Harry’s focus op Israel 469

Israel, 10 juni 2013

Om vandaag een goed beeld te geven van de politieke en economische situatie in het Midden-Oosten, is geen eenvoudige zaak.
De Amerikaanse minister van BuZa John Kerry komt weer op bezoek en veel andere buitenlandse politici volgen hem. Kerry wil vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse Arabieren doordrukken, terwijl bijna alle Arabische landen hun handen vol hebben aan hun interne problemen.
Hoe kan men Israel dwingen te praten over vrede als Abu Mazen weigert om met Israel te onderhandelen. Zijn doel: weg met het Joodse volk en het Joodse land Israel.

Het was dan ook toch iets heel bijzonders om te mogen kijken naar de opening van de UEFA kampioenschappen voetbal. 8 deelnemende landen, onvoorstelbaar veel belangstelling, een perfecte organisatie en dat in een land dat zichzelf moet verdedigen wat betreft haar bestaansrecht.
Er zijn meer dan 170.000 kaarten verkocht en meer dan 150 miljoen tv-kijkers.
Het Israelische team bestaat o.a. uit 6 Arabische spelers.
Dat zulk een toernooi in Israel wordt gehouden, is toch een teken van kwaliteit, en positief t.a.v. de opinie over Israel.

De wereld zou zich moeten realiseren dat dit kleine landje op veel gebieden andere landen helpt bij de ontwikkeling van landbouw, medische wetenschappen, techniek.
Het is een de enige hechte democratie in het Midden-Oosten en er is vrijheid voor alle religies. Daarom is het een moeilijk aanvaardbare zaak dat het antisemitisme groeit en dat er amper iets wordt gedaan om tegengas te geven.
Het is een pluspunt dat in Joods Israel veel internationale conferenties en manifestaties worden gehouden. Deelnemers leren dan het echte Israel kennen.
Op medisch gebied is door Israelische wetenschappers een oog ontwikkeld, waardoor blindgeboren mensen weer kunnen zien: “bio contactlenzen”.
De wereld vergeet dat Israel Arabische doktoren, rechters en parlementsleden heeft. Maar dat is een positief element, en dat blijkt niet aan te spreken bij de media en bij maar al te veel politici.

1. Palestijns jongetje
Op 2/6 werd een 10-jarig Palestijns jongetje in het Schneider Children’s Medical Center geopereerd. Een niertransplantatie was noodzaak. Zijn vader zegt: geen woorden van dank kan ik vinden voor de Joodse gever en na jaren van lijden kunnen we nu weer een nieuw leven beginnen.

2. Abu Mazen
De president heeft professor Rami Hamadullah als minister-president benoemd. Hij vervangt Fayyad. De man is 54 jaar, politiek onafhankelijk, heeft talen gestudeerd in Engeland.
Kerry is bijzonder tevreden, terwijl het eigenlijk een onwettige beslissing is. Kerry houdt zich denkelijk alleen bezig met de staat Palestina, terwijl Abu Mazen zegt geen concessies te doen om te onderhandelen, terwijl Kerry hem $ 4 miljard zal geven om de PA-economie te verbeteren.
Bij de inauguratie van de nieuwe regering o.l.v. Hamadullah zegt Abu Mazen o.a.:
* ik wil een eenheidskabinet. Dus inclusief Hamas leden.
* datum voor verkiezingen moet worden vastgesteld.
* we zullen wel kritiek krijgen, maar we zijn een duidelijke democratie. Kritiek van de media wordt getolereerd. Moet wel positief zijn, opdat we leren en geen fouten maken.
* Hamas heeft geen sein gegeven mee te doen aan de samenstelling van de regering
* ik zie een regering van technocraten en onafhankelijke figuren.

3. John Kerry
De Amerikaanse minister komt een dezer dagen voor de 5e keer in korte tijd naar het M-O. Hij heeft geen officieel vredesplan, maar wel voorstellen om weer te gaan onderhandelen. Hij wil de vrede doordrukken.
Maandag jl. had Itzhak Molcho, die samen met Tzipy Livni en Bibi de onderhandelingen leidt, een ontmoeting met hem in Washington.
Molcho stelt dat Kerry niet onze minister van BuZa is. Hij kent toch ook de eisen van de PA? Vrede afdwingen kan niet en het is een tegenstrijdigheid t.a.v. de huidige situatie. Volgens Kerry is een 2-staten overeenkomst de enige oplossing, die weliswaar gesteund wordt door Bibi. Maar onze premier heeft toch een andere benadering.
Noot: Dan zouden dus de Palestijnen als volk erkend worden, evenals de staat Palestina en ontkennen we de belofte van de Heer.

4. De atoombom
Veel verhalen zijn te lezen over de voorraad atoomkoppen, enz. in Israel en andere landen.
Israel zou 80 atoomkoppen hebben (50 mortieren en 30 bommen) Dus beduidend minder dan andere landen.
Israel is geen lid van de “Nuclear Non Proliferation Treaty”.
In 1986, de tijd van spion Vanunu, was er overigens al een schatting van 100 koppen.
In de wereld zouden er 4400 bommen zijn. Hiervan zijn 2000 klaar voor direct gebruik.
Boeiend om te lezen dat Israel blijkbaar officieel doorgeeft wat het geproduceerd heeft. Volgens mij een naïeve gedachte om dit te veronderstellen.

5. Amerika
* Door bepaalde documenten te verspreiden heeft Amerika een geheime Israelische te bouwen militaire basis openbaar gemaakt. Kranten verspreiden ook berichten over de Arrow 3 mortieren
Het IDF (leger) is woedend. Alle details die nodig zijn voor de bouw, en dit wordt in samenwerking met Amerika gedaan, liggen op straat. Dit rapport geeft alle details. De kosten zijn $ 25 miljoen.

* De Israel “Allies Caucus in Amerika” verzoekt Obama dringend de ambassade over te plaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het is toch de hoofdstad. Dit werd gezegd tijdens de Jeruzalemdag.
In 1995 werd dit voorstel door het congres aanvaard. Maar de president heeft het recht zulk een wet steeds 6 maanden uit te stellen.
Gebruikt motief: dit is in het belang van de veiligheid.
Jeruzalem is niet zo maar een stad, maar een plaats waar een ieder zijn religie kan uitoefenen. Jeruzalem is geen politiek onderwerp maar een bijbels gegeven.

6. Syrië
* Gezien de houding en uitspraken van Bashar al Assad meent Israel dat het goed zou zijn voor de regio als de Al Quada het bewind zou kunnen overnemen.
Assad versterkt Iran, omdat Syrië onder zijn leiding verzwakt.
De combinatie Iran-Syrie-Hezbollah is een bedreiging voor Israel.
Tijdens een interview zegt een Hezbollah official, dat het vechten kan op 3 fronten.
In Syrië, in het zuiden tegen Israel, en in eigen land.
Dus Israel moet sterk blijven en geen vertrouwen hebben in welk Syrisch bewind dan ook.
* De stad Qusair is weer in handen van Assad. En ook het Quneitra crosspunt, de grensovergang tussen Israel en Syrie. Er zijn zware gevechten geweest. De stad op de Golan ligt naast de Israelische grens. De Hezbollah vecht samen met het leger.
Oostenrijk trekt zijn 380 militairen van de 1000 man sterke VN-macht in de Golan Hoogvlakte terug. Dit vanwege de veiligheid van haar eigen mensen.
* Hoewel Rusland ontkend heeft S-300 wapens aan Syrië te hebben geleverd, is gebleken dat het boten vol met materiaal naar Syrië stuurt. Met dat materiaal worden dan wapens gefabriceerd. Dus met een omweg, maar wel een teken aan de wand.
* Op 5/6 werden 2 gewonde Syriers in het Sefad Medisch Centrum behandeld.
Tijdens de behandeling bleek dat 1 van beide gewonden granaten bij zich had. De operatiekamer werd ontruimd, de granaat onschadelijk gemaakt.
De militanten werden denkelijk tijdens de interne gevechten behoorlijk gewond. Meerdere Syrische gewonden worden door Israel opgevangen en geholpen.
* Israel betreurt de terugtrekking van Oostenrijk. Het hoopt dat de botsing tussen Syrië en de opposanten zich niet uitbreidt.
Rusland is bereid de Oostenrijkers te vervangen als de VN dit zou vragen.
Overigens zijn de Philipijnen ook van plan haar troepen terug te roepen.

De Syrische premier Ahhad Shlash zegt tijdens een interview op de tv:
* President Assad zit vast op zijn stoel.
* Assad zal niet verdwijnen. Onze slagzin: Allah-Syrie-Assad.
* Assad en Nasrallah zijn uniek.
* wij willen een goede relatie met Saoedi Arabië en Qatar.
* we zijn in staat om een ander front tegen Israel te openen.
* we kunnen Israel vernietigen.
* we houden militaire oefeningen met 18 Arabische en Afrikaanse landen.
* we waarschuwen Jordanië niet met vuur te spelen.

7. Israel
* In de Knesset (het parlement) wordt een groep gevormd, welke samengesteld is uit leden van rechtse partijen. Zij zijn tegen het voorstel van Bibi om een 2-statenoplossing te steunen. Een groot percentage van de bevolking wil leven in groter Israel.
* Er zijn veel discussies over het labelen van producten uit Judea en Samaria. Ook Duitsland steunt nu het labelvoorstel “product uit de Westbank”.
Noot: Maar dat kan volgens mij positief uitwerken. Velen zullen dan juist producten uit dat gebied kopen.
Volgens de religie is de Westbank, oftewel Judea en Samaria, Joods land. Hier zijn veel fabrieken, waardoor een behoorlijk aantal “Palestijnen” werk hebben.
* In alle discussies zegt Bibi, onze premier: ja, overleg plegen, ja onderhandelen. Maar Abu Mazen zegt: alleen praten als de grenzen zijn vastgelegd, de vluchtelingen weer naar huis mogen en Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van Palestina.
* Tussen 5 en 10 juni 1967 was er de 6-daagse oorlog. Een bijzondere oorlog. Israel was totaal afgesneden, geïsoleerd. Door een luchtaanval op 5/6 van het IAF werd de Egyptische luchtmacht vernietigd. Toen werd Jeruzalem herenigd, en Judea en Samaria. De “klaagmuur” was weer in Joodse handen.
Als Jordanië en Syrië zich niet hadden aangesloten bij Egypte, zou de landkaart er vandaag anders uitzien. Dit geldt ook wat betreft de door de Arabieren begonnen strijd in 1948. Ook hier mogen we praten over een wonder.

8. Bibi Netanyahu in de Knesset
Hij roept Abu Mazen op om alle condities terzijde te leggen Hij zegt: kom en laten we praten. Ik zal Engels spreken. Geef vrede een kans.
Bibi somt ook op wat er in 3 maanden is bereikt.
* Illegale infiltranten, die een baan in Israel zoeken, worden nu opgevangen.
Er zijn er nog 56.000 in ons land. Vanwege de muur worden we niet meer overstroomd. Echte vluchtelingen worden vanzelfsprekend opgevangen.
* In 2007 300 ultraorthodoxe jongens in het IDF. In 2012 1500. En dat groeit. Dit is van groot belang om meer respect voor elkaar te krijgen. Geen religieuze splitsing zoals in onze buurlanden. Ondanks onze problemen leven we in een democratie.
* we werken aan groei van onze productie en inkomens.
* we werken aan verbetering van onze havens.
* we hebben een beperkte economie. We zijn ook een klein land. Dus we moeten onze export vergroten en we concentreren ons daarom ook op China en India.
* de gasmarkt moet worden geopend. Belangrijk voor de economische en sociale toekomst.
* de ultraorthodoxie en de Arabische inwoners moeten we meer opvangen in de arbeidsmarkt. Door dit beleid groeien we en kunnen we op sociaal gebied meer doen en het gat tussen rijk en arm verkleinen.
* onze economische situatie is goed. We hebben 300.000 banen kunnen toevoegen.
* ons land is sterker dan ooit.
* we worden bedreigd van alle kanten. Mortieren en raketten zijn gericht op alle steden. Dus de Internationale Gemeenschap moeten we mobiliseren om Iran in bedwang te houden. Het benadert de rode lijn. Iran bewapent Syrië, de Hezbollah, de Hamas en de Yihad.
Tijdens een ontmoeting met de raad “Computer for every Child Project” zegt Bibi dat er gewerkt wordt aan het doel: alle kinderen een goede computer of een tablet te geven. Speciale pakketjes worden toegevoegd, opdat ook kinderen van arme families doen wat gevraagd wordt, en doen wat zij zelf willen. Er zijn er ongeveer in alle sectoren 55000 uitgedeeld.
Noot: Hoewel Bibi wil onderhandelen is zijn regerende partij tegen. Hij nodigt Abu Mazen uit en doet wat mogelijk is om aan tafel te gaan zitten.
Maar wij allen weten wat er voor eisen zijn van de Arabieren in het algemeen en de PLO in het bijzonder.
Dus ik zou zeggen: luister niet naar Bibi, maar kijk wat hij presteert, wat hij doet .

9. Het huidige Midden-Oosten
* Minister Erdogan is 4 dagen in Afrika. In Turkije zijn er dan veel demonstraties welke tegen hem zijn gericht. Bij thuiskomst zijn er duizenden op het vliegveld om hem te verwelkomen.
Erdogan zegt: wij vertegenwoordigen allen. Niet alleen 50% van de bevolking.
Hij wil het Taksimplein veranderen en onder meer winkelcentra, een theater, een opera bouwen. Ook met dat beleid hebben veel Turken problemen.
* Egypte en Ethiopië hebben grote ruzie met elkaar omdat Ethiopië dammen in de blauwe Nijl wil bouwen opdat het voldoende water kan ontvangen voor haar bevolking
* In Saoedi Arabië is onrust omdat dit land de rebellen in Syrië steunt. Assad blijft aan de macht en de opstandelingen demonstreren en vechten dus in andere gebieden/landen.
Na de gebeden in een moskee in Caïro demonstreren op 7/6 jongeren van de Moslem Brotherhood en andere Moslemgroepen om Jeruzalem te steunen.
Tijdens hun mars zegt de minister van Cultuur Aziz:
“wij geven nooit Jeruzalem op. Die stad is de hoofdstad van de Palestijnen.
Hij roept dan ook de jongeren op het Palestijnse volk te steunen.
De armoe en het gebrek aan voedsel is in Egypte nog nooit zo groot geweest.
Duizenden maken gebruik van de door de regering gesteunde bakkerijen welke over het land verspreid zijn. Oorzaak is ook de groei van de bevolking en de heersende inflatie.
Saoedi Arabië heeft een ontmoeting met een Canadese economische commissie afgezegd, vanwege het gegeven dat de Canadese minister van BuZa Oost-Jeruzalem heeft bezocht.

10. Israel kort
++ De Colombiaanse president Juan Manuel Santos bezoekt Israel gedurende 3 dagen (3-4-5 juni). Hij had een ontmoeting met Peres, Bibi en andere officials. Columbia is in Zuid-Amerika de beste relatie van Israel. Israel voorziet dit land van militair en veiligheidsmateriaal..
++ De Hamas ontvangt beduidend minder financiële steun van Iran. De reden is het gegeven dat Hamas steun geeft aan de oppositiegroepen in Syrië.
++ Tijdens de begrafenis op 4/6 van een geestelijke is er een grote demonstratie tegen Khameini. Duizenden schreeuwen: weg met de dictator.
De overleden ayatollah Taheri was een groot tegenstander van het huidige Iraanse beleid.
++ In Turkije is grote onrust. Vakbonden roepen op om te staken. Zij zijn solidair met de opposanten tegen Erdogan. Het leger steunt de oppositie.
++ Vanwege gebrek aan voldoende dieselolie, enz. is het aantal sprinkhanen in Zuid-Sinai groot en niet onder controle. Zelfs auto’s worden aangepakt, o.a. in Sharm el Sheikh.
++ De veiligheidsmuren en -hekken langs de Sinaï-grens hebben hun doel bereikt. In 2012 nog ongeveer 2000 infiltranten. Nu in mei 2013 3 infiltranten, die opgepakt zijn en teruggestuurd worden. Het is een muur van ongeveer 2140 km lengte.
++ John Kerry geeft een bedrag van $ 1.3 miljard om wapens te kopen aan Egypte. Dat wel verplicht is om verkiezingen te houden en de vrede met Israel te handhaven.
++ Op 7/6 was er in Tel Aviv een grote gay parade. Aangezien ik niet begrijp waarom bepaalde mensen willen laten zien dat zij anders zijn dan anderen, schenk ik hier geen aandacht aan.

Stichting Lechaim
In mijn vorige nieuwsbrief was een video opgenomen, welke liet zien dat in Sderot, en natuurlijk ook andere plaatsen, men 15 seconden de tijd heeft om als de sirenes loeien, een schuilkelder te vinden.
Vanzelfsprekend zijn de scholen ook voorzien van schuilkelders.
Maar de dagelijkse spanning en de angst blijft groot. In de diverse steden wordt gewerkt aan opvang tijdens de zomervakantie, opdat de ouders naar hun werk kunnen.
En verder blijft een slachtoffer van terreur: slachtoffer.
Een moeilijk onderwerp omdat het een deel van het leven is geworden voor maar al te velen. Telefoontjes voor financiële steun voor slachtoffer-families ontvang ik met de regelmaat van de klok.
Ik doe daarom een beroep op een ieder om ons te steunen opdat onze stichting haar opdracht kan vervullen. Ieder klein bedrag is natuurlijk ook welkom.
Bezoek onze website en lees over het lijden door aanslagen van terroristen.

Lees ook de bijlage over Hotspots. U krijgt dan een goede indruk van het mooie en bijzondere land Israel.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een huis- of andere bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Een goede week gewenst en vergeet ons werk niet.

Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)