Harry’s focus op Israel 483

Israel, 29 september 2013

De schijnwerpers waren de afgelopen dagen gericht op de jaarlijkse VN-vergadering. En natuurlijk waren het steeds dezelfde onderwerpen, welke door de sprekers werden aangeroerd.
De situatie in Iran, de grote problemen in Egypte, de burgeroorlog in Syrië, de relatie Israel-Palestijnse Autoriteit, het beleid van Obama en Putin.
In ieder geval zijn Amerika en Rusland het eens geworden over de aanpak van Syrië wat betreft het verwijderen van gifgas.
Zij zijn het niet eens over de aanpak van de Syrische problematiek. Maar dat is politiek, en economisch wereldwijd het geval.
Ieder heeft bepaalde belangen en daar wordt meer de klemtoon op gelegd dan op het belang van de bevolking, internationaal bekeken.
In ieder geval is het interessant dat op woensdag 9/10 in Amersfoort en donderdag 10/10 in Den Haag een delegatie uit Samaria o.l.v. de directeur van Shuva Israel Eliezer Braun, spreekbeurten houdt om uitleg te geven over de juiste politieke situatie en het leven in dit gebied en Judea. De 4 afgevaardigden hebben donderdagmiddag eveneens een ontmoeting met een aantal 2e Kamerleden.
Ik heb het genoegen gehad om Eliëzer te ontmoeten en met hem overlegd hoe steun te geven aan de slachtoffers van terreur in dit toch nog steeds betwiste gebied

1. D.P.P.C.
Een Amerikaanse groep bezoekt Israel om 1000 arme families te helpen. Te veel kinderen hebben dagelijks zelfs geen warme maaltijd. De “Day of Prayer for the Peace of Jerusalem” wil op 6/10 een internationale biddag houden. Meer informatie vindt u op
www.daytopray.com

2. Abu Mazen
In New York ontmoet Abu Mazen op 23/9 Joodse leiders.
Hij zegt hen de dood van 2 IDF militairen tijdens het weekend te veroordelen.
Eén soldaat is op 22/9 in Hebron gedood en één op 20/9 op de Westbank gevangen en daar vermoord. Zijn doel was het lichaam omruilen voor zijn broer, die in Israel in de gevangenis zit.
Abu Mazen is in New York om Obama te ontmoeten en de Algemene VN vergadering toe te spreken

3. Israel Allies Foundation ( IAF)
25 parlementariërs en congres-leden ontmoeten elkaar in Jeruzalem. Zij tonen hun solidariteit met Israel. Het zijn allen voorzitters van de Israel Allies Caucuses en zij vertegenwoordigen honderden congres en parlementsleden van over de hele wereld.
Hun doel: versterking van Israel en oppositie tegen de EU-beslissingen en -boycot wat betreft de Westbankgoederen en werkers.
Zij coördineren internationale activiteiten van op Israel betrekking hebbende onderwerpen.
De conferentie wordt gefinancierd door de Israelische Allies Foundation en het ICEJ.
De Britse parlementarier merkt op dat de 1967-grenzen Israel wel erg smal en klein zouden maken.
IAF-president Benny Alon zegt dat de aanwezigheid van deze groep in Israel wel duidelijk aantoont dat wij internationaal behoorlijke steun hebben.

4. De VN-Vergadering
De Israelische delegatie had als opdracht de zaal te verlaten als de Iraanse president Rouhani de leden toespreekt.
Bibi reageert op zijn toespraak:
* Rouhami praat over mensenrechten, maar Iran doet wel mee in Syrië en doodt onschuldige mensen.
* De president veroordeelt terreur, terwijl dit land in veel landen terreur gebruikt.
* Volgens Rouhani wordt het atoomprogramma alleen gebruikt voor civiele doelen. Volgens het IAEA echter met een militaire dimensie.
* Iran is een rijk olieland en investeert toch niet in om electra te produceren.
* De toespraak had niets praktisch over het stoppen met atoomontwikkeling en -wapens.
* De wereld moet Iran beoordelen op haar daden en activiteiten en niet op haar woorden.
* Rouhani had geen woord over verzoening.

5. President Obama
Op 24/9 zegt Obama tijdens de 68ste vergadering van de VN:
* Een verandering van spreektoon is niet het veranderen van gedrag.
* De sancties hebben hun uitwerking. Rouhani wil praten.
* De armoe in Amerika is groot. Toch een verhoging van de begroting van $ 40 miljard voor het anti-hongerprogramma.
* In 2014 zijn er toch 3.8 miljoen hoge inkomen families.
* Steun aan Egypte is afhankelijk van de democratisering van dat land.
* Sinds 1979 hebben we een slechte relatie met Iran. We zullen trachten de relatie met Iran te verbeteren.
* We moeten werken aan het Palestijns-Israelisch conflict.
* Rouhani heeft de lunch met mij (Obama) afgezegd. Vond dat op dit moment nog te moeilijk.
* We werken aan een vredesplan waarbij Iran een anker van stabiliteit in het M-O wordt.

6. Rouhani:
* Iran is geen bedreiging voor de regio en de wereld.
* De Israelische bezetting van de Westbank is een bedreiging. De Palestijnen hebben immers geen recht op terugkeer.
* De sancties tegen Iran doen het volk lijden.
* Geweldig dat Syrië akkoord gaat met het verwijderen van chemische wapens.

Op 23/9 is er een militaire parade waar ook Rouhani aan deelneemt. Op één van de trucks stond geschreven:
Israel moet verdwijnen.
Dus we mogen weer zeggen: er wordt met twee monden gesproken.
De muziek van Rouhani is echter verzoenend, omdat hij hulp van Amerika nodig heeft. Daar doet Obama aan mee.
Noot: Dus Israel isoleert dat land en volgt de atoomontwikkeling op de voet. Obama zegt in zijn toespraak op de AV dat hij geen Iraanse regeringswijziging zoekt en dat Iran het recht heeft om atoomenergie te ontwikkelen.

7. Syrië
Van de 22 miljoen inwoners is 10% gevlucht. De meesten naar Libanon, Jordanië en Turkije.
Dit is een groot probleem. De angst voor intern gebruik van gifgas is groot. De onderlinge botsingen en de islamwetten hebben ook grote invloed op het gedrag van velen.
In totaal zijn er 43 miljoen slachtoffers van conflicten. Volgens het UNHCR zijn er 15 miljoen uit hun land gevlucht en hebben 27 miljoen zich in eigen land elders gevestigd.
Het gaat vnl. om de onderontwikkelde landen
4.8 miljoen Palestijnen zijn te vinden in Jordanië, Libanon, Syrië en ‘betwist’ gebied.

8. Hamas
Op 24/9 zegt het hoofd van Zuidelijk IDF, generaal Turgeman, dat Israel de Hamas in Gaza wil handhaven:
* Wij willen rust en veiligheid in Gaza en de Hamas heeft de mogelijkheden. Daarom wordt door Israel ook bouwmatariaal enz. gestuurd.
* De Hamas heeft zich afgescheiden van de PA (de Fatah). Dus het bouwt een eigen land en dit met als goede relaties de Hezbollah en Iran.

9. Frankrijk – President Hollande
Hollande spreekt ook de AV toe:
* We moeten hard reageren om meer rampen in Syrië te voorkomen. Dus geen chemische rampen in dat land.
* Het is de plicht van de 5 permanente leden. De Veiligheidsraad moet kunnen ingrijpen. Desnoods militair, en de misdadigers moeten worden berecht.
* Er zijn nu al 120.000 doden en 25% is uit hun huis gevlucht. Dat moet nu stoppen.
* In Geneve moet niet gepraat worden, maar beslissingen worden genomen. Onder meer een andere regering.
Hollande ziet in het M-O alleen vrede als er twee staten komen. Hij is tevreden met Rouhani, die nu wel met feiten moet komen.

10. Jordanië
Koning Abdullah zegt op de VN vergadering:
* Wij moeten een einde maken aan de crisis in Syrië en de andere conflicten in het M-O. Daardoor zal een betere wereld ontstaan.
* Onze regio moet een huis van vrede en voorspoed en met goede leiding zijn. In het bijzonder voor de jeugd.
* Geen huis kan worden gebouwd als er in de stad brand is.
Het aantal vluchtelingen is 1/10 van de bevolking. We verwachten nog een behoorlijk aantal.
We hebben daarom voedsel, water, schuilkelders, gezondheidszorg en elektra nodig
Ook Abdullah zegt hetzelfde wat anderen al hebben gezegd.
Een oplossing Israel-Palestina voor een betere toekomst.
De Libanese president Sleiman spreekt over 700.000 vluchtelingen en wil een speciale vergadering om de problemen op te lossen.

11. Israel
Een volk dat geleden heeft in de jaren 40/45, maar nu ingrijpt als andere volken lijden.
In Boston, Japan, Gaza, Syrië, Haïti, Tsunami, Oklahoma, enz.
Medische hulp, steun bij natuurrampen, bij vluchtelingen.
Toch wordt er geschreven dat Israel weinig geeft. Nationaal en internationaal. Niet met financiën. Maar wel op humaan gebied.
Het land is 65 jaar oud en nog in ontwikkeling en moet vechten tegen terreur en geweld.
Het is actief in diverse organisaties. Onder meer om kinderen te helpen met o.a. hartkwalen en geeft duidelijke adviezen en directe hulp wat betreft landbouw, militaire technologie, gezondheidszorg.
Hulp zelfs aan de vijand. Kijk naar Syrië en Gaza.
Sinds 1995 deelnemer aan “Save a Child’s Heart”. Meer dan 3000 kinderen behandeld. In Haiti 1100 patienten geholpen.
Aan Gaza is sinds begin van dit jaar 662.239 ton levensmiddelen geleverd.
Velen zeggen: dat doet Israel voor haar PR.
De Joodse moraal: hij, die een leven redt, redt de wereld.

12. Gush Katif
Op 23/9 is in Bney Nitzanim, een plaats in de Negev, een synagoge ingewijd.
In deze stad wonen nu in permanente woningen een redelijk aantal voormalige Gush Katif families, welke 8 jaar geleden uit dat gebied door eigen mensen zijn verjaagd. Nog steeds woont ongeveer 50% van de 8000 in Nitzan in tijdelijke woningen.

13. Kenia
De aanslag op het winkelcentrum in Nairobi door moslimterroristen vond plaats omdat daar Joodse en Amerikaanse bedrijven en winkels zijn.
Ongeveer tot nu toe geteld: 78 doden. Allen onschuldige mensen die aan het winkelen waren. Het centrum blijkt algemeen bekend te zijn.
Uit de hele wereld komen er diplomaten en kan men zich prettig ontspannen.
De actie vond ook plaats omdat Kenia acties tegen moslimgroepen ondernam.

14. Het Loofhuttenfeest, het festijn van de Tabernakel
Meer dan 60.000 mensen namen deel aan de jaarlijkse parade in Jeruzalem. 50% meer dan in 2012.
Israeli’s zijn onder de indruk van de enorme kleurrijke deelname van christenen uit alle delen van de wereld.
Het door de Christelijke Ambassade georganiseerde Loofhuttenfestijn was ook dit jaar weer een massale demonstratie van solidariteit.

15. De Algemene Vergadering van de VN
Zoals ik al enkele indrukken heb gegeven van deze jaarlijkse vergadering, kan blijkbaar gezegd worden dat onderhandelingen over het M-O dichterbij komen en hoopgevend zijn. De bezetting is schadelijk voor beide partijen; en de ontmoetingen die plaats vonden zullen hopelijk leiden tot stappen die ook de economie verbeteren en meer bewegingsvrijheid voor o.a. de Palestijnen geven.
* De premier van Koeweit zegt dat handhaving van vrede en veiligheid de belangrijkste punten zijn.
* Een respectvol leven, voorspoed en menselijke creativiteit is noodzaak.
* Daar waar vrede ontbreekt, is een goede economie, politieke rust, culturele ontwikkeling niet mogelijk.
* De VN heeft een grote verantwoordelijkheid. Een oplossing moet worden gevonden en bloedvergieten voorkomen.
Ban Ki Moon organiseert een ontmoeting voor de op te richten “International Support Group for Libanon”. De oprichting is een signaal naar de VN en de Internationale Gemeenschap om Libanon te steunen.
Een en ander is gedaan op verzoek van president Sleiman.
Deze president wordt gecomplimenteerd voor zijn leiderschap, die zijn land afschermt tegen de onrust in buurland Syrië.

16. Israel kort
+++ Israel gaat een pijpleiding aanleggen, zodat 2x meer water naar Gaza kan worden gepompt. Dat wordt dan ongeveer 10.000 miljoen kubieke meter. De Westbank ontvangt van Israel 57 miljoen.
+++ Ayatollah Khameinei blijft in Iran de leider. We hoeven dus geen wijzigingen te verwachten wat het beleid betreft. Denkelijk wel minder scherp van toon.
+++ Op 22/9 wordt er in Teheran een grote parade gehouden. Getoond werden o.a. mortieren met een reikwijdte van 2000 km.
+++ Israelische werkers helpen in Nairobi bij het zoeken naar gewonden en doden. Al Quada wordt verdacht van de terreur om Israelische doelen in Kenia te vernietigen.
+++ Een Egyptische rechter heeft de Moslem Brotherhood verboden activiteiten te ontwikkelen. Haar eigendommen worden ook in beslag genomen.
+++ In IJsland, in de omgeving van Reijkjjavik, wordt een moskee gebouwd. De burgemeester begrijpt niet dat er grond om te bouwen is gegeven. Er leven ongeveer 1200 moslims.

Noot: Er is veel meer te schrijven. over de vergadering van de VN, over de egoïstische houding van veel landen, over de duidelijke politieke en economische problemen in de wereld.
Maar als wij allen de invloed van de islam onderschatten en haar groei niet stoppen, en als wij het Joodse land Israel niet het natuurlijke recht geven om als Joods land te mogen bestaan, en als wij in plaats van investeringen in militaire apparatuur dat geld zouden investeren in opheffing van armoe in de wereld, dan kunnen we praten zo lang als we willen, maar dan creëren we geen betere wereld en geven de mens niet het recht dat hij heeft op een normaal ontspannen leven

17. Stichting Lechaim
Vorige week heb ik het onderstaande aan mijn nieuwsbrief toegevoegd.
Vandaag vraag ik nu al begrip te hebben voor de problematiek in Samaria waar een constante spanning is en er nog steeds gebekvecht wordt over de toekomst.
Wij zullen ook daar de duidelijk aanwezige overspannen getraumatiseerde mensen de hand reiken en laten zien dat zij een deel van Israel zijn en recht hebben op een veilig leven en dat in gezondheid.

Zoals bekend bij de meesten van u, zetten we ons in om de slachtoffers van terreur in Israel te steunen.
Tijdens het bezoek afgelopen week aan o.a. Sderot werden we toch weer geconfronteerd met de heersende spanning bij de bevolking.
Het was goed om te horen en te zien dat sinds kort in de stad overal voldoende schuilkelders zijn en dat speciale ruimtes zijn gebouwd waar kinderen kunnen spelen en eten en dus niet naar schuilkelders hoeven te rennen.
Om zo goed mogelijk beschermd te zijn en de mensen een veilig gevoel te geven worden er in die omgeving en elders gebouwen beschermd en schuilkelders toegevoegd.

Meerdere verhalen over slachtoffers van terreur vindt u op onze website.
De dagelijkse spanning, de rakettenregen, de angst van het horen van een alarmsignaal dat een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, veroorzaakt toch nog steeds traumapatiënten.
Daarom blijven we een beroep op u doen.
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers: dank voor uw medewerking.

Een goede week gewenst.
Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.nl

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)