Harry’s focus op Israel 467

Israel, 26 mei 2013

Aangenomen mag worden dat een ieder die zich bezighoudt met het dagelijks politieke spel, zich afvraagt waarom Israel zo veel buitenlandse ministers op bezoek krijgt.
We mogen, en eigenlijk, moeten ons afvragen wat dan wel het grote belang is om eigenlijk steeds dezelfde aspecten oftewel onderwerpen te bespreken.
De ontwikkeling in Iran, de totaal onoverzichtelijke situatie in Syrië, Libanon en Egypte, de houding van Israel wat betreft de zogenaamde bezette gebieden inclusief Oost Jeruzalem, de eisen van de nog niet herkozen PA-president Abu Mazen om met Israel te onderhandelen.
En als we dan het internationaal toenemende antisemitisme toevoegen, dan moeten we ons afvragen of al die belangrijke figuren geen dubbelspel spelen en hun economische belangen t.a.v. de Arabische wereld belangrijker vinden dan het recht van Joods Israel om te leven in haar eigen aangewezen land.
Op onze website kunt u de toespraak van de bekende kinderarts dr.Elisheva Ronen uit Ashkelon lezen. Zij sprak t.g.v. het 65 jarig bestaan van de Joodse staat Israel.

Op onze website vindt u ook de folder van onze stichting Lechaim. Duidelijk wordt ons werk omschreven en denkelijk alle details die nodig zijn om mede ons werk te promoten.
U kunt de folder printen en aan uw kennissen geven, of sturen aan uw relaties.
Daarmee helpt u ons werk en als resultaat geeft u ons de noodzakelijke mogelijkheid om de slachtoffers van terreur te steunen.

1. Syrië
Het totale aantal vluchtelingen is ongeveer 1.5 miljoen.
Daarvan zijn er in Jordanië 550.000 opgevangen. Het aantal moeilijk geneesbare infecties in die groepen, die in kampen zijn opgevangen is vrij groot.
Een 4 jaar jong Syrisch meisje is geboren met 1 hartkamer in plaats van 2. Ze had nog maar een paar weken te leven toen doktoren van de Israelische organisatie “Save a child’s heart” haar opereerden. Dit is succesvol gedaan en het kind kan terug naar haar ouders, die nu in Jordanië wonen.
Assad blijkt raketten te hebben die Tel Aviv kunnen bereiken.
Assad zegt dat als Israel nogmaals Syrië aanvalt, dat er dan behoorlijk gereageerd wordt.
Bibi zegt: Assad denkt eerst wel even na. Hij kent onze reactie.
De Hezbollah vecht samen met het leger tegen de opposanten.
De FSA wil de stad Qusair in handen hebben. Die stad ligt langs de grens bij Libanon.

De oppositiegroepen in Syrië zijn op 22 en 23 mei bijeen in Madrid. Ze zijn het onderling niet met elkaar eens of er met Assad moet worden gepraat. Assad heeft niet de invloed om een overgangsregering samen te stellen en de toekomst van het land te bepalen. Grootste probleem: intern gebrek aan eenheid en geen politiek inzicht.

2. Iran
Op 19/5 zijn er in Teheran 2 opgehangen. Eentje zou voor Israel hebben gespioneerd en eentje voor Amerika.
In mei 2012 ook iemand, die voor de Mossad zou hebben gewerkt.

3. Export van Israel
De export van Israel is voor een behoorlijk percentage wapens.
De drome, het onbemande vliegtuig, is het grootste deel. Dat gaat ook naar landen, die problemen met het labelen hebben.

4. Gazastrook
In de tweede week van mei heeft Israel 1579 vrachtwagens met goederen aan Gaza geleverd.

5. Steun aan Syrische vluchtelingen
Een groep Israelische en Amerikaanse zakenlieden hebben vluchtelingenkampen bezocht om hulp te bieden aan de slachtoffers van de interne oorlog in Syrie.
“We zijn Joden, en Israeli’s en kunnen het niet aanzien dat vrouwen en kinderen zo slecht worden behandeld in onze omgeving.”
Motti Kahane heef een groep zakenlieden georganiseerd, die geld investeren in de kampen. Wat er gebeurd is, is bijna net zo erg als de Holocaust.
Hij is 2 jaar geleden gestart en heeft toen $ 100.000 uit eigen zak gegeven en heeft daarna ongeveer $ 500.000 bij Joodse Amerikaanse relaties bijeengebracht. Hij heeft niet verwacht dat de opstand zo lang zou duren.
Volgens hem moet Bashar Assad verdwijnen

6. Turkije
Het Safari-park in Ramat Gan heeft 40 verschillende diersoorten naar het “Tzmia Wild Life Park” in Turkije gestuurd. Dit was een verzoek om de collectie te verhogen.
Terwijl ik deze aantekeningen maak, lees ik dat de bank Hapoalim in Beer Sheva is overvallen. Doden zijn gevallen en de omgeving is afgesloten.
Conclusie: dit soort overvallen heeft zich dermate uitgebreid dat het ook een risico is om een bank te bezoeken.

7. Al Dura
De 12 jaar oude Muhammad al Dura zou tijdens de 2e Intifada op 30-9-2000 door het IDF zijn doodgeschoten. Daar stond toen de hele wereld van op zijn kop. Dat werd toen vooral door het Franse Tv-station 2 verspreid, en overgenomen door veel media.
Uit het pas verschenen rapport is gebleken dat zijn vader, die hem in de armen had en hij niet eens gewond waren.
Een belangrijk rapport volgens Bibi, omdat de reputatie van Israel toen wel geleden heeft. Leugens, aldus Bibi, kunnen alleen ontzenuwd worden door de waarheid.
De PA kan dus dit incident niet meer misbruiken.
Journalist Enderlin is dus een journalist, die een artikel heeft geschreven zonder kennis van zaken, zonder ook maar iets zelf te hebben aangetoond of ter plekke aanwezig te zijn. Hij zou een verbod moeten krijgen om als journalist te blijven werken en eigenlijk vanwege zijn leugen gestraft moeten worden.

8. Zweden
Honderden Joden en andere religieuze mensen hebben geprotesteerd tegen het groeiende antisemitisme en de duidelijke intolerantie. De burgemeester van Malmo roept op om het Zionisme te verwerpen. De minister van integratie heeft $ 76.000 overgeboekt om op scholen een beeld te geven van de problematiek tussen moslims en Joden in Malmo.

9. John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa
Kerry brengt weer een bezoek aan Israel en meent de problematiek in het M-O te kunnen oplossen. Goed bedoeld maar Israel, de PA, en Amerika hebben niet dezelfde opvattingen.
Israel wil erkenning van haar land, en natuurlijk veiligheid.
Amerika heeft belang bij vrede op politiek, militair en economisch gebied. Voorwaarden voor vrede zijn voor haar niet van belang. De PA wil Israel van de kaart vegen.
Amerika heeft diverse NGO’s in de PA. Israel vindt dit beleid onaanvaardbaar. Dit heeft een negatieve invloed op het vredesproces.
Dus eigenlijk een beleid dat tegen Amerika zelf gericht is.

10. Kickboksen
2 heel religieuze meisjes, die op een Joodse leerschool studeren, doen ook aan sport. Tijdens de “Mury Thai” wereldkampioenschappen zijn beide in hun gewichtsklasse wereldkampioen geworden. Zij trainen 5x per week. Nili Block is 18 jaar en heeft in maart ook een marathon gewonnen.

11. Israel – Azerbeidzjan
Tijdens het bezoek van Mamadyarov, de BuZa minister van dat land, werd gesproken over de dreiging van Iran. Hij vreest dat de maatregelen van het Westen geen resultaat zullen boeken.
Beide landen zien Iran als een directe bedreiging. Azer is een buurland van Iran, dat met de relatie Israel-Azer niet gelukkig is en vreest dat het via Azer zal worden aangevallen.

12. Egypte
Egypte heeft tanks en andere wapens via het Suez-kanaal naar Noord-Sinaï gestuurd.
Motief natuurlijk: het gegeven dat 7 militanten gekaapt waren.

13. de EU
De EU heeft nog geen beslissing genomen over het labelen.
Kerry heeft dit aan Catherine Ashton gevraagd om makkelijker het vredesproces te kunnen bevorderen.

14. Litauen
President Peres en de minister van BuZa Linkevikius ontmoeten elkaar op 21/5 in de residentie van onze president.
Zij bespreken het versterken van de relatie, en die van Israel met de EU. Litauen wordt namelijk in juli president van de EU.
Linkevikius spreekt over de al veel langer bestaande goede relatie tussen beide landen en de vele voormalige Litauers, die in Israel wonen, evenals de journalisten, diplomaten en andere belangrijke figuren. Hij verzekert Peres van de steun aan Israel als president van de EU.
Peres gelooft in de initiatieven van John Kerry, welke een doorbraak naar vrede kunnen zijn. Volgens hem is Abu Mazen een partner voor vrede; en de beste optie is het accepteren van 2 staten en 2 volken.
Noot. Peres is een a-politieke president en doet uitspraken, die niet gepast zijn. Hij wil graag in het zoeklicht staan en is denkelijk daardoor blind en doof geworden. Doof omdat de uitspraken van de Palestijnse en diverse andere Arabische leiders er niet om liegen, en blind omdat hij zich blijkbaar niet realiseert wat het betekent om de 1967-grenzen te accepteren.

15. Amerika
In Beijing wordt de Hezbollah veroordeeld, omdat het de Syrische regering steunt tegen de rebellen. Er wordt gevochten in de omgeving van de stad Al Qussair.
Op 19/5 is er een gevecht tussen het IDF en Syrië. Een auto zou zijn vernietigd. Een en ander vond plaats bij de grens. Het werd aangevallen op de Golan Hoogvlakte en de auto werd licht beschadigd volgens de IDF woordvoerder.

Het Amerikaanse ministerie van BuZa heeft een rapport gemaakt over het als kool groeiende antisemitisme.
In het bijzonder in landen als Venezuela, Egypte, Iran, Ukraine, Rusland, Tunesië, Hongarije Jordanië, Turkije, Syrië, Iran, de PA, Frankrijk en Argentinië.

16. Peres, John Kerry, Bibi Netanyahu
De heren ontmoeten elkaar op 23/5 en hebben eigenlijk steeds dezelfde gesprekken. Het vredesproces, het gevaar van de wapen-ontwikkeling in Iran, en de strategische relatie Israel-Amerika.
Bibi onderstreept de noodzaak om de onderhandelingen te hervatten.
Kerry zegt dat Israel moet stoppen met bouwen buiten de grenzen van 1948.
Er is ook een ontmoeting met William Hagree van BuZa en ex-president Zarkosy, die ook met de Paus heeft gesproken.

17. het Israelische leger
Het Perry comite heeft haar rapport met aanbevelingen aan de regering overhandigd.
Belangrijke punten:
* iedereen moet het leger in.
* 1800 Joodse leerschool( Yeshiva)studenten mogen op de school blijven en hoeven dus niet in het leger.
* de andere orthodoxe studenten moeten het leger in en komen dan in een groep met een speciaal aangepast programma.
* alle militairen nu 32 maanden in dienst i.p.v. 36 maanden.
* de meisjes 28 maanden

18. Grens Libanon – Syrië
Het Syrische leger vecht samen met de Hezbollah tegen de opposanten. Veel doden bij de opposanten, die als doel hebben het beheer van dit gebied. Er wordt al dagen lang gevochten om Qusair, dat 60.000 inwoners heeft, in handen te krijgen.
Hezbollah heeft Shi’iten uit Irak toegevoegd om de huidige regering te handhaven.
Het wil ook de Sunni’s aanpakken en hun moskeeën vernietigen.

18. Londen
Op 22/5 wordt in Londen een Britse militair door 2 moslimterroristen gedood. De politie grijpt in en schiet op hen. Beiden raken gewond en worden naar een ziekenhuis overgebracht.
Beiden zeggen ook: we stoppen niet met doden.

De Engelse minister van BuZa zegt op 24/5 op Sky News dat Israel veel steun van de EU landen heeft verloren vanwege de activiteiten in de nederzettingen.
Minister Steinitz zegt niet gelukkig te zijn met de relatie, vanwege de media, die vaak beledigend en eenzijdig zijn.
Hij vroeg zich af waarom de steun van het Britse volk beduidend minder is dan in landen als Amerika, Canada, Australië. Dit zijn ook Engelssprekende, democratische landen. Waarom dan een andere relatie met dit heel kleine landje.

Hague zegt dat Israel goodwill heeft verloren vanwege haar nederzetting-activiteiten. Die veroordelen wij. Wij zijn fel tegen nederzettingen op bezet gebied.
Hij roept wel op om het vredesproces voort te zetten.
* Bibi en Peres tonen hun medeleven met de onthoofding van een Engelse militair.
* de informatie uit Iran toont aan dat men daar gewoon doorgaat met het ontwikkelen van onaanvaardbare wapens. Dit ondanks de sancties. Het blijkt onmogelijk te zijn om met sancties dit land lam te leggen.
Noot: We moeten dus blij zijn met Obama en Kerry, die beiden vrede willen zien. De vraag is dan dus: waar maken Hague en Obama zich dan zo druk over?
Zouden de heren dan toch niet eerst eens moeten praten met Abu Mazen en zijn adviseurs, zoals Saeb Erekat, het hoofd van de onderhandelaars. Het is toch te gek dat al die figuren oordelen, onze geschiedenis kennen en Palestijnen erkennen evenals het land Palestina, dat nog nooit heeft bestaan.

19. Medische hulp
De PA-minister van Gezondheid bezoekt het Hadassa ziekenhuis in Jeruzalem. 30% van de kinderen in dit ziekenhuis zijn Palestijnen.
60 Palestijnse medici worden opgeleid en gaan daarna weer terug. Er is een speciaal programma om kanker van kinderen te behandelen. Zulk een verhaal leest u niet in de krant.

Israel kort
++ De Israelische minister van Gezondheid ontmoet een delegatie uit Nieuw-Guinea.
Doel: kan Israel dit land steunen op gebied van medicijnen en medische ontwikkeling
Een bezoek aan het Hadassa universitaire medisch centrum in Holon, evenals het Assita hospitaal in Tel Aviv stond ook op het programma.
++ Israel zal niet deelnemen aan een conferentie van de Unesco, omdat de PA er een politiek spel van wil maken.
Een Unesco-groep zou Jeruzalem willen bezoeken. Krijgt echter geen toestemming, geen visum.
++ Het meer van Tiberias is vanwege de enorme regenbuien weer vol.
Israel heeft de Degania dam geopend waardoor 1000 kubieke meter per uur naar de rivier de Jordaan stroomt. Daardoor komt de rivier ook weer op peil. Dit is samen met Jordanië uitgewerkt..
++ Export naar Turkije in het eerste kwartaal was hoger dan ooit. Een bedrag van $ 560 miljoen. Niet inbegrepen diamant.
Dus 44% meer en dit ondanks de heersende spanning.
++ Een delegatie van de Ben Gurion universiteit voor woestijnonderzoek heeft de Galapagos eilanden bezocht in Equador. Een overeenkomst is gemaakt met het Nationale Park om de biologische verscheidenheid van de eilanden uit te breiden.
++ De Golan is een discutabel onderwerp. Syrië ziet dat gebied als een deel van haar land. Maar dat is niet volgens de Balfour Verklaring en niet volgens de samenstelling van het Joodse land.
++ De PA roept allen op om hun vlag in alle Israelische steden te laten wapperen op de NAKBA dag (nakba=ramp). Dit om aan te tonen dat het hun land is. Liefst bij de ingang van de steden ophangen.
De PA heeft eveneens de atlassen op de scholen verkeerd getekend.
++ De situatie in de Sinaï is totaal onoverzichtelijk. Er blijken vrij veel terreurgroepen te zijn, die alle de macht willen overnemen.
++ Duitsland heeft nu ook de Hezbollah als terreurgroep aangemerkt. Heeft dat aan Israel doorgegeven.
++ Op 22/5 zijn de 7 militanten, die in de Sinaï gekaapt waren vrijgelaten. Dit gebeurde door tussenkomst van de Bedoeïenen.
++ De Amerikaanse senaat heeft zich duidelijk uitgesproken voor de houding van Israel. Dat land mag zich verdedigen indien dat noodzakelijk is. Dan moet Amerika het ook steunen.

Bekijk onze website, werk met de folder en vergeet niet dat de slachtoffers van terreur dankbaar zijn voor uw steun
Shalom
Harry

www.stichtinglechaim.com

Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)