Harry’s focus op Israel 457

Israel, 16 maart 2013
Beste mensen,
Op maandagavond 25 maart is het de eerste Pesachavond, het Joodse Paasfeest. Dan praten wij aan tafel over de uittocht uit Egypte, de verlossing uit de slavernij, de 10 Geboden. Wij geven dan onze geschiedenis door aan onze kinderen, opdat dit niet wordt vergeten, en wij beseffen hoe geweldig het eigenlijk is dat we weer in ons eigen land mogen wonen.

Wij zien het als onze plicht om de slachtoffers van terreur nu extra de hand te reiken en ons best te doen om ook hen prettige en vrolijke dagen te bieden.
Mogen wij als stichting Lechaim ook op u rekenen?
Dank voor uw steun en u allen prettige feestdagen gewenst!


Op bijgaande schotel ziet u symbolen welke verwijzen naar de 40 jarige uittocht en de verlossing. Daar gaat het gesprek op de Seider, de eerste avond, over.

Harry’s Focus op Israel nr. 457
Maandag wordt de nieuwe regering o.l.v. Bibi Netanyahu door president Peres “ingezegend”. Dit vindt plaats op de laatste dag van de termijn die Bibi als formateur voorgeschreven was. Ook op tijd om president Barack Obama op een goede manier, donderdag en vrijdag, te ontvangen. Het programa van Obama is minder gericht op de politieke situatie, dan op het beter leren kennen van het land en het volk. Gewoon afwachten wat zijn bezoek voor invloed zal hebben op de nabije toekomst
De regering heeft veel nieuwe gezichten en bestaat onder meer uit 3 nieuwe partijen. Specifieke orthodoxe partijen zitten niet in de regering. Belangrijk punt bij de formatie was deelname van orthodoxe jongeren aan het leger. En natuurlijk het budget en de verdeling van de departementen. Als de nieuwe, politiek onervaren ministers en Knessetleden het landsbelang belangrijker vinden dan hun eigen partij-prestige, dan mogen we verwachten dat we een goede regering mogen verwelkomen en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Heel positief is de keuze van paus Franciscus ontvangen.
Een religieuze leider, die warmte uitstraalt, menselijkheid en armoede bestrijdt.

1. Jordanië
In dit buurland wonen 6 miljoen mensen.
Nu toevoegen 360.000 Syrische vluchtelingen en 450.000 Irakezen, die al in 2011 in Jordanië zijn opgevangen. Sinds maart 2011 zijn 1.1 miljoen Syriërs naar Turkije en Jordanië gevlucht.
In het eigen land Syrië zijn 2.5 miljoen mensen verhuisd.

2. Peres ontmoet op 10/3 o.a. imams
De president ontmoet de hoofden van de Joodse gemeenschap en de imams uit Frankrijk, die tegen terrorisme zijn en tolerantie verkondigen.
Het is een jaar na de terreur-actie in Toulouse.
Woordvoerder van de imams zegt:
* Wij steunen Israel en waarderen uw tolerantie, uw benadering en uw oppositie tegen terreur in alle vormen.
* Wat betreft 11/3, wij allen hebben geleden.
* Wij, moslims, zijn evenals u slachtoffers van de extremisten die vermoorden. Wij roepen om vrede.
* Het leven van een mens is heiliger dan Mecca, het Vaticaan of Jeruzalem.
Peres dankt de delegatie, die ook bestond uit vertegenwoordigers van Egypte, Marokko en Senegal.
Hij zegt: Toulouse liet terreur zien. Uw woorden: vrede.
Uw islam zoekt vrede, zoals wij. Dialoog is belangrijk.
De imams: wij haten Israel niet. We hebben uw land gezien.

3. Parijs
In Bozons, een voorstad van Parijs, is een terrorist het ereburgerschap gegeven.
Al Rimawi, de terrorist, had levenslang, omdat hij betrokken was bij de moord op ex-minister Zeevi in 2001. Het Europees Joods Congres heeft de betreffende autoriteiten opgeroepen de herdenkingssteen weg te halen.

4. Nederland
De familie van Mahmet Sahrin moest enkele dagen onderduiken.
Zoals eerder geschreven trachtte hij de Turkse jeugd te herscholen en te ontwikkelen.
Het gaat hier om de de Turkse jongeren die Hitler bewonderen, de Holocaust niet erkennen. en het jammer vinden dat niet alle Joden zijn omgekomen.
Er is behoorlijk publiciteit gegeven aan dit voorval.
Het Simon Wiesenthal Centrum heeft minister Rutte benaderd en ook de voorzitter van de Tweede Kamer.
Toen de video werd getoond, zeiden de betreffende leerlingen dat veel van hun Nederlandse vrienden net zo dachten.
In Israel verwijst men ook naar Diederik Samson, de PvdA leider, die Israel beschuldigt dat het de Internationale Wet overtreedt.
Links Nederland is tegen het huidige Israel.
Door het S.W.C is deze video-uitzending enkele weken later gepubliceerd.

5. Herzliya conferentie
Op 12/3 de laatste dag van deze jaarlijkse conferentie zegt het hoofd van de militaire inlichtingendienst
* We zien een Midden-Oosten dat vijandiger wordt.
* De realiteit vandaag is een soort storm. Dit moeten we analyseren.
* Het is de stem van de Arabische massa, de vergroting van de islamreligie, gemeenten, groepen, stammen en de vermindering van de radicale macht, de economie en de stromingen in eigen gelederen.
* Het volk heeft geleerd haar stem te laten horen. Dus dat drukt ook een stempel op haar leiders.
* Van de 100 miljoen jongeren leven de meesten tot hun 30ste thuis.
Deze Arabische jeugd ontwikkelt zich beter en door internet leert het de wereld beter kennen. Zij zien daardoor een heel ander leven.
* Het volk durft meer en de leiding heeft minder macht.
* De opstanden, die we zagen waren niet specifiek moslim. We zagen geen Koran. De Moslem Brotherhood en Salafi’s hebben de revolutie overgenomen en creëren politieke macht.
* Wegens gebrek aan leiders wordt de Moslem Brotherhood politiek en neemt in diverse landen het werk over. Zie Egypte.
* In veel huizen zijn wapens en raketten.
Syrie en Iran gaan door met bewapenen. Ieder land wil de hegemonie hebben van het gebied maar de druk op Iran en Syrie is onvoldoende.

6. Opperbevelhebber Gantz
Tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie op 11/3 zegt hij:
* Op dit moment vechten de opposanten tegen Bashar Assad.
Deze groep wordt steeds sterker.
Vandaag vechten tegen Assad en morgen?
Er zijn diverse groepen o.a. de “Free Syrian Army”, die vnl. bestaat uit deserteurs.
Gantz onderstreept het gevaar in het Noorden. De Hezbollah steunt Assad en is dus een gevaar via Libanon, maar ook dus via Syrie.

7. Ehud Barak
Bij het afscheid als minister van defensie zegt Barak:
* Er is een goede samenwerking met Amerika over Iran.
Ook Turkije en de Arabische landen hebben problemen met het huidige Iran.
* Wij leven in een gecompliceerde omgeving. Dat is moeilijk uit te leggen aan onze beste vrienden. Men accepteert ons hier in het M-O niet. Onze vrienden zeggen: wij steunen jullie.
Ik zeg: daar kunnen we niet op bouwen.
Noot: Het is een duidelijke zaak dat als Israel, hoe dan ook, zou worden aangevallen of direct bedreigd, de tegenwoordige bewapening dermate ontwikkeld is, dat voordat onze beste vrienden ons concreet kunnen gaan steunen, een oorlog al uitgevochten is.Wij moeten iedere dag opletten, onze grenzen beschermen en ervoor zorgen dat onze inlichtingendienst steeds weet wat er zich in onze buurlanden afspeelt.

8. President Peres
In zijn toespraak tot het EU-parlement waarschuwt Peres voor Iran en dat Syrische wapens niet in verkeerde handen mogen vallen. Verder moet de Hezbollah worden toegevoegd aan de terreur-organisaties en dat in de hele wereld.
Volgens de president is Iran het grootste gevaar voor vrede.
Hij is positief wat betreft de 2-statenoplossing. Een Arabische staat Palestina en een Joodse staat Israel, welke moeten leven in vrede, veiligheid en samenwerking op economisch gebied.
Hij zegt verder dat hij Abu Mazen al jaren kent. Hij veroordeelt terreur en is een partner voor vrede.
Peres is in 1923 in Polen geboren en is in 1934 met zijn familie in Israel gaan wonen. De meeste inwoners in zijn geboorteplaats zijn omgekomen. Zijn ouders hebben toen een goede beslissing genomen.
In 1947 bij de Hagana (voormalig Israelisch leger) opgenomen.
Sindsdien is ons land overigens 7 keer aangevallen, dus 7 keer oorlog gevoerd.
* Alles is veranderd. Wij hebben de woestijn laten bloeien en U hebt de EU doen ontstaan.
Israel en de EU werken samen.
Ons land is de wieg van 3 religies.
Verder zegt Peres:
* De huidige situatie is geen voldongen feit. De wereld kan beter worden.
In onze DNA vindt u wetenschap en creativiteit. We moeten ons steeds aanpassen. Maar verandering is de basis van creativiteit en uitvindingen en technische ontwikkeling.
Nederzettingen zijn geen obstakel voor vrede. Dat is terrorisme. De EU moet dat aanpakken, aldus Peres.

9. Palestijnen
930.000 Palestijnen hebben in 2012 Israel bezocht.
Familiebezoek, medische verzorging, zakelijke doelen en relaties handhaven of uitbreiden.
Ook inbegrepen Palestijnen, die in Israel hun brood verdienen.
Niet inbegrepen de 1.5 miljoen Arabieren, die in Israel wonen.
We zouden mogen concluderen dat de doorsnee Palestijns Arabische familie een betere relatie met de Joodse bevoking in Israel heeft dan haar politieke leiding.
Voor medische behandeling Israel bezocht:
2008 144.838 Palestijnen
2009 172.863 ,,
2010 175.151 ,,
2011 197.713 ,,
2012 210.459 ,,
Vriendelijke vraag: hoe veel Israeli’s bezochten Arabische landen ?

10. Syrië.
Syrië is lid van 2 mensenrechtenorganisaties. Soedan is vice-voorzitter van de economische en sociale raad van de VN.
Dus we zien 2 dictaturen, die door de VN geëerd worden en geaccepteerd.

11. Paus Franciscus
Peres feliciteert Franciscus als nieuwe Paus en nodigt hem uit Israel te bezoeken.
Hij zegt op 14/3 tijdens een ontmoeting met Katholieke Poolse leiders, dat de Paus devotie, liefde voor God, liefde voor vrede en heilige eenvoud vertegenwoordigt. Een spirituele leider, die bindt. Zijn visie is werken aan een betere plek in de wereld om te leven.
Hij is een man, die inspireert, die mee kan werken aan vrede in een stormachtig gebied.
De relatie Vaticaan – Joods volk is beter dan de afgelopen 2000 jaar.
In Argentinië wonen 200.000 Joden. De contacten van het Latijns Amerikaans Joods congres met de Katholieke kerk zijn uitstekend.
Beide partijen werken samen om armoede te bestrijden. Franciscus nodigt de opperrabbijn van Rome uit om op 19/3 aanwezig te zijn bij zijn inwijding. In de uitnodiging spreekt hij de hoop uit op een goede samenwerking met de Joodse gemeenschap.

12. De nieuwe regering
De nieuwe regering bestaat uit 22 leden. Bibi blijft 1ste minister.
Nieuwe partijen: Yesh Atid (er is een toekomst) met als leider Yair Lapid, die de financiën gaat beheren.
Habayit Hayehudi (Joods tehuis) met Naftali Bennett,
Hatnua (beweging) met Tsipy Livni als leider.
De verliezers zijn eigenlijk de orthodoxe partijen.
Die zijn nu te vinden in de oppositie.
Struikelblok onder meer de plicht van alle jongeren om in het leger te gaan of de Burgerplicht te vervullen.
Nu meer aandacht voor het economische en sociale leven.
Veel nieuwe gezichten. Ook ministers zonder enige ervaring.
Belangrijk is ook dat er wel meer religieuze Zionisten zijn dan ultra orthodoxe figuren in de Knesset.
Zoals eerder al geschreven moeten we hopen op een goede onderlinge samenwerking. Gezien de op te lossen problemen en toch ook de politiek en veiligheid van primair belang.

13. België
Op 13/3 zegt de minister van economische zaken dat alle goederen uit de betwiste gebieden, dus Judea, Samaria, de Golan, Gaza, Oost Jeruzalem, niet meer het stempel “Made in Israel” maar “bezet gebied (nederzettingen)” moet hebben.
Denemarken en Engeland doen dit al.
Onze Catherine Ashton, de EU vertegenwoordiger, duwt dit op allerlei manieren door.
De import is ongeveer Euro 230 miljoen
De invoerrechten worden nu dan ook hoger.
Noot: Niet onmogelijk dat deze wet anders gaat werken dan verondersteld en dat velen juist die producten zullen kopen om op deze manier ons land te steunen.

14. Samaria (Shomron)
Maar al te vaak gooien Arabische jongeren stenen naar auto’s die op de wegen rijden. Wegen door de heuvels en daardoor vrij smal en moeilijker te passeren. Vooral in de bochten. Enkele dagen geleden een auto met moeder en 3 kinderen bekogeld. Auto in de afgrond. De baby vecht voor haar leven.
Men roept om strenger op te treden. Op 14/3 zijn 10 verdachten door het IDF opgepakt.

15. Marathon in Tel Aviv.
De op 14/3 georganiseerde marathon is afgelast vanwege het klimaat. Ongeveer 34 gr. Celsius.
De halve marathon en nog een kortere afstand gingen wel door.
Resultaat: 1 dode en veel gewonden, waarbij enkele kritisch.
De marathon kan niet naar volgende week worden verschoven vanwege het bezoek van Obama aan Tel Aviv.

16. Shin Beth.
Op 13/3 kreeg de veiligheidsdienst (Shin Beth) ’s avonds een bericht dat een terrorist Tel Aviv was binnengekomen. Grote groep politie-agenten hebben toen het centrum van de stad afgesloten.
Een man werd in een appartement gevonden.
Zijn identiteitspapieren waren vervalst en hij werd dus ter plekke gearresteerd.

17. Obama
De president hoopt dat het Iran-probleem, de atoomenergie-ontwikkeling, diplomatiek kan worden opgelost.
Iran, aldus Obama, mag geen bom hebben en daarmee Israel bedreigen.
Ik heb een geweldige relatie met Bibi en bewondering voor de band tussen het Joodse volk en het land.

18. De UNDORF
De VN Disengagement Observers Force vrede handhavende missie tussen Israel en de bufferzone met Syrië heeft grote problemen.
Er zijn 21 Filipino’s gekaapt. Andere leden trekken zich terug. Israel zit nu in een moeizame situatie. Een groeiend aantal bewapende Jihadist-groepen bezetten steeds meer land
En Israel moet toch de grenzen beschermen. Ook nu dus de bufferzone.

19. Kibboets Affikim.
De landbouwmensen van de kibboets werken samen met Koerden uit Noord Irak om zuivelboerderijen op te zetten. Daardoor een hechte relatie tussen beide partijen, Israel en de ten dele zelfstandige Koerden.
Israel heeft al jaren lang haar ervaring op dit gebied en geeft haar programma en kennis van zaken door aan ontwikkelingslanden.

20. Jonathan Pollard.
Op 12/3 is er een interview van Obama met de Israelische pers.
Obama zegt:
Ik heb sympatie met de pro-Pollard activisten. Wij praten echter over een man, die een serieuze misdaad heeft begaan.
Hij betaalt voor die straf.
Ons systeem: periodiek de gevallen bekijken. Mijn rol als president: zeker zijn dat ik volgens de wet handel, volgens de regels werk.
Ik laat hem nu niet vrij. Maar ik zal zijn zaak serieus bekijken, zoals bij alle andere gevallen.
U bent emotioneel bezig. Dat begrijp ik. Maar u moet begrijpen dat ik als president volgens de wet moet werken.
Noot: Obama vergeet dat hij al eerder president was. Dus ook het geval Pollard moet kennen. Dat zijn zijn eigen woorden.
Een wel heel glad geval, waarbij elk gevoel voor recht afwezig is en mij het gevoel geeft dat Obama beter thuis had kunnen blijven.

21. Israel-Obama
38% ziet Obama niet als een goede relatie van Israel
33% ziet hem als een goede steun
14% ziet hem als iemand zonder enige belangstelling voor Israel
32% respecteert hem maar zijn niet positief gestemd
19% heeft geen respect voor de president
17% is duidelijk negatief
10% is heel positief

Vergeet a.u.b. het werk van onze stichting Lechaim niet.
Dank bij voorbaat namens onze stichting en de slachtoffers.

Shalom
Harry