Harry’s focus op Israel 477

Israel, 4 augustus 2013

Om vandaag een nieuwsbrief samen te stellen is niet zo eenvoudig. Enerzijds is er weinig te melden, en anderzijds zijn er een aantal zaken, die we niet mogen onderschatten.

De houding van de Europese Unie is niet te begrijpen, omdat het eigenlijk een motie heeft aangenomen waarbij Israel totaal wordt geïsoleerd. Het betekent dat Israel grenzen zou krijgen, die we de Auschwitz-grenzen mogen noemen.

Ik verwijs naar het artikel dat samengesteld is door de directeur van het CIDI, mevrouw Esther Voet: http://www.stichtinglechaim.nl/laatste-nieuws/dure-centen

En verder was er in Washington de ontmoeting tussen onze minister Tzipy Livni en het hoofd van de PA-onderhandelingen Saeb Erekat. Dit vond plaats op verzoek van de Amerikaanse minister van BuZa John Kerry.
Het doel: de basis leggen voor vredesonderhandelingen.
Tijdens dit gebeuren sprak de niet gekozen president van de PA Abu Mazen in Ramallah met journalisten en zei dat Joden niet zou worden toegestaan in de Palestijnse staat te wonen en dat Israel moet verdwijnen omdat het een stuk Palestijns land is.
Diezelfde avond was er een diner in Washington waar alle betrokkenen aanwezig waren. Obama, Kerry, Livni en Saeb Erekat. Livni en Erekat hadden samen een goed contact en amuseerden zich.
Totaal onbegrijpelijk dat zulk een gezellig samenzijn mogelijk was.
Ik zou zijn opgestapt.

1. Onderhandelingen
Op 30/7 was, zoals al opgemerkt, een ontmoeting van John Kerry met Tzipy Livni en Saeb Erekat.
Er is wel een persbericht uitgegeven. Maar afgesproken was dat geen melding zou worden gemaakt van behandelde punten.
Men hoopt op vrede en kijkt in het bijzonder naar de toekomst van de kinderen.
Livni en Erekat konden natuurlijk niets officieel beslissen. Alleen afspreken dat er op korte termijn een tweede ontmoeting zal plaatsvinden.
Blijkbaar zet Kerry beide partijen onder druk.
* De man vergeet dat Abu Mazen en Masour, de tijdelijke president van Egypte, tijdens een gesprek met Egyptische journalisten gezegd heeft dat geen Jood mag wonen in de toekomstige staat Palestina en dat Israel moet verdwijnen; dat is Palestijns gebied.
* Wat gebeurt er met de Gazastrook als de Hamas bij de komende PLO-verkiezingen weer gaat winnen? Abu Mazen heeft geen meerderheid en geen opvolger. Dat zou denkelijk worden de bekende terrorist Barghoutti, die in Israel in de gevangenis zit.
* Oost Jeruzalem blijft wel in handen van Israel.
* Hamas heeft Gush Katif totaal vernietigd. Geen scholen, geen ziekenhuizen, geen broeikassen.
* Wat gebeurt er met de vluchtelingenkampen?
* De economie in dit gebied is slecht en de Arabische landen willen de vluchtelingen niet opnemen.
Aangenomen mag worden dat wel enkele onderwerpen zijn behandeld en dat Kerry dat op de een of andere manier heeft verwoord.
President Obama heeft Bibi en Abu Mazen op 1/8 gebeld. Tegen Bibi Netanyahu zegt hij: dat hij moed en leiderschap heeft getoond om te gaan onderhandelen. Amerika zal beide partijen steunen om tot een akkoord te komen.
Ook aan Abu Mazen geeft hij door dat hij de nodige steun geeft. Abu Mazen zegt hem dat de tweestatenoplossing gerealiseerd moet worden.
Obama heeft Bibi toegezegd in de komende maanden actie te ondernemen wat betreft de ontwikkeling van atoomenergie in Iran. Dit mede als dank voor het gegeven dat Israel de onderhandelingen hernieuwt met de PA.
Overigens is er niets concreets toegezegd. Dus niet onmogelijk dat Obama eerst wil zien of Israel inderdaad aan de bekende tafel gaat zitten.

2. Toerisme in Tel Aviv
Duizenden Palestijnen willen een visum hebben om Tel Aviv te kunnen bezoeken. Vooral het mooie strand. De controlerende badmeesters, die de zwemmers in de gaten houden, roepen dan ook in het Arabisch.
Tot nu toe ongeveer 100.000 Palestijnen die genieten maar ook de burgers ontmoeten en een goed beeld krijgen van mooi Israel.
Voor Israel een goede bron van inkomsten. Iedere Palestijnse toerist besteedt ongeveer 200 euro voor een verblijf van enkele dagen.

3. Turkije-Egypte
De goede relatie tussen beide landen is duidelijk verslechterd, omdat Morsi is weggestuurd en de militairen het bewind hebben overgenomen.
Belangrijke reden: de islam is in Egypte verzwakt. Daardoor ook in landen als Tunesië, Libië, Yemen.
De verkiezingen die binnen 6 tot 9 maanden worden gehouden, zijn bepalend voor de relatie. Turkije verliest invloed in Afrika, terwijl het moeite doet om de relaties daar te verbeteren.
Het is dus eigenlijk een gevecht tussen de Islam en de democratie.
Turkije heeft wel veel geld geïnvesteerd om de Egyptische economie te verbeteren en om militair materiaal in dat land te kopen.
Tijdens de Moslem Brotherhood regering zijn er wel veel contracten getekend.

Erdogan, de Turkse president, heeft met de betreffende ministers van Duitsland en
Franrijk gebeld. Hij wil dat zij invloed uitoefenen op Egypte, opdat dit land weer een democratie gaat worden.

4. Avigdor Lieberman
De leider van Yisrael Beiteinu zegt dat met de PA geen vrede mogelijk is.
Tijdens een ontmoeting van “Combat antisemitisme” merkt hij op:
* Abu Mazen ontkent de Holocaust. Met zulk een man is niet te praten.
* Kijk naar hun leer- en leesboeken. Op hun scholen wordt geen geschiedenisles gegeven. Dus de volgende generatie is ook vergiftigd.
* Luister naar hun liederen op radio en tv.
* In Cairo zegt Abu Mazen: geen Joden in Palestina.

5. De Hamas
Gebrek aan financiën heeft als oorzaak dat de Hamaswerkers geen salaris ontvangen. Zij staken, en daardoor heeft Israel in die omgeving redelijke rust.
Hamas heeft dus problemen en Saeb Erekat in zijn dure kostuum is mede daardoor de grote man in Washington namens de PLO. Ook Livni blijkt daar te hebben vergeten dat hij en Abu Mazen en de Hamas Israel niet accepteren.
Hamas heeft natuurlijk ook vanwege de situatie in Egypte en de blokkade gebrek aan financiën en dus interne problemen..

6. Huidige situatie
In 1948/49 hebben op dringend verzoek van de Egyptenaren (lees eigenlijk: Arabische landen) die Israel aanvielen, de in het Joodse gebied wonende Palestijnse Arabieren het land verlaten
Opzet: de Arabieren veroveren dat stuk land, en de Palestijnse Arabieren komen terug, en gaan wonen in de leegstaande huizen.
De oorlog werd echter verloren. De gevluchte Arabieren werden vluchteling en zijn dat vandaag nog steeds. Toen ongeveer 500.000/600.000 vandaag 4.5 miljoen.
We praten dus over de tweede en derde generatie vluchtelingen.
Zij wonen in kampen in Syrië, Libanon, Jordanië.
Dit blijkt niet bekend te zijn bij de VN en de EU.
De UNWRA betaalt kapitalen om deze grote groep te voeden.
De VN en de EU bekijken Israel heel anders dan de omliggende Arabische landen. Eigenlijk zoals ook het Joodse volk 70/80 jaar geleden werd bekeken.
Nu is Israel volgens de VN en de EU, het land van het Joodse volk, de boosdoener.
Het is hoog tijd dat de huidige politieke leiders zich verdiepen in de geschiedenis en niet in hun eigen economisch belang.
Overigens zegt John Kerry wat betreft de onderhandelingen, dat bij de te maken overeenkomst het heel duidelijk moet zijn dat in 1948 de VN heeft verklaard dat het gaat om het thuisland voor het Joodse volk.
Dat is dus niet: de Joodse staat
Dat laatste wordt door de Arabieren niet erkend.
Ook is te vermelden dat Naftali Bennett heeft gesteld dat het land van Israel behoort aan de grootouders van onze voorvaderen en aan onze kleinkinderen.

7. Syrië
Men heeft geconstateerd dat Syrië haar wapencentra ten dele heeft verhuisd.
Daardoor verwacht men dat Israel nogmaals een vlucht zal organiseren om de ontvangen Russische wapens te vernietigen. Het gaat hier om bepaalde wapens die niet in handen mogen vallen van de Hezbollah.

8. Onderhandelingen
Het netwerk van Palestijnse NGO’s heeft verklaard dat hervatten van onderhandelingen geen zin heeft als aan de PA-eisen niet wordt voldaan.
Het gaat dus eigenlijk om de vernietiging van de Joodse staat.
Op 1/8 heeft de Knesset een resolutie aangenomen, dat steeds een referendum wordt gehouden wat betreft door de regering en het parlement aangenomen overeenkomsten met de PA.
Dit is dus een duidelijke beslissing, die eigenlijk moet voorkomen dat Bibi en andere regeringsleden wetten aannemen, die niet acceptabel voor het volk zijn. Noem het maar een uitlaatklep.

9. Regering
Een wet is in behandeling om de kiesdrempel te verhogen van 2% naar 4%.
Het aantal ministers naar 9 leden, en het aantal plaatsvervangende ministers naar 4. Daardoor kan er efficiënter worden geregeerd.
Tijdens een zitting op 1/8 claimen de Arabische Knessetleden:
“Wij waren hier voor jullie en we zullen hier zijn na jullie.”
Bibi’s reactie: “Het eerste is niet waar en het tweede zal nooit gebeuren.”
Bibi voegde toe: Hier hebben altijd Joden gewoond.
Beide uitspraken werden gehouden tijdens de discussie over het referendum.

10. John Kerry
Tijdens een persconferentie zegt de Amerikaanse minister van BuZa:
* Alle belangrijke punten worden behandeld tijdens de onderhandelingen.
Doel: einde conflict. Op te lossen voor 30-4-2014.
* Jeruzalem wordt verdeeld.
* Joden die in Hebron, de 2e heilige stad, wonen, mogen daar niet blijven. De Palestijnse staat moet Jodenvrij zijn.
* De uit Israel vertrokken Palestijnen hebben geen recht terug te keren.
* Tussen de 50.000 en 60.000 Israeli’s moeten vertrekken uit de Westbank.
* Bibi en Abu Mazen moeten elkaar vertrouwen.
* De Hamas moet zich ontbinden of een andere ideologie aannemen.
* Hezbollah en Iran moeten geen oorlog beginnen.
* Iran moet stoppen met atoomenergie-ontwikkeling.
* Egypte moet niet uiteen vallen.
* Syrië moet Israel niet betrekken bij de interne oorlog.
* Jordanië moet o.l.v. de Hasjemieten blijven.
Noot: U begrijpt dat commentaar overbodig is. Als er nog moet worden onderhandeld, hoe durft dan de bemiddelaar zulke kreten te slaken.

11. Catherine Ashton
Tijdens een interview naar aanleiding van haar bezoek aan Egypte in de International Herald Tribune zegt zij:
* De EU steunt iedere politieke groep in Egypte. Dit inclusief de Moslem Brotherhood.
* Egypte moet terug naar een democratie. Egypte heeft tijdens de Ramadan wel enkele onderlinge botsingen in de Sinaï gestopt. Dus zij kunnen ook wel een democratie organiseren.
* Egyptenaren begrijpen niet goed wat een democratie is. Wij zullen hen dat uitleggen en hierbij steun geven.
* Ik heb met alle stromingen gesproken.
* Egypte is zinvol voor de EU. Daarom moet er weer een democratie komen.
* Alle gevangenen moeten vrij. Ook Morsi.
Ashton heeft ook Morsi bezocht.
Noot: Egypte heeft nimmer een democratisch bewind gehad.
Dus wel de Hezbollah steunen en niet de problematiek in de Westbank bestuderen. Een vreemd verhaal. Zeker als we haar houding ten opzichte van Israel bestuderen.

12. Jordanië
Het Jordaanse leger heeft in het Noorden tegen de grens van Syrië een groot aantal wapens in beslag genomen. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 zijn in het kamp Zataai meer dan 11.000 Syrische vluchtelingen. Tijdens het bezoek van Kerry werd hem gevraagd alles te doen om de oorlog te kunnen beëindigen.

13. Gaza
Doordat Gaza geblokkeerd is door Israel en Egypte, en de tunnels voor het grootste deel vernield, heeft het grote financiële problemen. Daardoor hebben ruim 20.000 arbeiders geen werk en die kunnen Gaza ook niet bezoeken vanwege de blokkade.
In Egypte zijn ongeveer 100.000 Palestijnen. Zij hebben een normaal leven.

14. Iran
Evenals andere Arabische landen heeft Iran grote financiële problemen. De nieuwe president zal het daarom niet makkelijk hebben. De buitenlandse voorraad valuta raakt op omdat er een gebrek is aan export van olie.
Men hoopt dat de nieuwe regering een andere koers gaat volgen en als resultaat dat met andere landen een goede relatie kan worden aangeknoopt.
Het gaat hier natuurlijk om de situatie met de ontwikkeling van atoomenergie en de relatie met Amerika.

15. Nasrallah
Op 2/8, de dag van Al Quds, heeft de leider van de Hezbollah na lange tijd zwijgen weer een ophitsende toespraak in Libanon gehouden. Vooral gericht tegen Amerika, Engeland en Israel.
* Het is niet alleen belangrijk voor de Palestijnen dat Israel verdwijnt, maar ook voor de hele Arabische en moslimwereld.
* We blijven vechten voor een Palestijnse staat.
Hij roept op om in de hele wereld Hezbollah te steunen.
* Geen Arabische leider heeft het recht steun te geven aan Israel.
Hij verwijst dus naar de ontmoeting in Washington tussen Livni en Erekat.
Dus het is een trieste zaak dat de EU Hezbollabh niet aan de terreurlijst heeft toegevoegd.

16. Israel kort
++ Op de dag dat in Washington gesprekken werden gevoerd heeft Hamas weer een aanslag gepleegd op Zuid Israel. Geen gewonden.
Wel heeft het daarmee duidelijk gemaakt tegen een akkoord met Israel te zijn.
++ Als compensatie voor het vrijlaten van 104 terroristen heeft Bibi Bayit Yehudi (Israel ons tehuis) toegezegd 5000 huizen te bouwen. Dat wordt verdeeld over Jeruzalem, Judea en Samaria.
Door deze toezegging is een kabinetscrisis voorkomen.
++ Minister Livni zegt dat alle coalitiepartners de plicht hebben de onderhandelingen te steunen. Zij verwijst naar de uitlatingen van Naftali Bennett en Avigdor Lieberman en zegt dat een aantal partners geen tweestatenoplossing willen.
++ Op 31/7 hebben officials van Israel en de Palestijnen in de Knesset (parlement) een ontmoeting. “The Knesseth’s Caucus on ending the Israeli Arab conflict”, de besprekingen hebben als doel een oplossing te vinden voor het bestaande conflict, ja of nee een Palestijnse staat.
Tijdens de ontmoeting hing in de Knesset ook de Palestijnse vlag.
++ Op 1/8 melden zich 400 ultraorthodoxe jongeren bij het leger. Gebleken is dat de rekruten bijzonder gemotiveerd zijn en er een speciaal bataljon wordt opgericht. Verwacht wordt dat binnen niet al te lange tijd ongeveer 10.000 jongeren zich zullen aanmelden. Gebleken is dat 40% van de orthodoxe groep een officiersopleiding wil volgen.
Er zijn in het leger op dit moment ruim 3500 ultra orthodoxe militairen.
++ Rouhani, de nieuwe president van Iran, noemt Israel een oude wond, die weggesneden moet worden. We hoeven dus niet te verwachten dat deze man een ander beleid dan Ahmadinejad gaat voeren.

Stichting Lechaim
Bekijk onze website. U vindt hier enkele verhalen over de slachtoffers van terreur. Lechaim heeft als opdracht slachtoffers van terreur terzijde te staan.
Door de sirenes, die een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, vermindert het aantal trauma patienten niet.
Daarom blijf ik steeds een beroep op u doen
Help ons helpen. Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische situatie. Dus mijn kreet:
vele kleintjes maken een grote
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef dan een bericht.
Details vindt u op onze website.
Een goede week gewenst
Groet en shalom
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)