Harry’s focus op Israel 478

Israel, 11 augustus 2013

[ N.B.: 18 en 25 augustus verschijnt er geen nieuwsbrief vanwege een aantal bezoeken met Nederlandse gasten aan projecten en een bezoek aan Nederland. Groet en shalom, Harry ]

De ontmoetingen van minister Tzipy Livni met hoofd PA-onderhandelingen Saeb Erekat worden in de komende dagen voortgezet. We mogen ons afvragen of dit enige zin heeft.
En wanneer we de huidige houding van de EU landen toevoegen, dan gaat Israel een moeilijke toekomst tegemoet.
Het wordt weliswaar eentonig, maar als we ons realiseren dat Israel is omsingeld door landen die allen grote interne problemen hebben, en dat de EU Israel wil terugdringen naar de 1949-lijnen, en economische voorwaarden heeft gedicteerd, dan vraag ik me af hoe het Midden-Oosten er op korte termijn gaat uitzien.
Het Joodse land heeft een lange en bijzondere geschiedenis. Het is geen kunstmatig gecreëerd land. Het heeft bestaansrecht, zoals dat eigenlijk al ruim 3000 jaar is vastgesteld.
Het is alleen daarom al zinvol om op onze website het nieuwe artikel over Shiloh te bestuderen.
Ook moeten we ons afvragen wat de oorzaak is van het toenemende antisemitisme in de EU-landen en de felheid waarmee ondanks de genoemde onderhandelingen de niet gekozen president van de Palestijnse Autoriteit, Abu Mazen, Israel haar bestaansrecht ontzegt.

1. FC Barcelona
Deze bekende voetbalclub heeft met al haar sterren op 3/8 en 4/8 Israel bezocht.
Bij de eerste wedstrijd waren president Peres en premier Bibi Netanyahu aanwezig en deden even mee. Het Israelische jeugdteam bestond uit Arabieren en Joden. Ongeveer 12000 kinderen waren in het stadion. De Spaanse groep bezocht de Klaagmuur en andere religieuze bezienswaardigheden. Zij hadden allen een hoofdbedekking op. Duidelijk was dat de ploeg zich in ons land veilig voelde. Op de Westbank was er een ontmoeting met Abu Mazen. De voorzitter van de Palestijnse voetbalbond sprak over een historisch moment.
“Een stap voorwaarts naar de vervulling van onze wens voor vrede”.
De toespraak werd niet helemaal vertaald, want hij beschuldigde Israel van het beperken van sportmogelijkheden.
Achteraf waren er problemen. Bij de 2e wedstrijd, georganiseerd door de Palestijnse bond, werd het Israelische volkslied niet gespeeld. Wel het Palestijnse.
Dit bezoek, georganiseerd door “het Peres Centrum voor Vrede”, zou mede gefinancierd worden door de Israelische regering. Dat is daardoor niet gedaan.
Doel van dit bijzondere evenement was onder meer het samenzijn van de jeugd.

2. Bibi – Gabriel Nadif
Bibi heeft op 5/8 een ontmoeting met de Grieks-orthodoxe priester uit Nazareth, Nadif en met Najr Abad. Onderwerp: dienst doen in het leger.
Abad leidt een forum, opdat ook de christelijke jeugd het leger versterkt.
Bibi geeft het IDF instructies om binnen 14 dagen een commissie samen te stellen, zodat de jongens goed worden opgevangen. Ongeveer 500 jonge mannen doen al dienst.
Bibi zegt: ik ben loyaal en wil het land verdedigen.
Nadif zegt: wij moeten onze plicht doen.

3. Syrische gewonden
Israel wil zich niet mengen in de burgeroorlog maar helpt wel het grote aantal zwaar gewonden, waaronder vrouwen en kinderen.
In de ziekenhuizen in Nahariya werken vrij veel Arabische en Joodse verplegers.
Veel doktoren spreken ook de taal. Het hoofd van het Western Galilea Hospital is een Arabisch christelijke Israelische burger.

4. Gevangenen
Israel laat 104 gevangen terroristen vrij om haar goede wil weer te laten zien, dat het bereid is te praten, te onderhandelen en tot een acceptabele overeenkomst te komen.
De Palestijnen zien dit niet als een overwinning voor Abu Mazen, maar als omkoperij.
Het vrijlaten van ruim 1000 man in ruil voor Gilad Shalit maakte veel meer indruk en dat zag men dus als een overwinning voor de Hamas.
In Israel wordt hevig geprotesteerd tegen het vrijlaten van de terroristen.
De families die door het terrorisme familieleden hebben verloren of zwaar gewonden moeten opvangen, reageren fel en niet ten onrechte.
Als de “tegenpartij” oprecht vrede wil en het Joodse land Israel wil erkennen dan kan er onderhandeld worden en komt er een oplossing.
Maar als er onaanvaardbare eisen worden gesteld, dan heeft het vrijlaten van gevangenen geen zin.
Het is hoog tijd dat wij ons realiseren dat de Palestijnse Arabieren geen vrede willen en steeds een motief vinden om gemaakte afspraken niet na komen.

5. Judea en Samaria
De bevolking in beide gebieden is in het eerste half jaar gegroeid met 2,12%. Algemene groei in Israel 1,9%.
Het geboortecijfer is gelijk aan 2012. In totaal 7700 nieuwe inwoners.
De regering heeft besloten meer subsidies te geven.
Deze beslissing werd genomen na de 1ste vredesonderhandelingen. Hieruit kan worden geconcludeerd wat de mening van onze regering is.
Men hoopt ook op meer bevolking in de geregistreerde gemeenschappen.

6. Syrië
In Syrië wordt behoorlijk gevochten. Een duidelijke burgeroorlog welke eigenlijk een intern moslimgevecht is.
De oppositie heeft nu 11 Alaviten-dorpen, die langs de kust liggen, in handen.
Daarom zijn diverse inwoners gevlucht naar Latikia.
Er vallen doden aan beide kanten. Sunni-groepen zijn ook actief en vallen pro-Assad plaatsen aan. Wel met mortieren, granaten, enz.
Zij schieten en de wereld kijkt toe.
Op 8/8 hebben Syrische rebellen, toen Assad naar een moskee reed, zijn konvooi beschoten. Hij is niet geraakt en de Syrische tv ontkent.
De betreffende eenheid van de Free Syrian Army zegt echter het konvooi te hebben beschoten met raketten.
Een en ander vond plaats op de moslimfeestdag Eyd al Fitr.

7. Iran-Rusland
De Russische minister Lavrov is tevreden met de nieuwe Iraanse president, die al gezegd heeft de samenwerking met Rusland te handhaven.
Iran is een buurland van Rusland
Rouhani heeft als eerste taak de huidige financiële problemen op te lossen. Maar dat kan niet eenzijdig. Oorzaak is immers o.a. de blokkade en de boycot van Iran.
Volgens Bibi heeft de nieuwe president gezegd dat druk uitoefenen op Iran wat o.a. betreft de ontwikkeling van atoomenergie, niet helpt.
Bibi onderstreept echter dat het enige wat resultaat oplevert, is het uitoefenen van druk. Dus nog meer pressie is noodzaak.
“Ik heb dit al enige keren gezegd, om zo door te gaan”, aldus Bibi
Rouhani blijft Bashar al Assad steunen. Iran heeft Syrië met financiering geholpen en wapens geleverd.

8. Bibi en Amerikaanse delegatie
Op 7/8 ontmoet Bibi een pro-Israel activisten delegatie. Hij zegt bij zijn welkomstwoord:
* Ik weet dat velen hopen dat de nieuwe Iraanse president Rohani een andere politiek zal volgen.
* Rohani wil meer ontmoetingen, meer praten. Natuurlijk meer praten, praten, praten. En tijdens het praten gaat hij verder met de verrijking van uranium”. Rohani zegt ook heel eerlijk: “Ik praat, ik lach en ik verrijk”.
Iran is druk met het uitbreiden van de wapenvoorraad. Eigenlijk wordt de situatie dus slechter, aldus Bibi.

9. Egypte
De woordvoerder van het Egyptiche leger deelt mede dat op het Sinaï schiereiland de afgelopen maand 103 terroristen zijn gedood en eenzelfde aantal gearresteerd.
Eveneens 102 tunnels vernietigd. Deze worden gebruikt om terroristen te smokkelen evenals wapenmateriaal, auto’s en levensmiddelen.
40 opslagplaatsen voor benzine en 3 miljoen liter olie zijn eveneens vernietigd.
Iran heeft, aldus de woordvoerder, een nieuwe afschietplaats gebouwd.
Verder is natuurlijk van beangstigend belang de duidelijke tegenstelling tussen het huidige militaire bewind en de Moslem Brotherhood, die Morsi weer in het zadel willen hebben.
In Egypte is de MB beperkt en afgezwakt.
Er is nu wel enig contact en de partijen trachten een compromis te sluiten waardoor er kan worden samengewerkt en landelijk geregeerd.
Dus duidelijk gesteld: democratie of islam

10. Rusland
Rusland wil Assad handhaven.
Saoedi Arabië blijft de opposanten steunen.
Er is nu wel contact, omdat Rusland wapens gaat leveren aan Saoedi Arabië.
Rusland levert ook wapens aan Syrië en heeft hierbij steun van Iran, de Hezbollah en Irak.
Noot: We mogen ons dus wel afvragen hoe er vrede tot stand kan komen.
Ik heb al vermeld dat alle landen in het M-O interne problemen hebben. Wanneer we de tegenstelling tussen Rusland en Amerika toevoegen en de onaanvaardbare houding van de EU wat betreft het Joodse land, dan heb ik maar 1 conclusie:
de huidige situatie in de hele wereld is ernstiger dan ruim 70 jaar geleden.
Als we dan toevoegen de internationale financiële crisis, dan mogen we verwachten,dat als onze politieke leiders hun hersens niet gaan gebruiken, een 3e wereldoorlog het resultaat van de tegenstellingen, de armoede en de dictatuur zou kunnen zijn

10. Saeb Erekat
Erekat, de al jaren lange leider van de PA-onderhandelaars, ontmoet een delegatie van 36 congresleden in Ramallah.
De Amerikaanse democraat Hoyer wijst op de slechte samenstelling van de Palestijnse schoolboeken.
Hij geeft aan dat hij zich zal inzetten om geen fonds te steunen dat niet eerlijk en objectief de feiten weergeeft. Te veel geweld, te veel vooringenomenheid.
Geen land in de wereld wordt zo negatief omschreven als Israel.
Tolerantie en respect voor derden moet worden onderwezen, aldus Hoyer.

11. Brief voor de EU
1000 advocaten hebben een brief gestuurd naar de EU om duidelijk aan te geven dat de nederzettingen in Judea en Samaria niet illegaal zijn.
Volgens de 1000 advocaten is er nooit iets vastgelegd en de EU praat totaal ongemotiveerd over de grenzen van 1967.
De grenzen zouden toch vastgelegd worden tijdens de onderhandelingen.
Het is een verademing dat t.a.v. de houding van de EU tegengas wordt gegeven door maar liefst 1000 advocaten.
Zulk een actie zien we zelden en heeft dubbele waarde.
Mevr. Catherine Ashton en de diverse betrokken ministers zouden eens moeten praten met zulk een groep in plaats van een persoon als Saeb Erekat.

12. Amerika, Israel, Saoedi Arabië
Deze landen hebben geheime besprekingen gehad opdat indien nodig in Libanon en Syrië doelen kunnen worden gebombardeerd.
Ook werd volgens informanten gesproken over het steunen van de oppositie in beide landen.
Probleem in Libanon is de Hezbollah en de ontwikkeling van wapens in Syrië.

13. De ontmoetingen
Op 14/8 is de 2e ontmoeting Livni-Erekat in Jeruzalem. Martin Indyk is eveneens aanwezig. Daarna op 15/8 voortzetting in Jericho.
Dus na 3 jaar zwijgen is er contact en wordt er gesproken over het bestaande 63-jarige conflict.
Beiden willen een tweestatenoplossing vastleggen, praten over de grenzen en de bekende andere onderwerpen.
De vluchtelingen terug naar hun in 1948/9 verlaten huis, splitsing van Jeruzalem, de nederzettingen.
Conclusie: zonde van de tijd. Een oplossing, zoals door de synthetisch opgezette staat Palestina gewenst, is onaanvaardbaar. Dit vanwege de geschiedenis en de veiligheid.

14. EU-Israel
Israel tekent geen overeenkomsten voordat de EU haar nieuwe regels heeft uitgelegd en aangepast.
Geen EU-subsidies/fondsen worden gegeven aan Israelische bedrijven en organisaties die verbonden zijn met Judea, Samaria en Oost Jeruzalem.
Hierdoor komt het Horizon programma in gevaar. Dat gaat om ontwikkeling en onderzoek van wetenschappelijke projecten.
Israel zou hier ook een behoorlijk bedrag in moeten steken. Maar de clausule:
“alle gebieden buiten de groene lijn zijn niet van Israel”, is vanzelfsprekend niet aanvaardbaar.
De EU wil dus een soevereine staat Palestina. Maar Israel laat zich niet dicteren.
Israel wil samenwerken met de EU, maar niet via een dictaat dat niet te verteren is.
De 28 EU landen aanvaarden Israel niet. Zelfs niet gebied C.
In plaats van steun te geven aan het enige democratische land in het M-O, wordt dat land geïsoleerd.
Dit alles geeft te denken. En mijn denken zal ik maar niet op papier zetten.

15. Israel kort
++ De inflatie in Iran is 45%. Zoals eerder gemeld, is de oorzaak ook het gebrek aan export van olie.
++ Het aantal Syrische vluchtelingen die in Libanon worden opgevangen, stijgt iedere dag. Aangenomen wordt dat dit aan het eind van dit jaar ongeveer 100.000 zullen zijn. Er leven in Libanon al 450.000 vluchtelingen. Er is voor deze groep geen werk en geen recht op het hebben van een eigendom. Wel verzorgt de UNWRA scholen en geeft financiële steun.
++ 79% van de Israeli’s gelooft niet in sukses bij onderhandelingen.
79% wil niet terug naar de 1967-grenzen.
69% wil zich niet terugtrekken.
++ Het toerisme blijft stijgen. Ruim 50% is christen en 25% is Joods, volgens het betreffende ministerie.
++ De Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft een middel gevonden om het griepvirus aan te pakken.
++ Alle Amerikanen moeten Jemen verlaten. De ambassade is gesloten. Al Quada heeft blijkbaar opdracht gegeven aanslagen uit te voeren. In dat land is nu extra militaire macht ingezet om bepaalde gebouwen te beschermen.
++ Op 5/8 is de nieuwe president van Iran geïnstalleerd. Hij werd via de telefoon gefeliciteerd door Erdogan, die hem beloofde te zullen samenwerken voor vrede en stabiliteit. Hassan Rohani dankte hem en zei volgens de islamregels te zullen regeren en humanitaire verplichtingen te zullen nakomen. De relatie tussen beide landen moet ook worden uitgebreid.
++ Obama en Erdogan hebben tijdens een telefoongesprek de gevaren besproken van de buitenlanders in Syrië, die betrokken zijn bij de interne oorlog. Ook werd gesproken over de mogelijkheid om een georganiseerde oppositie te steunen en te betrekken bij besprekingen.
++ Een aantal energiebedrijven die de gasbronnen hebben ontdekt, hebben contact met diverse landen om te exporteren. De Delek groep voert gesprekken met Turkije, Jordanië, Egypte en de PA om gas aan hen te verkopen en pijpleidingen aan te leggen.
++ Israel, Cyprus en Griekenland hebben een memorandum over gas en water samengesteld. Dit is uniek, en goed voor de relatie Het geeft aan dat ook op ander gebied een goede verstandhouding zal worden ontwikkeld.
++ De Hamasleiding heeft eindelijk toegegeven dat het de schuld is van Egypte dat Gaza een grote gevangenis is. Egypte heeft immers de Rafah-grens gesloten.
Men vraagt zich af waarom onder meer de activisten geen hulp geven en de Egyptische blokkade doorbreken. De EU doet niets en Egypte treedt hard op.
Israel stuurt vrachtwagens vol goederen en laat de bevolking niet in de steek.

Stichting Lechaim
Bekijk onze website. U vindt hier weer enkele verhalen over de slachtoffers van terreur. Lechaim heeft als opdracht slachtoffers van terreur terzijde te staan.
Door de sirenes, die een ieder 15 seconden tijd geven om een schuilplaats op te zoeken, vermindert het aantal trauma patienten niet. In tegendeel.
Daarom blijf ik steeds een beroep op u doen.
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische situatie. Dus mijn kreet is:
vele kleintjes maken een grote.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef dan een bericht.
Details vindt u op onze website.
Een goede week gewenst.

Groet en shalom
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)