Harry’s focus op Israel 466

Israel, 18-5-2013

Algemeen gesproken is het bezoek van onze premier Bibi Netanyahu aan president Putin het meest opvallende van de laatste dagen. Eerst een 5-daags bezoek aan China en dan, na terugkeer, een ontmoeting van enkele uren met de Russische president.

De Duitse minister van BuZa bezocht Israel, en Ban Ki Moon gaf ook zijn mening over de aanval van Israel op 2 militaire centra in Syrië.
Een ieder vraagt zich af of de interne botsing (noem het maar burgeroorlog) de bewapening door Assad en de rebellen en de versterking van de Amerikaanse en Russische vloot in dit gebied, een aanwijzing is voor een oorlog in het Midden-Oosten.

Erg veel indruk heeft, in het algemeen gesproken, de film ‘The Gate Keeper’ gemaakt. Was te zien op de Nederlandse tv en gaf toch wel een heel duidelijk beeld van de wijze waarop de Israëlische inlichtingendiensten hun werk uitvoeren. Er wordt vermeld dat Israel tot nu toe alle oorlogen heeft gewonnen, maar nog geen vrede heeft kunnen maken.
Maar de laatste zin: “We winnen alle oorlogen, maar verliezen de laatste” is voor mij onaanvaardbaar.
Het was een wonder dat het Joodse land bv. in 1948, 1967 en 1973 de tegenstanders heeft verslagen. Mijn reactie: het is een Gods wonder dat we nu al weer 64 jaar wonen in een bijzonder land. Een land dat omringd is door vijanden, die ons niet accepteren. En mag men zich realiseren dat er nooit een Palestina heeft bestaan. Die gegevens had ik toch graag in de film verwerkt willen zien. Met alle respect overigens voor de Shin Beth en de filmproducer.

Israëlische specialisten op het gebied van genezing van trauma zijn en worden nog gestuurd naar Boston om patiënten te behandelen. Helaas hebben zij de nodige ervaring om trauma te behandelen.

Iedere dag worden er raketten afgeschoten, vnl. in het noorden en zuiden van Israel. Iedere dag is er spanning. Iedere dag komen er traumapatiënten bij.
Onze Nederlandse Stichting Lechaim heeft als doel: hulp geven aan de getraumatiseerden. Natuurlijk ook aan de andere slachtoffers van terreur. Uw financiële hulp is nodig om dit werk uit te voeren. Vergeet ons dus niet

1. Abu Mazen – Shelly Yachimovitch
De oppositieleider van de Arbeiderspartij heeft op 12/5 een ontmoeting met Abu Mazen in Ramallah. Zij bespreekt met hem de mogelijkheden om te onderhandelen. De Arbeiderspartij is voorstander van een tweestatenoplossing. Wel primair de veiligheid van het volk vastleggen.
Noot. Volgens mij (dus ook bekend bij Shelly Yachimovitch) doet onze regering er alles aan om tot een vergelijk te komen. Maar hoe kan dat lukken als de Fatah elkaar onderling het leven zuur maken en de Hamas Israel van de kaart wil vegen?

2. Hamas – Moslem Brotherhood (MB)
Er gaan geruchten dat beide partijen een overeenkomst hebben gemaakt. De MB en de Egyptische president Morsi willen meer invloed hebben in de Sinaï. Het IDF (Israëlische leger) is druk met het opruimen van duizenden landmijnen langs de grenzen. In 2010 verloor een jongetje zijn voeten door een landmijn.

3. China en treinaanleg
Het bezoek van Bibi, begeleid door een groep handelslieden en producenten, is bijzonder succesvol geweest. De landbouw in China is matig.
Voorbeeld: een koe in Israel geeft 128 liter melk per maand. In China en andere landen ongeveer 40 liter. Ook de ontzilting van water is voor China, dat gebrek heeft aan water, van groot belang. Gesproken werd ook over een treinverbinding waardoor Israel een verbinding heeft tussen Eilat en de havens Ashdod en Haifa. Dan kan China makkelijker exporteren naar Europa en is niet meer afhankelijk van het Suezkanaal. De treinverbinding Eilat – Rode Zee – Middellandse Zee met de 2 havens is 180 km. Daardoor groeit de in- en export van China, India en andere Aziatische landen en is Israel niet afhankelijk van vijandige buren.
Relatie Egypte – Israel is onzeker en daardoor nu ook het Suezkanaal. De trein is goed voor vervoer van goederen en ook voor personen. Met de trein Tel Aviv – Eilat is het 2,5 uur. Met de bus ruim 4 uur.
Constructie: 5 jaar
Kosten: $ 4 miljard.

4. Syrië
De situatie in het M-O is moeilijk te volgen en te analyseren. Vanwege deze onoverzichtelijke situatie wil Israel, dat Assad aan het bewind blijft. De protesterenden zijn rebellen geworden en te veel kleinere terreur- en andere groepen vechten voor de macht. Daardoor is er een bepaalde samenwerking met de Hezbollah en Iran. Rusland heeft een vloot van 6 oorlogsschepen in de Middellandse Zee. Indien noodzakelijk, kan deze vloot ook in de Atlantische en Indische oceaan opereren.

5. Het Midden-Oosten
Velen vergeten dat de Arabische Liga Israel niet accepteert. Zelfs als er een Palestijnse staat komt, blijft Israel een doorn in het oog van de Liga. De 22 leden van de Liga gingen in 2002 akkoord onder de bekende voorwaarden. In april 2013 was het Qatar dat Israel wil erkennen. Wel volgens de bekende voorwaarden.
In februari 1948 was er het deelplan van de VN-Resolutie 181. Niet geaccepteerd door de Arabieren.
14-5-1948 riep Ben Gurion de staat Israel uit.
1-9-1967 zijn het de 22 leden plus 53 moslimlanden die in Khartoem 3x “nee” zeggen.
Geen erkenning, geen onderhandelingen, geen vrede.

In Eilat heeft Amerika een vliegdekschip toegevoegd. Rusland eveneens in de omgeving van Syrië.
De EU kijkt toe.
De botsing tussen de Shi’iten en de Sunni’s in Syrië loopt uit de hand. De Sunni’s zijn 74% van de bevolking, christenen en Druzen 10%.
Vraag: gaat Israel ook de door Rusland geleverde wapens aanpakken ?

6. Budget 2013/14
De regering heeft het budget voor 2013/14 van de nieuwe minister van Financiën, Yair Lapid, met 21 tegen 1 stem geaccepteerd.
* alle ministeries krijgen 2% minder budget; in 2015 wordt dat 3%.
* de btw wordt met 1% verhoogd.
* de inkomstenbelasting met 1.5%.
* Defensie wordt 3 miljard lager.
* de president, de premier, de andere ministers, de Knessetleden, het hoofd van de “Bank of Israel”, rechters, diverse hoofden van de inlichtingendiensten en de opperbevelhebber, ontvangen allen 10% minder salaris.
* 3 rechtbanken worden gesloten.
Bibi zegt : de behoeften van economie en defensie behouden een goede balans.
Lapid zegt:
het leven in Israel verandert.
we moeten samen de lasten dragen.
door het nationale programma worden de huizen goedkoper.

7. Bibi – Putin
Beiden ontmoeten elkaar op 14/5 in Sochi, de residentie van Putin.
Onderwerp: de instabiele situatie in het M-O en de levering van bepaalde wapens aan Syrië door Rusland. In het bijzonder het S-300 luchtverdedigingssysteem. Rusland steunt Assad. Duidelijk is, algemeen gesproken, dat eigenlijk de hele wereld invloed wil hebben in het M-O. Dit vanwege commerciële motieven.
Na de zitting vraagt Bibi: hebt u nu tijd voor BuZa?

Op 18/5 brengt de chef van de CIA, de Amerikaanse Inlichtingendienst, een onverwacht bezoek aan Israel. Denkelijk is het onderwerp: de levering van wapens door Syrië aan de militante Hezbollah.

8. Conference of disarmament
Deze conferentie wordt op 27/5 in Geneve gehouden. Voorzitter wordt een Iranees.
Amerika weigert aanwezig te zijn. Het zegt dat Iran weigert de Veiligheidsraad- en IAEA-verplichtingen uit te voeren.
Het levert illegaal raketten aan Syrië, Hezbollah en de Hamas.

9. Bouw
De administratie van Judea en Samaria heeft voorgesteld 1140 huizen voor Palestijnen te bouwen op Israëlisch grondgebied. In gebied C.
Daardoor kunnen de illegale bewoners verhuizen naar legale woningen en de noodzakelijke aansluiting krijgen voor water, elektra, enz.
In dit zelfde gebied is een raad gevormd, afdeling BuZa (Buitenlandse Zaken).
De leden bezoeken EU-officials om de realiteit door te geven. Dat geeft een beter beeld. Het is niet bekend dat duizenden Palestijnse werkers in Joodse fabrieken en andere bedrijven werken. Delegaties uit diverse landen bezoeken nu dit gebied. Onder meer Ariel en het Barkan-industriepark. Het geeft nu 6000 personen werk. En bij een boycot gaan de meeste bedrijven kapot.

10. Bashar al Assad
“The Popular Front for the Liberation of Palestine.General Command” (PFLP-GC) is door Assad gevraagd Israel in het noorden aan te pakken.
Deze terreurgroep heeft alle Syriers opgeroepen om zich als vrijwilliger aan te sluiten. Dus Israel zal aan de Golan waakzamer moeten zijn. Dit gebied is in 1967 door Israel heroverd.
Hun kreet: opereren tegen de Zionistische bezetting en de nederzetters om Palestina te bevrijden. Dat gebied ligt tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan.
Het PFLP heeft ongeveer 60.000 vrijwilligers, en die worden opgeleid door Iran en de Hezbollah.

11. Voetbalverbroedering
Zondag 12/5 was er weer een voetbaltoernooi voor kinderen. De titel van het evenement: “Neighbour United”. De EU heeft dit gefinancierd en de wedstrijden worden in Israel gehouden.
De Fatah was fel tegen. Het zegt: de organisatoren en de EU realiseren zich niet dat Israel geen samenleving accepteert. Het voldoet niet aan de oproepen van de wereld om vrede te sluiten.

12. Hamas-Fatah
Op 15/5 zijn beide partijen overeengekomen om een eenheidskabinet samen te stellen en verkiezingen uit te schrijven. Dit zou binnen 3 maanden afgerond zijn. De ontmoeting vond plaats in Caïro. Er zouden dus eindelijk weer presidentsverkiezingen worden uitgeschreven. Op 15/6 vinden er in Iran presidentsverkiezingen plaats.

13. Egypte
Sinds de val van Moebarak zijn er beduidend minder investeringen, en het aantal toeristen is eveneens beduidend minder.
De koers van de munteenheid is 60% gedaald en de groei van de productie 3%. Dat is dus een behoorlijke devaluatie van de munt. Voedsel is veel duurder geworden en de werkloosheid is enorm gestegen, 25% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens, en 14% leeft net aan de grens.

Zes Egyptische officieren en veiligheidsmensen zijn in de omgeving van Rafah gekaapt. Men wil de mensen omruilen voor gevangen Yihadisten.
Morsi houdt voor de 1ste keer een spoedzitting van zijn kabinet.
Egypte heeft de grenzen versterkt, opdat de officieren niet naar de Gazastrook worden gesmokkeld.

14. Minister Guido Westerwelle
De Duitse minister bezoekt op 17/5 Israel.
Bibi begroet hem in Jeruzalem en zegt:
· U bent een vriend van Israel, Merkel is een vriendin van Israel en Duitsland is een vriend van Israel.
· Vandaag is het M-O onvoorstelbaar labiel. Ik volg continu de situatie vanwege de veiligheid.
· Ik wil overal naartoe reizen, ik wil iedereen ontmoeten, ik doe alles voor de veiligheid van de bevolking.

Westerwelle zegt :
· wij willen met u samenwerken en u steunen.
· wij zijn meer dan vrienden, meer dan partners
· dit is een vriendschap tussen volken en regeringen
· wij steunen het Amerikaanse plan. Dus 2 staten. Wel een acceptabele situatie in de regio.

15. Israel kort
+++ De president van Servië, Tomislav Nicolic, bezoekt Israel tussen 13 en 16 mei. Beide landen hebben al jarenlang een goede relatie.

+++ Doktoren van het Russische agentschap de “Federal Medical Biological Agency” hebben in Jeruzalem de borstkliniek bezocht. Men wil graag weten hoe Israëlische doktoren borstkanker behandelen. De Russen hebben de technologie, de methode en de procedure overgenomen.

+++ Het Zuid-Afrikaanse JNF en de NGO voor voedsel en bomen heeft de landbouwmethode van Israel overgenomen om de betreffende boeren op de hoogte te stellen.

+++ De aanslagen op Syrië hebben duidelijk gemaakt dat Israel op de hoogte is van alle bewegingen. De aanvallen waren duidelijk gericht en burgers niet geraakt. Men blijkt op de hoogte te zijn van de wapensmokkel en het wapenarsenaal.

+++ Het Internationale Rode Kruis bestaat 150 jaar. Het heeft samen met het Palestijnse Rode Kruis 150 bomen geplant met de naam “veteranen gevangenen”. Deze gevangenen zijn terroristen en hebben meestal levenslang.

+++ Jimmy Carter, de Amerikaanse ex-president, oefent druk uit op de EU om alle goederen uit de Westbank nederzettingen van een speciaal label te voorzien.

+++ De relatie tussen Saoedi Arabië en Iran groeit. De Iraanse minister van BuZa en zijn collega uit Saoedi Arabië ontmoeten elkaar. Zij zeggen: een nieuw hoofdstuk wordt geopend. Dus daarom de bestaande verschillen opheffen.

+++ Abu Mazen heeft alle betrokkenen instructie gegeven om alle vormen van martelingen nooit meer uit te voeren. Eveneens mogen mensen niet meer worden vernederd. Dit volgens de regels van de basiswet.

+++ In de omgeving van Naharia is nu ook een gasbel gevonden.
Dit gas gaat voorzien in zulk een hoeveelheid dat er nu al gesproken wordt over het organiseren van export.

+++ In Egypte zijn veel opposanten die president Morsi weg willen hebben. Hij heeft gedurende de eerste 100 dagen van zijn bewind niets gedaan wat hij heeft toegezegd. Er is een petitie samengesteld die al door 2 miljoen mensen is getekend. Men wil er 14 miljoen hebben. Hetzelfde aantal dat op Morsi als president gestemd heeft.

+++ De real estate en tv-beroemdheid Donald Trump laat in de omgeving van Ashkelon een golfbaancentrum bouwen. Toegevoegd 650 hoteleenheden, een conferentiezaal, een countryclub, een speciale ruimte om zaken te doen. Dit wordt dus het 2de golfpark in Israel. Het eerste ligt in Caesarea.

+++ In overleg met de betreffende instanties zijn gedurende de afgelopen jaren 180 kinderen uit Irak in Israel in een ziekenhuis geholpen. Meestal vergezeld van hun moeder zijn ze via Jordanië gearriveerd. In het Wolfson ziekenhuis in Tel Aviv zijn allen geopereerd om hun leven te redden.

+++ De Canadese premier Stephen Harper zegt tijdens een bezoek aan New York dat de wereldleiders Israel moeten steunen.
Ook moeten we voorzichtig zijn met Syrië en dat land niet steunen en bewapenen. Israel is het enige stabiele en democratische land in het M-O.

+++ Jibril Rajoub, de secretaris van het Fatah centraal comité en voorzitter van het Palestijnse Olympisch comité prijst tijdens een interview op de Libanese tv het gebruik van geweld. Hij zegt tevens: als wij de nodige bommen hadden dan zouden wij die vanmorgen nog gebruiken.

16. Slot
Zoals aan het begin al vermeld, is de situatie in het M-O moeilijk te overzien. Alle omringende landen van Israel hebben interne problemen en zijn geen vrienden van de Joodse staat Israel. Bibi en zijn ministers moeten alles doen om ons land te beschermen. Raketaanslagen zijn er bijna dagelijks. Het zuiden en het noorden leven in een moeilijke en gespannen situatie. Dat heeft als negatief resultaat: traumapatiënten; kinderen die amper kunnen slapen, in bed plassen, niet naar school durven te gaan. Daarnaast mogen we de lichamelijke slachtoffers van het terrorisme niet vergeten.
Stichting Lechaim helpt zo veel mogelijk. Voor Sderot hebben we op verzoek van Reut Sderot een oproep gedaan hulp te bieden, opdat de kinderen een ontspannen vakantie zullen krijgen. We hebben gelukkig al een bedrag kunnen overboeken. Maar dat is nog niet voldoende. Ik doe een beroep op u om ons financieel te steunen, opdat de kinderen zullen kunnen lachen.
Dank bij voorbaat en een ieder prettige Pinksterdagen gewenst,
Shalom!
Harry

PS: Tussen 8 en 20 oktober ben ik in Nederland om spreekbeurten te houden over de geschiedenis van Israel, de huidige situatie in het M-O, en natuurlijk over het werk van stichting Lechaim. Hebt u belangstelling, geef mij dan een bericht en u ontvangt meer informatie.

Stichting LeChaim

Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)