Harry’s focus op Israel 480

Israel, 8 september 2013

Wanneer we de huidige internationale situatie bekijken, dan kunnen we eigenlijk alleen constateren dat er gepraat wordt, en niet gehandeld.
Ik ontvang langere verhalen dan voorheen. Noem het maar bladvulling.
De blijkbaar niet te beantwoorden vraag of o.l.v. Barack Obama tegen Syrië moet worden opgetreden is het onderwerp van de meeste artikelen.

In St. Petersburg was de 20-landenconferentie en het boeiende verslag is:
“Hoe keken Obama en Putin elkaar aan, hoe hebben zij elkaar begroet.”
Het doet me denken aan 1938 toen in Muenchen Chamberlain zijn Franse collega Hitler ontmoet heeft. Chamberlain heeft toen gedacht dat er geen oorlog zou komen, en denkelijk ook dat Joden niet zouden worden vervolgd. Kortom, hij was de grote man die de vrede handhaafde en bij terugkomst in Londen enorm werd toegejuicht.
Wij allen weten maar al te goed wat Hitler toen al in zijn hoofd had.

Wanneer ik vandaag precies 70 jaar terugdenk, dan realiseer ik me dat evenals vandaag de wereld toen vreemd in elkaar zat.
Denemarken werd in 1940 door de Duitsers bezet. Vanwege het optreden van de Denen werd de Jodenvervolging uitgesteld. Op de laatste avond van Joods Nieuwjaar in 1943 begon de vervolging. Maar een Duitse diplomaat waarschuwde voor de opzet van Hitler. Het lek had als gevolg dat mede door kerkleiders die Joden verborgen, gedurende drie weken alle 7000 Joden naar de kust werden gesmokkeld en naar Zweden gevaren.
Vandaag praten we ook nog. Dit ondanks het duidelijke gegeven dat duizenden christenen en andersdenkenden het slachtoffer zijn geworden van de diverse burgeroorlogen en terreuraanslagen. En het einde is nog niet in zicht.
Hebben onze leiders dan zo weinig belangstelling voor de medemens, dat er geen positief beleid wordt uitgestippeld?

1. Obama
Tijdens zijn bezoek aan Zweden bezoekt Obama t.g.v. het Joodse Nieuwjaar een synagoge in Stockholm. Hij is dan onderweg naar St. Petersburg voor de G-20 conferentie.
De op 31/8 door hem gehouden toespraak geeft te denken. Obama schuift de verantwoordelijkheid af op het congres.
Eigenlijk is dan ook duidelijk dat hij de christelijke wereld aan haar lot overlaat en niet weet hoe de regeringen in Egypte, Syrië, Libanon enz. te steunen als er in die landen een duidelijke burgeroorlog te zien is. Hoe Iran te dwingen om te stoppen met het ontwikkelen van de atoombom?
De wereld kijkt toe en is blijkbaar niet bij machte in te grijpen.
De vraag is ook of ingrijpen de oplossing kan zijn.
De vraag is ook of de chemische wapens in handen van de rebellen of van de regering zijn. Er zijn tot nu toe tegenstrijdige verklaringen.
Overigens is 85% van de Amerikanen van mening dat Amerika niet in Syrië moet ingrijpen.
90% vindt dat het congres moet beslissen.
Obama heeft wel steun van Frankrijk en Turkije. Dit land steunt wel de Egyptische Moslem Brotherhood en wil Morsi weer als president terug hebben.
China en Rusland steunen Bashar al Assad.
* Diverse Amerikaanse bedrijven hebben contracten met Libië, Jordanië, Qatar, Egypte, Saoedi Arabië, diverse Golfstaten. Zij leveren allerlei soorten aanvals- en verdedigingswapens voor miljoenen.
Contracten worden vooral gemaakt met olie exporterende landen.

# Obama heeft het niet hoogstnoodzakelijke personeel en de familieleden van de ambassades in Libanon en Turkije geëvacueerd. Ook allen opgeroepen geen reizen naar genoemde landen te maken.
# Obama is ook doende een internationale coalitie samen te stellen om Assad aan te pakken. Hij heeft verder niet over Syrië gesproken. We horen continu dezelfde verhalen en geruchten.
Op 7/9 is er massaal gedemonstreerd tegen een militaire actie. Men liep van het Witte Huis naar de Capitol Hill in Washington.
Velen zijn dan ook aanwezig op 9/9 om mee te doen aan een demonstratie in diverse steden, die georganiseerd is door Syrische Amerikanen.
Hier wordt een beperkte opkomst verwacht.

2. Rosh Hashana
Bibi houdt een toespraak t.g.v. Joods Nieuwjaar.
* Wij zijn kalm en zelfverzekerd.
* 2 Israelische bedrijven hebben de Amos tv-sateliet gelanceerd. Dat is uniek.
* Wij zijn nr.4 in de wereld wat betreft de gezondheidszorg-efficiency.
* De werkloosheid is geslonken tot 6.3%. Toegevoegd zijn 21000 banen.
* In augustus zijn geen illegale immigranten meer Israel binnengekomen.
* Wij gaan door met met het verhogen van onze veiligheid en ontwikkeling van ons land.
Ter gelegenheid van de viering van Rosh Hashana eet men als voorspijs een stuk appel met honing. Een symbool voor een te verwachten zoet jaar. Eveneens een granaatappel. In deze appel zitten 613 pitten. Dus even veel als het aantal Joodse wetten.

3. Moslem Brotherhood
Deze internationale organisatie heeft US $ 250 miljoen overgeboekt aan de Jihad in de Sinaï. Ook wapens geleverd, opdat de Jihad zich kan verweren tegen de politie en het leger in dat gebied. Dit verhaal is te lezen in in een Iraakse krant.
Het blijkt een interview met Abdel Rahman, de woordvoerder van de MB te zijn

4. Huidige situatie
Amerika stuurt atoomenergieboten naar de Rode Zee om, indien nodig, steun te geven aan aanvallen van Amerika. Rusland heeft een schip naar de Oostkant van de Middellandse Zee gestuurd om op de hoogte te zijn van de situatie en haar nationale belangen te verdedigen.
Er is, militair gesproken, evenwicht en afgewacht moet worden wat Obama en Putin gaan doen.

Lieberman, de voormalige minister van BuZa en leider van Ysrael Beiteinu zegt op 31/8, dat er in Syrië meer dan 100.000 doden zijn en de wereld zwijgt of anders gesteld: praat alleen.
Een voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN verliet de groep, omdat men besluiteloos en zwak is.

5. Jeruzalem
Op 1/9 is door de Israelische veiligheidsdienst een aanslag van de Hamas voorkomen.
Het doel: het winkelcentrum bij de Jaffapoort opblazen.
Gebleken is dat deze aanslag en enkele andere uitgevoerd zouden worden tijdens de Joodse feestdagen en al langere tijd waren voorbereid.
De uitvoerders zijn 2 Arabieren, die in het centrum werkten. Het was voor de winkeliers een schok omdat 50% van hun werkers Arabieren zijn.

6. Moslem Brotherhood
Een Egyptisch panel van rechters heeft aanbevolen de MB te ontbinden. Dit zou dus na het gedwongen aftreden van Morsi een 2e actie zijn, die de MB verzwakt.
De aanbeveling van de rechters betekent de ontbinding van de MB als NGO, een Niet Regerings Organisatie die legaal is geregistreerd.
Het blijft dus een clandestiene beweging. Bij de MB zijn veel doden gevallen, gearresteerd en gevlucht.

7. Amerika – Palestijnse Autoriteit
Amerika heeft de PA een bedrag van US $ 148 miljoen toegezegd.. Hiervan is 15 miljoen bestemd voor vrijgelaten gevangenen. Het gaat om 5000 Palestijnse Arabieren die langer dan 5 jaar in Israel gevangen waren.
Ook Frankrijk heeft 9 miljoen euro toegezegd. Dit bedrag is officieel bestemd voor het algemene budget.
Velen laten zich nu als ontslagen gevangene registreren.

9. Israel – PA
Dinsdag 3/9 was er voor de 6e keer een ontmoeting tussen beide partijen. Informatie werd niet gegeven. Ook niet de plaats waar de ontmoeting plaatsvond. Israel wordt vertegenwoordigd door Tzipi Livni en de PA door Saeb Erekat.
Martin Indyk, de speciale Amerikaanse ambassadeur was ook aanwezig.
Abu Mazen heeft doorgegeven dat hij een referendum wil voor alle Palestijnen als er een overeenkomst wordt gesloten.
Hij voegt toe dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van Palestina wordt.
* De PA heeft Israel gevraagd gasmaskers te leveren in de door haar gecontroleerde gebieden. Er is angst voor aanslagen, oorlog, geweld door Syrië tijdens een oorlog tegen Israel.

10. China
Tijdens de ontmoeting van Chinese en Israelische zakenlieden is gesproken over deelname van Israelische bedrijven aan de Canton beurs.
Onderstreept werd het grote belang van China voor landbouw, de hightech en de groene sectoren door John Liu van de Chinese BuZa handelssector.
Export naar China was in 2012 $ 2.74 miljard
Verwacht wordt dat 2000 Israelische handelslieden de beurs zullen bezoeken.
Het aantal Israelische standhouders is mij nog niet bekend.
* De Chinese regering heeft haar landgenoten opgeroepen Syrië te verlaten en het land niet te bezoeken. Alle Chinese bedrijven gaan ook naar huis.

11. Paus Francis
De Paus heeft een ontmoeting in het Vaticaan met Ronald Lauder, de president van het World Jewish Congres. De Paus wenst alle Joden een gelukkig nieuwjaar.
Ook geeft hij door dat hij een onderzoek laat doen over het verbod in Polen van het
rituele slachten.
De sfeer van de ontmoeting was volgens Lauder bijzonder goed.
De relatie is de afgelopen 2000 jaar nog nooit zo goed geweest.
De Paus meent ook dat de religieuze leiders meer contact met elkaar moeten hebben.

12. G-20 bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst in St. Petersburg wordt Obama dringend verzocht geen militaire actie tegen Syrië te beginnen.
De 20 landen zijn bijeen om de economische problemen te bespreken.
De landen vertegenwoordigen 2/3 van de wereldbevolking.
Ook tijdens deze bijeenkomst zijn er grote meningsverschillen over Syrië.
China, de EU en Paus Francis zijn tegen een militaire actie.
De Paus heeft de 1.2 miljard Katholieken en andere religies opgeroepen om met hem zaterdag te bidden en te vasten om de burgeroorlogen te stoppen.
De EU-official Van Rompuy stelt dat een actie tegen Syrië geen oplossing biedt voor het Syrische conflict. Maar hij zei niet tegen de actie te zijn die gesteund wordt door Frankrijk en Engeland.

13. Ban Ki Moon
Op 3/9 tijdens een persconferentie bij de VN in New York zegt de directeur:
* Het probleem is groter dan alleen het conflict in Syrië.
* Het gaat om onze totale verantwoordelijkheid voor de mensen.
* We moeten bloedvergieten voorkomen
* Geweld gebruiken is alleen geaccepteeerd als het om zelfverdediging gaat of als de Veiligheidsraad een actie toestaat.
* Nu afwachten wie wat heeft gebruikt en wat er is gebruikt.

14. Midden Oosten – algemeen beeld
# Egypte heeft een niet-gekozen regering en heeft geen grondwet.
# Syrië is steeds een dictatuur geweest en wordt gesteund door de Shi’iten.
# Libië een zelfde beeld. Maar wordt gesteund door de Sunni’s.
# Turkije vecht om een leidinggevend land in het Midden-Oosten te worden. Daarom vecht het tegen Israel en steunt Amerika, dat niet al te betrouwbaar is.
# De olierijke landen langs de Perzische Golf steunen Egypte. Door deze situatie steunen landen als Saoedi Arabië, Koeweit en de oliestaten eigenlijk Israel.
# Rohani, de Iraanse president, wenst alle Joden en in het bijzonder de Iraanse gemeenschap een gezegend nieuwjaar. De nieuwe president wil haar buitenlands beleid wijzigen en een tolerantere politiek volgen. Dat betreft ook de economie. Over de atoombom heeft hij geen uitspraken gedaan.

15. Denemarken
Iedere Rosh Hashana doet me denken aan de redding van bijna alle Joden in Denemarken. Toen Duitsland in 1940 dat land binnenviel, bleek vanwege een bepaalde houding dat Hitler de Joden ongeveer 3 jaar met rust liet.
Door een lek in de administratie werd bekend dat men met de vervolging op de laatste avond van Joods Nieuwjaar zou beginnen.
Mede onder leiding van een christelijke dominee verborg de bevolking de Joodse families en werden gedurende 3 weken allen naar de kust gesmokkeld en naar Zweden gevaren.
Als de geallieerden ook maar iets hadden gedaan om in het door Duitsland bezette gebied Joden te helpen,dan zouden zij niet massaal vergast zijn.
We leven vandaag in bijna eenzelfde situatie.
Alleen nu mogen we wel de hand reiken aan al die christenen, die nu ook worden vervolgden en tot op vandaag niet beschermd. Wij hebben weer ons eigen land, dat op hoog niveau afgeschermd wordt en Joodse vluchtelingen opvangt.

16. Hamas – PA
Omdat Morsi, de vertegenwoordiger van de Moslem Brotherhood, als president is weggejaagd en de beveiliging evenals de blokkade van Gaza in handen is van Egypte en Israel, is Gaza in een moeilijke positie.
De verhouding Gaza-Egypte is slecht en de macht van de Islam duidelijk verminderd in dat gebied.
De Fatah (PA) wil eigenlijk weer Gaza aan haar gebied toevoegen.
Volgens de huidige Egyptische regering is de Hamas een bedreiging voor Egypte, dat nu wel contact heeft met de Fatah en de grenzen, wat betreft Gaza-Egypte, met haar bespreekt.
Er is nu een nieuwe groep TAMAROD in Gaza; dat jong is en zich verzet tegen de Hamas.

15. Israel kort
+++ Groothandelaren in Egypte hebben op 5/9 geprotesteerd vanwege gebrek aan voldoende levensmiddelen.
Volgens hen is er maar 40% van de behoefte. Olie maar 60% en rijst ook 40%
+++ Sinds enkele weken weigert Libanon Syrische vluchtelingen op te nemen.
Het heeft al 92.000 Palestijnen, die ook al in de jaren 1948/49 en 1967 naar Syrië gevlucht zijn. Die zijn dus voor de tweede keer gevlucht.
In totaal zijn er in Libanon 450.000 voormalige Palestijnen.
+++ In het Joodse jaar 5745 wonen in Israel 8.081 miljoen Israeli’s. In dit jaar zijn 160.749 baby’s geboren, 22.988 immigranten verwelkomd en Israeli’s teruggekeerd.
+++ Engelse bedrijven hebben ongeveer 10 maanden geleden chemische zenuwgasproducten aan Assad geleverd.
+++ Tamarod, een jeugdgroep in Gaza en genoemd naar dezelfde Egyptische beweging die tegen Morsi protesteert, roept op om op 11/11 te demonstreren en de Hamas uit te roeien.
+++ Syrische rebellen hebben een christelijk dorp, dat in handen is van de regering, aangevallen. Er is geschoten en een zelfmoordrebel heeft zijn werk gedaan. De rebellen zijn lid van een Al Quada groep.
+++ Koning Abdullah van Saoedi Arabië heeft besloten $ 200 miljoen over te boeken naar de PA voor de ontwikkeling van de Palestijnse steden. Ook om het Arabische karakter te handhaven en verjoodsing tegen te gaan.
+++Het Nederlandse ingenieursbureau Water-Haskoning stopt met de constructie van de waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem. 10 werknemers moesten stoppen met hun werk. Dit op verzoek van de Nederlandse regering.
Oost Jeruzalem is immers besmet en bezet door Israel.
Dit bedrijf heeft sinds 1996 haar kantoor in Israel en heeft diverse projecten.
In Tel Aviv de aanleg van de metro en voor de Jordaanrivier ook een project.
Noot: Als Israel in deze principieel optreedt, dan stopt het samen te werken met dit bedrijf.


We heffen dit glas als dank aan alle gevers en hopen dat u en vele anderen daar niet mee zult stoppen.

In het noorden en in het zuiden (omgeving Eilat) zijn weer raketaanslagen geregistreerd. Gelukkig geen doden of zwaargewonden. Wel weer traumapatiënten. Jongeren en ouderen.
Bekijk daarom a.u.b. onze website.
www.stichtinglechaim.nl
U vindt hier verhalen over slachtoffers van terreur. Lechaim heeft als opdracht slachtoffers terzijde te staan.
De dagelijkse spanning, de angst van het horen van een alarm-signaal dat een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, veroorzaakt nog steeds traumapatiënten.
Daarom blijven we een beroep op u doen.
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website.
Een goede week gewenst
Groet en shalom
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Hier kunt u eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)