Harry’s focus op Israel 464

Israel 4 mei 2013
Met grote bewondering en diep respect hebben we 30 april gekeken naar de inhuldiging van koning Willem Alexander en koningin Maxima.
Een bijzondere dag, die we echt niet vlug zullen vergeten. Nederland was oranje en heeft duidelijk aangetoond blij te zijn met het Koningshuis.

Vandaag is het 4 mei, de dag dat wij allen gedenken die de 2e wereld-oorlog niet hebben overleefd. Mogen allen gedurende de 2 minuten stilte zich voornemen zich in te zetten voor een beter leven op deze aarde. Geen oorlogen, geen honger, geen armoede, een samenleving waarbij respect voor de medemens realistisch zal zijn.
Op 5 mei vieren we de bevrijding en vieren dus feest. Als overlevende van de 2e wereldoorlog is dit een heel bijzondere dag. Een dag waarbij mijn gedachten steeds met grote dankbaarheid gaan naar diegenen, die mij met gevaar voor eigen leven, het leven hebben gered.

1. Brief van Odelia uit Sderot
Zoals velen van u weten is het doel van stichting Lechaim diegenen te steunen, die door de raketaanslagen invalide zijn geworden, of getraumatiseerd zijn door de dagelijkse spanning. Sderot ligt aan de grens bij Gaza.
Op onze website kunt u een brief lezen welke ik ontvangen heb van Odelia ben Porat. Zij vraagt om extra hulp voor een speciaal project. Ik hoop van harte dat haar oproep om kinderen een positieve vakantie te geven niet tevergeefs is.
http://www.stichtinglechaim.nl/projecten/zomerkampen-2013-in-sderot/

2. Abu Mazen en de conferentie in Ramallah
Op 27/4 is Abu Mazen, de president van de Fatah, tijdens de conferentie in Ramallah raadplegingen begonnen om een eenheidskabinet te formeren. Een en ander na de gemaakte afspraken in Doha en Caïro. Het gaat dus om de ontwikkeling van de PLO, het vastleggen van data voor de verkiezing van de president, een kabinet van onafhankelijke technocraten en een parlement.
Deze 2-daagse vrijheids- en waardigheidsconferentie in Ramallah is gehouden om de 11 jaar gevangenisstraf van Fatah-leider Marvan Barghouti te memoreren. Veel internationale figuren waren aanwezig.
Bij de opening zegt Abu Mazen dat het een eerste vereiste is dat de gevangenen worden vrij gelaten:
* Palestina is een “non member observer” van de VN. We mogen dus legale stappen ondernemen.
Meer dan 100 personen uit Europa, Afrika en Latijns Amerika waren aanwezig voor een 6-daagse tocht door de Westbank en Oost-Jeruzalem en ook om te praten over de gevangenen.
Fayyad zegt dat deze trip laat zien dat de gevangenen niet alleen staan en dat het Israelische geweld moet stoppen.
Vice president van het EU-parlement, Isabellah Durant, zegt:
* de EU volgt met zorg de problemen en vecht voor hun vrijheid.
* Israel is verantwoordelijk voor het gevangen houden zonder rechtzitting. Het gaat hier om mensenrechten.
Ook Jimmy Carter toont solidariteit met de gevangenen. Volgens hem moeten alle illegale nederzettingen weg en moet er door Israel met bouwen worden gestopt.

3. International Central Committee of the Global March to Jerusalem
Dit comité heeft op 23/4 in Caïro een 1ste bijeenkomst gehouden. Ook hier weer veel mensen uit veel landen aanwezig.
Discussie: de voortdurende Zionistische misdaden en bedreigingen tegen Jeruzalem, het volk en de heilige plaatsen en de bekende kreten zoals: Arabieren weg, Joden in hun plaats (dat zouden wij dus uitroepen).
Tevens werd besproken de op 7/6 te houden wereldmars naar Jeruzalem.
Deze datum is de dag dat Israel Oost-Jeruzalem in 1967 bevrijd heeft.

Abu Mazen wil Oost-Jeruzalem onder zijn bewind hebben. De EU en Obama zien dat ook zo. Maar waarom staat nergens geschreven dat Arabieren naar Jeruzalem stromen. Dat is een duidelijk gegeven. Reden: EEN BETER LEVEN.
Afgelopen periode: 3378 Arabieren en 2537 Joden

4. China
De EU en Amerika nemen steeds meer maatregelen om Israel te dwingen een onaanvaardbaar beleid te voeren.
De druk wat betreft de “labels”. Dus een verschil maken tussen Israel en de betwiste gebieden. De natuurlijke grenzen geweld aandoen. Dus de terugtrekking op de grenzen van juni 1967 (waarom dan niet die van november 1947, toen de VN het land Israel en een Palestijns Arabische staat met resolutie 181 hebben vastgesteld?).
Bibi gaat op 5/5 voor een week naar China. Niet om Chinees te eten, maar om de relatie te verbeteren. De huidige handelsrelatie bedraagt ongeveer US $ 10 miljard.
Zoals al jaren geleden in mijn spreekbeurten gezegd: China wordt een van onze belangrijke partners.
Denk aan de aan te leggen treinlijn Ahdod-Eilat. Dan is China niet meer afhankelijk van het Suezkanaal voor export en import van China naar de EU en Amerika.
Het is overigens ook wel bijzonder dat Turkije en Iran tot nu toe hun handel in dollars en euro’s hebben gedaan. Beide landen hebben pas afgesproken nu alles in eigen valuta te financieren.

Israel heeft ook met India een goede relatie opgebouwd. De omzet is nu hoger dan $ 5.6 miljard.
De samenwerking op militair gebied ontwikkelt zich.
Op politiek gebied stelt India zich neutraal op.

5. Levensonderhoud in Israel
In het programma van de huidige vrij nieuwe regering staat:
* Meer vluchten van andere maatschappijen aantrekken. Daardoor concurrentie en dus goedkopere tickets.
* Er zijn te veel bedrijven zonder enige concurrentie. Dit moet worden veranderd. Daardoor dan meer gelijkwaardige goederen op de markt.
* De arme groepen lijden hier het meest onder. Geen concurrentie betekent vaak niet effectief georganiseerd.
* Alle ministers hebben de opdracht om op hun gebied een en ander te onderzoeken. Dat is dus goed voor de economie en dus ook voor de gemeenschap

6. Synagogedienst
Op 28/4 was er in de Portugese synagoge in Amsterdam een speciale dienst t.g.v. de inauguratie van Willem Alexander. De verlichting was met oranje kaarsen. Deze oudste synagoge heeft namelijk geen electra. De dienst was overeenkomstig die van wijlen koningin Wilhelmina op 31-8-1898.
Koningin Beatrix en prins Willem Alexander vonden het een bijzonder idee en waardeerden de dienst als zodanig.
De 1ste hofdame was aanwezig evenals de burgemeester van Amsterdam.
In Nederland wordt iedere week tijdens de Shabbat-ochtenddienst een speciaal gebed gezegd voor het Koningshuis en de regering.
Het gebed is nu aangepast. Beatrix is veranderd in Willem Alexander en de mannelijke vorm i.p.v. de vrouwelijke.
Hiermee wordt overigens wel duidelijk aangegeven dat er een bijzondere relatie is tussen het Koninklijk Huis en de Joodse gemeenschap.

7. Overpeinzing
We hebben allen met ontroering naar de inhuldiging op 30/4 gekeken.
Door dit unieke, gigantische festijn waren er officieel in Amsterdam 12000 politiemensen ter beveiliging actief. Dan tellen we nog niet de beveiligers die o.a. de diverse buitenlandse gasten bij zich hadden.
De genomen maatregelen waren verhoudingsgewijs veel zwaarder dan die in Israel worden genomen om haar bevolking van 8 miljoen te beschermen.
U en ik zijn blij dat de feestelijke en ook plechtige activiteiten vlekkeloos zijn verlopen.

8. Adviesraad Internationale Vraagstukken
Het AIV heeft een rapport over het M.O. Uitgegeven:
“de druk op Israel moet verhoogd worden opdat er vrede kan worden gesloten”.
Jammer genoeg is niet toegevoegd het gegeven dat de PLO niet wil praten en dat volgens Hamas Joden geen recht hebben op een eigen land.
De betwiste nederzettingen zijn maar een paar procent van het gebied.
Ook niet vergeten dat de Arabische Liga in Khartoum het 3x nee heeft uitgesproken:
– nooit onderhandelen
– nooit erkennen
– nooit vrede
Sinds 1967 is deze kreet niet ingetrokken.
Terwijl ik dit schrijf wordt doorgegeven dat de Israelische luchtmacht in Syrië een transport heeft gebombardeerd, dat vol zat met wapens en bestemd was voor Hezbolah in Libanon.

9. Paus Franciscus en president Peres
Op 30/4 heeft Peres een diplomatieke ontmoeting met de Paus.
Peres zegt:
* Een historisch bezoek en onze gelukwensen.
* Uw benoeming is een welkome boodschap voor de hele wereld, en niet alleen voor de Katholieken.
* Wij allen hebben nu hoop op vrede en minder armoede en een opleiding om analfabetisme te bestrijden.
* Jammer dat veel religieuze leiders in het M-O in de naam van G-d terreur en bloedvergieten gebruiken. G-d heeft deze opdracht nooit gegeven.
* Het M-O is in gevaar door gebrek aan werk, voedsel en water. Daardoor terreur. De Paus wil een internationale ontmoeting met alle religieuze wereldleiders om geweld en terreur tegen te gaan.
* Het christendom is tegen antisemitisme.

Op 1/5 ontvangt Peres een speciale “Assisi”-onderscheiding vanwege zijn inzet voor vrede. De Paus is in deze stad geboren.
Hij ontvangt “the medal of Honor for Peace” en de sleutel van de stad.
Peres dankt natuurlijk en voegt toe dat Assisi gedurende jaren 40/45 veel Joden heeft geholpen.
Tevens zegt hij: wij bidden samen om het bloed vergieten te stoppen in het Midden-Oosten.

10. Kerry
De Amerikaanse minister heeft een bespreking gehad met Arabische Liga-officials.
Doel: het uitwerken van het Arabische vredesplan, dat al 10 jaar oud is.
Tony Blair was gastheer van vertegenwoordigers van de Liga: Bahrein, Egypte, Jordanië, Saoedi Arabië, Qatar, en de “Palestijnse” gebieden.
Hij was bijzonder tevreden over het gesprek en onderstreept ook de visie van Obama, die ook directe onderhandelingen wil zien.
Noot: We mogen niet vergeten dat Obama van plan is een kapitaal te investeren in de PA om dat “land” een betere economie te geven.

11. Financiële situatie van Egypte
Dit land heeft enorme financiële problemen.
Het is afhankelijk van import, maar heeft geen vreemde valuta.
In maart hulp gekregen van Qatar, Turkije en Libië. Een bedrag van $ 6.2 miljard.
Inwoners: 82 miljoen.
50% van voedsel is import. Het heeft graan en dieselolie nodig voor vervoer en apparatuur.
30% is jonger dan 15 jaar.
40% leeft van minder dan $ 2 per dag.

12. Nogmaals het vredesproces
De Qatar-premier Al Thani zegt tijdens een bezoek aan Washington, mede namens de Arabische Liga, dat een overeenkomst tussen de PLO en Israel belangrijk is. Wel echter volgens de grenzen van 1967. Maar bepaalde correcties kunnen worden aangebracht. Hij zegt dit tijdens een ontmoeting met John Biden, de vice premier en John Kerry, de man van BuZa.
Volgens Shelly Yachchimowitch, voorzitster van de Israelische Arbeiderspartij is dit een bijzondere aantekening. Zij vindt dat Bibi positief moet reageren. Ook minister Tzipi Livni onderschrijft dit.
Maar onder meer Silvain Shalom zegt dat er niets is veranderd.
Noot: Gelukkig hebben we een regering die het verstand gebruikt.
Israel terugdringen naar de 6-juni-grenzen is zelfmoord plegen, en ik meen dat we aan 1 Israelische 4e mei genoeg hebben.
Het is niet alleen puur egoïsme van de diverse pro-Palestijnse landen, maar ook de religieuze wetten worden in de zee gegooid.
Ik gebruik dit woord, omdat door niemand ontkend kan worden dat G-d aan Abraham heeft toegezegd een gebied tussen de zee en de rivier de Jordaan.

13. Bibi en Burkhalter
De ontmoeting op 2/5 met de Zwitserse minister van BuZa vindt plaats in Jeruzalem.
Bibi begint te zeggen dat hij veel kan leren van Zwitserland, en in ieder geval overneemt: hun steeds te houden referendum bij belangrijke beslissingen.
Bibi zegt dat een deal met de Palestijnen nodig is:
* Het conflict met de Palestijnse Arabieren is niet over land, maar over het bestaan van Israel. Kijk naar Gush Katif.
* Erkenning van de Joodse staat is de kern van het conflict.
* Wij hebben geen condities vooraf.
Tijdens een ontmoeting met een delegatie seniorleden van het Amerikaanse Huis van vertegenwoordigers van BuZa zegt Bibi nogmaals betrokken te zijn bij de wens van Obama en Kerry om weer te gaan onderhandelen.

14. Baby uit Gaza
Een baby uit Gaza is geboren met afwijkingen. Zijn handen en voeten moesten mede vanwege een infectie geamputeerd worden.
De baby is nu 3.5 jaar oud en zijn ouders hebben hem in de steek gelaten.
De PA betaalt zijn verzorging niet.
Nu ligt hij in het Tel Hashomer ziekenhuis in Jeruzalem en zijn grootvader verzorgt hem.
Het kind heeft overal hulp voor nodig. Met eten, enz.
Er blijken bij de moslims veel afwijkingen te zijn vanwege de inteelt bij huwelijken.

15. Israel kort
++ Na een raketaanslag op Sderot op 27/4 heeft het IAF een wapenopslagplaats en een terreurcentrum gebombardeerd. Zoals Bibi eerder heeft gezegd reageert het Leger (IDF) en het IAF (luchtmacht onmiddellijk na een aanslag.

++ Een Egyptische delegatie is druk doende om verzoening tot stand te brengen tussen de Fatah en Hamas.
Het wil een gezamenlijke regering met Abu Mazen aan het hoofd.
De delegatie eist wel dat beide partijen hun eisen laten vallen. De Hamas wil wel op de Westbank bijeenkomsten houden.
Israel zegt in ieder geval geen verkiezingen in Jeruzalem.

++ Sinds 2007 heeft de EU 7 miljard aan de PA en Hamas overgeboekt.
Niemand weet wat er met dat geld is gedaan.
Zelfs Catherine Ashton, de EU-vertegenwoordiger, staat met haar mond vol tanden. Het gaat wel om een bedrag van 3 miljoen per dag.

++ Het IAF heeft op 30/4 in Gaza een terrorist gedood en eentje gewond.
Dit was de eerste actie sinds Pillar of Defense in november 2012.
De man was lid van de Global Jihad, en een expert in het produceren van bommen en raketten.

++ Het nationale ijshockeyteam heeft in groep B goud gewonnen. Het is nu gepromoveerd naar groep A. Het toernooi vond plaats in Turkije.

++ Op 30/4 zijn 2000 reservisten opgeroepen om deel te nemen aan een oefening in het Noorden. Dit was een geplande oefening, ook vanwege het bezit van chemische wapens van Syrië.

++ Gedurende de laatste week van april zijn ruim 1500 trucks met voedsel, medicijnen en bouwmateriaal aan Gaza geleverd.

++ Egyptische toeristen hebben geen visum meer nodig om Iran gedurende 20 dagen te bezoeken. Uit Iran komen nu ook weer vakantiegangers naar Egypte.
De relatie tussen beide landen is, sinds Morsi president is, verbeterd

++ De Al Qassam brigade, de militante arm van de Hamas neemt de controle van de politie bij de grenzen over om raketaanslagen te voorkomen. De Salafistische groepen zijn vijanden van de Hamas en hebben diverse aanslagen op Israel uitgevoerd.
Zij leggen zich niet neer bij het beleid van de Hamas, dat rust met Israel aan de grenzen wil houden.

++ Een onderzoek wijst uit dat 70% van de ultraorthodoxie via de dienstplicht opgenomen wordt in de arbeidsmarkt. Tijdens hun dienstperiode is er wel een speciaal rooster voor deze groep.

16. Ons werk
U hebt kunnen lezen wat er van stichting Lechaim gevraagd wordt.
Aan een verzoek van “Reut Sderot” om hulp voor kinderen kunnen we alleen voldoen als ook u ons helpt.
Geef a.u.b. inhoud aan onze kreet: help ons helpen.

Ik reken op uw medewerking en verwijs ook naar mijn spreekbeurten welke weer in oktober worden gehouden.
Hebt u daarvoor belangstelling, geef mij dan een bericht en u ontvangt de nodige informatie.
Shalom,
Harry

www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!
Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)