Harry’s focus op Israel 471

Israel, 22 juni 2013

Op politiek gebied was de afgelopen week eigenlijk vrij rustig. Maar toch wel een aantal gebeurtenissen, die meer dan de moeite waard zijn om te vermelden en toe te lichten.
De door de TV uitgezonden viering van de 90ste verjaardag van president Peres was heel bijzonder.
Een professioneel samengesteld gezellig programma, dat niet overdreven was.
Aanwezig waren ongeveer 3000 personen, waaronder veel buitenlanders, zoals Bill Clinton, Tony Blair, Barbara Streisand, Sharon Stone.
Ik heb gefascineerd gekeken en de sfeer aanvoelend dacht ik: hoe is het toch mogelijk dat, hoewel velen problemen hebben met het kleine land Israel, dat dit land, dat zich dag en nacht moet verdedigen om het volk in veiligheid te laten leven, zulk een avond organiseert.
Hoe is het tevens mogelijk dat we 10 dagen lang een internationaal voetbaltoernooi hebben georganiseerd, en dat met veel supporters uit de diverse landen.
Hoe is het mogelijk dat in Israel het ene na het andere evenement plaatsvindt.
Hoe is het mogelijk dat wetenschapsmensen, politieke figuren uit veel landen, conferenties bijwonen, met managers van grote bedrijven ontmoetingen hebben om onder meer op wetenschappelijk, medisch en landbouwgebied contacten te leggen.
Hoe is het mogelijk dat het toerisme en de export iedere maand groeit, en dat onze ziekenhuizen ernstige Palestijns Arabische patiënten opereert en verder behandelt.

Jeruzalem
Ik ben benaderd om mee te werken aan en me in te zetten voor het behoud van onze hoofdstad en onder geen voorwaarde een spitsing te accepteren, waardoor bij een vredesovereenkomst Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnen zou worden. Daarom verzoek ik u allen om de bijgaande website te lezen en de motie te ondertekenen
Hiervoor bij voorbaat mijn dank. Jeruzalem is immers volgens de religieuze regels
de hoofdstad van het Joodse volk.

http://www.unitedwithisrael.org/declaration

1. Iran
* Bij de presidentsverkiezingen in Iran is Hassan Ruhani met een overgrote meerderheid gekozen als opvolger van Ahmadinejad. Hij blijkt een gematigd politicus te zijn. Het volk heeft duidelijk aangegeven dat ze het extreme optreden van zijn voorganger heeft afgekeurd.
Nu dus afwachten of hij zelfstandig kan werken of dat Ayatollah Ali Jhameini invloed blijft uitoefenen.
Volgens hem is Israel wel de schuld van de slechte economische toestand en was hij betrokken bij diverse aanslagen. Ondermeer de bus-aanslag in 1994.
* Op 17/6 meldt een tv-station dat Iran moderne nieuwe wapens heeft en radar systemen.
* In Iran worden ongeveer 5000 Syriers opgeleid om de Golan Hoogvlakte (Noorden van Israel ) aan te vallen. Men wacht alleen op een seintje van Assad.

2. Bill Clinton
Op 17/6 spreekt Clinton t.g.v. de verjaardag van Peres in het “Peres Academic Center” in Rehovot. Hij zegt:
* Ik zie geen andere oplossing dan het aanvaarden van een Palestijnse staat. Dan behoudt Israel zijn eigen karakter en zijn er geen problemen met de nederzetters.
* Het Palestijnse geboortecijfer groeit.
* Ik voel me thuis in Israel.
* Peres is 1 van de grootste leiders met visie.Hij leeft in de toekomst en niet in het verleden. Zijn ergste ervaring: de moord op wijlen Rabin.
* Ik geef het door mij ontvangen geld voor mijn bezoek aan studiebeurzen.
Peres antwoordt hem door te zeggen dat hij nooit zijn toespraak tijdens de begrafenis van Rabin zal vergeten.bClinton zijn laatste woorden waren toen:
SHALOM CHAVER (vriend)

3. Naftali Bennett
Tijdens een vergadering over de zaak van de nederzetters onderstreept de leider van de partij Jewish Home (Joods tehuis), de minister van Economische Zaken, dat een 2-statenoplossing dood is.
Het volk is duidelijk tegen.,Dit ondanks uitspraken van Bibi Netanyahu.
* Israel is geen bezetter in eigen land en huis, aldus Bennett
* We moeten gebied C annexeren.
* Tussen de zee en de Jordaan is maar 1 staat, die Joods en democratisch is en een solide meerderheid heeft.

4. Gaza
Gaza terroristen hebben enkele dagen geleden 3 raketten op Ashkelon afgeschoten. Er zijn geen gewonden te betreuren. Denkelijk zijn er 2 in Gaza ontploft.

5. Israel-Nederland
Onze eerste minister Bibi en de u bekende minister van BuZa Frans Timmermans hebben op 17/6 besloten om een bilaterale “Dutch Israeli Cooperative Forum” voor te bereiden.
Doel: een bilaterale relatie, die de samenwerking zal verhogen.
Dit op gebied van innovatie, samenbrengen van zakenlieden, academici, burgergemeenschap en betrokkenen bij de regering.
Ontwikkelen van samenwerking op gebied van water, bedrijfsvoering, energie (gas), landbouw en high tech. Natuurlijk ook op politiek gebied.
De eerste ontmoeting van het Forum zal in Israel eind van dit jaar plaatsvinden. Een gedetailleerd programma zal door hen worden samengesteld.
Noot: Ik vind het een ontmoeting met bijzondere resultaten. Dat juist minister Timmermans onder deze overeenkomst zijn handtekening heeft gezet, zou een voorbeeld moeten zijn voor alle EU-landen. De minister ziet de waarde van een hechte samenwerking met Israel en dat is ook voor Israel van groot belang. Een goede zakenrelatie te hebben, betekent volgens mij ook politieke waarde te hebben.

De ontmoeting was eigenlijk koel. Israel wijst op het gegeven dat
* Nederland ook de producten uit de “illegale gebieden” met speciale labels wil hebben. Deze maatregel is uitgesteld. Gewacht wordt op de beslissing van de EU.
* Nederland onthield zich van stemming bij de VN wat betreft toelating van de PA.
* Timmermans was als kamerlid pro Palestijns.
* Als Israel doorgaat met bouwen, dan bevriest Nederland de economische en militaire relatie.
* De brief voor Catherine Ashton om harder op te treden tegen Israel.
* Tijdverdeling bezoek van minister Timmermans: half Israel en half PA.
Noot.: We mogen dus aannemen dat de ontmoeting van minister Timmermans met Bibi een positief effect zal hebben

6. Interview met Peres
De onvermoeibare president kijkt vooruit en gelooft dat hij een vredesovereenkomst zal meemaken:
“voor mij is morgen belangrijk. Gisteren is verleden tijd. Daar besteed ik geen tijd aan. We moeten de wereld verbeteren en niet het verleden herinneren”.
Peres is in Israel nu populair. Dat was niet het geval in het verleden. Verkiezingen heeft hij nooit gewonnen en eigenlijk ook niet vaak successen geboekt.
Hij was 1 van de 5 directe medewerkers van David ben Gurion en heeft een groot aandeel gehad in de opbouw van het leger (IDF). Hij is geen militair geweest en dat heeft men hem steeds kwalijk genomen. Ook heeft hij in die jaren steun gegeven aan de bouw van nederzettingen.
Peres steunt het 2-statenplan van Obama en meent dat wapens moeten worden gegeven aan de rebellen in Syrië.
Noot: We mogen ons afvragen of Peres als president politieke uitspraken mag doen. Hij geniet van zijn internationale populariteit en maakt daar gebruik van.
Praktisch gesproken is Bibi de politieke leider en denkelijk denkt hij: laat maar praten. De oude man geniet nog in volle teugen van zijn leven. Ik gun hem wat hij eigenlijk in zijn leven gemist heeft: erkenning van zijn kwaliteiten.
Zoals ook eerder vermeld, is de huldiging van Peres, die overigens pas over 2 maanden jarig is, een bijzonder moment geweest om Israel te promoten.

7. Peres en andere uitspraken
Op de avond zegt Peres o.a.:
Ik ben geëerd omdat ik steeds gevochten heb voor ons land en voor vrede.
Ik accepteer geen discriminatie. Ik vecht voor vrede, ik zie graag een Palestijnse staat.
Tony Blair opent de feestelijke avond en zegt:
* wij hebben onze koningin, jullie hebben jullie Shimon.
Hij zegt ook dat de Palestijnen niet als beloning een staat krijgen, maar dat dit hun recht is.
Volgens hem is een oorlog met Iran beter dan atoombommen in huis hebben.
Bill Clinton zegt o.a.
* Peres is de Albert Einstein van de sociale wereld. Hij is een filosoof en een politicus.
* Hij is de stuwende kracht voor psychologie, technologie en sociaal leven.
Via de video waren er felicitaties van Obama, Merkel, Juan Carlos en Putin.
Dit alles vond plaats in het Internationale Conferentie Centrum, waar uit 20 landen ongeveer 3000 mensen aanwezig waren.
De wereld beroemde Barbara Streisand zingt op speciaal verzoek van Peres het “Avinu Malkeinu”. Maar ook zij doet een enkele uitspraak, waarbij men beseft dat ze in Amerika woont en niet in het Joodse land.

8. Industriepark
Door de bekende industrialist Stef Wertheimer wordt weer een park geopend. Nu in Nazareth.
Doel: het aantrekken van bedrijven en dus ook arbeiders. Mede daardoor ontstaat een betere relatie met Arabieren.
Hij is 20 jaar geleden begonnen om de Arabische bevolking in Israel, Jordanië, en de “Palestijnse ” gebieden te verbeteren.
In totaal nu 7 industrieparken, gebaseerd op export, ontwikkeling, samenleving, cultuur. Zijn visie: geen politiek, maar werken aan export.

9. Syrië
Saoedi Arabië levert anti luchtmacht-mortieren aan de rebellen in Syrië. De wapens komen oorspronkelijk uit België en Frankrijk. Deze gegevens zijn door de FSA ( Free Syrian Army) verstrekt. Saoedi Arabië is actiever geworden met het geven van steun aan de FSA. Oorzaak is de grotere invloed van Hezbollah in Syrië. De import van Syrië is sterk verminderd vanwege de zwakte van de Syrische valuta.

10. Gas in Israel
De betreffende ministers hebben besloten niet meer dan 40% van de gasontvangsten te exporteren. De binnenlandse productie wordt verhoogd.
Het is, aldus Bibi, een gift van de natuur. We zijn nu verzekerd van voorziening van gas voor minstens 25 jaar.
De export zal US $ 60 miljard opbrengen.

11. Nabloes
Op 18/6 werd een Palestijnse jongeman, die op een ezel zat, door een auto aangereden.
IDF-medici en het Rode Kruis hielpen samen met de PA-politie onmiddellijk.
De jongeman werd naar een Israelisch ziekenhuis gebracht.
In 2012 zijn meer dan 1500 zieken en gewonden uit Judea en Samaria in Israel geholpen. 25% waren Palestijnse Arabieren.

12. Bibi – John Bard
Tijdens de ontmoeting van Bibi met de Canadese minister van BuZa zegt Bibi dat Israel wat betreft Iran alleen onderhandelt als:
* gestopt wordt met het verrijken van atoomenergie.
* al het betreffende materiaal verdwijnt.
* de betreffende atoomenergiecentra worden gesloten.
*Iran moet zich houden aan de VN regels.
*geen eindeloze discussies bij en door de VN maar de zaak aanpakken.
*de nieuwe president gaat door met ontwikkelen van atoomenergie.
Minister Bard onderstreept dat Canada het gebeuren in Iran volgt en dat Iran moet stoppen met praten, maar doen wat gevraagd is..

13. Catherine Ashton – Bibi
Op 20/6 ontmoet Bibi de vertegenwoordiger BuZa van de EU Catherine Ashton:
* Welkom in Jeruzalem. Goed om u hier te mogen ontvangen.
* wij doen veel om vrede en veiligheid te verzekeren.
* we moeten afwachten wat er nu in Iran gaat gebeuren. De centrifuges moeten stoppen.
* de EU moet samenwerken met Amerika, Israel en de verantwoordelijke figuren van de Internationale Gemeenschap.
* de EU heeft tot nu toe geweigerd de Hezbollah als terreurorganisatie te beschouwen.
* als de Hezbollah geen terreurgroep is, wat is het dan wel?
* Minister Kerry is actief om vredesonderhandelingen zonder eisen vooraf te organiseren. Wij staan klaar. Ik hoop Abu Mazen eveneens, en u moet dat steunen.
Ashton zegt:
* geweldig om weer hier te zijn. Goedenavond.
* Ik steun John Kerry. Dat heb ik gezegd in Ramallah en dat zeg ik nu hier.
* het is logisch dat u uw veiligheid belangrijk vindt.
* het is van groot belang om met u over Iran te praten..

14. Catherine Ashton – Gaza
Zij zegt tijdens haar bezoek aan Gaza:
* Israel moet de zeeblokkade verlichten
* Vandaag is de werelddag van de vluchtelingen. Ik wilde daarom in Gaza zijn om aan te geven dat de UNRWA niet stopt met steun geven.
* Het volk van Gaza moet toekomst hebben. De economische situatie moet daar verbeteren. De grenzen moeten open.
Ashton had geen ontmoeting met de Hamasleiding.
Noot: Het is denkelijk aan een ieder bekend dat mevrouw Ashton geen oprechte vriendin is van Israel. Zij vecht voor een Palestijnse staat en heeft geen belangstelling voor het Joodse land en haar volk. Hoe het mogelijk is dat deze dame zulk een belangrijke functie heeft is mij een raadsel. Maar misschien typeert het ook het denken van de meeste EU-landen.

15. China
13 Chinese miljonairs hebben Israel bezocht om te onderzoeken of een goede investering mogelijk is. Zij hebben een toer door Israel gemaakt. Onder meer de Dode zee en de Negev(woestijn). Eveneens heeft de groep contact gehad met diverse Israelische zakenlieden.
China heeft een leidende economie en Israel wil zien hoe investeerders te interesseren. Het gaat in het bijzonder om technologie en vernieuwende energie.

16. Egypte
In Egypte is gedemonstreerd tegen de komst van een grote Hamas delegatie.
President Morsi heeft de politie en het leger opdracht gegeven de delegatie te beschermen.
Demonstranten zijn tegen het beleid van Morsi, die de Hamas als een volwaardige partner beschouwt.
Maar Egypte zou Gaza weer in bezit moeten nemen, zoals in de jaren 1948/1967.
De ontmoeting vindt plaats in het “Intercontinental Hotel” dat de opposanten wilden bezetten en dan de Hamas gasten ruilen voor de in de Sinaï gekaapte Egyptische officieren.

17. Israel kort
++ Verleden week hebben 50 boeren uit de Gazastrook een internationale landbouwconferentie in Tel Aviv bijgewoond. Volgens een woordvoerder is er in Gaza geen honger en genoeg voedsel voor eigen gebruik en export.
++ Israel heeft een groep van 6000 militairen naar de grens gestuurd om raketaanslagen op Israel te voorkomen. De afgelopen maanden zien een grote vermindering van aanslagen en wapensmokkel uit Egypte naar Gaza. De Hamas wil rust aan de grens met Israel hebben.
++ De aan de Libanese grens gelegen Filipijnse militairen blijven totdat er een vervanging is.
++ Tijdens een op 18/6 gegeven interview stelt Peres voor de rebellen te bewapenen. Dus zo als Obama dat beslist heeft.
Assad zegt dat diegenen, die Syrië aanvallen daar spijt van zullen krijgen.
De Hamas vraagt aan Hezbollah zich uit Syrië terug te trekken. Rusland blijft wapens aan Assad leveren.
++ Franse officieren, die in Jordanië en Turkije zijn gelegerd, trainen Syrische opposanten, opdat de Syrische regering de strijd zal verliezen,
++ De EU heeft de Hezbollah nog niet als terreurgroep aanvaard. Oostenrijk en Tsjechië zijn tegen. Ierland, Italie, Polen hebben veel bezwaren.
Bulgarije onderzoekt het busincident nog steeds.
Probleem: de Hezbollah is immers ook een politieke partij in Libanon.
Frankrijk, Duitsland en Nederland steunen Engeland dat de Hezbollah als terreurgroep wil betitelen.
++Minister Lavrov zegt dat Rusland het wapencontract met Syrië zal uitvoeren. Dat gaat dus om het S-300 verdedigingssysteem. Reikwijdte 195 km.
Bibi onderstreept dat daardoor vluchten kunnen worden aangevallen. Israel is daarom verplicht om deze batterijen dan te vernietigen.

Stichting Lechaim
Ik mag aannemen dat de meeste lezers op de hoogte zijn van de doelstelling van onze stichting.

Het is goed om te kunnen vermelden dat een aantal families me heeft verzocht om tijdens hun verblijf in Israel 1 of meerdere projecten te kunnen bezoeken.
Een bezoek aan Shiloh, Sderot, Nitzan en een ontmoeting met een slachtofferfamilie zegt meer dan 10 verhalen.

Een slachtoffer van terreur blijft jammer genoeg heel lang slachtoffer.
Een moeilijk onderwerp omdat het een deel van het leven is geworden voor maar al te velen. En de financiële positie van die families is er door de ook in Israel aanwezige noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen van de regering niet beter op geworden. .
Ik doe daarom een beroep op een ieder om ons te steunen, opdat onze stichting haar opdracht kan vervullen. Ieder klein bedrag is welkom.
Bezoek onze website en lees over het lijden door aanslagen van terroristen.
Dus reik ons de hand opdat wij met u onze menselijke plicht kunnen doen.
Dank, mede namens de slachtoffers.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Een goede week gewenst.

Groet en shalom
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.com

Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)