is de wapenvoorraad van de Hamas behoorlijk verminderd. Geen levering meer van wapens via de bekende tunnels in de Sinaï en geen boten meer via de Gazastrook.
Oorzaak is ook de botsing tussen Israel en Hamas in november 2012.

8. De Palestijnse Autoriteit (PA)
Na de eerste kabinetszitting van de PA o.l.v. de nieuwe premier wordt verklaard dat de financiële situatie steeds slechter wordt. De minister van Economische Zaken zegt bronnen te zoeken voor financiële hulp. Nu nodig $ 4.2 miljard.
Het aantal werkelozen is groot. Meer dan 250.000 . Vooral jongeren.

9. Premier Haniyeh
Op 5/6 zegt Haniyeh dat Israel geen toekomst heeft om Palestijns land te behouden of weer te krijgen. Hij zegt dit tijdens een zomerkamp waarbij ongeveer 100.000 deelnemers zijn. Tijdens zulk een kamp leren de jongeren hoe soldaten te kapen en hoe zich tegen Israel te verzetten.

10. John Kerry
Israel doet enkele concessies om Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa te steunen. De bouw is in bepaalde gebieden gestopt en Bibi heeft zich bereid verklaard 50 politieke Palestijnse gevangenen vrij te laten.
Kerry heeft inmiddels zijn gepland bezoek aan het M-O uitgesteld. Het zou het 5e bezoek in korte tijd zijn geweest.

11. Uefa Voetbal
De Duitse voetbalploeg droeg tijdens het toernooi T-shirts met de opdruk: we voelen ons thuis. Arabieren hebben natuurlijk daar weer opmerkingen over.
Het was een bijzonder evenement en dat liet zien dat Israel een “normaal” land is. De deelnemers waren bijzonder tevreden over de gastvrijheid en het klimaat. Dat is, aldus een deelnemer, beter dan in Engeland of Duitsland.
Jammer dat Nederland de halve finale heeft verloren.
Bijna heel Israel toonde de vriendschap met Nederland en liep in oranje tijdens de wedstrijden.

12. Kolonel Richard Kemp
Kemp was bevelhebber van de Engelse strijdkrachten in Afghanistan. Tijdens het European Jewish Congress (EJC) forum bestrijdt hij de houding van te velen tegen Israel. Hij zegt o.a.
“Zelfverdediging is geen misdaad”. Het IDF verdedigt haar eigen land.

13. Verjaardag van Peres
Dinsdag viert onze president zijn 90ste verjaardag in het Internationale Conferentie Centrum. Uit de hele wereld zijn 3000 personen uitgenodigd. Het is ook de opening van de 3 dagen durende jaarlijkse president conferentie.
Op het Dinsdag te houden feest zijn onder meer aanwezig: Bill Clinton, Gorbatsjov, Tony Blair, diverse Hollywood sterren, o.a. Barbara Streisand. Zij zingt speciaal voor hem het mooie lied: Avinu Malkeinu. De kosten van het festijn zijn gefinancierd door giften. Peres wil geen cadeaus. “Het is mijn verjaardag. Maar ook de dag dat wij de wereld tonen wat wij hebben bereikt”.

14. Auschwitz
Tijdens zijn bezoek op 13/6 aan dit concentratiekamp zegt Bibi t.g.v. de opening van een paviljoen om bezoekers te informeren over de oorogsjaren:
* wij nemen maatregelen om een 2e Holocaust te voorkomen.
* de geallieerden waren op de hoogte.Hen werd gevraagd acties te ondernemen. Dit werd niet gedaan.
* wij moeten onze hoofden niet in het zand steken, maar leren van de lessen.
* ik zeg dit aan alle landen in de wereld: “wij zullen alles doen wat nodig is om een 2e Holocaust te voorkomen.
Iran is net zo gevaarlijk als de nazi’s.

15. De Gulf Cooperation Council (GCC)
Het GCC neemt maatregelen tegen leden van de Hezbollah vanwege haar hulp aan Syrië. Dit op gebied van politiek, economie, financiën.
Haar tussenkomst in Syrië geeft beduidend meer doden van onschuldige burgers.
Nazrallah is volgens het GCC eigenlijk een terrorist.
Libanon is tegen deze maatregel. Logisch vanwege de officiële invloed in Libanon van de Hezbollah, als politieke partij.

16. Iran
Hassan Rohani wordt de opvolger van Ahmadinejad. Hij blijkt een gematigd persoon te zijn en ook wel Westers georiënteerd. De vraag is nu of hij door Ayatolah Hameini gedicteerd wordt of dat hij een eigen beleid kan uitstippelen.
In ieder geval heeft Iran 4000 militairen naar Syrië gestuurd om samen met de Hezbollah de regering van Syrië te steunen.
Rusland stuurt boten naar de Middellandse Zee om ook Assad te steunen.
Amerika heeft boten naar Saoedi Arabië gestuurd. Dit als tegenhanger.

17. Syrië
Volgens Obama heeft Syrië de rode lijn gepasseerd door chemische wapens te gebruiken. Daarom stuurt hij nu militairen naar de rebellen.
Daardoor wel meer steun aan de Yihad-groepen, die langs de Syrisch-Israelische grens opereren.
Ook president Morsi geeft toestemming aan de Egyptische bevolking om de rebellen te steunen.
Het is eigenlijk wel een gevecht tussen de Sunni’s en de Shi’iten.
Nasrallah, de leider van de Hezbollah, steunt de Shi’iten. Dus kans op een interne oorlog. In ieder geval een gevecht om Aleppo dat in handen is van de rebellen.

18. Ontmoeting Hagel-Moshe Yaalon
Op 4/6 zegt onze minister van Defensie, Yaalon, tegen zijn Amerikaanse collega, geen veranderingen te zien in Iran wat betreft de ontwikkeling van atoomenergie.
* Hij meent dat de Internationale Gemeenschap harder moet optreden.
* Tijdens zijn bezoek aan Amerika ziet hij de V-22 Ospray, een onderdeel van het toekomstige verdedigingspakket voor Israel.
* Volgens hem kan Assad de oorlog niet winnen, omdat hij maar 40% van de bevolking achter zich heeft.
* Wij allen moeten Jordanië steunen. Dat land heeft de meeste vluchtelingen.
* Hij is ook fel tegen Obama vanwege de druk die Obama uitoefent op Israel om te onderhandelen.

19. Patiënten
Een Syrisch hartpatiëntje van 4 jaar wordt in Israel opgevangen.
De Christelijke organisatie Shevet Achim, gevestigd in Israel, brengt kinderen uit o.a. de PA, Jordanië en nu ook Syrië om aan hun hart te worden geopereerd. Hun leven wordt daardoor gered. Israel doet in deze wat mogelijk is. Nu dus ook het eerste geval uit Syrië.

20. ex-minister Van Agt
Deze Israelhater (ik druk mij netjes uit) heeft in de Tweede Kamer weer eens zijn mond open gedaan. Hij vindt dat Israel verplicht moet worden de veiligheidsmuren te slopen.
Desnoods het lidmaatschap van de VN ontnemen. De man (vanwege zijn ouderdom?) vergeet dat door de muur terreuraanslagen bijna totaal gestopt zijn.

21. het MS-3 systeem
Het Multi Sessor systeem wordt langs de grens Libanon-Israel toegevoegd aan de verdediging. Dit vanwege de gevechten langs de grens in het noorden.
Het radarsysteem zorgt ervoor dat onze militairen niet worden verrast. ook niet vanuit Syrische kant. Dit systeem kost $ 60 miljoen en werkt ook langs de Gazastrook. Het systeem wordt uitgebreid waardoor de verdediging reikt van de Middellandse Zee tot en met de Golan Hoogvlakte.

22. Israel kort
++ Bibi zegt dat het 40 jaar rustig is geweest aan de Syrische grens. Iran steunt nu dat land met geld, bepaalde speciale wapens, enz. “Wij trachten te voorkomen dat Syrië verkeerd wordt bewapend”
++ De regering, de Knessethleden en andere officials gaan 10% minder verdienen. Dit is een onderdeel van het budget. De algemene sector gaat er 1% op achteruit.
++ Saoedi Arabië veroordeelt de tussenkomst van de Hezbollah in Syrië. Ook het zich uitbreidende geweld in Syrië en het gebruik van zware wapens in de burgeroorlog.
++ Het Iraanse atoomenergie centrum Busher blijkt mankementen te hebben met haar elektrische generator. Dit heeft niets van doen met de 2 aardbevingen in mei en juni. Wel wordt sabotage niet uitgesloten. Minister Steinitz heeft deze week wel gezegd dat de rode lijn dichterbij komt.
++ De mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de situatie van de Koptische christenen. Zij worden op allerlei manieren aangepakt en vervolgd.
++ President Obama steunt de rebellen in Syrië met wapens omdat Assad chemische wapens gebruikt.
Mijn vraag: wat is verstandig? Is Assad slechter dan de rebellen?
Zijn de rebellen in staat om het land te regeren ?
++ De Zweedse minister Carlsson stopt met steun aan de PA omdat het niet wil onderhandelen. Zweden gaf $ 107 miljoen per jaar.
Zoals bekend wil Israel onderhandelen. Maar dit zonder condities vooraf.

Stichting Lechaim
In mijn vorige nieuwsbrief was een video opgenomen welke liet zien dat in Sderot en natuurlijk ook andere plaatsen men 15 seconden de tijd heeft om als de sirenes loeien, een schuilkelder te vinden.
Vanzelfsprekend zijn de scholen ook voorzien van schuilkelders.
Maar de dagelijkse spanning en de angst blijft groot. In de diverse steden wordt gewerkt aan opvang tijdens de zomervakantie, opdat de ouders naar hun werk kunnen .
En verder blijft een slachtoffer van terreur jammer genoeg heel lang slachtoffer.
Een moeilijk onderwerp, omdat het een deel van het leven is geworden voor maar al te velen. Telefoontjes voor financiële steun voor slachtoffer-families ontvang ik met de regelmaat van de klok.
Ik doe daarom een beroep op een ieder om ons te steunen, opdat onze stichting haar opdracht kan vervullen. Ieder klein bedrag is natuurlijk ook welkom.
Bezoek onze website en lees over het lijden door aanslagen van terroristen.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een huis of andere bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Een goede week gewenst en vergeet ons werk niet.

Groet en shalom,
Harry
Netanya

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)