Harry’s focus op Israel 474

Israel, 14 juli 2013

Algemeen gesproken mogen we praten en denken over een wat minder gespannen periode.
De Ramadan verliep tot nu toe gelukkig zonder al te veel problemen en de samenwerking tussen de huidige Egyptische regering met Israel wat betreft de botsingen in de Sinai is beslist niet slecht te noemen.
Diverse terreurgroepen trachten hier zeggenschap te veroveren.
De Moslim Brotherhood verliest aan macht en dat is een positief aspect voor eigenlijk de hele wereld.
De onenigheid tussen de Fatah en de Hamas blijft bestaan en ook hier zouden we mogen zeggen dat dit voor Israel en het M-O niet negatief is.
Minister John Kerry komt ons weer een bezoek brengen en hij, namens president Obama, tracht onmogelijke vredesonderhandelingen te forceren.
Bijgaand nogmaals een door u te ondertekenen petitie om de hoofdstad van het Joodse land niet te splitsen.   www.unitedwithisrael.org/declaration

1. Financiële situatie Egypte
De betreffende ministers van Financiën en Defensie hebben contact met Saoedi Arabië en enkele Golfstaten om dit land financieel te steunen.
Het is een gevecht om hulp en nu de Moslim Brotherhood geen directe invloed heeft, is de mogelijkheid om steun te verlenen, beduidend beter.
Niet vergeten dat de relatie Sunni’s en Shi’iten invloed heeft. Ook de houding van president Obama, die dwingend wil optreden en Morsi de hand boven het hoofd houdt.
Qatar, ook een rijk natuurgas land, steunt Morsi financieel.
Egypte heeft overigens een vlucht uit Syrië geweigerd, omdat de inzittenden geen visum hebben. Hetzelfde geldt voor andere vluchten. Palestijnen worden niet toegelaten.

De opperbevelhebber van het Egyptische leger zegt “nee” tegen dialoog met de Moslim Brotherhood.
Saoedi Arabië geeft US $ 5 miljard en de UAE (United Arab Emirates) $ 3 miljard economische hulp om mede daarmee het militaire gezag te steunen.
Er is echter ook een vrij grote opstand tegen het wegsturen van ex-president Morsi.
Achtergrond is natuurlijk ook de haat tegen de Moslim Brotherhood.

2. Palestijnse Autoriteit-Israel
De PLO-official Yasser Abed Rabbo zegt dat hij een 10-tal gesprekken met Bibi Netanyahu bij hem thuis zou hebben gehad.
De woordvoerder van Bibi spreekt dat tegen.
Juist of niet juist, het gaat nog steeds om onaanvaardbare condities welke door Abu Mazen worden gesteld om te onderhandelen.
70% van de Israeli’s gelooft dat John Kerry de besprekingen niet doorzet.
67% denkt dat de PA dat niet wil.
29% van Israel denkt dat er in de komende jaren vrede komt.
64% van de Joden en 95% van de Arabieren wil in het leger. Israel is hun thuisland.

3. The New Alliance
Bashara Shlayan heeft de Christelijk Arabische Partij opgericht
De partij steunt de dienstplicht, en erkent Israel als het Joodse land.
“Wij zijn voor 100% Israeli”.
De partij neemt dus afstand van de moslims. De dienstplicht is belangrijk.
De partij zegt: ja, wel in het leger. De moslims zeggen: nee.
Er wonen 158.000 christenen in het land. 80% is Arabier.
De naam van de nieuwe partij: Habrit Hahadadaha.
Brit betekent: overeenkomst, welke ook verwijst naar het Nieuwe Testament.
Dit is dus een duidelijk stuk democratie.
Volgens Shlayan hebben de bestaande Arabische partijen niets bereikt.
“De moslim Arabieren zien ons liever gaan dan komen”.
“Wij horen bij dit land en zijn integer en loyaal,” aldus de oprichter.

4. Kibboets El Rom
Deze kibboets ligt in de Golan en werd in 1967 weer heroverd.
Gedurende de afgelopen jaren was het daar steeds rustig. Nu door de Syrische problemen is er grote onrust.
40 jongeren van de kibboets hebben van steen een groot vredessymbool gebouwd. Dat is opgezet richting Syrië.
“Wij willen vrede zoals we dat de de afgelopen 40 jaar hebben gekend.
Bijna allen, die aan dit symbool hebben gewerkt zitten in het leger (het IDF) in de gevechtseenheden.
Wij willen de hele wereld, in het bijzonder de jeugd, en ook de Syrische jongeren, doorgeven dat er gepraat moet worden. Daarna is er eigenlijk pas vrede mogelijk.”

5. Entebbe-Uganda
Het was op 4-7-1976, dat Israel een riskante actie ondernam om 100 Israeli”s te redden, die op de luchthaven van Entebbe werden vastgehouden. Afstand per vliegtuig: 4000 km.
De actie is genoemd naar Yonathan Netanyahu, de broer van Bibi, die commandant was, maar de enige van de Israelische militaire eenheid, die het niet overleefde.
Israel gaat nu op de vlieghaven van Entebbe een veiligheidssysteem bouwen. Daardoor is dan een actie zoals operatie Jonathan, denkelijk nooit meer nodig.
Het is eveneens een symbool ter nagedachtenis aan Jonathan maar ook een teken dat Israel alle Joden over de hele wereld tracht te beschermen.

6. Beiroet
Een autobom heeft een Shi’itische Hezbollah groep in het centrum van de stad geraakt. Minimaal 37 gewonden.
Tot nu toe de zwaarste explosie in 2013. Ook het begin van de Ramadan.
Hezbollah steunt president Bashar al Assad. Daarom dreigen Syrische rebellen, vnl. Sunni’s, om in Libanon aanslagen te plegen.
Vanwege de Ramadan vraagt de VN om een wapenstilstand. Syrië heeft echter geweigerd.
Het Amerikaanse congres heeft haar hulp aan Syrische rebellen uitgesteld.
Vanwege de burgeroorlog dreigt er gebrek aan voedsel in Syrië.

De woordvoerder van het IDF zegt na de ontploffing, dat Hezbollah Libanon niet verdedigt maar vernietigt.
Minister van Defensie Moshe Ya’alon gaf ook commentaar tijdens de herdenking van wijlen opperbevelhebber Amnon Lipkin Shahar.
“Alles verandert om ons heen. Wat er gebeurt in Libanon, Syrië, Egypte is, historisch gezien, belangrijk. Wij moeten dat intensief bestuderen.
* In Egypte een revolutie en anti-revolutie. Dat is van politiek en militair belang.
* In Syrië een gevecht tussen Shi’iten en Sunni’s. Ik zie hier geen einde.
* Het conflict Israel-Palestijnen houdt ons iedere dag bezig.

7. Rusland-Syrië
Het is zo goed als zeker dat Russische militairen de VN-groep, die de rust op de Golan Hoogvlakte moet handhaven, zal versterken.
Moskou zal dan geen anti-luchtmacht materiaal aan Syrië leveren, Tsipi Livni, onze minister, heeft Lavrov, de Russische minister van BuZa ontmoet en met hem zulk een regeling getroffen.
De VN is echter tegen omdat na de oktober-oorlog in 1973 een afspraak is gemaakt dat permanente leden van de Veiligheidsraad niet mogen deelnemen aan vrede handhavende militaire groepen.
Zoals bekend trekken vanwege het gevaar enkele landen hun militairen uit de Golan terug

8. Egypte
Vanwege de Ramadan heeft Egypte de Rafah-doorgang voor enkele uren per dag geopend. Daardoor kunnen gestrande Palestijnen terug naar hun woonplaats.
Rafah is de enige grens waar 1.7 miljoen Palestijnen in de Gazastrook doorgang hebben. De grens ging dicht omdat Morsi werd afgezet en de Moslim Brotherhood geen gezag meer heeft.
Gedurende ongeveer 5 uur kunnen bewoners van Gaza en andere vreemdelingen Egypte bezoeken om ziekte te laten behandelen.

9. TEMPELBERG
Een archaeloog, werkend in de omgeving van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft een kannetje opgegraven met taal-inscripties.
Dit is dus een voorwerp gedateerd 10 eeuwen voor de normale jaartelling. De inscriptie is op een stuk keramiek in de Canaan taal geschreven. Een stuk geschiedenis voor de Heilige stad Jeruzalem. Ook van politiek belang. Door de vondst blijkt dat onze voorouders al lang hier leefden. Al jaren voor Mohammed.

10. Ramadan
Gedurende de moslimmaand vasten de moslims 16 uur per dag.
Er worden 1 miljoen Palestijnen uit de Westbank verwacht, die hun familie en de Tempelberg bezoeken.
Regelingen zijn getroffen om botsingen te voorkomen.
Alle 60 plussers kunnen zonder problemen de berg bezoeken. Er is een goede samenwerking tussen de PA-politie en Israel. De PA-politie assisteert bij de controle-posten. Militairen is verzocht bij dit werk niet te eten, drinken of roken.

11. Ganzenlever
Het betreffende Knessetcomité heeft op 10/7 een onderwerp behandeld waarbij het verboden is ganzenlever te importeren. Productie in Israel is al sinds 2006 niet meer toegestaan.
Een en ander is in behandeling vanwege de wrede groei van de ganzen, maar ook vanwege de ongezondheid van het product.
Het comité stelt nu een wet samen voor acceptatie in de Knesset.

12. Toerisme
De Israelische ambassade in Beijing heeft het verkrijgen van een visum vereenvoudigd.
In diverse Chinese steden wordt in het openbaar reclame gemaakt voor goedkopere reizen.
Onze Minister van Toerisme ziet China als een grote en nog steeds groeiende bron van inkomsten.
De afgelopen maanden is er een duidelijk stijgende lijn en dat is goed voor economische groei en banen.
Israel is een modern land, geschikt voor conferenties en andere evenementen, aldus minister Landau.

13. FIFA en Bibi
Op 9/7 heeft Bibi een ontmoeting met FIFA-president Joseph Blatter.
Bibi heeft hem foto’s laten zien van de voetbalvelden, die gebruikt worden om granaten, meestal afgeschoten uit Gaza, af te schieten op burgers in Israel.
Op 16-11-2012 o.a. uit het Gaza voetbalstadion.
Hij verwijst ook naar de woorden van de voetbal-president Rajoub, die zegt:
“Als de Palestijnen een atoombom hadden dan zouden ze die gebruikt hebben om de vijand van het Palestijnse volk te vernietigen.”
Bibi wijst Blatter erop dat sport sport moet blijven en geen dreigement.

14. Het IDF
Het leger moet bezuinigen vanwege het snoeien van het budget. Het gaat om een bedrag van $ 2 miljard.
Een vliegtuigeskader wordt ontbonden. Ook wordt gesneden in de reservekrachten en bepaalde militaire oefeningen worden niet gehouden.
De opperbevelhebber zegt dat niet wordt getornd aan de beveiliging.
Doel: een kleiner leger, maar beter gestroomlijnd.
Het gaat om de luchtmacht, de zeemacht en de landmacht.
Vanwege de moderne technische ontwikkeling zou dit ook gebeurd zijn als het budget was gehandhaafd.

15. Iran
Het schijnt dat Iran geheime atoomcentrales heeft en dit in ondergrondse tunnels.
Er is dus werk aan de winkel. De Iraanse regering, gevestigd in Parijs, heeft dit doorgegeven. “The National Council of Resistance of Iran”, opgericht in 1981, is een parlement dat bestaat uit 5 oppositie-organisaties.

16. Sinaï
Egypte vraagt toestemming om een paar duizend militairen naar de Sinaï te sturen om moslim terreurgroepen in bedwang te houden.
Toestemming is nodig vanwege de Camp David Akkoorden.
Oorzaak is mede de situatie in Caïro waar de Moslim Brotherhood haar macht verliest en velen van hen naar de Sinaï zijn gevlucht.

17. Trauma-Boston
In de maand mei heeft in Boston een Israelische groep van 6 experts 17 workshops gegeven voor diverse leiders van scholen, ziekenhuizen, grote bedrijven, enz. naar aanleiding van de aanslag in deze stad.
De directeur van het “Israel Trauma Center” en de sociale werkers in diverse klinieken hebben deze workshops geleid.
Dit is overigens ook al in Japan, Frankrijk en Haïti gebeurd.
Het ITC heeft contact met ouders, leraren, geestelijke leiders, doktoren.
Hun belangrijke werk is zinvol, opdat er voldoende mensen zijn die na een aanslag ter plekke getraumatiseerden kunnen opvangen.
Er wordt vanzelfsprekend ook samengewerkt met een aantal gemeentes in het noorden en zuiden van ons land.

18. China
Onze minister Naftali Bennett bezoekt China. Gebleken is dat dit land grote belangstelling heeft om met Israel zaken te doen.
Het heeft geen interesse in de politieke Midden-Oosten problemen. Maar wel voor de technologie en nieuwe ontwikkelingen.
China wordt een hechte relatie op lange termijn. Dit wat betreft de economie, de technische ontwikkelingen, maar ook de diverse militaire aspecten.

19. Egypte
De huidige regering is boos op vooral de Hamas vanwege de steun, die het geeft aan Morsi en de Moslim Brotherhood.
Daardoor worden er, zoals al vermeld, geen Palestijnen in Egypte toegelaten en gaan de tunnels met Gaza dicht.
Dus geen gas, levensmiddelen en bouw-materiaal voor de Gaza-inwoners.

20. Stichting Lechaim
Op onze website kunt u lezen hoe gelukkig de kinderen in Sderot zijn met de georganiseerde vakantie-activiteiten.
In die brief kunt u iets lezen over workshops, die in Israel en andere landen worden gegeven om trauma te voorkomen, en hoe patiënten op te vangen.
Jammer genoeg moet Israel gespecialiseerde doktoren en sociale werkers hebben, die bij ernstige ongelukken, aanslagen en natuurrampen mensen, waar ook in de wereld, kunnen assisteren.
Wij Lechaim-werkers hebben als opdracht ernstige slachtoffers van terreur terzijde te staan. Mede door ons werk zijn diverse slachtoffers weer in de maatschappij opgenomen en leven een normaal leven.
Te veel slachtoffers blijven echter slachtoffer.
Dus help ons helpen. Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische wereld. Dus mijn kreet:
Vele kleintjes maken een grote!
Bij voorbaat weer mede namens onze slachtoffers: dank voor uw medewerking

21. Israel kort
+++ Ook al eerder werd vermeld dat gaspijpen in de Sinaï beschadigd zijn en opgeblazen door terreurgroepen. Tot nu toe werd 80% van dat gas geëxporteerd naar Jordanië. Dat is 95% van de Jordaanse behoefte. 40% van het Israelische verbruik komt ook uit die bronnen.
+++ Op 12/7, tijdens de Ramadan, tonen Palestijnen bij de Al Aqsa moskee de foto van Morsi, die volgens hen weg moet blijven. Hij moet zich niet bezighouden met Arabische zaken. Ook is hun kreet: Stop de bezetting. Er zijn ook demonstraties pro-Morsi vnl. uit de Westbank en Jeruzalem.
+++ Amerika overweegt of het de huidige Egyptische regering financieel zal steunen.
+++ Saoedi Arabië heeft een Sunni leiding. Saoedi Arabië steunt de rebellen in Syrië, en Iran heeft een Shi’iten sfeer. Ahmadinejad steunt immers Assad.
+++ Na vrij veel klachten over toegenomen aanslagen in Judea en Samaria heeft het IDF ingegrepen. Wel op een manier waardoor de situatie niet zou kunnen verergeren. Het aantal aanslagen (was 200 per dag) is nu al met 70% verminderd.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website.
Tevens zal ik dan een indruk geven van de invloed van Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinski op onze geschiedenis.

Een goede week gewenst.
Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)