Harry’s focus op Israel 468

Israel, 2 juni 2013

Vandaag ontvangt u een iets anders samengestelde nieuwsbrief. Ik vraag u aandacht voor een filmpje over de spanning bij onder meer de kinderen in Sderot. Als de sirene luidt, dan moeten zij binnen 15 seconden de schuilkelder in. Ik heb dit eerder vermeld. Maar op dit gebied is niets gewijzigd. Er zijn inmiddels gelukkig wel schuilkelders: http://www.stichtinglechaim.nl/projecten/sderot
Onze stichting steunt Reut Sderot, omdat al die kinderen, maar ook ouderen, last hebben van trauma, en begeleiding nodig hebben, opdat zij genezen kunnen.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een bijzondere bijlage. Mijn dochter Joanne heeft in samenwerking met Esther Voet, directeur van het CIDI, een E-book geschreven over bijzondere plekken in Israel. De gemiddelde Nederlander kent Israel alleen vanuit nieuwsberichten welke hoofdzakelijk over het Israelisch-Palestijnse conflict gaan. Dat beeld is eenzijdig. Het land is niet alleen veilig, het is ook een fantastische bestemming voor een lang weekend of een weekje even helemaal weg.
“Dát Israel hebben wij met dit boek willen laten zien”, aldus Esther Voet. “Met deze gids kun je het echte Israel ontdekken: het Israel van de 21ste eeuw.”
Klik hier: http://christenenvoorisrael.nl/2013/05/hotspot-israel

1. Algemeen.
We mogen ons afvragen of er eigenlijk belangrijk nieuws is.
Er wordt gesproken over het bewapenen van Syrië door Rusland. Dat zou een directe bedreiging zijn van Israel. Eveneens de acties van de Hezbollah in Libanon en in Syrië. De onrust in Egypte en de wankele situatie van Morsi, de Egyptische president. En laten we niet vergeten de opmars van de islam in diverse landen.
De moslimleiders doen alles wat mogelijk is om hun doen en denken in de wereld te verkondigen en daarmee de islam uit te breiden
Dit gebeurt niet alleen in het Midden-Oosten maar ook in het Westen.
En als we kijken naar al die ministers van Buitenlandse Zaken (BuZa) die Israel en onze buurlanden bezoeken, dan geeft dat te denken.
Bijna allen willen dat Israel “Palestina” erkent, vrede sluit met de vijand, die toch nog steeds in het vaandel heeft staan:
Weg met het Zionisme, weg met de Joodse staat Israel.
Men dwingt Israel grenzen af die de veiligheid van ons land in groot gevaar brengt.
Vinden al die ministers de handelsrelatie met al die Arabische landen dan belangrijker dan het recht van de Joden om in eigen land te mogen leven?

2. Emergency week
Bibi zegt dat Israel het meest bedreigde land is. De bedreigingen zijn enorm verhoogd. Kijk naar de raketten, de mortieren, de aanslagen.
Daarom hebben we een speciale oefening ingelast om te testen of alles onder controle is en we steeds paraat staan. Dit is dus geen noodzaak, dus geen angst, maar: heb het gevoel dat u hier veilig leeft.
Minister Landau zegt dat de 1967-grenzen Auschwitz-grenzen zijn. Hij keert zich fel tegen president Peres, die tijdens de World Economic Forum (WEF) in Jordanië vredesvoorstellen heeft gedaan die onaanvaardbaar zijn. Minister Steinitz reageert door te zeggen: ik wist niet dat Peres onze woordvoerder is geworden.

3. De WEF
Tijdens diezelfde conferentie zegt Abu Mazen dat de Fatah niet akkoord gaat met tijdelijke grenzen. Als Israel zich terugtrekt dan pas kunnen we praten.
Hij verwijst naar de activiteiten op de Westbank, de arrestaties en de veranderingen in Oost-Jeruzalem.
Hij voegt toe dat hij Joden niet haat, en de Palestijnse jeugd niet als zodanig opvoedt. Geen discriminatie van het Jodendom, maar wel streven naar een cultuur van vrede.
Maar mogen we ons dan afvragen waarom er video’s zijn waarbij kinderen wordt geleerd dat Joden varkens zijn en de vijand van Allah?
De leider van de groep “Breaking the Impasse” roept alle Arabische landen op om initiatieven te nemen. Leden van deze groep: Abu Mazen, Peres, Kerry, Abdullah.
Zoals eerder vermeld is het aantal bezoekers aan dit Forum opmerkelijk.
John Kerry dankt Abu Mazen voor zijn aanwezigheid. “Hij is een vriend van me die ik steeds beter heb leren kennen. Hij is een partner voor vrede,” aldus Kerry.
De ons niet onbekende Tony Blair, de vertegenwoordiger van het Kwartet, was ook aanwezig.

4. Abu Mazen
Abu Mazen heeft in Ramallah de Amerikaanse minister van BuZa ontmoet en is door hem onder druk gezet om met Israel te gaan onderhandelen.
Alle ministers die Ramallah hebben bezocht, hebben Abu Mazen gezegd naar Kerry te luisteren. Israel heeft Kerry niet beloofd te stoppen met bouwen, de grenzen van 1967 te erkennen, en een voorstel te doen voor een tweestatenoplossing.
Bibi zal wel de PA economisch steunen door o.a. bepaalde sancties op te heffen.
Op 24/5 doet Kerry een dringend beroep, eigenlijk een opdracht, om moeilijke beslissingen te nemen en het vredesproces te hervatten

5. Judea en Samaria
Volgens de IDF-commandant Alalouf is de strijd tegen het terrorisme moeilijk.
De meeste oproerkraaiers zijn tussen 12 en 15 jaar.
Hij maakt zich zorgen over de verhoging van het aantal stenengooiers op chauffeurs en het aantal gebruikte vuurbommetjes.
Als die jongelui worden opgepakt dan vragen ze of ze a.u.b. naar school mogen, omdat ze de volgende dag een test hebben.
Schoolboeken en de tv uitzendingen zijn het gif waar deze jongelui mee besmet worden.
Het IDF bestaat overigens vandaag 65 jaar. Dat is een oprechte gelukwens waard. Ondanks 7 oorlogen, 2 intifada’s en duizenden raketten en mortieren heeft het leger voor een veilig Israel gezorgd en gewaakt.

6. UEFA
De kampioenschappen voetbal onder de 21 jaar vinden plaats tussen 5 en 18 juni in Israel. De openingswedstrijd is op 5/ 6 in Netanya. Israel speelt dan tegen Noorwegen. De wedstrijden worden gehouden in Netanya, Tel Aviv, Petach Tikva en Jeruzalem. Aartsbisschop Desmundu Tutu protesteert, omdat Israel discrimineert. Meerdere anti-Israelgroepen hebben bezwaren. Daarom heb ik respect voor de UEFA die zich niet heeft laten beïnvloeden en Israel ook op sportgebied als een volwassene beschouwt.

7. Tzipi Livni
De minister van Justitie en hoofd Onderhandelingen zegt dat veiligheid als een excuus wordt gebruikt wat betreft de vredesonderhandelingen. Maar Amerika kan de verzekering geven onze veiligheid te waarborgen en te handhaven.
Bibi gaat akkoord met onderhandelen over o.a. een tweestatenoplossing.
Livni verwijst naar de Arabische Liga. Die wil wel vrede, maar volgens de 1967-grenzen. Wel omruilen van bepaalde gebieden. Maar Abu Mazen eist eerst concessies wat betreft de grenzen en de vluchtelingen.
Een hoog percentage Israëli’s wil vrede.

Noot: Een wapenstilstand vindt plaats na een oorlog. Daarna zijn er vredesonderhandelingen. Als we goed luisteren naar Abu Mazen en Saeb Erekat, dan is er bij hen pas vrede als ons land verdwenen is. Het is dus eigenlijk zinloos om maar steeds te praten over vrede als er geen duidelijke basis is om vrede te sluiten. Dat maar al te veel EU-landen, maar ook Amerika, dit niet willen inzien is een teken aan de wand.

8. John Kerry
Tijdens het eerder genoemde Forum, het WEF, geeft Kerry door dat hij $ 4 miljard wil investeren in de PA om binnen een periode van 3 jaar haar economie te verdubbelen. Daardoor ontstaat welvaart en stabiliteit in de regio. Hij blijkt een plan te hebben voor een onafhankelijke staat die dan ook voor Israel en Jordanië mogelijkheden biedt. Zijn plan is groter en ambitieuzer dan b.v. de Oslo-akkoorden 20 jaar geleden. Dit plan zou dan wel met Tony Blair worden gecoördineerd.
De werkeloosheid is ongeveer 65% minder en de lonen 40% omhoog.
Het plan is natuurlijk wel afhankelijk van vooruitgang van het creëren van vrede.
Tijdens dit Forum sprak ook onze president Peres. Hij zei:
* Abu Mazen u bent onze partner en wij de uwe.
* Wij delen uw hoop op vrede.
* U bent mijn goede vriend.
Abu Mazen zei al in een eerder stadium:
* Grenzen van voor juni 1967
* Oost-Jeruzalem onze hoofdstad
* Geen overgangsregeling
Saeb Erekat zei:
* alleen praten als Israel stopt met bouwen en 1967 het uitgangspunt is.

Kerry bezoekt veel meer landen Europa, de Golfstaten, China, Japan, Nieuw-Zeeland, Brazilië. Hem wordt wel steeds allereerst gevraagd: hoe is het met het Israelisch-Palestijnse conflict.

9. Israelische Arabieren
Uit een onderzoek is gebleken dat deze bevolkingsgroep, algemeen gesproken, zegt:
* Wij blijven moslims, maar zionisme is meer dan religie.
* We voelen ons verplicht het land te verdedigen.
* Belangrijk is het gegeven dat moslimvrouwen rechten en vrijheid van religie hebben.
* Algemeen gesteld is hier beduidend meer werkgelegenheid.

10. De 4e Internationale Conferentie in Jeruzalem
De conferentie vond plaats tussen 28 en 31 mei.
Bibi spreekt op 28/5. Hij onderstreept het groeiende antisemitisme. Het is weer mode geworden.
* Antisemitisme is Joden het recht ontzeggen een eigen staat te hebben
Ook Minister Naftaniel Bennett reageert en zegt dat Israel niet het toevluchtsoord was van de Holocaust. Het land is geen Joods land. Dit land is van het Joodse volk.

11. De Internationale bioMed Conference
Tussen 10 en 12 juni vindt er in Tel Aviv weer een conferentie plaats.
6000 deelnemers uit 40 landen. Israel is internationaal bekend vanwege haar bio-medische technologie en ontwikkelingen die het leven veranderen. Academici, vertegenwoordigers van bedrijven en andere betrokkenen nemen deel. Er is een tentoonstelling en een conferentie. 190 bedrijven en 200 presentaties.

11. Rally for Peace
Op 3/6 landt in Israel een groep van 47 niet-Joodse topfiguren uit Frankrijk en België. Een Belgische zakenman heeft dit georganiseerd. De dure vlucht en het verblijf is door de mensen zelf gefinancierd. Men brengt ook een bezoek aan de Knesset.
Doel: steun aan Israel geven en vrede bevorderen.
Aangezien alle deelnemers opinieleiders zijn, wordt door hun aanwezigheid het imago van Israel in de EU verbeterd. Liebermann, bevriend met de organisator, zegt dat Israel aan de frontlijn vecht tegen terreur en extremisten. Dit is niet het einddoel. Dat is vrede. Kijk vandaag maar naar het Westen.

12. TV-interview met Bashar Assad
Op 30/5 heeft Assad een interview met het Hezbollah-netwerk. Hij zegt:
* Een lading met S-300 anti-luchtmachtraketten hebben we van Rusland ontvangen.
* Een 2e lading is onderweg.
* Als Israel weer een aanslag pleegt, slaan we onmiddellijk terug.
* Groepen die de Golan willen bevrijden, houden we niet tegen.
Minister Moshe Ayalon spreekt het tegen. Het is volgens hem een dreigement. Niets anders. Ook Amerika is fel tegen de levering.
De Witte Huis-woordvoerder zegt dat Amerika al langere tijd duidelijk heeft gemaakt dat levering de situatie alleen maar moeilijker maakt en een overeenkomst bijna onmogelijk.
Assad veroordeelt ook de houding van Turkije, Saoedi Arabië en Qatar, die de rebellen steunen. Ongeveer 100.000 vechters uit Arabische landen zitten nu in Syrië en worden door die landen gesteund.
De chef van de Syrische rebellen, “the Free Syrian Army”, beschuldigt de Libanese Shi’itische Hezbollah dat het Syrië steunt.
Als Assad verliest, dan heeft de Hezbollah problemen om nog wapens uit Iran te ontvangen. Het is dan ook niet mogelijk om Israel aan te vallen. Zelfs het bestaan van de Hezbollah is dan een vraagteken.

13. Israel bouwt
Saeb Erekat protesteert tegen het laten bouwen van 300 huizen in Ramot en 800 in Gilo. Dat is gebied dat in 1967 door Israel heroverd is en geannexeerd. Erekat zegt dat dit ook niet door minister Kerry wordt geaccepteerd. Dit aantal is overigens vorig jaar al goedgekeurd. Internationaal echter niet. Dit gebied wordt overigens vnl. door Joden bewoond. Het is gewoon een spelletje touwtrekken. Oost-Jeruzalem is en blijft een deel van de hoofdstad.
Obama is tegen activiteiten op de Westbank en zegt ook aan Abu Mazen dat voorwaarden vooraf moeten vervallen.

14. Rusland
Officials delen mee dat Assad gebluft heeft door te vertellen dat het S-300 raketten heeft ontvangen. Dat gebeurt niet eerder dan in het jaar 2014.
Bibi zegt Putin dat als hij deze raketten aan Syrië levert hij die zal vernietigen.
Dat wordt dan feest want Assad heeft immers gezegd dat hij terug zal slaan.

15. Gasmaskers
Mede door de pas gehouden speciale oefening heeft Bibi $ 350 miljoen geïnvesteerd, opdat een ieder een gasmasker zal hebben. Het gaat om bescherming tegen chemische gifgassen enz. Ik vermeld dit hoewel het niet mijn gewoonte is angstaanjagende verhalen toe te voegen. Ik schrik nl. vaak van bepaalde verhalen die te lezen zijn in kranten en nieuwsbrieven en mij te eenzijdig zijn.
Bibi wil ons veilig laten leven. Dus ook voorkomen van paniek, ellende, angst.
Wij leven hier veilig en ontspannen. Dat de wereld vandaag steeds andere wapens ontwikkelt, is een duidelijk gegeven. Israel ontwikkelt dan evenals bij een nieuwe ziekte een genezingsmedicijn en in het vermelde verhaal een verdedigingswapen.

16. Israel kort
++ Videobeelden geven aan dat terroristen zich verschuilen achter journalisten. Ook is gebleken dat Hezbollah wapens opslaat in bevolkte buurten, in warenhuizen, moskeeën en andere gebouwen.
Daardoor geen Israëlische aanvallen tijdens vervoer en opslag. Men wil voorkomen dat er daardoor burgers worden gedood.

++ Frankrijk en Engeland helpen de rebellen met wapens. Dat is dus nog niet het beleid van de EU.

++ Op 26/5 zijn 2 raketten gevallen in de voorstad van Beiroet. Dat is wel het hart van de Hezbollah. Enkele gewonden. Het is niet bekend wie er geschoten heeft. Denkelijk de Syrische rebellen, vanwege de steun van Nasrallah aan Assad.

++ Eigenaar van Harrods, het beroemde Londense winkelbedrijf, is de Koninklijke Qatar familie. Het bedrijf heeft het “kosher” certificaat ontvangen. Wel heel bijzonder! Er werden onmiddellijk 2 Joodse huwelijken geboekt. Kosher betekent dat er gewerkt en gekookt wordt volgens de Joodse voedselwetten.

++ 60 studenten van de Yeshiva University’s Center for the Jewish Future uit Amerika zullen gedurende de zomermaanden in het zuiden van Israel kinderen met risico’s begeleiden. Deze studenten willen graag na hun studie in Israel wonen.
Hun reactie: er is geen mooiere plaats voor ons dan Israel. We moeten een band met Israel hebben, ongeacht de plek waar we wonen.

++ De Veiligheidsdienst heeft een Hezbollahgroep ontdekt en gearresteerd, een terreurcel met een wapenopslagplaats in een bunker. Doel: aanslagen op Amerika en Israel.

++ De relatie Israel-Amerika blijkt wat bevolking betreft steeds hechter te worden. Volgens een onderzoek blijkt 64% pro Israel te zijn en 12% pro Palestijnen. Dit percentage is nimmer zo hoog geweest.

++ Een Arabische vrouw heeft in het Ram Bam ziekenhuis een nier afgestaan aan een joodse man uit Haifa. De zoon van deze man gaf een nier aan de echtgenoot van de Arabische dame. Iets bijzonders wat betreft de families. Maar ook wat betreft de relatie Joden-Arabieren.

++ 26 landbouw specialisten uit India bezoeken Israel. Zij worden geoefend in irrigatie en bevruchting van landbouwgrond. Er wordt dus gebruik gemaakt van Israel’s ervaring. Na de training is er een workshop in India.

Ik mag aannemen dat u het door mij aanbevolen filmpje even gaat bekijken. Dan begrijpt u ook dat ik niet kan nalaten u te vragen ons werk te steunen. Bekijk onze website, lees onze verhalen en vergeet onze bankrekening niet. Met ieder bedrag zijn we blij en u erkentelijk!
Mede namens het bestuur van stichting Lechaim,
groet en shalom,
Harry

Zoals al eerder vermeld, ben ik tussen 8 en 20 oktober weer in Nederland
om spreekbeurten te houden Hebt u belangstelling een spreekbedurt te
organiseren, neem dan contact met mij op

www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)