Harry’s focus op Israel 479

Israel, 29 augustus 2013

Op 5 en 6 september vieren we het Joodse Nieuwjaar.
Ik wens een ieder die dit bijzondere feest viert Shana Tova ( een goed jaar ) en alle anderen natuurlijk ook het allerbeste.
Wij allen gaan een bijzonder jaar tegemoet, omdat het in het bijzonder in het Midden-Oosten een eigenlijk niet te overziene situatie is en wij allen niet weten wat ons te wachten staat.
Maar we hebben vertrouwen in de toekomst en verwachten dat in het Joodse jaar 5774 Israel niet meer dagelijks bedreigd wordt. Dat de chemische Syrische stoffen niet de oorzaak zullen zijn van acties van Amerika en andere landen en dat ook Iran geen atoombom zal ontwikkelen, maar ook, zoals Syrië, niet aangepakt behoeft te worden.
Er wordt op dit moment veel van gedachten gewisseld over o.a. deze onderwerpen.
Laten we bij het begin van het nieuwe Joodse jaar de hoop uitspreken dat onze wereldleiders de goede beslissingen nemen om inderdaad zoals de eerste opposanten dat wilden in alle landen: democratie en een beter leven.
Nogmaals geniet met ons “oud en nieuw” en ook van bijgaande website
http://www.123greetings.com/aff-bin/card/370/111661

1. Algemeen
Om vandaag een overzicht te geven van het dagelijkse nieuws, is een onmogelijke opdracht.

Er zijn burgeroorlogen in Syrië, Libanon, Egypte. In Iran rommelt het, Jordanië heeft het niet makkelijk en de Palestijnse Autoriteit heeft grote problemen met de Hamas in de Gazastrook.
Israel wordt omsingeld door deze landen en moet zorgen dat het niet op een verkeerd moment verrast wordt.
Het Westen had veel eerder moeten ingrijpen, dus steun geven aan de opposanten ruim 2 jaar geleden en de Moslim Brotherhood een halt toeroepen en de Islam niet de kans geven zich te ontwikkelen in veel landen.
Aangezien er vandaag nog steeds gepraat wordt, en van gedachten gewisseld, heeft het geen zin om dat als “nieuws” op papier te zetten.
Zoals al gezegd mogen we ons afvragen of onze politieke leiders echte leiders zijn.
Israel heeft dezer dagen maatregelen genomen om de grenzen te versterken, reservisten op te roepen en het leger oorlogsklaar te maken. Veel inwoners hebben de nieuwe gasmaskers al in huis.
Het motief: niemand weet of Amerika Syrië gaat aanpakken en we weten ook niet of Assad dan als tegenactie Israel niet met rust laat

2. De Knesset en de algemene situatie
Op 25/8 heeft het Israelische parlement o.a. beslist dat de bouw in de betwiste gebieden niet mag stoppen. Volgens de betreffende leden heeft de bouw niets van doen met eventuele vredesonderhandelingen.
“We blijven bouwen in Judea, Samaria, de Golan, Oost-Jeruzalem en de Negev.
Achtergrond van deze beslissing: daardoor geen Palestijnse staat, maar een Joods land, zoals dat geschreven staat.
Daarom is denkelijk ook Tzipi Livni als minister van Justitie benoemd en hoofd onderhandelingen, omdat zij nu haar mening niet kan verkondigen, maar die van Bibi Netanyahu en de meerderheid van de huidige regering.
Abu Mazen en aanhang is fel tegen en ziet het Joodse land als een groot obstakel.
Ook volgens mevrouw Ashravi is het niet acceptabel. Zij wil de internationale organisaties mobiliseren en de rechter een uitspraak laten doen.
Abu Mazen heeft de ontmoetingen weer uitgesteld, omdat het IDF 3 Palestijnse militanten heeft doodgeschoten. Ook hier was de reden dat in Noord-Jeruzalem Israeli’s werden aangevallen.

Engeland en Turkije menen dat vanwege het gebruik van chemische gaswapens kan worden aangevallen. Turkije zal een eventuele actie steunen.
Bashar Assad zegt dat het te gek is om te verwoorden dat hij chemische wapens gebruikt om eigen mensen te doden.

Volgens de Franse minister Fabius zijn de wapens niet gebruikt door de zogenaamde rebellen.
Engeland zal Amerika steunen als Syrië zulke acties onderneemt. Het heeft continu contact met Amerika.

3. Syrië
Bijna alle nieuwsberichten gaan over: ja of nee gebruik van deze wapens. De splitsing van de “rebellen” en de verschillen van mening. Eigenlijk is er maar 1 oplossing:
Assad blijft aan het bewind en krijgt als opdracht: creëren van rust en orde in eigen land.
We moeten niet vergeten dat welke aanval/aanslag dan ook, het geeft te veel landen de mogelijkheid mee te doen. En dat om welke reden dan ook. Als zoiets uit de hand loopt, dan mogen we dat heel gewoon zien als een aanloop naar een 3e wereldoorlog.

4. Syrië
* De Syrische minister van BuZa zegt op 27/8 op de tv dat zijn land zich verdedigt tegen Westerse aanslagen.
* Wij hebben bijzondere wapens.
* Een mogelijke oorlog wordt geleid door Amerika en haar bondgenoten en is van groot belang voor Israel.
* De verhalen over chemische wapens zijn onzin.
* Libanon wil niet betrokken zijn of worden bij de Syrische problematiek. Dat is de functie van Amerika, de sterkste macht in de wereld.
** De minister van Informatie zegt via de radio dat als Amerika een aanval of oorlog begint, Syrië gesteund wordt door Iran, Irak en Libanon, en de terreurgroepen zullen dan Israel aanvallen.
* Engeland bereidt zich voor op een oorlog en heeft manschappen en boten in Cyprus.

5. Obama
Op de Egyptische tv is gezegd dat de stiefbroer van president Obama zorgt voor de financiering van de Moslem Brotherhood. De betreffende persoon bouwt de relatie met Amerika niet op zo dat de huidige Egyptische regering geld ontvangt, maar de oppositie, zoals onder meer de Moslim Brotherhood.
Obama steunt de moslims in Egypte. Ook gedurende de periode van het Morsi bewind, een duidelijke moslim.
De huidige regering in Egypte arresteert moslimleiders en heeft o.a. moslimdiensten vrijdag jl. in iedere moskee afgelast.

6. Jordanië – Israel
Jordanië gaat ontzout water aan Israel leveren. Dat is ongeveer 50 miljoen kubieke meter.
Israel levert hetzelfde volume drinkwater. Jordanië is namelijk een heel droog land.
Een Nederlands bedrijf is betrokken bij dit project. Omdat de watervoorziening van Jeruzalem via betwist gebied loopt, heeft de Nederlandse regering dit bedrijf verboden hier aan mee te werken.
Dat de Jordaniërs nu niets ontvangen, blijkt de regering niet belangrijk te vinden.
Dat zulk een maatregel ook Israel gaat schaden is duidelijk.
Noot: Ik stel voor dat we de waterleiding bij de ministers afsnijden. Hier is toch sprake van een directe isolatie van het kleine maar sterke Joodse land Israel. Een land dat weer op dit moment doende is om op de een of andere manier met de Palestijnse Arabieren een regeling te treffen. Ik kan nog een aantal punten toevoegen. Maar het lijkt me zeker gezien de sfeer in Nederland niet zinvol.

7. Ethiopië
De laatste 450 Falash Mura leden uit Ethiopië zijn op Ben Gurion Airport geland.
In totaal bestond deze groep uit 7500 personen.
De Falash Mura is een groep die in de 19e en 20ste eeuw christen is geworden. Zij moeten wel hebben aangetoond dat hun voorouders van Joodse afkomst zijn.
De sfeer en de benadering van deze mensen noodzaakte hen het Jodendom te verbergen en een andere religie aan te nemen. 17 opvangcentra zijn opgezet, opdat zij in het dagelijks leven kunnen worden opgenomen.

8. Israel kort
+++ Tzipi Livni en Molcho, de onderhandelaars, zijn het niet met elkaar eens over de gegeven opdrachten, welke door Bibi namens de regering zijn gegeven.
Zij ontmoeten de PA-vertegenwoordigers om een basis te leggen voor vredesonderhandelingen, en dus niet om al een akkoord te krijgen om vredesonderhandelingen voor de derde keer als onderwerp te hebben.
+++ Terwijl de leefkosten in Israel gedurende de afgelopen jaren 24% zijn gegroeid, is het salaris, algemeen beschouwd, 2% verhoogd. De betreffende ministers hebben de opdracht dit probleem te onderzoeken en aan te pakken, opdat Israeli’s om deze reden niet het land verlaten.
+++ Het aantal directe El Al vluchten naar China is verhoogd van 3 naar 14 vluchten per week. Duidelijk is dus dat de relatie tussen beide landen gegroeid is en dat Israel mede daardoor steeds meer vakantiegangers mag begroeten.
+++ In het 2e kwartaal van dit jaar hebben 4000 Palestijnse Arabieren werk gevonden in Judea en Samaria. Er zijn nu dus 20.000 Arabieren die het dubbele verdienen van hun Arabische vrienden en van het Palestijnse regeringssalaris.
+++ 64 Chinese topmanagers hebben Israel enkele dagen bezocht en deelgenomen aan het Technion-workshop. Eveneens een bezoek gebracht aan bekende belangrijke fabrieken en andere bedrijven. Hun doel: verbetering van eigen bedrijf.
+++ De Israelische vrouwelijke militairen protesteren tegen het beperkt gebruik van nagellak. De dames willen zelf bepalen welke kleur zij wensen.
+++ De UNRWA is de organisatie die de Palestijns Arabische vluchtelingen financieel steunt. Dat het tijdens de door haar georganiseerde zomervakantie ook jeugdvakanties financiert waar geweld, haat en antisemitisme wordt ingeprent, is denkelijk niet de opzet van zulk een festijn.
+++ Egypte heeft haar leger in de Sinaï versterkt. Te veel terreurorganisaties hebben zich in dit gebied gevestigd.
Duidelijk is overigens wel dat de Moslim Brotherhood zich verzwakt in Egypte en ook in de Sinaï.

In mijn inleiding heb ik u al prettige dagen gewenst.
Tot slot wil ik met u het glas heffen en drinken op uw aller gezondheid en vrede.
Wij drinken samen op: lechaim, oftewel op het leven.
Dat het komende jaar vrede, veiligheid en gezondheid mag bieden.

Over enkele dagen is het Joods Nieuwjaar. Onze stichting wil de slachtoffers van terreur tonen dat wij hen ook dit jaar niet vergeten. Bekijk dus a.u.b. onze website. U vindt hier ook verhalen over de slachtoffers van terreur. Lechaim heeft als opdracht deze slachtoffers terzijde te staan.
Door de raketaanslagen van de afgelopen weken zijn er gelukkig geen doden en zwaar gewonden te registreren. Wel weer, vanwege de spanning, de angst van het horen van een alarm-signaal dat een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, meer traumapatiënten.
Daarom blijf ik steeds een beroep op u doen.
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website.
Een goede week gewenst,
Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)