Harry’s focus op Israel 481

Israel, 15 september 2013

Zaterdag jl. hebben we de jaarlijkse Grote Verzoendag gevierd. Een bijzondere dag. De synagoges waren overladen vol en in het hele land was het, zoals ieder jaar, muisstil. U hoort alleen de vogels fluiten en u ziet kinderen fietsen op de grote autowegen. Afgezien van de religieuze inhoud van deze dag, gaan toch steeds ook onze gedachten uit naar de exact 40 jaar geleden uitgebroken Jom Kippoer-oorlog.

Hoewel de Mossad, de Israelische inlichtingendienst, de nodige informatie had gegeven, waren er grote meningsverschillen tussen de regering, het leger, de inlichtingendienst, en niet te vergeten, de mening van de toenmalige Amerikaanse minister van BuZa Kissinger.
Toen dan ook op 6 oktober (Ned. datum) Syrië Noord-Israel binnenviel en Egypte de Sinaï, was dit een drama.
Omdat de meeste militairen in de synagoge waren, kwam de mobilisatie snel tot stand. De wegen waren leeg. Dus ook een vlug vervoer naar de kazerne of de betreffende legerplaats. De Syriërs waren zo verbaasd over het gebrek aan tegenstand dat het na enkele dagen stopte met land veroveren.
Ook Egypte deed natuurlijk mee en trachtte de Sinaï te veroveren.
Er werd hard gevochten en het geschiedenisboek geeft aan dat er tijdens deze oorlog de grootste tankslag plaats vond.

Mede doordat Arik Sharon, de bevelhebber in het Zuiden, het Suezkanaal overstak en het 3e Egyptische leger omsingelde, kwamen er troepen vrij en werden naar het Noorden gestuurd en de oorlog liep goed af.
Wel veel verliezen gedurende het 21 daagse gevecht en veel psychische slachtoffers.

Onmiddelijk na de oorlog bezocht ik namens Maccabi Nederland Israel en bezocht de vele psychisch verminkte militairen. De tankslag en het gevecht (op leven en dood) had veel geestelijk gestoorde militairen als gevolg.
Nederland was het eerste land dat op verzoek van het Leger (IDF) binnen enkele dagen noodzakelijk sportmateriaal stuurde. Nodig voor de “verlamde” mannen en nuttig voor de militairen die in de Sinai gelegerd waren en totaal geen ontspanning hadden.
Korte tijd daarna mocht ik met de betreffende officieren Egypte zowel als Libanon bezoeken en kon ook zien hoe goed onze militairen werden begeleid.
Deze werkzaamheden werden opgevangen door Beth Halochem (huis van de strijders). In Nederland werd de stichting vrienden van Beth Halochem opgericht om de toch wel nodige financiële hulp voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapten mede te financieren. Tot kort voor mijn vertrek naar Israel mocht ik bestuurlijke leiding geven.
Een aspect van Beth Halochem is ook het gevoel dat iedere militair heeft dat als hij of zij gewond raakt of gedood wordt, dat er dan voor de gewonde of de familieleden goed wordt gezorgd.

1. Denemarken
Op 3/9 is de grootste moskee in de omgeving van Kopenhagen, dat behoorlijk met Sunni moslims bevolkt is, opgeleverd. Dit grote bouwwerk (6800 vierkante meter) heeft ook een restaurant, een bioscoop, een school, kantoren, een gemeenschapscentrum voor ouderen, een speelplaats voor kinderen. De financiering is geregeld door de voormalige emir van Qatar. Er zijn 25.000 leden. De overkoepelende organisatie, “The Danish Islamic Council”, heeft hechte relaties met de Hamas en de Moslem Brotherhood.
In Denemarken wonen 80.000 Shia moslims. Voor deze groep wordt nu ook gebouwd. Hier is Iran de financier.

2. Israel en Palestijnse Autoriteit
Israel heeft 5000 werkvergunningen voor Palestijnse Arabieren afgegeven. Dit ondanks de beperkingen die onder meer door de EU zijn opgelegd wat betreft verkoop van goederen uit de betwiste gebieden. Er werken in Israel ongeveer 35.000 Palestijnse Arabieren.
Er wordt gezegd dat deze maatregel door Bibi bewust is genomen, omdat ook de EU Israel wil laten terugtrekken op de 1967-grenzen en goederen uit gebied-C dus niet worden geaccepteerd.
27.500 Palestijnse Arabieren werken in de bouw,
2250 in de industrie,
5000 in de landbouw,
250 in de medische hulp.
Ook speelt deelname aan project Horizon 2020 een rol.
Saeb Erekat, de PA-vertegenwoordiger, dreigt de onderhandelingen te verlaten omdat Israel niet stopt met bouwen.
Noot: Erekat vergeet blijkbaar dat er door hem met Tsipi Livni wordt gesproken over het creëren van een basis om op een positieve manier te kunnen onderhandelen.

3. De 2-daagse conferentie in Amman
Tijdens de “Challenges facing Arab Christians” waren meer dan 70 belangrijke, hooggeplaatste, christelijke leiders aanwezig.
De Jordaanse koning Abdullah zegt :
* Het recht om alle christelijke Arabieren in het M-O te beschermen is geen gunst maar een plicht.
* Arabische christenen hadden een belangrijke rol in de opbouw van de Arabische gemeenschap.
* Arabieren waren er eerder dan moslims. Zij zijn inwoners van de Arabische landen en geen kolonisten, geen vreemdelingen.
* De christelijke emigratie uit de moslimlanden is groot. Uitzondering in dit gebied is Israel, waar vrijheid van godsdienst is.
* Wij zijn bang voor de toekomst.
Abdullah bezoekt na de conferentie Paus Franciscus.

4. Israelische doktoren
Israelische doktoren bezoeken vluchtelingenkampen in Jordanië. Dan hebben zij wel andere kleding aan. Zij worden naar binnen en buiten gesmokkeld. Journalisten worden in de kampen ook geweigerd.
Syrië erkent Israel niet en verbiedt inwoners Israel te bezoeken. Doktoren zijn dus niet welkom. Het ziekenhuis in Naharia heeft al veel Syriers geholpen.
++ In Yemen is een man van 40 jaar met een meisje van 8 jaar getrouwd. Tijdens de huwelijksnacht is zij doodgebloed.

5. Rusland
De Russen hebben enkele 8-300 mortierbatterijen aan Syrië geleverd. Dit ondanks het feit dat officials en Putin hebben doorgegeven geen batterijsystemen te leveren. Rusland schijnt meer wapens te hebben geleverd en stopt daar dan ook niet mee.
Israel is niet blij met deze leveranties.
De 8-300 kan 12 doelen tegelijk bereiken op een afstand van 200 km en een hoogte tot 27 km.

6. Voorgeschiedenis gifgas Syrië
Op 8/9 geeft Obama op NBC een interview. Hij is sceptisch wat betreft het Russische voorstel over de Syrische chemische wapens, dat gecontroleerd wordt door internationale toezichthouders. Daarmee zou een oorlog kunnen worden voorkomen.
Wij, aldus Obama, gaan dit onderzoeken, hoe serieus dit alles is. Hij gelooft nl. niet dat Syrië zich aan dat voorstel zal houden.
Inmiddels heeft Syrië doorgegeven akkoord te gaan met controle door internationale waarnemers.
Obama reageert hierop en gaat akkoord met een diplomatieke oplossing.
Dus Syrië geeft de chemische wapens af en het Amerikaanse leger blijft paraat.
Obama meent ook dat Assad moet worden gestraft. Volgens hem alle dictators, die chemische wapens gebruiken.
Inmiddels heeft Obama de bevolking weer toegesproken. Hij zegt:
* Onze dreiging geeft aan dat Syrië zich gematigder opstelt. Dus een mogelijke diplomatieke doorbraak.
* Assad geeft toe dat hij chemische wapens heeft en dat hij zich bij de Chemical Weapon Convention zal aansluiten.
* Ik houd contact met Putin, en Kerry met zijn collega Lavrov.
* Ons leger blijft paraat om de druk op Assad te handhaven.

Rusland heeft 4 punten als voorstel om alles op te lossen.
Volgens Putin moet Syrië lid worden van de organisatie “Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons”,
* aangeven waar de wapens liggen,
* toestemmen dat de OPCW-inspecteurs alles zullen onderzoeken.
* Kerry en Lavrov beslissen hoe de wapens te vernietigen.

Op 14/9 is bekendgemaakt dat KERRY en LAVROV een overeenkomst hebben gemaakt en dat Assad hiermee akkoord gaat. Assad geeft de komende week door waar de wapens liggen. Het totale arsenaal wordt afgevoerd en alles medio 2014 vernietigd.

Ik heb het voorspel op papier gezet, nu dus in het kort de overeenkomst en dan maar tegelijkertijd de vragen:
Wat gebeurt er met de zogenaamde rebellen?
Hoe gaat Assad zich nu opstellen ?
De opstand is toch niet begonnen vanwege de chemische wapens.
Als de burgeroorlog niet stopt, wat gaan dan o.a. Amerika en Rusland doen? En hoe gaan de omliggende landen reageren?
Volgens mij verandert er amper wat.
De opstandelingen zouden met Assad aan tafel moeten gaan zitten en niet praten over chemische wapens maar over een te voeren beleid, zoals dat ruim 2 jaar geleden is gevraagd:
een democratie en een beter leven.
De komende dagen/weken geven wel aan wat er gaat gebeuren.
Laten we niet vergeten dat Obama Assad wil laten aftreden en dat Putin hem wil handhaven.
Chemische producten die door Irak in de loop der jaren zijn geleverd worden nu wel door Syrië teruggestuurd.
Duidelijk is op dit moment dat de Syrische bevolking Assad niet steunt.
Bibi zegt: we zien wel wat er gaat gebeuren.

7. Catherine Ashton
Deze EU-BuZa-dame ontmoet op 7/9 John Kerry. Zij zegt dat de relatie met Israel normaal blijft en vanwege de genomen maatregelen niet geschaad zal worden.
Het EU-beleid: iedere organisatie die steun van de EU wil hebben moet aantonen geen relatie te hebben met de Westbank, Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte.
Dit werd gezegd na de ontmoeting met de 28 BuZa-ministers in Vilnius.
Kerry heeft gevraagd deze maatregel uit te stellen om de onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit niet negatief te beïnvloeden.

15. Israel kort
+++ Rusland gaat Iran een vereenvoudigde versie van het S-300 anti-luchtmachtsysteem leveren. Ook een nieuwe atoomenergieafweerreactor.
+++ Iran gaat Syrië voedsel en medische en andere producten leveren.
+++ Gedurende de afgelopen 2.5 jaar vielen er in Syrië 110.000 doden.
+++ Syrië heeft grote financiële problemen. Iran geeft daarom grote hoeveelheden, opdat het volk geen honger lijdt.
+++ Egypte heeft 55.000 geestelijken verboden om in moskeeën te prediken. Zij hebben geen vergunning en zijn een gevaar voor het land.
+++ Om de spanning met Egypte te verminderen hebben de moslimpredikanten van de Hamas opdracht gekregen niet te preken over de problemen in Egypte. Wel natuurlijk over de bevrijding van hun land en vrijheid voor de gevangenen.
+++ Obama heeft contact met de nieuwe Iraanse president Rouhani. Daardoor vermindert denkelijk de spanning tussen beide landen.
Op 24/9 spreekt Rouhani de VN toe, en hij zal zeker minder fel zijn dan Ahmadineyad. Men hoopt op een contact zoals dat tot 34 jaar geleden was.
+++ Al Quada roept op om geen Amerikaanse producten te kopen. Door te kopen steunt men Amerika en dat land valt ons aan.
+++ Er zijn besprekingen over deelname aan “Horizon 2020 R en D”-project. Israel moet uiterlijk in november beslissen. Maar Israel weigert deel te nemen als de EU-maatregelen verkondigt wat betreft de export van goederen uit de Westbank.
Denkelijk wordt er wel een oplossing gevonden. Israel is te belangrijk bij zo’n wetenschappelijk project.
+++ De “AqSA Foundation for Endowment and Heritage” organiseert op 23/9 een internationale mars naar Jeruzalem en op 24/9 een feest. Doel: Jeruzalem is een Joodse stad.
+++ In diverse Syrische steden waar de christenen de meerderheid hebben, zijn rebellen doende de christenen te dwingen moslim te worden. Anders worden zij van hun leven beroofd.

Stichting lechaim
In mijn inleiding heb ik verwezen naar de geweldige steun welke Nederland vanaf oktober 1973 aan de Israelische psychisch gestoorde militaire slachtoffers heeft gegeven.

Zoals bekend bij de meesten van u, zetten we ons nu in om de slachtoffers van terreur in Israel te steunen.
Verhalen over slachtoffers van terreur vindt u op onze website.
De dagelijkse spanning, de rakettenregen, de angst van het horen van een alarm-signaal die een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, veroorzaakt nog steeds traumapatiënten.
Daarom blijven we een beroep op u doen.
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 8 en 20 oktober.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Details vindt u op onze website.
Een goede week gewenst.
Groet en shalom
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Hier kunt u eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)