Harry’s focus op Israel 473

Israel, 7 juli 2013

Sinds woensdag Is het beeld van het Midden-Oosten behoorlijk veranderd. Een groot deel van mijn dagelijkse aantekeningen kan ik in de prullenbak gooien.

Mursi, de president van Egypte, vertegenwoordiger van de Moslim Brotherhood is vervangen door het leger, dat Mansour als overgangspresident heeft aangewezen.
De grote vraag is wat de gevolgen zullen zijn van deze denkelijk toch wel noodzakelijke machtsgreep.
Er zijn vele pagina’s gewijd aan deze politieke aardbeving. Wij houden het vrij kort, omdat ik geen waarzegger ben.
Ik hoop oprecht dat de vrede tussen Egypte en Israel gehandhaafd zal blijven, en dat de toekomst van Egypte niet beïnvloed zal worden door de Moslem Brotherhood, en dat na de te houden verkiezingen het land democratisch zal worden geleid.

John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa, houdt zich voornamelijk bezig met een onmogelijke opdracht. Een vredesovereenkomst sluiten tussen de Fatah en Israel. Abu Mazen, de zogenaamde – nog niet herkozen – president van de Palestijnen, heeft onmogelijke eisen om met Bibi Netanyahu aan tafel te gaan zitten en Bibi heeft te doen met 2 stromingen in Israel. Een deel van de politici is bereid een stuk land af te staan en dan vrede te sluiten. Een andere groep meent dat het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee in handen moet blijven van het Joodse volk.
Aangezien Israel op dit moment niet weet hoe de nabije toekomst van Egypte eruit ziet, en Syrië een vreselijke burgeroorlog heeft, Libanon eigenlijk beheerd wordt door de Hezbollah, de EU een vreemde houding t.a.v. het Midden Oosten toont, Jordanië interne problemen heeft, kan onze regering geen duidelijk beleid uitstippelen.
Het Westen had ruim 2 jaar geleden de opstandelingen moeten steunen. Niet met woorden maar met daden. Dan zou er vandaag rust, vrede en democratie in het Midden-Oosten zijn.
Bijgaand een brief uit Sderot, die voor U allen, die gehoor hebt gegeven aan de oproep om het vakantiekamp voor de kinderen te steunen, voldoening moet geven. Wij blijven overigens voor dit project nog wel financiële hulp vragen.

The Afikim Camp

Dear partners,
We want to thank all of you! Your generosity and bigheartedness have guaranteed that hundreds of children will enjoy the chance to participate in and enjoy a wide rainbow of camp activities. Thanks to your support and generosity hundreds of parents were able to calmly leave for work with relaxed certainty that their children would be well cared for at Afikim Camp, busy playing, learning, making new friends and experiencing new moments.
None of this would have been possible without your help. We thank you from the bottom of our hearts. We intend to regularly update you about our activities throughout the summer.
We wish all of you a pleasant and healthy summer.
Sincerely and gratefully,
The staff and volunteers of the Reut Sderot Association !

[ Vertaling:
Geliefde partners,
Wij willen u allen bedanken. Uw vrijgevigheid en groothartigheid hebben ervoor gezorgd dat honderden kinderen de kans genieten om deel te nemen aan de Grote Regenboog kamp activiteit. Dank zij uw steun en vrijgevigheid waren honderden ouders in staat om rustig te ontspannen met de zekerheid dat er goed voor hun kinderen werd gezorgd in het Afikimkamp, waar ze druk waren met spelen, leren, nieuwe vrienden maken en nieuwe dingen ervaren. Niets hiervan zou mogelijk geweest zijn zonder uw hulp. We danken u uit de grond van ons hart. Wij zullen u regelmatig van updates voorzien over de zomeractiviteiten. Wij wensen u allen een prettige en gezonde zomer toe.
Hoogachtend en met dank,
De staf en vrijwilligers van de Reut Sderot Gemeenschap. ]

 

1. John Kerry
Op 30/6 heeft Kerry zijn 5e bezoek aan het M-O gebracht. Hij heeft niet het succes gehad dat hij verwachtte. De meeste problemen kwamen uit de mond van Abu Mazen. Kerry zegt:

* We hebben vorderingen gemaakt en succes ligt binnen bereik.
* Wij willen een langdurige oplossing, te weten 2 staten, 2 volken.
Kerry heeft 13 uur met Bibi gesproken, die bij zijn eis blijft: wel praten maar dan geen eisen vooraf.
Abu Mazen heeft 3 eisen: Israel moet stoppen met bouwen, alle gevangenen van voor 1993 vrij laten, en de grenzen van voor juni 1967.

2. Egypte
73% van de Egyptenaren vindt dat Morsi gedurende het eerste jaar als president niet één goede beslissing heeft genomen.
63% meent dat hun levensstandaard is verslechterd.
Miljoenen hebben via demonstraties zijn aftreden gevraagd.
Gezien het groot aantal doden en gewonden, en het gegeven dat veel politieofficieren overgelopen zijn naar de opstandelingen, heeft, zoals al geschreven, het leger de macht overgenomen om een overgangsregering te realiseren.
We moeten wel in gedachten houden dat er een grote weerstand is wat betreft de politieke en economische invloed van de Moslem Brotherhood.

3. De Paus
De Argentijnse rabbijn Abraham Skorka was een goede relatie in Argentinië van Paus Frances. Zij hebben elkaar weer ontmoet en onder meer samen de lunch gebruikt. De rabbijn zegt:
* Zulk een ontmoeting maakt duidelijk dat vriendschap mogelijk is.
* Deze Paus is de beste vriend van het Joodse volk, die het Vaticaan ooit heeft gehad.
* De Paus is de geestelijke leider van 30% van de wereld.
* Op de avond van onze Grote Verzoendag (Kol Nidrei) heeft de Paus in mijn synagoge een toespraak gehouden.
* Hij veroordeelt fanatisme.
* Hij ziet de Holocaust als de ergste moord die er ooit is geweest. Hij onderzoekt nu ook de rol die de kerk gespeeld heeft. Hij wil de waarheid.
Na hun ontmoeting zegt de Paus bij het afscheid: “Bid voor mij.”
Skorka : U bent in mijn gebeden.

4. Het GEFC
Aan het “Gas Exporting Forum Countries” in Moskou heeft ook Ahmadinejad deelgenomen.
Hij heeft ook een ontmoeting met president Putin en Evo Morales, de president van Bolivia.
Onderwerp: de relatie Rusland-Iran. Volgens Ahmadinejad is het atoomcentrum het symbool van een goede samenwerking.
Volgens Putin zijn Rusland en Iran de grootste gasexporteurs.
Beide landen hebben hetzelfde beleid ten aanzien van Syrië. Er is volgens hen geen oplossing mogelijk door geweld en terrorisme.
Tijdens de conferentie is ook het prijsbeleid van gas doorgenomen.
De 1ste ontmoeting van het GECF vond plaats in mei 2001. Er zijn 13 landen die deelnemen. Ook Nederland.

5. Abu Mazen
De president heeft in de loop der jaren onderscheidingen uitgereikt aan terroristen: “The Star of Honor”. Dit zijn dan moordenaars van Israeli’s.
In december 2012 aan 6 moordenaars.
In januari aan 15 en in maart aan 8 terroristen.
Op 2/7 zegt Abu Mazen na de ontmoeting met John Kerry tegen Enrico Letta:
* Kerry heeft positieve voorstellen gedaan.
* Wij willen wel details hebben voordat we verder gaan onderhandelen.
* Wij zijn optimistisch omdat Kerry serieus is en een oplossing wil.
Kerry liet enkele adviseurs achter en komt op kortere termijn weer naar het M-O.
Volgens een van Kerry’s medewerkers wil hij de grenzen van 1967 hebben, de gevangenen vrij laten, en vindt hij nederzettingen een groot obstakel.
Bibi wil ook onderhandelen. Samen in een tent, totdat er witte rook verschijnt.
Volgens diverse polls ziet 2/3 van beide partijen geen overeenkomst.
Op 3/7 zegt Abu Mazen in Beiroet dat de Palestijnse vluchtelingen strikt neutraal blijven wat betreft Egypte.
* Wij zijn ook neutraal in Libanon en Syrië.
In Libanon leven 470.000 Palestijnen in 12 kampen. Libanon weigert hen burgerschap te geven. Zij mogen dus niet werken. Ook niet buiten de kampen naar een school gaan. 65.000 Palestijnen zijn sinds de opstand in Syrië naar Libanon gevlucht.

6. Economische groei
Tijdens een persconferentie zegt Bibi dat er 5 mogelijkheden zijn om de export te bevorderen.
* De pas ontdekte natuurlijke gasbronnen.
* China.
* Aan de arbeidsmarkt toevoegen van o.a. ultraorthodoxe Joden en Arabieren.
* Technologie.
* Administratieve hervorming. Dus bureaucratie afsnijden en meer concurrentie creëren. Daardoor lagere prijzen en vermindering van de dagelijkse leef kosten.
Minister Lapid zegt: door 2 nieuwe havens te bouwen, waar we al 65 jaar op wachten, ontstaan duizenden nieuwe banen buiten centraal bevolkt Israel.

7. Egypte
Het leger heeft de macht overgenomen en Morsi elders opgesloten.
Een overgangskabinet met politieke, religieuze en jeugdleiders wordt samengesteld. Botsingen tussen leger en Morsi-aanhangers zijn continu waar te nemen. Het hoofd van de “Moslem Brotherhood Freedom and Justice party” is gearresteerd.
Oorzaak van dit alles: Morsi heeft gefaald.
Doel: het samenstellen van een tijdelijk kabinet en werken aan verkiezingen voor een president en een parlement.
Nu dus trachten te voorkomen dat de Moslem Brotherhood invloed krijgt en afwachten wat de Hamas gaat doen omdat die een bondgenoot verliest.
Israel gaat akkoord dat het Egyptische leger de grenzen zwaarder bewaakt vanwege de mogelijkheid dat de MB steun van derden krijgt. Ook is er een samenwerking om de Sinaï onder controle te houden.
Egypte en Israel hebben ruim 30 jaar in vrede samengeleefd en wij allen hopen dat dit zo blijft.
Het Egyptische volk is ontevreden over het Morsi-beleid. Het gevolg hiervan is bekend.
Nu is de tijdelijke president Adly el Mansour , die zegt: de M.B. is een deel van ons volk. Dus indien zij wensen, kan het ook deel uitmaken van de regering.
Hamas terroristen maken gebruik van de verwarde situatie en een staatsgreep is dan ook niet uitgesloten.
Het leger heeft de grens met Gaza versterkt.
De Hamas en Morsi zijn aangesloten bij de Moslem Brotherhood.
Obama heeft Morsi gesteund en heeft hem afgelopen jaar US $ 1.3 miljard gegeven. Obama roept het leger op weer een democratie te handhaven. Dus Morsi weer in het zadel en dan verkiezingen houden.

8. Shiloh
Archeologen geven op 2/7 door dat zij overblijfselen van de Tabernakel in Shiloh en omgeving hebben gevonden. De stenen waren dus ongeveer 3500 jaar oud.
Meerdere overblijfselen uit de periode “Joshua – koning David” zijn gevonden. De opgravingen gaan door en verwacht wordt dat een en ander uit die periode zal worden opgegraven.
Noot. Bijzonder was wel dat ik juist op die dag met mijn vriend, onze webmaster Harry Sleijster, Shiloh heb bezocht.

9. MacDonalds
In plaats van MacDonalds gaat BurgerRanch in Ariel een filiaal openen.
Volgens de eigenaar van BurgerRanch vestigt hij zich waar de regering Joden laat wonen.
Padan, de manager van de niet koosjere MacDonalds filialen, is extreem links en oprichter van Vrede Nu. Hij dupeert met zijn beslissing ook de Arabieren.
Minister van Economische Zaken Naftali Bennett heeft beloofd bij de opening de eerste hamburger te eten.

10. Ze’ev Jabotinski
Ter gelegenheid van de 73ste sterfdag van “Jabo” spreekt Bibi op 3/7. Hij zegt:
* Het obstakel van vrede tussen ons en de Palestijnen is niet alleen de terreurgroepen, maar het geloof dat Israel kan worden vernietigd.
* Onze taak: ons zelf verdedigen. Alleen een sterke verdediging kan vrede realiseren. Wij willen vrede
Jabo ( Ze’ev Jabotinski) is de grondlegger van de Likoed ideologie. Hij heeft steeds gezegd: een sterk leger kan vrede realiseren.
Jabo was de tegenhanger van Theodor Herzl.
Hij wilde een sterke weerbaarheid en o.a. in de 2e wereldoorlog een aparte Joodse militaire groep. Hij stierf in 1940.

11. EU boycot
Een diplomatieke EU-official zegt dat een boycot van Israel, omdat de vredesonderhandelingen geen succes tonen, niet goed zou zijn.
Veel zakenlieden uit veel landen werken met Israel. Zij doen dat vanwege de technologie en de vernieuwingen welke in Israel worden ontwikkeld.
Israel opent nieuwe markten in 3e wereldlanden. Vooral in het Verre Oosten. In de Eu, aldus de official, zouden diverse landen problemen krijgen.
Overigens zijn enkele landen tegen. Onder meer Nederland en Duitsland.

12. Abu Mazen – Adly al Mansour
Abu Mazen feliciteert per brief Mansour met zijn benoeming als president.
“Met Gods hulp moge u voltooien: vrijheid, waardigheid, stabiliteit. Eveneens mijn complimenten voor het leger o.l.v. generaal Fatah al Sissi, die Egypte gevrijwaard heeft van grote problemen.”
Koning Abdullah van Jordanië zegt hetzelfde. Hij voegt toe dat Egypte in het M-O van groot belang is.
Bij de Hamas zijn er diverse stemmen die het leger en Mansour oproepen om door te gaan en ook de regering van Gaza over te nemen.
Noot. Het is een duidelijke zaak dat de botsing in Egypte mede oorzaak is dat velen de invloed van de Moslem Brotherhood zat zijn.

13. De Sinaï
Er zijn gevechten tussen het Egyptische leger en terreurgroepen in de Sinaï.
De woordvoerder van het leger zegt zich niet bezig te houden met politieke groeperingen.
* “Wij zorgen voor rust in het land en werken aan verzoening”.
Wel zijn gearresteerd: het hoofd van de Egyptische Moslem Brotherhood, zijn voorganger en het hoofd van de Freedom and Justice Party, het verlengsnoer van de Moslem Brotherhood.
Obama roept op om weer snel een democratie op te zetten en geweld trachten te voorkomen.
Het is duidelijk dat de Moslem Brotherhood een behoorlijke nederlaag heeft geleden.

14. Eilat
Op 4/7 vonden in Eilat twee explosies plaats. Alarm werd niet gehoord.
Politie en het leger zoeken naar de plaats. Tot nu toe niets gevonden. Er is overigens geen Iron Dome systeem in die omgeving.
De politie en het Thuisfront comite heeft de burgers en toeristen opgeroepen gewoon naar hun werk te gaan en van de vakantie te genieten.
Inmiddels is gebleken dat een Jihad groep bij het afschieten betrokken was.

15. Amerika viert haar 237ste verjaardag
Op 5/7 waren ongeveer 5000 gasten thuis bij de Amerikaanse ambassadeur Dan Shapiro om deze dag te vieren.
Bibi dankt voor de vriendschap, Obama voor zijn bezoek, en Shapiro voor zijn vlekkeloos Hebreeuws. Tevens zegt hij dat het een Amerikaanse feestdag is. In het bijzonder om democratie en vrijheid te vieren. “Wij delen die.”
Shapiro verwijst naar de paralellen tussen de grondleggers van Amerika en de waarden van het Jodendom, de afschaffing van de slavernij en de democratie.
Hij verwijst naar de uitspraak van Mozes: let my people go
Ook naar de onbreekbare veiligheidssamenwerking en de economische banden op fundamentele principes.

16. Egypte-Amerika
Obama heeft gevraagd om Morsi weer als president te installeren. Moeilijk te begrijpen. Hij zou de oppositie moeten steunen en niet de onderdrukkers, o.a. de Chistenen. Maar Obama steunt de Moslem Brotherhood. Totaal onbegrijpelijk.
Morsi was corrupt en onbekwaam. Obama deed niets toen de Moslem Brotherhood het leven van de Koptische christenen moeilijk maakte.
Het Amerikaanse congres is tegen financiering van de MB.

17. Jeruzalem
Hierbij nogmaals de website waarbij een oproep wordt gedaan om uw stem te laten horen opdat Jeruzalem niet wordt gesplitst
www.unitedwithisrael.org/declaration

18. Israel kort
+++ De regering van Georgië heeft weer beslist dat toeristen uit Iran een visum nodig hebben. In 2010 was deze formaliteit afgeschaft
+++ De organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa ( OSCE) heeft tussen 30/6 en 3/7 in Turkije een bjeenkomst gehouden. “Palestina” werd als “non-member” als Middellandse Zee staat toegevoegd. Voorstel werd door België gedaan. De bedoeling: vergroten van het aantal leden.
Bij de stemming waren 58 leden pro, 33 tegen, en 10 onthoudingen.
+++ Israel en “Palestina” zijn op 2/7 overeengekomen een comité van economische experts samen te stellen. De bedoeling is om 1x per 2 weken samen te komen. Bepaalde onderwerpen zullen worden doorgenomen. Dit dus sinds de beslissing van de VN om de PA als non-member te erkennen
+++ China en Rusland houden een zeemacht-oefening. Dit geeft in ieder geval wel een beeld van de relatie tussen beide landen. Deze oefening verhoogt de al bestaande goede verstandhouding.
Hun doel: werken aan regionale veiligheid en stabiliteit.
+++ De Hamas produceert nu raketten die o.a. Tel Aviv en de regio kunnen bereiken. Hamas blijkt meer dan 5000 raketten te hebben. Het heeft ongeveer 25.000 militanten.

Stichting Lechaim
Ik mag aannemen dat de meeste lezers op de hoogte zijn van de doelstelling van onze stichting.

Een slachtoffer van terreur blijft jammer genoeg heel lang slachtoffer.
Een moeilijk onderwerp omdat het een deel van het leven is geworden voor maar al te velen. En de financiële positie van die families is door de ook in Israel aanwezige noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen van de regering er niet beter op geworden.
Ik doe daarom een beroep op een ieder om ons te steunen, opdat onze stichting haar opdracht kan vervullen. Ieder klein bedrag is welkom.
Bezoek onze website en lees over het lijden door aanslagen van terroristen.
Dus reik ons de hand opdat wij met uw hulp onze menselijke plicht kunnen doen.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website. Tevens zal ik dan de levensgeschiedenis van Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinski toevoegen.
Een goede week gewenst.

Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim

Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)