Harry’s focus op Israel 476

Israel, 29 juli 2013

Beste lezer
Hierbij een indruk van de vakantie in Sderot, welke u via onze stichting hebt mede gefinancierd.
Kijk op: www.stichtinglechaim.nl/projecten/sderot-afikim-kinderkampweken-2013

Om vandaag een overzicht te geven van de algemene situatie in Israel, en in het bijzonder het Midden-Oosten, is niet al te eenvoudig.
Er wordt natuurlijk veel geschreven en gesproken over het boycotten van goederen uit het betwiste gebied te weten: Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem .En natuurlijk over de houding van de EU, welke ik totaal anti-Israel vind. Ik ben eigenlijk niet kwaad of verbaasd. Niet verbaasd omdat de betreffende landen, algemeen gesproken, wat de Joodse staat en het volk betreft, niet anders denken dan ruim 70 jaar geleden, en niet kwaad omdat ik al langere tijd de mogelijke consequenties zie van dat optreden.

In de komende dagen zullen Saeb Erekat, hoofd van de PA-onderhandelaars, en Tzipi Livni, de betreffende Israelische minister, elkaar in Washington ontmoeten. Het doel blijkt te zijn het leggen van een basis voor onderhandelingen.
President Obama en zijn minister van BuZa John Kerry willen iets afdwingen wat praktisch gesproken totaal onmogelijk is.
In Israel wordt heftig gesproken over het vrijlaten van gevangen terroristen om toch te laten zien dat het bereid is concessies te doen om vrede te sluiten. Een pijnlijke zaak voor families, die kinderen enz. hebben verloren.
Ook gaat de regering en het parlement wel beslissen over een eventuele vredesovereenkomst. Maar die zou dan bekrachtigd moeten worden door een referendum.

En de EU en anderen die zichzelf betrokken voelen bij het beleid van Israel, en eigenlijk drastisch willen opereren, blijken niet anders dan toe te zien op de toch duidelijk aanwezige burgeroorlog in Syrie, Egypte, Libanon en toch ook interne moeilijkheden in Turkije en Iran.
Ik ben onder de indruk van nieuwsbrief nr. 30 van Dirk van Genderen, die uw handtekening vraagt voor het behoud van de echte hoofdstad van het Joodse volk: http://www.dirkvangenderen.nl
Wat mij betreft mag u dan ook even opzoeken: handtekening nr. 165.

1. Boycot
Afgelopen week hebben Aldi, Jumbo en Hoogvliet een boycot afgekondigd voor het verkopen van producten uit de betwiste gebieden.
Denkelijk mede door een veelheid van reacties, hebben deze bedrijven als antwoord gevonden om de beslissing terug te draaien.
Hier mogen we dus stellen dat de invloed van het Nederlandse volk toch wel duidelijk aanwezig is.
Dat het scheiden van de staat Israel volgens de grenzen van 1949 en de zogenaamde Palestijnse staat negatieve gevolgen heeft wat betreft economie en arbeidsmarkt blijkt totaal onbelangrijk te zijn. Maar daarover leest u nog een en ander.
Catherine Ashton zoekt een richtlijn hoe de Joodse producten uit de Westbank te labelen. Dit moet per 1-1-2014 in werking treden. Zij heeft ook wel hoofdpijn wat betreft de situatie in Gaza. 80% van de tunnels hebben goederen naar Gaza gesmokkeld. Sinds Morsi weg is, zijn de tunnels gesloten. Dus gebrek aan voedsel, bouwmateriaal en brandstof.
Hamas heeft daardoor financiële problemen en de goederen zijn beduidend duurder geworden.

2. Hezbollah en de reacties van Peres en Bibi
Peres reageert en zegt:
* De beslissing van de EU om de Hezbollah op de lijst van terreurorganisaties te plaatsen, juich ik toe.
* Terreur is niet alleen in het Midden-Oosten. De Hezbollah is ook in Europa aanwezig en bedreigt onschuldige mensen
* Uw beslissing is ook duidelijk voor terroristen, dat ook in die landen terreur niet kan worden getolereerd.

Bibi Netanyahu dankt de leiders van de lidstaten:
* Israel heeft veel tijd besteed om dit duidelijk te maken. De laatste tijd zijn er veel aanslagen in Afrika, Azië, Amerika en de EU.
* De terreur in Syrië vergt duizenden doden. In Libanon zijn duizenden raketten opgeslagen in woonwijken en gericht op Israel.
Aangezien alleen de militaire vleugel op de lijst is toegevoegd en niet de politieke, hoopt Bibi dat die groep zal worden toegevoegd, of totaal gesplitst. Niet vergeten dat de Hezbollah officieel in de Libanese regering zit.

3. United Arab Emirates
De UAE heeft in Frankrijk 2 militaire controlesatellieten. Eveneens een daarbij behorende militaire post en een training van 20 UAE-ingenieurs
Ik vermeld dit omdat de wereld gecompliceerd in elkaar zit. Rusland steunt Syrië, maar Israel staat niet toe dat dit land Syrië bewapent

4. Cijfers
Vraag aan Israelische inwoners:
* Bent u voor of tegen onderhandelingen via John Kerry?
59% voor, 31% tegen
* Bent u voor of tegen een overeenkomst volgens de 1967-grenzen?
29% voor, 57% tegen
uitsluitend de Joodse ingezetenen: 22% voor, 63% tegen landruil
* Bent u voor of tegen op basis van de 1967-grenzen, inclusief evacuatie van gemeentes zonder nederzetting-blokken, ruil van land zonder erkenning van Joods Israel en van Palestijnen en vrijlaten van Palestijnen met bloed aan hun handen?
26% voor en 61% tegen
Alleen Joden: 18% voor en 71% tegen.
Bent u het eens met het gegeven dat Obama en Kerry serieuzer zijn dan ooit om een oplossing te vinden voor vrede?
12% zegt ja en 74% zegt nee
Kan Obama dit realiseren?
66% zegt nee en 23% heeft totaal geen vertrouwen in hem

5. Gaza
Vanwege de blokkade en vernieling van veel tunnels door Egypte heeft men voedsel- en energieproblemen in Gaza.
De Hamas ontvangt minder geld omdat het belasting laat betalen over de gesmokkelde goederen. Het verlies is ongeveer $230 miljoen sinds juni.
Gaza heeft 1.7 miljoen inwoners. 20% is werkeloos.
Egypte heeft steeds gezegd: de blokkade is noodzaak voor onze veiligheid.

6. Saoedi Arabië Airlines
De directeur van de Saoedi Arabische luchtvaartmaatschappij verdedigt zijn anti-Israel houding. Israel en Saoedi hebben geen diplomatieke betrekkingen. Daarom erkennen wij ook hun paspoorten niet. Zij kunnen dus ons land niet bezoeken. Ook geen vluchten, die een stop maken in ons land. Er is wel contact tussen beide landen.
Het niet veranderen van deze regel kan als gevolg hebben dat ook Amerikaanse vluchten worden geweigerd.
Een en ander is aan het licht gekomen door een Israeli, die in Amerika verblijft en naar Saoedi wilde vliegen.

7. Christenen in Israel
Op 22/7 was er een bijeenkomst van leiders van de Christelijke gemeenschap in de Oude Stad. Het regeringspersbureau heeft een en ander gefinancierd.
Alle stromingen waren aanwezig. Er waren klachten over de beperkte behuizing, het aantal banen en andere probleempjes. zoals hun niet gedefinieerde status.
Er zijn 158.000 christenen, waarvan 80% Arabieren zijn. De meeste Arabieren wonen in Galilea. In Jeruzalem ongeveer12.000.
“Wij hebben geen nationale kerk. We zijn een mengsel van Arabische christenen, Hebreeuws sprekenden en chistenen afkomstig uit Rusland.
Israel is het enige land in het M-O waar de gemeenschap groeit.
De afgelopen 50 jaar is de relatie enorm verbeterd.
We willen ook de culturele relatie verbeteren.

8. Syrië
Op 24/7 werden 25 mortieren uit Syrië afgeschoten op de Golan Hoogvlakte. Het motief was waarschijnlijk de burgeroorlog in Syrië die ook aan de grens plaats vindt.
Er zijn veel Syrische gewonden, die wel in Israel medisch worden geholpen.
De muur die aan de grens wordt gebouwd om vnl. Israel te beschermen is bijna klaar. Eveneens wordt gewerkt aan een speciaal bataljon op de Golan, die voor goede informatie en veiligheid moet zorgen.

9. Zuid Israel
Op 24/7 werden eveneens mortieren op Zuid Israel afgeschoten. Sirenes werden niet gehoord. Wel enkele explosies in open gebied. Schade werd niet berokkend.
Wel weer een aantal getraumatiseerden vanwege de explosies.
Lokale psychotherapeuten kwamen vrij vlug in actie en hielpen zo veel mogelijk.
De raketten zijn afgeschoten door aan Hamas verbonden terreurgroepen. .

10. Bibi
Tijdens een ceremonie bij het “National Defense College” op de Mount Scopus zegt Bibi onder meer:
* Vrede wordt alleen gesloten tussen sterke partijen. In de brutale M-O wereld waarin wij leven, moet je sterk zijn om te overleven. Dat was al in de periode van Theodor Herzl en ook tijdens de zeven oorlogen tegen ons land.
* Wij vertrouwen andere landen niet. Israel zal zichzelf steeds moeten verdedigen en
handhaven, voorbereiden, ontwikkelen en alle mogelijkheden eventueel moeten gebruiken.
Ieder van u zal zich daarvoor inzetten.

Tijdens de ontmoeting op 24/7 van Bibi met de Japanse minister van BuZa in Jeruzalem zegt Bibi dat Japan een van de oudste vrienden van Israel is:
* In 2012 vierden we 60 jaar diplomatieke relatie.
* Wij zijn beiden een volk met een trots cultureel verleden en een rijke geschiedenis. Wij omarmen daarom de toekomst.
* Beide landen hebben een democratie.
* U hebt technologie en industrie ontwikkeld. Wij ook. Dus het is goed om samen te blijven werken en te blijven zoeken naar vrede, veiligheid en voorspoed.
* Uw initiatief om samen met Jordanië, Israel en de PA vooruitgang te boeken, wordt genoemd “de gang voor vrede en voorspoed” en zal zeker succes boeken.
Minister Kishida zegt:
* Dank voor uw gastvrijheid.
* Uw land staat bekend in het zoeklicht van de Internationale Gemeenschap vanwege uw uitstekende medewerkers en technologie en in de voorhoede van het M-O-vredesproces dat essentieel is voor ons allen.
* We hebben grote vorderingen gemaakt in onze samenwerking op politiek, economisch, cultureel, wetenschappelijk en technologisch gebied.
* Vorig jaar vierden we onze 60 jaar bestaande relatie. Ik wil graag nu de start maken voor de volgende 60 jaar vriendschap.
* Ook hier mijn dank uitspreken voor de geweldige medische steun tijdens en na de aardbeving.

11. Onderhandelingen
Dinsdag 30/7 zal de eerste ontmoeting tussen minister Tzipi Livni en en hoofd PA-onderhandelingen Saeb Erekat in Washington plaatsvinden.
Afwachten of er geen motieven komen om de afspraak af te zeggen.
Het vrijlaten van 102 Palestijnen is zo goed als zeker. Een moeilijke beslissing. De gewenste bouwstop wordt door Israel afgewezen.
Bibi zegt hierover: om de tango te dansen zijn er 2 mensen nodig. In dit geval blijkbaar 3. John Kerry is immers niet afwezig.
Israel heeft wel aan Obama verzocht om Jonathan Pollard na 28 jaar zijn vrijheid terug te geven. Maar Obama verwijst naar de daarvoor geldende regels. Dus dat verzoek wordt nu pas weer over 6 maanden bekeken

12. Samaria
Attias, de leider van een zelf samengestelde eigen regering, heeft met andere aangewezen leiders Amerikaanse senatoren en congres leden in Amerika bezocht. Belangrijke woordvoerder: Trent Franks.
De Israeli’s uit de nederzetting toonden hun de map van Israel inclusief de nederzettingen.
Hun conclusie: de 1967-grenzen zijn niet te verdedigen wanneer de heuvels van Samaria niet in eigen handen blijven.
Diverse congresleden hadden contact met EU-officials en zeiden: nonsens om dat gebied af te staan.
Trent Frank zegt: belachelijk dat Amerika zulk een druk uitgeoefend heeft om de gevangenen vrij te laten. Israel wilde immers steeds praten maar de PA weigerde altijd.
Attias betreurt het dat Amerika eigenlijk de laatste jaren nooit druk op de PA heeft uitgeoefend en dat de pro-Israel-groepen nooit de punten hebben aangeroerd.
Dus nooit gesproken over: wat is van wie.

Er is veel ellende bij o.a. ouders van militairen, die gekaapt zijn door terroristen en nu misschien worden vrijgelaten.
Obama wil een zelfstandig PA-gebied. Een staat bestaande uit Judea, Samaria en Gaza.

13. Conferentie Christian United for Israel
Tijdens de jaarlijkse Washington Conferentie zegt de oprichter pastor John Hagee dat Amerika moet stoppen met geld geven aan de Palestijnen. Eerst moet men het land erkennen en het recht hebben zich te verdedigen. De pastor sprak op een Israelavond waar ongeveer 4000 aanwezigen waren.

14. Naftali Bennett
De minister en leider van Bayit Yehudi (Joods tehuis) heeft een boodschap gestuurd naar al zijn supporters.
* Jullie moeten je niet ongerust maken. Men wil ons alleen maar bang maken.
* Er is een demografisch probleem. Zonder land op te geven zien we internationale isolatie.
Maar kijk naar het verleden. Steeds gedreigd. Maar we leven toch in ons eigen land. We zijn na 2000 jaar teruggekomen.
Minister Moshe Ya’alon reageert op de EU-beslissing om geen contact te hebben met Israelische bedrijven die niet binnen de 1949-lijnen liggen. Hij geeft de betreffende commandant opdracht om EU-bedrijven, die in dit gebied liggen het leven moeilijk te maken. Personen moeten worden geweigerd dit gebied te bezoeken en te financieren.
Ontmoetingen van Israeli’ s met EU-mensen zijn inmiddels geannuleerd.
Israel heeft de diverse ambassadeurs gewaarschuwd voor een crisis tussen de EU en Israel.
Velen hebben Catherine Ashton opgeroepen het EU-plan te annuleren.

15. Israel kort
++ Gedurende het eerste halfjaar van 2013 is het geboortecijfer in Israel bij de Arabieren 6% lager en bij de Joodse bevolkingsgroep 8% hoger.
++ Saeb Erekat, de man die namens de PA in Washington met Tsipi Livni gaat onderhandelen, blijkt op 23/7 nog niet te zijn uitgenodigd. Dus ook hier een situatie waarbij men zich mag afvragen hoe deze zaak in elkaar zit.
++ Bibi heeft Obama gevraagd om als Israel Palestijnse gevangenen vrijlaat, Jonathan Pollard, die al 28 jaar in de Amerikaanse cel zit, vrij te laten. Het antwoord: nee. Bibi wilde een goede beurt bij de bevolking maken om meer steun te hebben bij mogelijk te voeren onderhandelingen.
++ De in de Arabische landen en in Syrië wonende Palestijnen worden niet als ingezetene erkend. Velen keren zich tegen Al Assad. Anderen tegen de rebellen. Dus: elkaar doodschieten. Tot nu toe ongeveer 1500 gesneuveld.
++ Abu Mazen zal een referendum houden over iedere beslissing, die over Israel zal worden gemaakt. Hij zei dit nadat Bibi verklaard heeft een referendum onder de bevolking te houden, omdat er ingrijpende afspraken gemaakt moeten worden.
++ op 26/7 zijn uit Amerika 231 immigranten geland inclusief 106 kinderen. Men verwacht dit jaar ongeveer 1000 kinderen, die naar Israel zullen komen. Dat is 20% meer dan in 2012 Nefesh be’Nefesh organiseert en begeleidt dit.
++ De EU blijft contact houden met de politieke tak van de Hezbollah. Eveneens humanitaire hulp blijven geven aan de Syrische vluchtelingen in Libanon.
++ Op 4 augustus wordt de nieuwe president Hassan Rhoumani in Iran geinstalleerd. Alle landen behalve Amerika en Israel zijn uitgenodigd.
++ De Israelische kledingketen Fox gaat op korte termijn een winkel in Ramallah openen. Veel Arabieren zijn hierover kwaad omdat dit de relatie Joden-Arabieren verbetert en eigenlijk de EU-boycot doorkruist
++ 71% van de Egyptische bevolking is tegen demonstraties om Morsi weer terug in zijn functie te krijgen. 23% is pro. Dit geeft wel aan dat de Moslem Brotherhood behoorlijk aan het verzwakken is.
++ Op het “Arava International Center for Agricultural Training” in de Negev worden 200 studenten uit Nepal opgeleid tijdens een agrarische cursus. Dus onderwijs wordt gegeven over de vraag: hoe werkt men in Israel.
++ De Turkse president Erdogan weigert de aangeboden Israelische vergoeding voor de slachtoffer families veroorzaakt door de Mavi Marmara. Israel weigert verontschuldigingen aan te bieden en Erdogan eist ook nog de opheffing van de blokkade van Gaza.
++ Amerika stelt de levering van 4 F16 gevechtsvliegtuigen uit. De overeenkomst met Egypte is in 2010 gemaakt. De reden: natuurlijk de huidige situatie in dat land.
++ Een groep paratroopers van het IDF heeft deze week een nachtoefening gehouden. Ongeveer 1000 man met de daarvoor geschikte vliegtuigen. Omdat wij meer vijandige buren hebben is het zinvol, indien nodig, achter de gevechtslinies te kunnen vechten.
++ In de Russische stad Derbent is op 24/7 door een geweerschot rabbijn Isakov zwaar gewond geraakt. Zaka, een orthodoxe hulpgroep, heeft ervoor gezorgd dat de rabbijn diezelfde dag naar het Beilinson ziekenhuis in Israel werd gevlogen. De kosten werden door Zaka gedekt. De man krijgt in dit ziekenhuis een beduidend betere behandeling. Gebleken is dat het schot werd gelost door een ras antisemiet.
++ Israel heeft als gevolg van het EU-beleid het IDF (leger) opdracht gegeven niet meer met de EU samen te werken in gebied C. Geen toestemming meer om EU-projecten te steunen en ook geen okay om EU-werkers in dit gebied toe te laten. De EU was pas begonnen mee te werken aan PA-projecten.
++ Het aantal Arabieren dat in het IDF(leger) wil, groeit met de dag. Ook de moslims. Zij worden actief militair, medisch assistent of sociaal werker.
++ Een woordvoerder van de Moslem Brotherhood zegt dat veel Morsi supporters in Caïro worden aangevallen door andersdenkenden. Meer dan 120 doden en 4500 gewonden.

Stichting Lechaim
Bekijk onze website. U vindt hier enkele verhalen over de slachtoffers van terreur. Wij, Lechaim, hebben als opdracht ernstige slachtoffers van terreur terzijde te staan.
Door de sirenes, die een ieder 15 seconden tijd geven om een schuilplaats op te zoeken, vermindert het aantal traumapatienten niet.
Daarom blijf ik zo vrij om steeds een beroep op u allen te doen.
Help ons helpen. Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische situatie. Dus mijn kreet:
vele kleintjes maken een grote
Bij voorbaat weer mede namens onze slachtoffers dank voor uw medewerking

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website. Tevens zal ik dan een indruk geven van de invloed van Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinski op onze geschiedenis.

Een goede week gewenst.
Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.com

Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)