Harry’s focus op Israel 475

Israel, 21 juli 2013

De afgelopen week was wel weer bijzonder.
Op 17/7 (Treurdag volgens de Joodse kalender op de 9e Av) herdachten we de verwoesting van de twee tempels. Dit was ook 2500 jaar geleden het begin van de verspreiding uit het Beloofde Land naar Babylonië.
Deze week was 9 jaar geleden ook het afstaan van Gush Katif. Ongeveer 10.000 Joden werden door onze eigen mensen verdreven. Israel wilde hiermee tonen dat er met Israel te onderhandelen is en dat de regering bereid is concessies te doen.

En afgelopen week moesten we dan ook slikken voor de dictatuur van de EU, die uitsluitend met een Israel binnen de grenzen van juni 1967 wil werken, en Judea, Samaria, de Golan niet als Joods gebied erkent.
Op 19 juli deelt John Kerry echter mee dat hij de basis heeft gelegd voor te houden onderhandelingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israel. In mijn overzicht ontvangt u de op dit moment al bekende details, die toch niet het gevoel geven dat deze zullen leiden tot een vredesovereenkomst. Duidelijk is ook dat Fatahleden, enz. het niet eens zijn met de beslissing van Abu Mazen.

Op 18/7 was de opening van de 19e Maccabiah, de Joodse Olympische Spelen. Ruim 9000 deelnemers uit 72 landen.
Op 19/7 was de opening van het Maccabiah Tennis Jeugdtournooi. Ongeveer 120 jongeren uit meer dan 20 landen.
Toen ik en veel anderen dit zagen, dachten allen: dit is onze toekomst.

1. Israel en Turkije
De Israelische aanvallen op Syrië blijken via een militaire basis in Turkije te gaan. Dit zijn aanslagen op wapenopslagplaatsen en schepen, welke Russische raketten en ander wapenmateriaal voor Syrië aan boord hebben.
De relatie met Turkije is sinds 2010 verslechterd. Maar ook hier blijkt dat eigen belang de voorkeur heeft. Dit geldt ook voor de Turkse houding t.a.v. Iran.

2. De Europese Unie
De EU heeft gedicteerd dat een contract met Israel moet inhouden de clausule dat Oost-Jeruzalem, de Westbank en de Golan geen deel van Israel zijn. Dat geldt niet voor personen die in Oost-Jeruzalem wonen en verbonden zijn aan de Hebreeuwse Universiteit en ambtenaren van de regering, welke een kantoor heeft in Oost-Jeruzalem. Ook geen samenwerking wat betreft studiebeurzen.
Deze maatregel geeft duidelijk de sfeer aan bij de EU. Men weet in Brussel blijkbaar niet dat deze gebieden een deel van het Joodse land zijn.
Hier zijn felle reacties op deze uit te voeren maatregel.
Bibi heeft op 16/7 een bespreking met ministers Tsipi Livni en Naftali Bennet over de nieuwe eisen van de EU.
Hij zegt:
* Ik verwacht dat diegenen, die echt vrede willen, allereerst de problematiek in o.a. Syrië en Iran behandelen.
* Ik accepteer niet dat de honderdduizenden Israeli’s, die in Jeruzalem, Judea, Samaria en de Golan wonen, worden verdreven.
* Wij accepteren geen dictaat wat betreft onze grenzen. Die worden bepaald door directe onderhandelingen.
* De EU wil steeds Amerika bij de onderhandelingen betrekken. Nu is Kerry druk doende, en de EU ondergraaft zijn werk.
President Peres voegt toe dat zulk een beslissing op het totaal verkeerde moment is genomen. Hij verwijst in deze naar het bezoek van John Kerry.
Gesteld kan worden dat we eigenlijk moeten praten over een scheiding tussen de EU en Israel.

De EU-landen hebben ervaring hoe Joden aan te pakken. Men mag zich zorgen maken over de slechte behandeling en het geweld, in het bijzonder in Judea en Samaria.
In Egypte en Syrië worden christenen verdreven of gedood. Maar de EU is te druk met Israelische nederzetters die hun kinderen normaal opvoeden en gewoon zaken doen en ontwikkelen in deze gebieden.
De alom bekende Catherine Ashton praat niet over Egypte, maar steunt wel de Hezbollah. Zij praat ook niet over Iran en de atoomenergie-ontwikkeling in dat land. Zij, als BuZa vertegenwoordiger van de EU, is te druk met het boycotten van Israel.
De Koerden hebben geen eigen land, de Tamils niet in Shri Lanka, maar de Hamas wel in Gaza
De PA ontvangt miljarden om de meer dan 50.000 ambtenaren, tekstboeken, enz. te financieren Het is hoog tijd dat de EU haar hand in eigen economische en politieke boezem steekt en de moslims hetzelfde doen in eigen gebied.
Noot: Zoals ik al heb vermeld, is deze EU-houding gepubliceerd tijdens de treurweek.
De 29 EU-landen zouden zich eens moeten bezinnen en zich afvragen of de tegen het Joodse volk te nemen maatregelen niet lijken op de houding van velen voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog.
Israel zal zich moeten verdiepen in de vraag hoe te reageren en op welke manier ons land haar politiek moet reorganiseren evenals de economie. En dat op zulk een manier dat er met bepaalde landen een relatie wordt ontwikkeld die dan ook de vruchten plukken van de technische en wetenschappelijke kwaliteiten van dit bijzondere land.

3. John Kerry
Kerry heeft op 17/7 in Jordanië een onderhoud met de Arabische Liga delegatie en Abu Mazen.
Hij zegt een oplossing te hebben gevonden om weer tot onderhandelingen te komen. Struikelblok voor hem tot nu toe: de bouw van Israel op “bezet” gebied.
De Arabische Liga hoopt dat door onderhandelen vrede kan worden gesloten en de regio veilig, stabiel zal worden en voorspoed ontwikkelen. Abu Mazen zegt allereerst te willen praten met de PLO-leiders, alvorens weer met Israel te gaan onderhandelen.
Catherine Ashtion zegt op die dag dat zij verkiezingen in Egypte wil. De EU steunt een democratie. Zij sprak met de Moslim Brotherhood en de rebellen.
Maar de Moslim Brotherhood wil allereerst ex-president Morsi terug. Maar de huidige regering zegt dat hier geen sprake was van een staatsgreep, maar de uitvoering van de wil van het volk.
Kerry zou een schriftelijke verklaring aan Abu Mazen hebben gegeven. Hij vermeldt dat de besprekingen op basis van de 1967-grenzen worden gehouden en dat de partijen in de tussenperiode geen beslissingen te nemen die de te houden besprekingen in gevaar brengen.
Westerse bronnen ontkennen de tekst over de grenzen.

4. De Maccabiah
De 19e Maccabiah heeft 9000 deelnemers uit 72 landen en is samengesteld uit 41 sporten. Toegevoegd de Paralympische spelen (de spelen voor gehandicapten).
Het is na de Olympische en de Wereld Studenten Spelen het grootste sportevenement. Tijdens de openingsceremonie zegt president Shimon Peres:
* Wij komen uit diverse landen, maar wij behoren tot dezelfde familie.
* Onze gezichten zijn steeds gericht op Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van ons volk. De hoofdstad van recht en vrede.
Bibi Netanyahu begroet alle deelnemers en de ongeveer 30.000 toeschouwers:
* Bezoek ons land. Dit is jullie land.
* Ik zal verheugd zijn als velen van jullie overwegen Aliah te maken (immigratie) en een deel van onze Zionistische onderneming worden.
Noot. Ik herinner me natuurlijk mijn deelname in 1961. Toen sprak David Ben Gurion ons toe. Hij zei onder meer:
* Ik hoop u allen over 4 jaar weer te mogen begroeten. Maar dan als lid van het Israelische team.
Bijzonder positief en opmerkelijk is het gegeven dat er uit Marokko 2 deelnemers zijn, en uit Turkije 40

5. Israel-Azerbayan
De relatie met dit land wordt beduidend hechter.
Dat is van groot strategisch belang, omdat het nu een moslimpartner heeft die aan de grens van Iran ligt.
En Shi’itisch Azerbayan heeft een relatie op politiek, militair en technisch gebied.
Israel koopt olie en verkoopt high tech en militair materiaal.

6. Middellandse Zee
De EU ontwikkelt een project om de Middellandse Zee schoon te maken.
Kosten: Euro 80 miljard.
Israel doet mee voor een bedrag van 60 miljoen.
Gezien de nieuwe EU-sancties tegen Israel, trekt Israel zich denkelijk terug.
Technici, wetenschapsmensen, bepaalde werkers wonen in Oost-Jeruzalem en vertegenwoordigen volgens de nieuwe regels de Joodse staat Israel niet.
De EU wil immers Israel boycotten. Ook individuen oftewel Joodse bewoners van Oost-Jeruzalem, die daar al jaren lang wonen.

7. Abu Mazen
De niet gekozen president Abu Mazen heeft plotsklaps eisen toegevoegd om te gaan onderhandelen.
1. een luchthaven in Ramallah
2. hotels aan de Dode Zee
3. meer visa om in Israel te kunnen werken
Zoals bekend erkent de Hamas de PA niet Dus mogelijke onderhandelingen worden gevoerd door 50% van de “Palestijnse” bevolking.
Noot: Minister Kerry, stop met je bezoeken aan het M-O. Zinloos.
EU leiding: ga naar huis en overweeg uw beslissing nog eens.

8. Israel kort
+++ Een bekende PLO dame, Hanna Ashravi, zegt dat de EU de goede weg heeft uitgestippeld. Hoe met Israel om te gaan:
* stoppen met constructie van nederzettingen.
* stoppen met de bezetting.
Zij verwijst niet naar de situatie in de Gazastrook. Egypte heeft de grens met dat gebied geblokkeerd, waardoor de bevolking gebrek aan energie heeft.
Zij vergeet ook dat Israel de Gazabevolking voorziet van voedsel en energie om niet al te veel te lijden. In juni hebben 5000 trucks goederen in Gaza afgeleverd.

+++ Moslimterroristen hebben sinds de val van ex-president Morsi hun aanslagen in Egypte op de Koptische christenen verhoogd. Kerken worden verbrand en priesters vermoord.

+++ Minister Naftali Bennet zegt dat als de EU-beslissing wat betreft de te nemen maatregelen tegen Israel niet door Bibi kan worden geannuleerd, het bezoek en het werk van Kerry op deze manier zinloos wordt.

+++ De Palestijnse leiding veroordeelt de acties van de terreurgroepen in de Sinaï en in Egypte. Daarmee wordt de soevereiniteit van dat land aangetast.

+++ Ter gelegenheid van de Ramadan stuurt Peres een boodschap aan de moslimgemeenschap:
* wij zijn allemaal afkomstig van Abraham, de Bijbelse patriarch.
* wij allen, moslims, christenen, Joden, zijn familie.

+++ Palestijnse ziekenhuizen weigeren hulp te bieden aan PA-werkers. De regering betaalt niet. Onwil of onmogelijk. Hetzelfde gebeurt bij tankstations.
Slecht beleid en corruptie. Bijna onmogelijk om een eigen staat te leiden, aldus de woordvoerder.

+++ Adli Mansour heeft op 16/7 een nieuwe Egyptische regering samengesteld. 34 leden van links en rechts. Geen Moslim Brotherhood ministers. Wel 3 vrouwen en 3 Kopten. De MB erkent de regering niet en roept op om te demonsteren.

+++ Supporters van Morsi protesteren en willen hem weer in zijn zetel hebben. Maar de nieuwe regering doet geen concessies. Zeker niet wat betreft de MB.

+++ In Syrië gaat men door met onderlinge gevechten. Daardoor verandert de positie van Bashar Assad niet. Integendeel.

+++ Het comité van de Golfstaten (Saoedi Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman) geven op 17/7 door akkoord te gaan om Hezbollah als terreurgroep te beschouwen. Nu wel onderzoeken welke maatregelen te nemen.

+++ Vanwege de gevallen raketten in de omgeving van Eilat wordt hier een Iron Dome batterij geplaatst. Eilat is volgeboekt met toeristen, die nu een extra bescherming krijgen.

+++ India en Iran gaan samenwerken op militair gebied. Vnl. materiaal.
Van belang voor India vanwege de ontwikkeling in Iran, wat wel onderstreept dat de defensie gericht is op zelfverdediging

9. Stichting Lechaim
Bekijk onze website. U vindt hier enkele verhalen over de slachtoffers van terreur. Onder meer hoe de kinderen in Sderot vakantie kunnen houden. Dit mede door uw steun.
Wij, Lechaim, hebben als opdracht ernstige slachtoffers van terreur terzijde te staan.
Door de sirenes, die aan een ieder 15 seconden tijd geven om een schuilplaats op te zoeken, vermindert het aantal traumapatiënten niet.
Daarom blijf ik zo vrij om steeds een beroep op u allen te doen.
Help ons helpen. Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische situatie. Dus mijn kreet:
vele kleintjes maken een grote
Bij voorbaat weer mede namens onze slachtoffers dank voor uw medewerking.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling om een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website. Tevens zal ik dan een indruk geven van de invloed van Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinski op onze geschiedenis.

Een goede week gewenst.
Groet en shalom,
Harry
Netanya

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)