Harry’s focus op Israel 459

Israel, 1 april 2013
Allereerst wil ik al diegenen bedanken, die mij t.g.v. Pesach de beste wensen hebben gestuurd. Pesach is een bijzonder festijn. Wat wij op de Seideravond lezen, en in het bijzonder de kinderen doorgeven, is meer dan duidelijk. Duidelijk omdat wij de conclusie mogen trekken dat wij weer in ons eigen land wonen en daar ook het volste recht op hebben.

Mozes heeft ons uit Egyptische slavernij gehaald en ons door de woestijn naar het Beloofde Land gebracht. Dat we de afgelopen 2000 jaar over de aarde verspreid zijn is een bekend gegeven. Dat wij gedurende 64 jaar weer in dit land mogen wonen is ook bekend. Dat wij alles moeten doen, opdat wij in eigen land veilig mogen leven, en daardoor mogen werken aan de internationale ontwikkeling op allerlei gebieden, mag niet worden vergeten.

Het is ook heel bijzonder dat zaterdagmiddag om 4.00 uur de gasleiding is geopend en het natuurlijke gas via Ashdod binnenstroomt. Daardoor wordt Israel onafhankelijk van derden wat betreft de energievoorziening, maar ook op financieel gebied. Aangenomen mag worden dat export ontwikkeld zal worden.
Dat dit gebeurde tijdens de Pesach dagen zullen we toch onderstrepen als een wonder.
Er zijn in Nederland een aantal fundraisingactiviteiten, welke op de televisie worden ondersteund. Voor de Syrische vluchtelingen en voor een bijzonder ziekenhuis voor kankerpatientjes. Daar kunnen we met ons allen waardering voor hebben. Maar dat mag niet ten koste gaan van ons noodzakelijke werk voor de slachtoffers van terreur in Israel, Daarom verzoek ik u de bankrekening van stichting Lechaim niet te vergeten, opdat wij onze opdracht kunnen blijven uitvoeren.

1. Financiën
Volgens de nieuwe minister van financiën Yair Lapid moet er behoorlijk bezuinigd worden. Er wordt behoorlijk gesneden in het defensiebudget en op religieus gebied.
Yair Lapid wil de defensiebegroting met $ 1.4 miljard verminderen. Dit gebeurt wel in overleg met minister Ya’alon. Rekening wordt gehouden met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Israel heeft evenals veel andere landen financiële moeilijkheden. Volgens Lapid moet er de komende 18 maanden voor een bedrag van
$ 1,3 miljard worden bezuinigd.
Hij heeft geen Pesachvakantie genomen, maar de boeken bestudeerd. Er blijkt een groot gat te zijn. Lapid maakt daarom een nieuw budget voor de periode 2013/14. Hij hoopt zich te mogen vergelijken met Mozes. Mozes heeft bij het nemen van beslissingen ook geen fouten gemaakt.

2. Natuurlijk gas
Zoals al vermeld is men 90 km. van Haifa verwijderd, zaterdag begonnen met pompen. Gebleken is dat meer dan voldoende gas is gevonden. Israel zal een exportplan moeten maken. Denkelijk een samenwerking met Cyprus. Maar dat is op dit moment een open vraag, en afhankelijk van haar hopelijk op te lossen financiële problemen. Ook mogelijk met Jordanië en Egypte. Ook dat is een risico. De EU is stabiel, maar de vraag is of zulk een samenwerking door Rusland wel wordt geaccepteerd.
Bibi heeft zaterdagavond met een stralend gezicht een en ander bekend gemaakt, en onderstreept dat Israel nu onafhankelijk wordt ten aanzien van energievoorziening en wat economie betreft een bijzonder positieve injectie zal krijgen. Ook hij spreekt van een bijzonder moment. Het heeft 4 jaar geduurd voordat het pompen kon beginnen.

3. Syrië
De oppositie in Syrië heeft de grens met Israel in handen. Langs de Golan, de staakt het vuren lijn, lagen 2 Syrische divisies. Die blijken nu samen te gaan met de oppositie. Dus Zuid-Oost Syrië wordt nu bestuurd door de oppositie dat zich verzet tegen het officiële leger. Dit leger wordt gesteund door de Hezbollah.
Het verdwenen leger heeft alle munitie en andere betrokken goederen achtergelaten.
Opperbevelhebber Gantz zegt in een interview op de legerradio dat het heel goed is dat we daar nu mogen en kunnen leven en maatregelen nemen om de rust weer te herstellen.
De oppositie opent haar eerste ambassade – in Qatar. De Arabische Liga erkent de rebellen als enige Syrische vertegenwoordiger. Rusland veroordeelt de Arabische Liga, dat het de rebellen erkent, en haar ook wapens levert.

4. België
Verhoudingsgewijs heeft België de meeste jongeren zien vertrekken naar Syrië. Zij worden door de oppositie opgenomen. Amerika traint in Jordanië reeds diegenen die tegen Assad willen vechten. Het verzorgt ook militaire hulp.
Via Turkije wordt militaire hulp aan de oppositie gegeven.

5. De Golan
Israel heeft in juni 1967 (de 6-daagse oorlog) de Golan Hoogvlakte veroverd en in 1981 geannexeerd. Er is nu grote onrust langs de grens. Oorzaak vnl. de Yihadist-rebellen. Mede vanwege de vele aanslagen op Israëlische troepen heeft Israel een Syrische militaire post vernietigd. Honderden Yihadisten zijn in dat gebied actief.
Israel bouwt daarom veiligheidshekken en heeft de militaire macht in dat gebied verhoogd. Er zal een bufferzone moeten worden gebouwd. Dit in samenwerking met Syrië.
In 1973 (de Oktoberoorlog) heeft Israel dat gebied kunnen houden en Syrië verslagen. VN-troepen hebben tussen 1974 en 2006 de grenzen beheerd. Het was daar steeds rustig tot februari 2013.

6. Levensmiddelen
In de betwiste gebieden (de Westbank) hebben op diverse plaatsen Joodse families het voedsel dat tijdens de Paasdagen niet mag worden gegeten verzameld. In Ofra, 30 km van Jeruzalem, werden ongeveer 700 broden verzameld. Eveneens andere levensmiddelen, ook uit de winkels in Shiloh en Ely.
Fried, de woordvoerder in Ofra, zag 3 jaar geleden dat al deze levensmiddelen (chametz) werden verbrand. Dus heeft hij contacten gelegd en al deze goederen aan arme Palestijnse families laten geven. Deze actie “goodbye to chametz” was goed voor de sfeer en een verbetering van de onderlinge contacten.

7. Turkije
De verhouding Turkije – Israel is niet slecht. Maar de verontschuldiging van Bibi aan Erdogan blijft in de publiciteit. Ook de gewenste compensatie.
Bibi heeft verontschuldigingen aangeboden om weer een goede relatie te creëren. Niet moet worden vergeten dat beide landen aan Syrië grenzen en dat samenwerking noodzaak is. En wat te denken van Iran?
Erdogan blijkt toch geen genoegen te nemen met alleen verontschuldigingen van Israel. Hij eist dat Bibi de blokkade bij de Gazastrook afbreekt. Anders geen verzoening. Ook is er nog een verschil van mening over de te geven compensatie door Israel aan de families van de 9 gesneuvelden tijdens de Marmara botsing.
Bibi biedt $ 100.000,- per familie. Erdogan eist 1 miljoen. Er wordt nu wel gesproken om Erdogan aan te pakken. Het was immers een duidelijke zaak dat de boot wapens aan boord had.

8. Het bezoek van Obama
De president heeft gezegd: jullie Palestijnen moeten terug naar de onderhandelingen en dit zonder condities vooraf.
Abu Mazen zegt: Israel moet stoppen met bouwen en alle gevangenen vrijlaten, anders gaan we niet aan tafel zitten.
Obama realiseerde zich dat hij Israel niet kan missen en dat hij Bibi dus op een goede manier moet behandelen. Bij zijn komst lachte hij, kuste hem en gedroeg zich als zijn beste vriend en relatie.
Obama verwees wel naar de nederzettingen en zag dit als een obstakel. Hij sprak niet over de verhouding PA en Hamas, en ook niet wat er gebeurt als de Hamas de leiding in de PA gaat overnemen.
Obama liet duidelijk blijken dat Israel in het M-O waardevol voor Amerika is. Maar ook dat Israel moet stoppen met de bezetting en een Palestijnse staat moet erkennen.

9. De Arabische Liga
De afgelopen week werd de 24ste topconferentie van de Liga gehouden. Het duurde 2 dagen en vond plaats in Doha-Qatar. Belangrijkste punt: het niet erkennen van Israel. Volgens Abu Mazen is Israel druk doende Jeruzalem te verjoodsen en de Arabieren te verdrijven. Hij roept op om Israel te dwingen de Palestijnse gevangenen vrij te laten.
Abu Mazen gaf ook een verslag van zijn ontmoeting met Obama.
Volgens hem is Obama vast besloten een 2-statenoplossing te vinden. Abu Mazen gaat daarmee akkoord. Wel volgens de grenzen van 1967, een bouwstop, en alle Palestijnse gevangenen naar huis.
Syrië krijgt tijdens de conferentie een plaats voor een vertegenwoordiger. Men hoopt dat de regering orde op zaken stelt. De stoel wordt bezet door de leiding van de oppositie in het parlement.
John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa, is aanwezig, evenals Koning Abdullah van Jordanie en Morsi, de man van Egypte. Volgens de leden komt er geen vrede als voor het Palestijnse volk geen regeling wordt getroffen. Dat moet Palestina worden met Oost Jeruzalem als hoofdstad. Een voorstel van de Emir van Qatar is het maken van een fonds van 1 miljard om Jeruzalem te steunen. Hij belooft 250 miljoen.

10. Erdogan
Erdogan wil Gaza bezoeken. Maar de Palestijnse Autoriteit (PA) is fel tegen. Gaza is geen officiële Palestijnse staat en de Hamas geen wettelijke vertegenwoordiger van de Palestijnen. Dit zou ook de meningsverschillen tussen de PA en Hamas groter maken.
Het doel van Erdogan: onderzoeken of verzoening mogelijk is.

11. Egypte
Dit land heeft grote financiële problemen. Daardoor moeilijkheden met importeren van tarwe, ruwe olie en andere basisproducten. Sinds Moebarak is vervangen, is haar positie behoorlijk verzwakt. Egypte heeft 84 miljoen inwoners.
Door de interne situatie is het toerisme beduidend verminderd. Egypte is wel van belang voor het M-O en het handhaven van de vrede met Israel.
Door de huidige situatie tracht men financiële faciliteiten te krijgen bij de noodzakelijke import.
Nu grote problemen met het bakken van brood. Daar is olie voor nodig. Eveneens bij het oogsten gebrek aan brandstof.

12. Gazastrook
Een groep Palestijnen, wonend in Gaza, proberen samen met internationale activisten de Israëlische blokkade te doorbreken. Nu vanuit Gaza om weer via de zee te kunnen exporteren. Deze actie, Gaza’s Ark genoemd, werkt samen met “The Freedom Flotilla Coalition”. Ook wordt hiermee geprotesteerd tegen de door Israel opgelegde beperkingen om te vissen. De vissers mogen nu maar 3 mijl van de kust varen. Dat was 6 mijl. Voor ‘Gaza’s Ark’ heeft men $ 400.000 nodig. De bestemming is niet bekend. Het gaat om producten welke in Gaza zijn geproduceerd. De export is vnl. naar Israel en de Westbank. Meubels, kleding, verpakte levensmiddelen.

13. Veldhospitaal
Afgelopen maand heeft Israel een veldhospitaal langs de Syrische grens bij de Golan opgezet. Hier worden mensen geholpen die gewond zijn bij de Syrische burgeroorlog. Vorige week zijn elf Syriërs behandeld. Acht keerden terug naar Syrië. Meer patiënten worden verwacht.

14. Relatie Gaza-Egypte
De Hamasofficial Zahhar zegt zich niet bezig te houden met interne Egyptische zaken.
* Wij respecteren haar politiek op sociaal en wettelijk gebied.
* Wij willen wettige economische relaties met Egypte.
* Niet via tunnels. De meeste zijn al vernietigd.
* Wij blijven hard optreden tegen diegenen die met Israel samenwerken.
* De wapenstilstand met Israel moet wel gehandhaafd blijven.

15. Voorstel Saeb Erekat
Tijdens de conferentie in Doha is afgesproken dat een Arabische delegatie het vredesplan aan de nieuwe Amerikaanse regering zal aanbieden.
Saeb Erekat heeft dit voorstel gedaan en toegevoegd, dat het duidelijk moet zijn dat wij praten over een Arabisch initiatief en niet alleen een Palestijns plan.
In de groep zitten ministers van BuZa uit Palestina, Qatar, Jordanië, Egypte, Saoedi Arabië, Libanon, Marokko, Irak.
Erekat is het hoofd van de PA-onderhandelaars.

16. Egyptische speciale vluchten
Ter gelegenheid van Pasen vliegen veel christenen naar Jeruzalem. Er zijn daarvoor speciale vluchten via Tel Aviv georganiseerd. Het zijn vnl. Kopten en Katholieken. Verwachting: 4000 passagiers.
Er is intern blijkbaar wel een probleem, omdat de voormalige Koptische paus verboden had Israel te bezoeken. Dit natuurlijk vanwege de bekende bezetting. Tijdens de ‘tussendagen’ van Pesach hebben meer dan 15.000 mensen de Gush Etzion regio in Judea bezocht. Veel activiteiten waren georganiseerd, zoals fietstochten, een bezoek aan de waterbronnen en aan Herdium, de ruine van het paleis, gebouwd door Herodes.

17. Hezbollah
Bulgarije maakt bekend dat het voldoende details heeft om te bevestigen dat de aanslag in juli 2012 op een autobus waarbij 5 Israëli’s omkwamen en 1 Bulgaar, uitgevoerd was door de Hezbollah. Hezbollah is ook actief in Cyprus.
Duitsland en Bahrein menen nu ook dat de Hezbollah door de VN als een terroristengroep moet worden erkend.
Syrische rebellen geven aan dat zij een Iraans vliegtuig hebben geraakt. Het wilde blijkbaar in Damascus landen en was vol geladen met wapens.
Officieren van de Iraanse revolutionaire garde organiseren met hulp van Hezbollah-officieren militair materiaal en trainen om na de val van Bashar Assad de Iraanse en Hezbolah belangen te behartigen.

18. Palestijnse Autoriteit – Israel
De handel- en de dienstverlening tussen beide landen is per jaar ongeveer $ 20 miljard. Om dit te verhogen is er op 27/3 een overeenkomst getekend, dat er een arbitraal centrum voor zakelijke disputen zal worden samengesteld. Erkenning van dit comité is door beide gerechtshoven toegezegd. Het wordt JAC, het “Jerusalem Arbitration Center”, dat zich houdt aan de richtlijnen van de “International Chamber of Commerce”, het ICC. Verwacht wordt dat er door deze overeenkomst meer vertrouwen in het algemeen zal zijn en de handel zal verdubbelen.

19. Israel kort
++ Op 24.3.2013 wordt een Syrische militaire post door Israëlisch granaatvuur vernietigd. Dit als reactie op een aanval op Israëlische troepen in de Golan.

++ In 2012 registreert de EU 330.000 asielzoekers. Dat was in 2011 302.000.

++ De interne oorlog heeft tot nu toe als resultaat 1 miljoen vluchtelingen.

++ In Egypte is onderhandeld tussen de Hamas, de PA en Israel. Maar tijdens het bezoek van Obama waren er wel 5 raketaanslagen. Dus Israel was geen gesprekspartner meer. Ook de Hamas-PA-gesprekken werden onderbroken.

++ Vorige week stond in de “Israel Herald” een gedetailleerd artikel over de voetbalwedstrijd Nederland-Roemenie. Nederland had een belangrijke stap gemaakt om deel te nemen aan het toernooi in Brazilië. Dit was overigens ook op het nieuws te horen.

++ Tijdens de Israëlische TV-talentshow “The Voice” wint Lina Makhoul, een Israëlisch-Arabisch meisje uit Akko. Volgens haar is de overwinning van groot belang voor alle leden van de Israëlisch-Arabische minderheid in Israel.

++ Op 30/3 vond de eerste vlucht sinds 34 jaar tussen Cairo en Teheran plaats.
De betreffende ministers hadden eerder een ontmoeting met elkaar om te praten over uitbreiding van het toerisme. Aangezien ook Morsi en Ahmadinejad elkaar toen hebben ontmoet mag worden aangenomen dat er ook een strategische afspraak is gemaakt.

++ Volgens een Libanese krant eten Joden matzes (ongezuurd brood) dat wordt bereid met bloed van niet-Joden. Ook is volgens die krant de besnijdenis van een jongetje een bloedsprookje en niet een door G-d aangegeven gebod. Het is een gezondheidsmaatregel en een bevestiging van de “overeenkomst” van de Lieve Heer met Abraham.

++ Gebleken is dat een hoog percentage moslims van Joodse afkomst is. Vanwege de vervolging gedurende de afgelopen 2000 jaar zijn velen moslim geworden. Niet alleen het DNA, maar ook hebben zij vaak de Joodse gewoontes gehandhaafd.

++ De in Israel wonende Druzen, die ook in het leger zijn geweest, gaan hun geloofsgenoten in Syrië helpen. In dat land zijn de Druzen pro Assad. Via de Golan is het makkelijk om naar Syrië te gaan.

20. Het IDF, het Israëlische leger
Het leger gaat een nieuwe inlichtingen- en herkenningseenheid opzetten. Die groep wordt gelegerd aan de Israëlisch-Syrische grens. Dat is noodzaak, omdat de strategie van defensie is veranderd. Ook vanwege de onrust in het noorden, in de Golan.
Israel wil voorkomen dat het betrokken wordt bij de interne oorlog in Syrië en dat een grensgebied zonder beveiliging is. Dit wordt overigens ook langs de grens met Egypte gedaan. Een en ander zal uitgewerkt worden met de meest geavanceerde systemen.

Stichting Lechaim
Ik eindig dit overzicht zoals ik begonnen ben. We hebben een dringende oproep ontvangen uit Sderot om steun te geven aan een bijzondere activiteit op muziekgebied, om daarmee trauma- en andere slachtoffertjes behandelen. Over dit project ontvangt u een volgende keer meer informatie. Door de Paasdrukte, enz. heb ik nog geen tijd gehad dit verzoek te vertalen. Dus mijn bekende slagzin: ‘help ons helpen’ blijft noodzaak!

Dank, groet en shalom
Harry