Harry’s focus op Israel 451

Israel, 2 februari 2013
Er is de laatste dagen een enorme drukte over de aanval welke de Israëlische luchtmacht op het noorden van Israel en aan de grens met Syrië heeft uitgevoerd. Niemand weet blijkbaar exact wat er vernietigd en geraakt is. Wel mogen we aannemen dat Israel, na overleg met de Amerikaanse president Obama, doelen heeft geraakt, waardoor het gevaar voor chemische wapens wordt voorkomen en de beveiliging zo menselijk mogelijk is verzekerd.

In de bijlage vindt u een uitnodiging van de werkgroep ´Tolereer geen intolerantie´
[ http://ejbron.wordpress.com/2013/01/14/lezing-door-tolereer-geen-intolerantie ]. Het is niet mijn gewoonte om bijeenkomsten in de Focus te vermelden. Maar ik meen hier een uitzondering te mogen maken. Een duidelijk standpunt leest u in de inleiding. Een uiteenzetting over het te behandelen onderwerp, waarvan ik zeg: lees het en ga.

Sinds woensdagavond is Bibi Netanyahu bezig met de onderhandelingen over de samenstelling van de nieuwe regering. Gezien de toch wel duidelijke verkiezingsuitslag mogen we aannemen dat hij in staat is binnen de officiële termijn een regering aan de Knesset voor te stellen. Dit is van groot belang. Wat betreft de economische aspecten, maar vooral ook de politieke.

1. John Kerry
De opvolger van Hillary Clinton geeft zijn mening:
* Doorduwen van de Israëlische-Palestijnse vredesconferentie. Een ramp als dit niet wordt gerealiseerd.
* Een methode vinden om op diplomatieke manier Iran de laten stoppen met de ontwikkeling van atoomenergie. Obama wil directe onderhandelingen met Iran.
* Syrië heeft nagelaten goede relaties met ons aan te knopen. Bashar Assad is daarom dan ook niet te handhaven.
* Allereerst de financiën gezond maken. Daarmee de wereld een voorbeeld geven.

2. Algemene mening
Maar al te vaak kan men horen dat Israel vrede moet sluiten en geen muren of huizen bouwen.
Vraag: als Joden zichzelf niet verdedigen, wie doet dat dan wel? en als de zogenaamde tegenpartij, de “Palestijnen”, niet wil onderhandelen, hoe kan dan vrede worden gesloten of in ieder geval besproken? De “Holocaust Herinneringsdag” is natuurlijk een herdenking van de “grote ramp” en vindt plaats op de dag dat de Russen Auschwitz bevrijd hebben. Maar het is toch ook de dag dat we niet alleen naar het verleden kijken maar vooral naar de toekomst en dat we ons inzetten om zulk een ramp te voorkomen. Kijk en luister naar de uitspraken van Ahmadinejad en Abu Mazen.
Op deze herdenkingsdag herdenken we de Holocaust. Maar we accepteren de situatie t.a.v. Iran en doen amper iets. Een situatie enigermate te vergelijken met de Hitlerperiode. Vandaag mogen we blijkbaar ons zelf ook niet verdedigen in ons eigen land en ons eigen volk. Wel bijzonder.

3. Ontploffing in Iran
De ontploffing van een ondergrondse atoominstallatie wordt door Iran ontkend. Maar de ontploffing was te horen en ook was bekend dat een paar honderd werkers vast zaten en wegen in de omgeving tijdelijk gesloten. De vraag: was dit toeval of opzet?
Iran ontkent de ontploffing . Volgens haar is het puur Westerse propaganda.

4. Syrië
Zoals al bij de inleiding vermeld neemt het leger (IDF) maatregelen om te voorkomen dat Syrië chemische wapens levert aan de Hezbollah. De noordelijke grens wordt versterkt en een Iron Dome batterij wordt in Haifa geplaatst.

5. Knesset Christian Allies Caucus
Op 28/1 is er een ontmoeting in Jeruzalem met het World Jewish Congress. Deze 7e jaarlijkse ontmoeting, “The night to honor our Christian Allies”, wordt gehouden omdat Joden en Christenen samen politiek actief zijn. Er wordt een receptie gehouden ter ere van christenen die Israel steunen. Het WJC vertegenwoordigt 100 landen. Er is een band tussen Knessetleden en christelijke leiders, organisaties, politieke vertegenwoordigers in Israel en de wereld.

6. Waterstand op 28/1
Het meer van Tiberias blijft stijgen en de regen blijft vallen. Op deze dag staat het meer 2 meter beneden de rode lijn. De lijn waarbij de dijken opengaan om water te laten afvloeien. De stand is 4.2 meter boven de zwarte lijn. Dan zouden er problemen zijn met de kwaliteit van het water, watervoorziening en schade aan het meer veroorzaken. Het waterpeil is vandaag 2.5 meter hoger dan een jaar geleden. Inmiddels heeft het al weer gedurende 2 dagen bijna constant geregend.
.
7. Professor Stanley Fisher
De gouverneur van de Bank of Israel heeft Bibi medegedeeld per 30/6 zijn functie neer te leggen. Hij was gedurende 8 jaar de financiële baas en heeft ervoor gezorgd dat Israel op financieel en economisch gebied in een goede situatie bleef en ook groeide. Hij is een top figuur in de wereld. Geruchten dat hij zijn functie zou neerleggen vanwege onenigheid over het beleid van Bibi wordt door de regering tegengesproken.

8. De UNHRC (De United Nations Human Rights Council)
Tijdens de zitting van de raad voor mensenrechten van de VN op 29/1 was Israel afwezig. Doel van de council is onderzoek van de situatie in de diverse landen. De VN bestaat uit 193 leden. De UNRWA nam een motie aan om Israel wat betreft de algemene rechten van het Palestijnse volk, bezet gebied en Oost-Jeruzalem te veroordelen. Volgens het Israëlische ministerie van BuZa is hier sprake van een eenzijdige beslissing en het gevolg van het PA-beleid dat Israel het leven moeilijk wil maken. Contacten zijn al in maart verbroken. Dus daarom afwezig bij het jaarlijkse rapport.
Tijdens de bijeenkomst wordt gezegd dat de raad het betreurt dat Israel afwezig is. Het is het 1ste van de 47 leden dat heeft geweigerd aanwezig te zijn. Minister van BuZa Lieberman reageert op 31/1 en zegt het rapport in de hoek te gooien. Volgens het rapport moet Israel zich terugtrekken uit Judea, Samaria en Oost Jeruzalem. Lieberman onderstreept de eenzijdigheid. Geen woord over de PA en de Hamas.

9. Koningin Beatrix
In de media was te lezen:
In 1995 werd voor het eerst door een Nederlands hoofd in de Knesset gezegd: “Er waren maar weinig landgenoten die Joden hebben gered. Dit waren uitzonderingen”.
Daarna zegt Hare Majesteit: “Denken aan de Holocaust geeft een diep gevoel van schaamte”.
Ex-premier Balkenende, tijdens een officiële verklaring in 2005: “75% van het Nederlandse Jodendom is tijdens de bezetting gedeporteerd. De deportatie is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis”.

10. Duitsland
Het is 80 jaar geleden dat Hitler aan de macht kwam.
Merkel onderstreept de verantwoordelijkheid van Duitsland t.a.v. de misdaden van de Nazi’s.
Hitler ontving van president Von Hindenburg op 30-1-1933 de opdracht om een regering te vormen.
Zijn eerste acties tegen de Joden is begonnen op 1-4-1933. Dat werd een boycot van Joodse doktoren, advocaten en winkels.
Mede oorzaak van de dictatuur was de enorme werkloosheid. Dat was wel mede de basis voor de groei naar de 2e wereldoorlog. Met als gevolg: 40-60 miljoen mensen vermoord. Een tentoonstelling ´Berlin 1933´ zou de ellende van die periode moeten laten zien. Moge zulk een evenement meewerken aan het voorkomen van de 3e wereldoorlog.

11. De EU
De Europese Unie is de grootste gever aan de Palestijnen.
Ongeveer Euro 500 miljoen.
6 van de 10 incidenten in de EU zijn antisemitisch.
Meer dan 40% van de Fransen zijn antisemieten.
47% gelooft dat Franse Joden loyaler t.a.v. Israel dan van hun eigen land zijn.
46% van de Spanjaarden is negatief t.a.v. Joden.
47% van de Duitsers gelooft dat Israel de Palestijnen wil uitschakelen.
49% van de Italianen staat vijandig tegenover Joden.

12. President Morsi
Een hechte relatie van Morsi, die verantwoordelijk is voor de pers, zegt:
6 miljoen Joden zijn niet door de Nazi’s gedood, maar door de Amerikanen naar Amerika vervoerd. Dit is gedaan door de betreffende Intelligence Service. Het sprookje van de Holocaust is een “industrie” welke door Amerika is uitgevonden. Een reden hiervoor zou o.a. het van elkaar scheiden van Duitsland en de Sovjet Unie zijn.

13. Egypte
De regering Morsi roept in Egypte veel weerstand op. Er zijn veel botsingen met demonstranten. Belangrijke oorzaak: de invloed van de Moslim Brotherhood, de financiële en economische crisis.
Qatar is op dit moment het enige land dat op financieel gebied steun verleent.
Volgens ingewijden zou de huidige crisis tot gevolg kunnen hebben het ineenstorten van het land.
Morsi moet daarom verzoening trachten te realiseren. Anders is het niet uitgesloten dat er weer een militair bewind aan de macht komt. Ook hier is duidelijk dat religie (lees Moslim Brotherhood) de oorzaak is.

14. Iran-China
China importeert grotere aantallen vaten olie per dag van Iran. Meer dan vóórdat o.a. de EU sancties oplegde. Nu 1.4 miljoen vaten per dag. Dat was in 2011 2.2 miljoen. Maar India, China en Japan gaan meer inkopen. Iran heeft daar speciaal tankers voor gekocht. Dus daardoor meer kunnen leveren en de huidige financiële problemen oplossen.

15. Onderzoek Israëlische regering
In opdracht van de regering zal er een onderzoek plaatsvinden over antisemitisme.
Yuri Edelstein, de betreffende minister, heeft het eerder genoemde rapport op 27/1, de dag van de Holocaust herdenking, aan de regering overhandigd.
In 2012 is het aantal aanslagen met 45% gestegen. Dit vnl. in West Europa. Daders, meestal Moslim groepen en neonazi’s.
Doelwit: Joodse gebouwen en Joden op straat.
Duidelijk is dat het hier niet gaat om het beleid van de Israëlische regering. Wel om het niet accepteren van de Joodse staat en Jodenhaat.

16. Israel kort
++ De Russische minister van BuZa zegt, dat als Assad gedwongen wordt af te treden, er een jarenlange burgeroorlog zal zijn.

++ Ter gelegenheid van Toe Bishwat, de verjaardag van de boom, zijn er meer dan 500.000 bomen geplant. Verwacht wordt dat er in de komende dagen meer dan een miljoen in parken en bossen zullen zijn geplant. Veel Israëli’s genoten van het zonnige weekend en vierden op deze bomendag het bomenjaar.

++ Volgens een official van de PA zou Obama de PA hebben toegezegd na zijn herkiezing als president Israel te dwingen Palestina te erkennen. Dan zou het deel van Jeruzalem waar de meeste Arabieren wonen, hoofdstad worden.

++ Volgens een voormalig medewerker van Morsi, is hij een meester in het verbergen van zijn gevoelens. Morsi is een duidelijke antisemiet en haat Joden en Israel. Hij heeft weliswaar de goede relatie met Israel onderstreept in zijn schrijven aan president Peres; en ook tijdens zijn bezoek aan Berlijn laat hij zijn 2 gezichten zien.
Hij zegt immers: het vredesverdrag en het beleid van Moebarak te handhaven

++ Israel heeft ook een aanval op een konvooi uitgevoerd. De boten zouden vnl. raketten vervoeren, die bestemd zouden zijn voor de Hezbollah. Tevens een aanval op een fabriek in Damascus, waar chemische wapens worden geproduceerd.

++ Op 29/1 zijn er 2300 mensen uit Syrië naar Jordanië gevlucht. Deze illegale immigratie bestond vnl. uit kinderen, vrouwen, ouderen, gewonden en patiënten.

++ Op 31/1 zegt Hamas de 2-statenoplossing niet te accepteren. Dan zou het Israel immers als staat aanvaarden. Mashaal heeft de Jordaanse koning Abdullah gevraagd zijn standpunt aan Obama door te geven.

++ Als het juist is dat het IAF (Israëlische luchtmacht) de omgeving van Damascus heeft gebombardeerd, dan is dat volgens Moskou niet te accepteren.
Syrië is een geaccepteerde VN-staat.

++ De Hamas gaat op de hoge scholen nu ook Hebreeuwse les geven. Daardoor leert men de vijand beter kennen.

++ Obama zal contact opnemen met Maleisië en enkele andere landen om geen olie meer af te nemen van Iran. Hij is tevens van plan de sancties zwaarder te maken.

Stichting lechaim
Iedere week doe ik in mijn nieuwsbrief een oproep om de stichting financieel te steunen. Mocht u overigens in uw kring “propaganda” willen maken voor ons werk dan sturen we u graag informatiemateriaal toe. In de komende dagen bezoek ik met gasten uit Nederland enkele projecten welke door ons mede gesteund worden. Het is daarom mogelijk dat u volgende week geen nieuwsbrief ontvangt.
Wel denkelijk een korter nieuwsoverzicht op onze website.
Dan waarschijnlijk een omschrijving van een nieuw project. Het is ons allen bekend dat de grenzen versterkt worden, Dat geeft spanning en botsingen, en dat heeft als resultaat; trauma, angst en meer slachtoffers. Dus we mogen niet blijven stilzitten, maar moeten activiteiten ontplooien om de medemens de hand te reiken en te helpen, opdat hij of zij weer in de maatschappij kan worden opgenomen. Dus mijn kreet is vandaag ook weer: help ons helpen.

Dank bij voorbaat en een goed weekend gewenst,
groet en shalom,
Harry

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *