Harry’s focus op Israel 456

Israel, 9 maart 2013
Hoewel de zon schijnt is het dagelijkse nieuws somber.
Nederland treft maatregelen ten aanzien van import uit een deel van Israel. Een onderzoek geeft aan, dat ongeveer 50% van de bevolking meent, dat Israel een ander beleid t.a.v. de Palestijnse Autoriteit moet voeren En wat te zeggen van de mening van de PvdA over de verhouding PA-Israel ?
Daarom is het opwekkend om weer te geven de toespraak, die senator Bob Menendez hield tijdens de Aipac Conferentie in Amerika.
Kijk en luister de toespraak hier: http://brabosh.com/2013/03/07/pqpct-nq4/

1. Export appels
Tonnen appels worden van de Golan Hoogvlakte naar Syrië gestuurd. Dit was gestopt vanwege de burgeroorlog in dat land . De producenten zijn de Druzen.
Er wordt ongeveer 50.000 ton per jaar geproduceerd en 1/3 geëxporteerd naar Syrië.
Dit gebied is in 1967 door Israel veroverd en geannexeerd.

2. Minister John Kerry
Tijdens het bezoek van de Minister van BuZa van Amerika aan Egypte zegt hij de door de Moslem Brotherhood geleide regering US $ 250 miljoen toe. Dit om te gebruiken voor politieke en economische hervormingen.
De oppositie is woedend, omdat het zich totaal niet kan verenigen met het gevoerde beleid.
Egypte doet haar uiterste best om van het IMF 4.5 miljard als lening te ontvangen. President Morsi belooft democratie en neutraal optreden van het leger.
Het bezoek van Kerry valt gelijk met het protesteren tegen de Moslem Brotherhood van Morsi. Veel gewonden zijn gevallen.
De weg naar het vliegveld werd geblokkeerd. Daardoor had Kerry 2 uur vertraging.
El Baradei, de voormalige directeur-generaal van het IAEA, weigerde hem te ontmoeten.

3. Hebron
De Shin Beth, de Israelische veiligheidsdienst heeft bij de Hamas terreurcellen ontdekt. Doel: Israel bestoken.
De leiding is in handen van een voormalige Palestijnse gevangene, die vrijgelaten is in ruil voor Gilad Shalit.
De meeste vrijgelaten gevangenen zijn via Hamas actief en Hebron is een geregeld centraal mikpunt.

4. Amerika
39% van de Amerikanen meent dat Obama Israel onvoldoende steunt. Woordvoerder Carney zegt dat het bezoek van Obama aan Israel wel doorgaat. Ook als er dan nog geen nieuwe regering is.
Hij zegt ook dat Iran nu nog de mogelijkheden heeft om te stoppen met de ontwikkeling van atoomenergie.
Dit volgens de resolutie van de Veiligheidsraad. Dan zou Iran weer een normaal lid zijn en niet geïsoleerd.

5. Aipac conferentie
In Washington zegt minister Erud Barak in zijntoespraak, dat een vrede tussen beide partijen nu niet haalbaar is.
Hij stelt een tussenovereenkomst voor om de veiligheid te handhaven. Wordt die verworpen, dan is er geen oplossing. Dus een grens vastleggen, waarbij de nederzettingen in handen blijven van Israel. Dit is niet negatief voor de Palestijnen maar een oplossing van het 60-jarige conflict.

6. De PvdA-conferentie
Ik geef u in het kort weer wat de mening van de partij is t.a.v. het beleid dat tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit moet worden gevoerd:
* PA en Israel moeten naast elkaar bestaan.
* Grenzen van 1967 handhaven.
* Oost Jeruzalem is voor Palestina.
* Palestina dient officieel lid van de VN te zijn.
* Palestina moet Israel erkennen.
* Opheffing van de blokkade van de Gazastrook.
* Nu bouwstop van nederzettingen en Oost Jeruzalem.
* Nu stoppen met raketaanslagen uit Gaza.
* Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof moeten worden nageleefd.
* De Palestijnse groepen Fatah en Hamas moeten zich verzoenen.
Noot: Ik heb geluisterd naar de toespraak van minister van BuZa Timmermans. Het is steeds hetzelfde probleem. Op dezelfde zender zegt een jonge Turkse immigrant: Hitler had alle Joden moeten doden (zie punt 8).

7. Vincent Fran
De Britse consul bezoekt in Ramallah de Birzeit Universiteit voor een open discussie. Die loopt helemaal uit de hand.
Hem wordt o.a. de Balfour Verklaring van 1917 verweten. Daardoor zouden duizenden Joden een eigen land hebben gekregen en de Palestijnen geen cm. De toespraak werd afgelast en Abu Mazen werd woedend. Hij heeft de consul uitgenodigd voor een geprek.

8. Nederland 2
Op 17/2 wordt een schokkend interview getoond. De ondervrager, een vrijwilliger, tracht de jeugd goede informatie te geven. Een soort herscholing/ontwikkeling aan Turkse jongeren in Arnhem. Op dit interview is niet gereageerd. Een bekende journalist geeft na 9 dagen een reactie en zegt:
Als een Nederlandse jongere had gezegd dat alle moslims inclusief baby’s moeten worden vermoord, dan was er massaal gereageerd.
Volgens de journalist is het antisemitisme weer als voor de Holocaust. De video van de opname is aan Arutz 7 (Israelische tv) gestuurd opdat men niet vergete. Het antisemitisme groeit. Meer dan 1 miljoen moslims wonen in Nederland (zie punt 8).

9. Unicef rapport
Dit pas uitgegeven verslag gaat over Palestijnse kinderen in Israel. Ieder jaar worden ongeveer 700 kinderen tussen de 12 en 17 jaar gearresteerd en ondervraagd door leger, politie en veiligheidsleden.
Volgens het rapport worden de jongeren slecht behandeld.
Besprekingen worden gehouden om een en ander beter te laten lopen. Dus b.v. ouders waarschuwen, recht hebben op een advocaat.
Jammer dat dit comité geen onderzoek pleegt naar de behandeling van Israelische kinderen.

10. Spanje
500 jaar geleden werden Joden uit Spanje verdreven. Dat had toen een enorme invloed op de economie.
Er woonden toen ongeveer 500.000 Joden in dit land. Nu 40.000. De Spaanse regering doet veel om hen terug te krijgen Het gaat voornamelijk om Sephardische Joden, die dan hun Spaanse nationaliteit weer terug kunnen krijgen.
De achtergrond: de noodzakelijke verbetering van de economie.

11. Verkiezingen Egyptische Universiteiten
Onafhankelijke kandidaten zijn de winnaar geworden van de verkiezingen voor de studentenorganisaties.
De Moslem Brotherhood heeft een grote nederlaag geleden. Aangenomen mag worden dat bij de komende algemene verkiezingen de MB-partij “The Freedom and Justice Party” ook een klap krijgt.

12. Gazastrook
Toen er kortgeleden een raket op Ashkelon werd afgevuurd, heeft Israel de grenspost Keren Shalom gesloten.
Op 6/3 weer geopend, opdat vrachtwagens met levensmiddelen weer konden worden aangevoerd.
De grenspostwacht weigerde echter en ging naar huis, omdat hij bang was te worden ontslagen. De Hamas tracht nl. deze post over te nemen.
Wel de moeite waard om te vermelden, is dat er in Gaza veel gebouwd wordt. Veel landen financieren projecten

13. Golan
21 VN-militairen zijn op de Golan gegijzeld door rebellen. Hun functie was het beschermen van de grenzen.
Nu afwachten wat er gaat gebeuren. Deze groep zorgde ervoor dat Syrië water kreeg.
Onderhandelingen zijn gaande.

14. Israel kort
+++ Bibi heeft op1/3 tijdelijk de inschrijvingen voor de huizen op de Westbank bevroren. Hij wil het komende bezoek van Obama rustig houden.
Dezelfde dag zegt Abu Mazen geen vrede of rust te realiseren als niet alle Palestijnen worden vrijgelaten.
+++ De jaarlijkse Gaza-marathon gaat niet door. De Hamas staat niet toe dat vrouwen deelnemen. De Unwra financiert dit evenement niet als mannen en vrouwen niet tegelijk mogen lopen. Dit was wel het geval in 2011 en 2012.
+++ In Teheran is een rattenplaag, waar de katten niet meer tegen op kunnen vreten. Het gewicht per rat is meer dan 5 kg. Speciaal getrainde bewapende lieden zijn nu in actie gekomen en vegen straat voor straat schoon.
+++ In Egypte is een sprinkhanenplaag. Zij vreten de groene velden kaal. De zwermen die over de grens vliegen worden door Israel opgevangen.
+++ De PA gaat de invoerrechten verhogen, opdat de bevolking meer eigen producten gaat kopen. Het gaat vnl. om import uit China.
Volgens de producenten zou de PA ook benzine, water en electra in prijs moeten verlagen.
+++ Egyptische politie protesteert tegen de werkomstandigheden in de Sinaï. Zij willen bewapend worden omdat hun leven in gevaar is. 8000 agenten in 34 centra staakten enkele dagen. Militairen namen hun werk over.
+++ De Amerikaanse regering had 5 maanden voor de October-oorlog in 1973 al informatie over de voorbereidingen van de betreffende Arabische landen.
Een memo is een dezer dagen te voorschijn gekomen.
Een vreemde zaak omdat Israel onvoldoende was voorbereid.
+++ De Nationale Veiligheidsraad waarschuwt Israeli’s dat tijdens de Paasdagen Iraanse krachten en Hezbollah als doel hebben hen in het buitenland te pakken. 27 landen staan op de lijst. Zeker wegblijven uit de Sinaï.
+++ De Amerikaanse financiële steun aan Israel wordt $ 150 miljoen minder. Oorzaak is de algemene financiële situatie. Minister van Defensie Hagel zegt dat de bijdrage aan het leger niet wordt verlaagd. Dus niet de Iron Dome, enz. Wel is er schade voor diverse Israelische bedrijven.

15. Nederland
De regering heeft voorgeschreven dat alle proucten uit de Westbank, de Golan en Oost-Jeruzalem moeten worden gekenmerkt. Nederland is nu het 2e land. Engeland is begonnen.
Het is dus niet verboden om te importeren.
Het ministerie van BuZa adviseert: een label op producten van Israelische nederzettingen.
Dus niet: Made in Israel.
Het gaat dus om het gebied buiten de grenzen van 1949.
Wijn, groentes, fruit, honing, olijfolie, vis, vlees, kip, eieren, cosmetica.
Israel is woedend dat speciale labels zijn voorgeschreven voor ALLE producten. Een duidelijk voorschrift om Joden te treffen. Zij zijn het doelwit, Israel het excuus en pure discriminatie, aldus Yigal Palmor, de Israelische woordvoerder. Waarom houdt Nederland zich niet bezig met andere landen, aldus Palmor.

Hr. Timmermans zegt en onderstreept:
De nederzettingen zijn illegaal. Eveneens een obstakel voor vrede.
Hr. Timmerans spreekt denkelijk namens de regering.
Beseft hij dat als alle nederzettingen zouden verdwijnen, Israel aan het begin van haar einde staat?
Ik ben te kwaad om ook verder maar iets toe te voegen aan deze onaanvaardbare kreten.
Kenmerkend is wel dat een hoog percentage Nederlanders Israel wil dwingen een overeenkomst met de Palestijnen te maken.

16. Het Israelische leger
Enquêtes wijzen uit dat het IDF het meest vriendelijke leger in de wereld is.
Volgens de statistieken bestaat 1/3 uit vrouwen.
Zij kunnen kiezen tussen leger en nationale dienst.
Veel rabbijnen gaan niet akkoord met het dragen van uniformen. Daarom doen veel meisjes dienst in ziekenhuizen, op scholen, bepaalde instituten waar een tekort aan krachten is.

17. Stichting Lechaim
Zoals eerder al vermeld, doen we op u allen een beroep om ons financieel te steunen, opdat wij de slachtoffers van terreur een goed Pesach kunnen bieden.
Het Joodse Pasen is wat betreft levensmiddelen, beduidend duurder dan het dagelijks brood.
Hoewel het dagelijks leven internationaal financiële problemen heeft, vraag ik u toch iets bij te dragen, opdat LECHAIM haar plicht kan doen.
Lechaim betekent: op het leven, gezondheid.
Laten we niet vergeten om te werken aan een redelijk leven voor diegenen die ongewild van de ene op de andere minuut slachtoffer zijn geworden.

Dank en shalom
Harry