Harry’s focus op Israel 449


Israel, 19 januari 2013

Om enkele dagen voor de Israëlische verkiezingen een nieuwsbrief samen te stellen is niet eenvoudig. Met spanning kijken we uit naar de uitslag dinsdagavond. Hoewel eigenlijk iedereen het erover eens is dat Bibi Netanyahu zijn functie zal behouden is de belangrijke vraag: hoe veel zetels krijgt zijn Likoedpartij en hoe moet hij een regering samenstellen? Ik heb vanmorgen (vrijdag) 5 enquêtes ontvangen, hun voorspellingen lopen nogal uiteen. Of de ondervraagden wisten nog niet op wie ze gingen stemmen, of er komt een versnippering die veroorzaakt wordt door de diverse nieuwe partijen. Zeker is dat er een groot verschil bestaat tussen links en rechts politiekdenkenden in Israel. Het belangrijke verschil is het vastleggen van de grenzen bij een eventuele tweestatenoplossing en de voorwaarden voor een vredesovereenkomst. Als overlevende van de Tweede Wereldoorlog en bewoner van de staat Israel zie ik geen oplossing met de huidige zogenaamde Palestijnse leiding. Zij hebben niet alleen intern grote onenigheid (Hamas en Palestijnse Autoriteit) maar zij beweren continu dat het Joodse land Israel en de Joden moeten verdwijnen.

1. Conferentie over grondverbetering
Deze 4e internationale conferentie over grondverbetering werd bijgewoond door 500 deelnemers uit 60 landen en vond plaats op de Sde Boker campus van de Ben Gurion universiteit in de Negev.
47% van de grond in de wereld is droog. Oorzaak: slechte behandeling, ontbossing en verandering van het klimaat. De VN is een sponsor en werkt mee aan verbetering. Doel van de conferentie: in het jaar 2030 geen vermindering maar verbetering, waardoor honger en armoede voorkomen wordt. Gebleken is dat Israel een belangrijke functie vervult in dit hele proces en haar ervaring van de afgelopen vijfenzestig jaar deelt met de diverse landen.

2. Ma’ale Adumim
De Palestijnse Arabieren die tussen Ma’ale Adumim en Jeruzalem tenten hebben opgezet (zie nieuwsbrief nr. 448 ) zijn door het IDF (leger) naar huis gestuurd. Dit ging zonder botsingen. Het ging om ongeveer 100 activisten op E-1 gebied.

3. Jaarlijks buikdansfestijn
In Eilat is vorige week het jaarlijkse, internationale buikdansfeest gehouden. Uit 30 landen namen 950 deelnemers deel. Deelnemers o.a. ook uit Turkije, Egypte en Jordanië. Er waren geen annuleringen ondanks de Gazaproblematiek.

4. De EU
De EU wil samen met diverse Arabische landen in maart een plan op tafel leggen om de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten weer op te starten. Geen makkelijke zaak waarbij de EU zich niet wil realiseren dat Israel dan in een moeilijke situatie komt. Het kan Israel onmogelijk dwingen om te voldoen aan de eisen van de PA. Abu Mazen heeft een bedrag van $ 1 miljard van de EU geweigerd, omdat hij niet wil voldoen aan de eis van de EU. De EU wil voorkomen dat Abu Mazen naar het ICC (International Criminal Court) gaat om Israel aan te klagen.
Catherine Ashton, de vertegenwoordiger ven de EU afdeling BuZa, zegt dat de EU haar uiterste best doet om de PA en de UNWRA in staat te stellen het Palestijnse volk de nodige hulp te geven.
– Israel laat overigens 114 eenheden in Efrat bouwen en 84 in Kiryat Arba. Gezegd wordt, of eigenlijk gefluisterd, dat deze extra eenheden worden gebouwd, omdat Obama kritiek op het bouwen heeft. Het zou ook een stunt van Bibi zijn vanwege de komende verkiezingen.

5. De Arabische Liga
De Arabische Liga dringt aan bij haar leden om te voldoen aan haar financiële verplichtingen ten aanzien van de PA. Een speciale delegatie is aan het werk om de landen te herinneren aan hun toezegging. Het gaat om een maandelijks bedrag van 100 miljoen.

6. Iran
De belangrijkste religieuze leider, ayatollah Khamenei, heeft een verbod uitgevaardigd om atoomwapens te ontwikkelen. Dit is volgens de minister van BuZa bindend voor Iran. Dus, aldus de woordvoerder, het Westen moet begrijpen wat zulk een Fatwa (islamwet) betekent. Ayatolah Khamenei is de hoogste leider en zijn uitspraak is bindend. Volgens Iran is de IAEA wantrouwend vanwege valse informatie van Amerika en Israel.

7. De Palestijnse Autoriteit ( PA)
Arbeiders protesteren bij het ministerie van Abu Mazen, omdat ze al 3 maanden geen salaris hebben ontvangen. Dit zou komen door de sancties die Israel heeft opgelegd vanwege de PA-aanvraag bij de VN voor een bepaald lidmaatschap. Volgens de PA is het land afhankelijk van buitenlandse financiële hulp. In 2008 ontving het nog US $ 1.8 miljard. In 2012 $ 600 miljoen.

Noot: Afgezien van wel of geen recht hebben op een gebied dat dan een zelfstandige staat zou worden, mogen we ons toch wel afvragen of in de afgelopen jaren de Fatah aangetoond heeft een eigen land te kunnen besturen.

8. UNRWA
De ‘United Nations Relief and Works Agency’ is in 1949 opgericht door de Algemene Vergadering van de VN. Het helpt ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westbank en de Gazastrook. Het zorgt voor ontwikkeling (scholen), gezondheid, sociaal leven en de infrastructuur van de kampen. Het benodigde geld voor het werk van de UNRWA is niet gegroeid met de bevolkingstoename. Belangrijk om te melden dat door een eenmalige gift van 14 miljoen euro aan Gaza voor een nog te bepalen project, 7000 ongeschoolde werkers en 4000 gespecialiseerde arbeiders aan de slag kunnen. Hiermee wordt een deel van de heersende armoede opgeheven. Het is nog niet bekend welk project.

9. Het meer van Tiberias
Door de aanhoudende regen van de afgelopen weken is de hoogte van het meer op 2.5 meter na bereikt. Het is niet onmogelijk dat de Degania-dam open moet, opdat het meer niet overloopt. Het meer zorgt voor 50% van het benodigde water in Israel en is 160 vierkante km met een diepte van 45 meter. Maximum waterinhoud: 4150 miljoen kubieke meter.

10. PA – EU
De Palestinian Human Rights groep heeft de EU opgeroepen geen goederen meer te accepteren van de door Israel bezette gebieden. Een rapport hierover werd op 14/1 uitgegeven. Import is volgens de groep illegaal. De EU importeert 10x meer van de bezetters dan van de Palestijnen. Volgens het rapport leven 500.000 Joodse Israeli’s in illegale nederzettingen, dat wil zeggen: buiten de groene lijn.

11. Turkije – Israel
Israel blijkt verontschuldigingen te willen aanbieden aan Turkije over de gevallen doden in 2010 tijdens de botsing met de Mavi Marmara. Een verontschuldiging zoals de Amerikanen dat hebben gedaan voor de 24 Palestijnse slachtoffers in Pakistan.

12. Barack Obama – Bibi
Obama zegt dat Israel o.l.v. Bibi niet weet wat haar beste belangen zijn.
Tijdens zijn bezoek aan een groep militairen bij de Gazagrens op 15/1, een dag na deze uitspraak, zegt Bibi:
* December 2012 was de rustigste maand sinds 2000 .
* Israëlische burgers bepalen wie hun land leidt.
* Druk op ons beleid gedurende de afgelopen 4 jaar was groot. Maar wij gaan door op onze manier.
* Ik ben trots op onze jonge militairen.
* Het IDF en de Shin Beth (inlichtingendienst) doen uitstekend werk.
* Sinds Pillar of Defense is er rust aan de grens.
* We gaan niet terug naar de 1967-grenzen.
* Obama wil de verkiezingen beïnvloeden.
* Na Pillar of Defense zijn we direct gaan bouwen.

13. Morsi
In 2010 tijdens een interview spreekt de huidige Egyptische president over ‘de bezetters van Palestina, die afkomstig zijn van varkens en apen’. Volgens Morsi is de uitdrukking uit zijn context gehaald. Volgens hem respecteert hij als president vrijheid van uitoefening van religie.

14. Naftali Bennett
Amerika maakt zich zorgen dat Bennett komende dinsdag gekozen zou worden.
Dan Shapiro, de Amerikaanse ambassadeur, had een ontmoeting met Bennett op 16/1.
Naftali Bennett staat voor:
· geen terugtrekking uit Judea en Samaria
· een sterk Israel
De enquêtes wijzen vandaag overigens aan: 72 zetels van de 120 voor de rechtse groepen.

15. Amerika
Amerika stuurt op 21/1 een aantal vliegtuigen en 200 tanks naar Egypte. Diverse congresleden zijn tegen. Sinds 1979 heeft Egypte jaarlijks $ 10 miljard aan wapens ontvangen.
Sinds Morsi, de Moslem Brotherhood vertegenwoordiger, aan het bewind is willen congresleden deze hulp stoppen.

16. Bibi
Tijdens een deze week gehouden interview zegt hij dat de relatie met Amerika sterk is.
· Wel een verschil van mening hoe we vrede moeten sluiten.
· Ik weiger Israel in een situatie te brengen zoals 70 jaar geleden. Toen moesten we anderen vragen ons te beschermen. Zo lang ik premier ben, zal dat niet gebeuren.
· Ik heb ervaring als premier, als betrokkene bij onze verdediging en bij ons economisch beleid.
· Voor de toekomst van onze kinderen zet ik me in.
· Wij leven in een tijd waarbij we ons steeds moeten aanpassen. Dit gebeurt ook. Kijk naar onze ontwikkeling, onze economie en onze veiligheid.
· Onze veiligheid is onder controle. Kijk naar de buren. Daar is continu onrust. Bij ons kunnen de kinderen gewoon naar school.

Vandaag wat kortere berichten omdat het afwachten is wat de verkiezingsresultaten gaan brengen.
Maar we kunnen niet wachten met het verlenen van steun aan slachtoffers van terreur. Of u links of rechts denkt, de slachtoffers blijven slachtoffers en hebben onze steun nodig. De dagelijkse spanning, vooral in de grensgebieden, verandert niet. Dat heeft als consequentie: een behoorlijk aantal getraumatiseerde kinderen en ouderen. Dus genoeg werk aan de winkel. Help ons helpen. Wij en de slachtoffers danken u bij voorbaat.

Een goede week gewenst!
Shalom,
Harry