Harry’s focus op Israel 482

Israel, 22 september 2013

Gedurende de afgelopen week is er weer veel gesproken en eigenlijk weinig of niets opgelost.
De Grote Verzoendag is gevierd, evenals de eerste dagen van het Loofhuttenfeest. Gebleken is dat velen toch gespannen waren, en mogelijk nog zijn, en angst hadden dat t.g.v. de Joodse feestdagen de Arabieren weer een oorlog zouden beginnen of aanslagen plegen en dat gifgas gebruikt zou worden.
De overeenkomst, of liever gezegd de afspraken, welke Obama en Putin hebben gemaakt, is een soort verkiezingscampagne en geen beleid waardoor er rust zal ontstaan in o.a. Syrië en Egypte.
De heren vergeten dat in beide landen de regeerders evenals de opposanten intern verdeeld zijn en het dus een onmogelijke opdracht is dit ernstige probleem op te lossen.
Als we tegelijkertijd de ellenlange verhalen over het gebruik van chemische wapens en gifgassen bestuderen, dan mogen we ons afvragen of de betrokken politieke leiders niet met open ogen om de tuin worden geleid.

1. Sderot
Vorige week met een Nederlandse familie een bezoek gebracht aan Sderot en kennis gemaakt met de nieuwe manager van Reut Sderot, waarmee de contacten worden onderhouden.
Een bijzondere ontmoeting omdat Nir Kalfa, die eveneens advocaat-werkzaamheden verricht, door Odelia ben Porat, zijn voorganger, op de hoogte was gebracht van de reden dat er de laatste paar jaar minder donaties zijn ontvangen van stichting Lechaim.
Hij heeft een en ander nagekeken en geconstateerd dat Lechaim regelmatig geld heeft gestuurd en, indien door Reut werd verzocht, bepaalde projecten gesteund, en hij hoopt dat de samenwerking nog vele jaren zal duren.
Zie ook nr. 13.

2. China
China gaat een treinverbinding bouwen en financieren tussen Eilat en Ashdod. Dan hoeft er geen gebruik te worden gemaakt van het Suezkanaal.
Voor Israel van belang omdat het mede hierdoor de Negev kan ontwikkelen, en voor China een kortere en goedkopere route voor o.a. de aanvoer van olie, enz.
Dit was voor David ben Gurion al een droom, welke nu dus werkelijkheid wordt.
China heeft eveneens toegezegd high-tech bedrijven die in de Negev worden opgericht, te financieren.
Israel zal China tevens leren hoe een hogere melk-productie te realiseren, evenals met de landbouw efficiënter te werken. Dit is van groot belang omdat de bevolking toch voldoende moet kunnen worden gevoed.

3. Islam en geweld
Diverse landen zien de Joodse gemeenschap verminderen en de Moslem gemeentes groeien.
Grotere aantallen in Engeland, Frankrijk en diverse andere kleinere groeiende groepen in de overige EU landen
Het Joodse Agentschap o.l.v. Nathan Sharansky, dat in de EU de emigratie naar Israel, het thuisland, activeert, gaat zich ook concentreren op de Oekraïne en Rusland om de emigratie naar Israel te bevorderen.
Ook hier is de richtlijn “concentratie op de Negev”, opdat de bevolking in de woestijn groeit en de woestijn groen wordt. Daarom wordt er nu meer gebouwd in dat gebied, opdat deze immigranten kunnen worden opgevangen en goed begeleid.

4. Syrië
Ongeveer 100.000 opposanten, waarvan 50% moslem is, zijn verdeeld in diverse groepen. Zij vechten tegen elkaar.
Volgens generaal Yair Golan heeft Assad 50% van zijn voorraad raketten afgeschoten en is daardoor dus behoorlijk afgezwakt
Bashar Assad wil nog vele jaren aan de leiding blijven. Er is blijkbaar geen vervanger en dit ondanks het gegeven dat velen menen dat hij niet deugt voor zijn functie.
Ook Bibi Netanyahu ziet hem graag verdwijnen vanwege zijn band met Iran en de Hezbollah. Maar Assad wordt gesteund door Rusland en daarom lukt het hem zich te handhaven.

5. Gazastrook
Israel gaat wekelijks ongeveer 350 vrachtwagens met bouw-materiaal voor privédoeleinden en levensmiddelen naar Gaza sturen Dit dus na 6 jaar een totaal gebrek aan zakelijk contact.
Gaza heeft behoefte aan dit materiaal omdat vanwege de Egyptische blokkade er amper kon worden geïmporteerd. Volgens een Gaza econoom zijn de leveranties nog onvoldoende en heeft de bevolking het dubbele nodig.

Ongeveer 200 studenten willen via het Rafah grenspunt naar Egypte om weer aan de universiteit te studeren. Zij werden door de Hamas tegengehouden omdat de studenten een en ander met de PA ambassade in Cairo hadden geregeld.

6. Conferentie bij de EU
De plaatsvervangende voorzitter van het EU BuZa parlement, de Italiaan Provera, heeft Samaria bezocht en is een supporter van de Joodse nederzettingen geworden. Gedurende 2 dagen bezocht een Israelische delegatie samen met de EU-leden dit gebied.
Samaria lid Gershon Menika zegt dat de EU aan “soul searching” moet doen wat betreft de behandeling van Joden gedurende de geschiedenis en zeker wat betreft de laatste jaren:
* We praten al jaren over Judea en Samaria, maar dit gebied werd tot op heden nooit door EU-leden bezocht.
* We vinden het een probleem dat de EU radicale anti-Israel organisaties steunt.
* Ook niet de linkse groepen, die de samenwerking in de fabrieken saboteren. Deze situatie is slecht voor de samenwerking Israel-EU.
* Judea en Samaria zijn geen bezette, maar betwiste gebieden.
* Ik onderstreep dat de meeste leden onbekend zijn met de situatie. Voorbeeld: de samenwerking in fabrieken in Samaria.
* Doorzetten van de EU-plannen betekent werkloosheid bij de Palestijnen.

7. Hamas – Yihad
De Hamas en de “Palestinian Islamic Yihad” (PIY) zijn druk aan het praten om een basis te vinden om samen te gaan werken. Beiden willen een gezamenlijk commando.
Zij hebben al een 7-tal besprekingen achter de rug. Een goede samenwerking blijkt dus niet eenvoudig te zijn.
Hun doel: bestrijding van de Fatah en de PLO.
Overigens hebben Egypte en Israel een bespreking op 17/9 gehad om de situatie in de Sinaï door te nemen.

8. Rouhani
* De nieuwe Iraanse president Rouhani doet denkelijk wat Obama hem gevraagd heeft.
Op 18/9 geeft hij aan geen atoomwapens te zullen gebruiken en dus ook niet te ontwikkelen.
Hij heeft dus geluisterd naar de officiële leider Ayatollah Khameinei.
Putin heeft trouwens Obama wel gewaarschuwd om geen militaire acties te ondernemen.
Obama zegt tevreden te zijn als Rouhani inderdaad laat zien atoomenergie alleen voor goede doelen te gebruiken.
Khameinei zegt ook dat hun religie zich verzet tegen dit soort wapens. Wel de energie voor het landsbelang gebruiken.
Men hoopt nu dan ook op diplomatiek niveau met elkander te kunnen onderhandelen.

9. De EU
15 hoog geplaatste voormalige officials en politici hebben de EU dringend verzocht haar regels t.a.v. Israel en Amerika wat betreft de fondsen niet te wijzigen. (Geen fondsen naar de zogenaamde bezette gebieden.)
Op 16/9 sturen zij een brief aan de BuZa EU-vertegenwoordiger Catherine Ashton en zeggen dat het verhaal van Israel dat de regels de vredesonderhandelingen kwaad zullen doen, onjuist is.
De PA praat weer omdat het de EU vertrouwt.
Onder de ondertekenaars waren natuurlijk ook de heren Hans v.d. Broek en Andreas van Agt

10. Egypte
Een groep Egyptische atheïsten heeft de president en de minister van Justitie gevraagd artikel 2 van de grondwet van 2012 te laten vervallen. De staat is niet religieus. Christenen en Joden hebben ook het recht om een functie in de regering te hebben.
Mannen en vrouwen dienen dezelfde rechten en plichten te hebben, vrijheid van sexuele relaties en een huwelijk is een civiele procedure.
En verder is Arabisch volgens de wet de dagelijkse taal.
Dus de Sharia is niet de wetgever.
Vanwege de problematiek in Egypte gaat Rusland in de komende jaren graan aan Egypte leveren. Moskou investeert ook in de nodige opslagplaatsen, de silo’s. Egypte heeft hiervoor $ 260 miljoen gevraagd.
Rusland heeft tevens het reisverbod naar Egypte opgeheven.

11. Nogmaals Syrië
President Bashar Assad wil $ 1 miljard ontvangen om alle chemische wapens te vernietigen. Hij heeft daar 1 jaar voor nodig.
Hij verwijst in deze naar de Al Quada die de oorzaak is van de burgeroorlog.
Hij verwerpt de beschuldiging dat hij gifgas heeft gebruikt.
Volgens de Syrische oppositie smokkelt Assad echter chemische wapens via tunnels naar de Hezbollah en verbindt daarmee Syrische en Libanese dorpen. Ook worden wapens naar Turkije gestuurd.
De oppositie meent daarom dan ook dat Syrië militair moet worden aangepakt

12. Israel kort
+++ Op 6 oktober heeft het DPPJ een algemene biddag uitgeschreven.
Een dag van bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Alles voor de Heilige Stad, voor Zijn land, en allen die daar leven. Christenen, moslims, Joden. Voor meer informatie: office@eagleswings.nl of website: DPPJ resourses
+++ In Irak is nu ook onrust. De Shi’iten en Sunni’s hebben door het hele land botsingen met elkaar.
+++ Tijdens de eerste dag van het Loofhuttenfeest is in de omgeving van Ashkelon een raket op landbouwgrond gevallen. Dat was woensdag om ongeveer 1.00 uur ’s nachts.
Dus wel weer de bekende 15 seconden. Maar algemeen werd gedacht en gezegd: we blijven in de Loofhut slapen en eten.
+++ De Egyptische woordvoerder zegt dat sinds eind juni de gewapende en andere criminele groepen zijn gegroeid. Hij roept de Hamas op om de grenzen goed te beveiligen. De extremisten en de illegale tunnels zijn een bedreiging voor de veiligheid van Egypte.
+++ Ondanks de toch wel aanwezige spanning nemen meer dan 5000 Christelijke pelgrims deel aan het Loofhuttenfeest dat door de IJEC georganiseerd is. De deelnemers komen uit ongeveer 100 landen.
+++ Egyptische vliegtuigen vliegen over de Sinaï hoewel dat officieel niet is toegestaan. Vanwege de goede samenwerking Israel – Egypte is het echter geen probleem Het doel van de vluchten is het hebben van meer controle op dit gebied.
+++ Niet-Joodse militairen van het IDF worden nu ook op Joodse begraafplaatsen begraven. Rabbijnen stellen dat als men samen vecht, men ook samen kan worden begraven.
+++ In diverse landen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen evenals daartoe behorende systemen..
Hoe lang duurt het nog voordat men vliegtuigen en andere apparaten heeft ontwikkeld, die de kwaliteit hebben om de wereld te vernietigen?
+++ Saoedi Arabië en Turkije hebben een samenwerking op militair, politiek en handelsgebied gesloten. Ook een opleiding voor militairen. Beide landen steunen de opstandelingen. Turkije gaat boten en ander militair materiaal leveren.

13. Stichting lechaim
Zoals bekend bij de meesten van u zetten we ons in om de slachtoffers van terreur in Israel te steunen.
Tijdens het bezoek afgelopen week aan o.a. Sderot werden we toch weer geconfronteerd met de heersende spanning bij de bevolking.
Het was goed om te horen en te zien dat sinds kort in de stad overal voldoende schuilkelders zijn en dat speciale ruimtes zijn gebouwd waar kinderen kunnen spelen en eten en dus niet naar schuilkelders hoeven te rennen.
Om zo goed mogelijk beschermd te zijn en de mensen een veilig gevoel te geven, worden er in die omgeving en elders gebouwen beschermd en schuilkelders toegevoegd.

Meerdere verhalen over slachtoffers van terreur vindt u op onze website.
De dagelijkse spanning, de rakettenregen, de angst van het horen van een alarm-signaal dat een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, veroorzaakt toch nog steeds traumapatiënten.
Daarom blijven we een beroep op u doen.
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Een goede week gewenst.
Groet en shalom.
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Hier kunt u eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)