Harry’s focus op Israel 484

Israel, 21 oktober 2013

Deze brief ontvangt u wat later. Oorzaak is de ombouw van mijn computer, zodat ik u vaker korte berichten kan sturen. Eveneens zullen we wat het werk van Lechaim betreft in het vervolg gerichte projecten maandelijks doorgeven en u daarover informeren.

Zoals in mijn laatste aan u gezonden brief vermeld, was ik op werkbezoek in Nederland. Duidelijk blijkt dat de internationale financiële crisis ook in Nederland voelbaar is en vaak minder aangename consequenties heeft.
Positief voelbaar is toch de band die velen hebben met het Joodse land Israel.
Mijn ervaring was daarom anders dan velen verkondigen. Ik mocht dan ook veel adressen toevoegen aan mijn verzendbestand en contacten leggen, waardoor ons werk voor de slachtoffers van terreur meer bekendheid krijgt.
Het bezoek van president Shimon Peres en de door de tv uitgezonden discussieavond van hem met een groep studenten heeft grote indruk gemaakt en was de beste pr die men zich kan voorstellen. Hetzelfde geldt voor zijn ontmoeting met koning Willem Alexander.
Als we dan toevoegen de toespraak van premier Bibi Netanyahu tijdens de jaarlijkse VN-vergadering, dan is er geen reden om negatief te zijn.

Dat er in Nederland een man veel tijd besteedt om mij als mens en werker de grond in te boren, is het enige negatieve dat vermeld kan worden. Als overlevende meen ik een humanitaire taak te hebben en dat is belangrijker dan de leugens, die hij verspreidt.

Mede vanwege de ontmoetingen met Eliezer Braun, de man die onder meer Judea en Samaria vertegenwoordigt, en de gesprekken met Lechaim-supporters zullen wij als stichting Lechaim steeds bepaalde projecten promoten, opdat het duidelijk zal zijn wat er met uw donaties wordt gedaan.

1. Bibi
Onze premier had een 6-tal interviews met de EU-pers. Onder meer met journalisten uit Duitsland, Frankrijk en Engeland.
Zijn hoofdthema: Iran wil Israel vernietigen.
* Geen overeenkomst is beter dan een slechte overeenkomst.
* De EU moet stoppen met het geven van excuses. Waarom geen actie tegen Iran – en verwijs niet naar het Israel-PA-conflict als excuus.
Ter gelegenheid van het herdenken van de Jom Kippoer oorlog 40 jaar geleden zegt hij onder meer:
* Onderschat de vijand niet. Stop niet met aanslagen tegen de vijand maar ga door. Wees gewaarschuwd.
Ondanks de vele verhalen onderstreept Bibi dat vrede alleen mogelijk is als Joods Israel erkend wordt en Iran atoombomvrij is.
Waarom moet Palestina worden erkend en Israel niet ?

Bibi vierde op 18/10 zijn 64ste verjaardag. Het werd een intiem feestje. Onderstreept werd het gegeven dat hij voor de derde keer premier is en door het volk volledig wordt vertrouwd.

2. Gaza
Terroristen hebben een tunnel gebouwd om in staat te zijn Israelische militairen te ontvoeren en terreuracties te ondernemen.
Bibi heeft daarom de export van bouwmateriaal laten stoppen. Daar was wel 5 jaar geleden mee begonnen.
De Hamas investeert miljoenen in wapens en vooral in tunnels. Dit geld zou gebruikt moeten worden voor de infrastructuur, gezondheidszorg en ontwikkeling.
Het IDF heeft Hamas beschuldigd van een verkeerde besteding .Dus niet gebruiken voor de inwoners van Gaza, maar voor aanslagen op Israel. Israel was hiervan al een jaar op de hoogte.
Ook is er geld gebruikt voor een tunnel van ongeveer 450 meter om aanslagen in Israel uit te voeren.
Haniyeh, de premier van Gaza, riep Abu Mazen (Fatah) op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
Hij wil 1 regering,1 parlement, 1 president.
Abu Mazen praat met Amerika om vredesbesprekingen met Israel te houden. De Hamas weigert.
Hamas zegt ook niets van doen te hebben met de wetteloze situatie in de Egyptische Sinaï, dat grenst aan Egypte en Israel. Cairo heeft ongeveer 1200 tunnels gesloten. Wij (Haniyeh) werken aan een nieuwe tunnel om Israel aan te pakken en militairen te kapen.

3. Syrië
De economische toestand in dit land is slecht. Het moet meer olie importeren evenals levensmiddelen. Rijst en suiker is dan ook 70% duurder geworden.
Het gaat om miljoenen.
Verder heeft Syrië 260.000 banen verloren vanwege het wegvallen van het toerisme. Eveneens zijn 400 hotels gesloten.
Veel christenen vluchten het land uit. In totaal tot nu toe 450.000 van de 2 miljoen christenen. Oorzaak is de islam. Niet Bashar Assad.
De rebellen hebben de voorstad van Damascus bezet. Ook uit die plaats zijn velen vertrokken.
Volgens geruchten tracht Al Quada biologische wapens uit de voorraad van Assad te krijgen. Als dit zou lukken dan is dit gevaarlijker dan de chemische wapens. Als dit verhaal klopt en dit materiaal in handen komt van terreurgroepen, dan is dat een gevaarlijke internationale zaak.
In Syrië worden op dit moment 16 buitenlandse en 60 Syrische journalisten vermist.
Volgens de “Reporters without Borders”, een Franse lobby, wordt echter lang niet alles gepubliceerd.
25 beroepsjournalisten dood en 70 “burgers” vermist.
Het gaat Assad om het beeld dat via de tv en andere media wordt gegeven.
Hij wil internationaal een goede indruk maken

4. Iran
Tijdens de viering van het jaarlijkse offerfeest roept de sjeik, de leider van Iran, op om een eenheid te creëren. Dan kan er beter tegen de vijand worden gevochten.
De vele botsingen worden in de Arabische landen veroorzaakt door de Amerikanen en de Joden( Zionisten), aldus de sjeik
President Rouhani tracht een goede beurt te maken en zijn minister van BuZa zegt dan ook in de VN dat het atoomprobleem binnen een jaar kan zijn opgelost.
Iran en Veiligheidsraadleden hebben gesprekken met elkaar. Uitgezocht moet worden of er een oplossing kan worden gevonden wat betreft de atoomenergie en de bedreiging.
Gezien de bijzonder slechte economische situatie van Iran is een oplossing niet onmogelijk.
De munt rial is 40% gezakt, de werkeloosheid is 30% en de nieuwe president Rohani gematigder dan zijn voorganger
Bibi en de Amerikaanse Republikeinen willen een totale ontmanteling van de atoomenergie productie.

5. Antisemitisme
Het is een duidelijke zaak dat het antisemitisme in de EU is toegenomen.
25% van de Joden verbergen hun identiteit en gaan niet naar bepaalde evenementen.
Oorzaak van het antisemitisme is volgens velen het beleid van de Israelische regering, ons geloof, onze religie, onze tradities.

6. Judea en Samaria
Gedurende de eerste helft van 2013 is vanwege gebrek aan woonruimte 70% meer gebouwd dan in 2012. Volgens “Vrede Nu” 1700 gebouwen.
Er zijn dit jaar al 1800 afgebouwd en 2850 in aanbouw.
Als “Vrede Nu” dit doorgeeft is dat wel iets bijzonders. We mogen dus niet ontevreden zijn.

7. Israel-Zuid Korea
Onze plv. minister van BuZa Elkin bezoekt Korea om de relatie met dit land uit te breiden.
Hij zegt tijdens zijn bezoek: wij hebben te doen met terreurgroepen die onze economie trachten te beschadigen. Wij vertalen dit in positieve zin en verbeteren onze positie daardoor.
In het bijzonder zijn onze wetenschappers een positieve bron voor de wereld.

8. Egypte
Egypte heeft een tunnel in de Sinaï vernietigd. De tunnel werd bij iemand thuis ontdekt. De tunnel werd gebruikt om vanuit Gaza o.a. wapens naar de Sinaï te smokkelen.
Het Egyptische leger vernietigt en zoekt meerdere tunnels en andere verdachte goederen in de woestijn.

9. Fatah
Yitschak Rabin wilde al tijdens zijn besprekingen met Fatah in mogelijke overeenkomsten alles duidelijk hebben omschreven. Dat ging dan om de bestrijding van terreur en andere activiteiten met geweld. Dus duidelijk de grenzen getrokken. Duidelijk ook zijn als de Fatah actief is en het belooft een actie te voltooien.
Als zij immers aanslagen plegen, dan doet dat het volk pijn.
* Hun diplomatie is ook te vertalen als geweld.
* Zij vechten totdat zij zelfstandig zijn.
Op de Duitse tv zegt Abu Mazen dat onderhandelingen met Israel niet op een dood spoor zijn. Wel moeilijk.
Een Engels blad schrijft dat men wel op een dood spoor is. Israel wil niet praten over grenzen. Wel over veiligheid.
Lieberman zegt op 20/10 dat Abu Mazen geen gesprekspartner voor vrede is. Er moeten in dat gebied betere economische omstandigheden komen, betere veiligheidsmaatregelen en hun leerboeken moeten veranderen, Men moet kunnen lezen en dus leren dat Israel recht van bestaan heeft.

10. Minister Yuval Steinitz
Tijdens een gesprek met het BuZa-comité van de Knesseth zegt Steinitz bang te zijn wat betreft de onderhandelingen met Iran in Geneve.
“Als die maar niet zijn zoals in München in 1938”
Noot: Toen had Chamberlain een ontmoeting met Hitler. Hij dacht door de gedachtewisseling de oorlog te kunnen voorkomen.
Catherine Ashton, de EU vertegenwoordiger BuZa, zegt dat de gesprekken gedetailleerder waren dan vroeger. Wel concessies doen, maar duidelijk zijn in ons einddoel.
Obama denkt als Asthon, en wij, aldus Steinitz, moeten alert zijn. Bibi moet zich niet laten verleiden. Iran is te gevaarlijk.
Ex-president George Bush zegt: ik geloof niet in de vreedzame bedoelingen van de Palestijnen voordat deze bewezen zijn.
Obama wil de sancties tegen Iran verlichten. Iran moet dan wel concessies doen.
Bibi is fel tegen en mede daardoor is ook de relatie met Obama gespannen.

11. Israel kort
+++ Een groot aantal Israelische doktoren helpen Syrische vluchtelingen. Zelfs gewonden en zieken in Syrië.
+++ De begrafenis van de Sefardische opperrabijn Ovadia Yosef werd bijgewoond door meer dan 800.000 mensen. Een nimmer eerder getoond aantal. Meer dan 10% van de in Israel wonende bevolking.
+++ Op 11/10 werd door 2 Palestijnse Arabieren ’s nachts een man gedood. Precies 40 jaar na de dood van zijn broer, die tijdens de Oktoberoorlog in 1973 als piloot werd neergeschoten.
+++ Het aantal terreuraanslagen wordt weer groter. In september beduidend meer dan in augustus, vooral in Judea en Samaria.
+++ 2% van de Israelische bevolking is christen. Dat zijn dus 258.000 personen. Daarvan is 80% Arabier. Deze groep wil niets van doen hebben met de moslims, maar wel integreren in Israel.
+++ 900 “verloren” Joden, leden van Bney Menashe, zullen in de komende maanden naar Israel emigreren. Hun wortels gaan 2700 jaar terug.
+++ Op 17/10 is Saoedi Arabië gekozen als lid van de Veiligheidsraad. Het vervangt Marokko. Inmiddels heeft dit land zich teruggetrokken en wil daarmee Amerika dwingen harder op te treden tegen Syrië en minder steun geven aan Iran.
+++ Een groep van 20 doktoren is op 18/10 naar Afrika gegaan om medische hulp te bieden. Eveneens een groepje naar Tasmanië, waar inmiddels 2 hart-operaties zijn verricht.

Stichting Lechaim.nl
Ons doel en dus ons werk is het steunen van de slachtoffers van terreur in Israel.
Tijdens mijn laatste bezoek aan o.a. Sderot werd ik weer geconfronteerd met de heersende spanning bij de bevolking.
Het was goed om te horen en te zien dat sinds kort in de stad overal voldoende schuilkelders zijn en dat speciale ruimtes zijn gebouwd waar kinderen kunnen spelen en eten en dus niet naar schuilkelders hoeven te rennen.
Om zo goed mogelijk beschermd te zijn en de mensen een veilig gevoel te geven, worden er in die omgeving en elders gebouwen beschermd en schuilkelders toegevoegd.
De dagelijkse spanning, de rakettenregen, de angst van het horen van een alarmsignaal die een ieder 15 seconden tijd geeft om een schuilplaats op te zoeken, veroorzaakt toch nog steeds traumapatienten.
Daarom blijven we een beroep op u doen
Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Een goede week gewenst
Groet en shalom
Harry
Netanya

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)