Harry’s focus op Israel 465

Israel, 11-5-2013

Enkele dagen geleden ontving ik een brief, in welke mij werd verweten dat ik mijn Focus misbruik door ook steun te vragen voor projecten in Israel – projecten die steun geven aan slachtoffers van terreur.
Het terrorisme is een internationaal politiek en onmenselijk gebeuren en helaas zijn allerlei mensen daar vaak de dupe van. Ik voel mij als mens genoodzaakt al datgene te doen wat in mijn macht is om slachtoffers te helpen. Het is dan ook verdrietig te lezen, en ook wel te horen, dat dit werk door bepaalde personen met een verkeerde bril werd bekeken en beoordeeld.

Als we gewoontegetrouw een overzicht van de afgelopen week maken, zouden we vandaag eigenlijk met enkele zinnen ons werk goed hebben gedaan.
“Het bezoek van onze minister president Bibi Netanyahu aan China was meer dan geslaagd. Politiek, zowel als zakelijk”.

1. China
De eerste activiteit van Bibi na de landing in Beijing was het bezoeken van een tentoonstelling in een “high tech industriepark”.
Daar zegt hij te hopen dat op heel korte termijn Israëlische bedrijven hier ook aanwezig zullen zijn om de export naar China op dit gebied te verhogen

Abu Mazen, de niet gekozen president van de PA, bezoekt dezelfde week ook China, en ontmoet president Xi Jinping, die zegt:
* de Palestijnen hebben recht op een eigen land.
* beide volken hebben meer dan 50 jaar een goede verstandhouding, een goede vriendschap.
* wij willen steun geven aan de ontwikkeling van de landbouw, infrastructuur, cultuur.
* een Palestijnse staat volgens de 1967-grenzen en Oost Jeruzalem als hoofdstad.
* de rechten van Israel moeten volledig worden erkend.
* stoppen met geweld en bouwen.
* de Gaza-blokkade moet worden opgeheven en de gevangenen moeten vrij.
Abu Mazen reageert door de goede relatie te onderstrepen en zegt dat onderhandelingen de beste oplossing is.
Noot. Ik heb al eerder vermeld dat China zich niet politiek bezighoudt met het Midden-Oosten. Alleen economisch.

Bibi, die een grote delegatie zakenlieden meegebracht heeft, heeft een ontmoeting met hen. Zij zijn druk doende relaties aan te knopen.

Bibi zegt hen:
· “China ziet graag een duidelijke medewerking van beide regeringen. Dus ik ben hier en spreek namens u allen. Zeg mij wat ik met Jin Ping en andere officials moet doornemen. U ontvangt van mij een totale steun. Wij willen op de Chinese markt opereren en partners hebben”.

Noot. Het knappe van Bibi is het aantrekken van relaties waar de Chinezen behoefte aan hebben. Daardoor wordt het een belangrijke bondgenoot en is Israel niet meer zo afhankelijk van het Westen.

Bibi heeft ook een ontmoeting met de burgemeester van Shanghai. Belangrijk is ook hier het onderstrepen van het verhogen van de samenwerking.
Er wordt dan ook een onderzoeks- en ontwikkelingsgroep samengesteld, en beide regeringen zullen ook samenwerking aanmoedigen tussen privé-ondernemingen, inclusief investeerders. Van groot belang blijkt te zijn de Israëlische watertechnologie, de ontzouting, de recycling, het waterverlies. Ook zal aandacht worden besteed aan het Israëlische gezondheidssysteem.

Op 7/5 brengt Bibi een bezoek aan een “farmaceutische holding company”. Hij vertelt de betreffende managers over de ontwikkeling in Israel en adviseert te investeren in Israel. Hij onderstreept dat hij ook hier de samenwerking zal bevorderen. De topmanager van de Holding zegt grote belangstelling te hebben en zegt toe op korte termijn Israel te bezoeken.

Op 9/5 bij het bezoek aan de Chinese Muur zegt Bibi:
· “zoals de Chinezen hun land beschermen zo gaan wij door om onszelf aan de zuidelijke grens, de Golan Hoogvlakte en aan alle fronten te beschermen.”

Die zelfde dag is er een officieel welkom. Bibi zegt dat Israel een uitstekende junior-partner van China wordt.

· Door onze economie en onze technische kwaliteiten ontstaat er een hechte band.

· We moeten regering-tot-regering een systematisch plan maken voor onze zakelijke relatie. Dit op het niveau van senior officials, gebaseerd op het Chinese 5-jarenplan.

· De Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem gaat samenwerken met universiteiten in Beijing via groepen van onderzoek en ontwikkeling. Van groot belang is de al eerder genoemde water- technologie.

· Een Chinese filmploeg heeft in Israel een opname gemaakt met als achtergrond de heilige plaatsen. Deze film zal een animator zijn voor het toerisme.

· In Peking is een handelsakkoord getekend voor US $ 400 miljoen. De handelsrelatie is daardoor al meer dan 2 miljard geworden.

· Bibi en collega Likuqiang waren hierbij aanwezig.

· Op 9/5 is er als afscheid van het bezoek een diner met Chinese economische leiders en zakenlieden van beide landen.

· Bibi zegt: “Dit is het slot van een succesvol bezoek. Belangrijke besluiten zijn genomen. Een taak om op de diverse gebieden een en ander uit te werken. Dit alles is een doorbraak en van groot belang voor Israel en volgens mij ook voor China”.

· China wordt geconfronteerd met een explosieve groei van steden, en van midden naar hogere inkomens. Daar moet via techniek een oplossing voor komen

Bibi heeft ook een ontmoeting gehad met de “Chinese Development Bank”, Afgesproken werd:
· opzetten van een relatie met Israëlische bedrijven

· gezamenlijke financiële zakeninitiatieven in Israel, China en Afrika

· opening van een filiaal in Israel

2. Syrië
Israel heeft 2 luchtaanvallen op Syrië uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat rebellen, of de regering, chemische wapens gebruiken om Israel aan te vallen. Syrië zegt:
* dat is een verklaring van oorlog.
* ook wij slaan terug op het moment dat het ons uitkomt.
* wij willen niet worden vernederd.
* er zijn 3 militaire doelen geraakt.
China veroordeelt de aanval. Obama meent dat Israel het recht heeft zich te mogen verdedigen en bepaalde wapens te vernietigen.
Gebleken is wel dat dozijnen Syrische militairen zijn omgekomen.
De aanslag vond plaats in de omgeving van Damascus.
Israel is daardoor wel in staat van hoge paraatheid gebracht en de ambassades in de diverse landen zijn gewaarschuwd.

3. Algemene vergadering van het World Jewish Congres
Tijdens het 14e congres in Boedapest worden de deelnemers onder meer door Serge Lavrov toegesproken:
“De Joodse gemeenschap heeft al eeuwenlang een groot aandeel in het versterken van interreligieuze dialoog en verzoening en consolideren van de eeuwen oude vriendschap tussen volken. Door het openen van musea, culturele centra en exposities worden er internationaal meer contacten gelegd. Onze regering beschermt de rechten van alle religieuze gemeenschappen, opdat vertegenwoordigers zich veilig voelen. Wij zijn tegen racisme en antisemitisme, en bevorderen samenwerking. Vandaag is de situatie in het M-O en Noord-Afrika moeilijk. We hopen dat de oplossingen worden gevonden voor democratie en voorspoed. Verhalen tijdens het congres geven duidelijk aan dat na de nederlaag 10 jaar geleden van de communistische regering het antisemitisme weer is toegenomen. Geen Kristalnacht, maar wel individuele problemen.”

4. Hadassa Ein Kerem Hospitaal
De Palestijnse minister van gezondheid Hani Abdeen bezoekt op 5/5 het ziekenhuis in Jeruzalem om een betere samenwerking te realiseren. Zijn delegatie ontmoet de directeur dr.Yuval Weiss.
Volgens hem een prioriteit om patiënten beter te kunnen beoordelen. Er wordt gesproken over medisch onderzoek en hoe PA-doktoren een en ander te onderwijzen. Er zijn 80 PA-medici.

5. Duitse minister van BuZa
Hr. Westerwelle roept tijdens het World Jewish Congress de EU op te vechten tegen antisemitisme en hij waarschuwt tegen Iran. Volgens hem een internationale bedreiging.
Er zal beter onderwijs moeten worden gegeven, o.a. over de Holocaust. Ook over het recht van Israel zich te verdedigen. Meer historisch onderzoek is van belang.
Israel is de enige democratie in het M-O. Wij blijven Israel steunen.

6. Jordanië
Tussen 2 en 5 mei heeft Jordanië weer 3288 Syrische vluchtelingen opgevangen. In juni 1967 is dit land met Egypte en Syrië mee gaan doen in de oorlog tegen Israel. De oorlog werd zoals bekend verloren en het resultaat: “Jeruzalem werd weer herenigd. Daardoor is er ook weer voor alle religies de mogelijkheid de heilige plaatsen te bezoeken.”
Ook hier blijkt dus dat Israel een tolerant land is en dat buurlanden niet weten wat democratie betekent. Vanwege het grote aantal vluchtelingen en de crisis in Syrië heeft Israel haar waterleverantie verhoogd. Ook export met trucks van Jordanië, nu via Haifa naar het Westen.
In Moskou ontmoeten de ministers van BuZa van Rusland en Jordanië elkaar. Diverse onderwerpen werden besproken om de relatie tussen beide landen te verbeteren.
Aandacht werd besteed aan Syrië. Het bloedvergieten moet stoppen en de partijen moeten overleg plegen en het Amerikaans-Russische plan uitwerken.
Groot probleem blijft voorlopig het aantal vluchtelingen uit Syrië.
Duidelijk is dat dus ook Rusland belang heeft bij het hebben van relaties in het Midden-Oosten.

7. Syrië
De FSA, “de Free Syrian Army”, verliest veel vechters aan Jabhat al Nusra, een moslimgroep met contacten met Al Quada.
Gebrek aan wapens, munitie, oprechtheid, behoorlijke financiering, goede bewapening en de islamdoctrine is de oorzaak. Nasrallah, de Hezbollahleider zegt dat Assad hem goed bewapent. Hij zal Syrië goed verdedigen of beter gezegd Israel aanpakken. Dit geldt ook voor de Golan Hoogvlakte waar wij aanslagen zullen blijven uitoefenen.

8. Catherine Ashton
Mevrouw Ashton is weer kwaad omdat Israel 296 huizen gaat bouwen in Beth El. Ze is ook kwaad vanwege de spanning op de Tempelberg, botsingen in Oost-Jeruzalem en op de Westbank. Daardoor is het niet mogelijk onderhandelingen te voeren. Eveneens had zij het moeilijk met de extra maatregelen die Israel heeft genomen gedurende Joods Pasen en het in hechtenis nemen van de Groot Moefti van Jeruzalem.

9. President van Cyprus
Op 7/5 ontmoeten president Peres en Nicos Anastasiades, de president van Cyprus elkaar. Nicos heeft een delegatie bij zich.
Besproken werd de versterking van economische en strategische samenwerking.
Peres zegt:
* Cyprus is een belangrijke partner
* Cyprus wordt een groot eiland op politiek en wetenschappelijk gebied
* Samenwerking op gebied van gas en energie is van groot belang.

Nicos zegt: wij hebben historische banden en dezelfde cultuur en dezelfde waarden.
* we zijn niet alleen buren, maar ook broers.
* we moeten samenwerken aan vrede, stabiliteit en voorspoed.

10. Israel kort
· Er zijn berichten dat de Emir van Qatar Israel zal bezoeken. Zijn doel is het versterken van de handelsrelatie.

· De Finse en Deense ministers van BuZa willen de diplomatieke status van de PA opwaarderen en er dus een ambassade van maken. Zoals bekend stemden Zweden, Noorwegen en IJsland voor de “non member observer status” van de PA.

· El Salvador knoopt nu ook een diplomatieke relatie aan met de PA, en de minister van PA BuZa, Maliki, heeft vorige week een overeenkomst getekend met Honduras.

· President Assad tracht zich te handhaven mede door steun van de Allawieten. Maar de Amerikaanse minister van BuZa vindt dat Assad moet verdwijnen en er een overgangsregering moet komen.

· In Cairo was op 10/5 een grote demonstratie tegen Israel. De organisatie was in handen van de Moslem Brotherhood. Reden: de luchtaanvallen van Israel op Syrië en de arrestatie van de eerder genoemde Moefti, de top moslim religieuze leider.

11. Brief met verzoek aan ons allen van Odelia uit Sderot
In mijn vorige brief heb ik verwezen naar de website en u opgeroepen het vakantieproject voor kinderen in Sderot te steunen. Een eerste bedrag is overgeboekt. Dank dus aan de gevers.
Maar we herhalen onze oproep, oftewel ons verzoek, omdat we als Nederlandse stichting iets meer willen bijdragen. Dus help mee opdat Nederland ook op dit gebied een goede beurt maakt
http://www.stichtinglechaim.nl/projecten/zomerkampen-2013-in-sderot/

12. Ons werk
U hebt kunnen lezen wat er onder meer van stichting Lechaim gevraagd wordt. Een verzoek van “Reut Sderot” om hulp voor kinderen, ook dringende verzoeken van families, die amper een uitkering ontvangen en ga zo maar door. Geef a.u.b. inhoud aan onze slogan: help ons helpen.

Ik verwijs naar mijn spreekbeurten, welke weer in oktober worden gehouden. Dan praten we niet alleen over de geschiedenis en de huidige situatie in Israel en het M-O, maar ook over de traumaproblematiek

Hebt u belangstelling om een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht en u ontvangt de gewenste informatie,
Shalom!

Harry
www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)