Harry’s focus op Israel 486

Israel, 3 november 2013

Het is 75 jaar geleden dat Hitler zijn ware gezicht liet zien en eigenlijk het startschot gaf om het Joodse volk uit te roeien. Het herdenken van de Kristallnacht in 1938 vindt plaats in veel landen en steden. Hoewel er veel plechtigheden plaatsvinden om andere gebeurtenissen te gedenken, is, met respect voor deze evenementen, deze nacht toch eigenlijk de belangrijkste. Zeker wat betreft ons denken in deze tijd. Jammer genoeg zijn er blijkbaar geen of weinig lessen geleerd uit dat gebeuren.
Evenals vandaag meende men toentertijd, dat met praten niet alleen een oorlog kon worden voorkomen, maar toch ook minderheden met rust gelaten worden.
Als we vandaag rondkijken, dan constateren we dat er veel gepraat wordt en in te veel landen minderheden vervolgd worden of zonder respect behandeld.
Vandaag zien we burgeroorlogen, terrorisme, onderdrukkingen en we grijpen niet in.
Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat er weer een wereldoorlog uitbreekt en dat in diverse landen bepaalde religies worden onderdrukt.
Het vrije Westen zal de moed moeten hebben om maatregelen te nemen. Indien nodig worden dat militaire acties om vrijheid en veiligheid voor een ieder te waarborgen.

1. Human Rights Council
Israel heeft alsnog besloten om toch lid te worden van de UN Rights Council. Daardoor verbetert het haar imago. Dit werd gedaan op dringend verzoek van Duitsland. In 2012 trok Israel zich terug, omdat de Council de situatie op de Westbank wilde onderzoeken.

2. Dr. Manfred Gerstenfeld
Gerstenfeld heeft pas een boek uitgegeven dat onder meer aangeeft:
* Veroordeling van velen als Israel lid zou worden van de EU. Zulk een teken van haat, volgens de schrijver, is niet meer ervaren sinds 1938.
* Joden verlaten in grote aantallen Europa. Zij vestigen zich in Israel, Europa en Amerika. Tussen Parijs en Malmo staan veel Joodse huizen leeg.
* Diegenen die blijven, worden herinnerd aan het dragen van de gele ster en de miljoenen vergaste geloofsgenoten.
* In 2013 worden zij weer bedreigd, vanwege het dragen van een kippa (hoofdbedekking), grafstenen worden besmeurd en de haat tegen Israel groeit.
Hij beschrijft het gegeven dat 150 miljoen van de 400 miljoen Europeanen anti-Israel zijn.

3. De Moslim Brotherhood (MB)
Vorige week is een door de MB geleide coalitie begonnen met een pro Mohamad Morsi campagne.
De coalitie is ook tegen de militanten in de Sinaï, die een bufferzone bouwen om hun Zionistische vrienden te beschermen.
President Morsi is vervangen omdat hij een anti-Zionist bleek te zijn.

4. Women in Green
Yehudit Katsover en Nadia Nadar, de 2 orthodoxe dames, die “Women in Green” leiden, zijn het zat dat links steeds de 2-statenoplossing onderschrijft.
Zij hebben nu een blad samengesteld, dat gestuurd wordt naar staatslieden, politici, opiniemakers in Israel en de wereld.
“Wij verwachten met dit blad een andere stap te doen om mee te werken aan het invullen van het Zionistische alternatief. Links heeft gefaald wat betreft de 2-statenoplossing. Iets wat het al tientallen jaren verkondigt. Wij promoten de Israelische souvereiniteit over Judea en Samaria. Rechts heeft nog weinig bereikt. Een enkele caravan of een stuk land. De Palestijnse Autoriteit heeft grote invloed op het Israelische en internationale geweten. Stap voor stap wordt een Palestijnse staat opgezet in het land van Israel door internationale fondsen. En Israel reageert niet. Via ons blad zullen we werken aan totale onafhankelijkheid en dit met feiten onderbouwen.”

5. Council of Representatives of Jewish Institutions in France (CRIF)
De president van het CRIF zegt tijdens de tweede diplomatieke conferentie van de Jerusalem Post:
* De EU moet zich bezighouden met echt onrecht en niet steeds Israel aanvallen. Turkije dat andere gebieden heeft bezet is niet uitgeschakeld.
* Israel is het zwarte schaap en daardoor wordt antisemitisme gekweekt. Dit gedrag is niet alleen tegen Israel, maar ook tegen de Joden als Joden. Kijk naar de kritiek op de besnijdenis en het rituele slachten. Andere onderwerpen zijn belangrijker dan de al eeuwenlange besnijdenis, het boycotten van producten en het labelen uit de zogenaamde bezette gebieden. Syrië als voorbeeld, heeft nu al meer dan 120.000 doden.
Niet alle Joden zullen Frankrijk verlaten. Zij overleefden de Dreyfus rechtszaak, het Vichy regeringsbeleid, en zullen ook het antisemitisme overleven.
Noot: De waarden, de spirit, de cultuur van het Jodendom bindt hen in binnen en buitenland. Wij hebben dezelfde religie, tradities en manier van leven.

6. Vrij laten van gevangen terroristen
Het vrij laten van de terroristen is een groot probleem bij de bevolking en ook bij een aantal parlementsleden. Te gek om te verwoorden dat terroristen, die mensen hebben vermoord hun straf niet hoeven uit te zitten. Bibi heeft als compensatie een vergunning afgegeven om 1500 huizen te bouwen in betwist gebied van Jeruzalem.
Nu zijn er 26 man vrijgelaten. Bibi zegt hierover dat het zijn zwaarste beslissing was. Maar vrede sluiten is toch ook van het aller grootste belang.
In Ramallah en andere steden viert men feest en Abu Mazen heeft de vrijgelaten mannen zelf verwelkomd en zei o.a. dat er geen vredesovereenkomst wordt gesloten als niet alle gevangenen de vrijheid terug krijgen.
“Wij feliciteren u allen. Over 2 maanden weer een groep. Zo gaan we door.”
In totaal gaat het om 5000 man. Dit vrij laten was zonder eisen van Israel. Toch gaat het door met het bouwen van meer dan 1500 huizen.

7. Kristallnacht 9 november 1938
Het is 75 jaar geleden dat Joden in Duitsland werden aangepakt. Meer dan 1000 Synagoges werden verbrand, 7000 winkels en bedrijven, scholen en begraafplaatsen vernietigd en 30.000 Joden naar concentratiekampen afgevoerd.
Dat was, zoals bekend, een minderheid van de bevolking. Vandaag zien we dat ook christenen worden vervolgd. In Syrië, Egypte, vann Irak tot Pakistan, van Kenia tot Sudan.
De christelijke bevolking, een oude gemeenschap in Syrië, is vandaag met 25% verminderd. Volgens de aartsbisschop een kwestie van geweld, chaos, bloed en dood. In Egypte 20% van de bevolking. Ook hier zijn scholen , kerken en christelijke centra vernietigd, evenals kloosters.
In het Midden-Oosten en Afrika was in 1910 9,5% christelijk. Vandaag 3,8%.
Israel is het enige land waar gedurende de afgelopen 50 jaar de christelijke gemeenschap groeide van 34.000 tot 158.000. Dit vanwege de religieuze vrijheid.
Vanwege ons aller geweten en alle religies mogen we niet zwijgen.

8. Balfour
De Palestijnen hebben op 31/10 de Balfour Verklaring met demonstraties in Gaza gevierd. Dit had tot gevolg dat de consulaten van de VN, Engeland en Frankrijk ten dele gesloten waren.
De eis van de Intifada Youth Coalition aan de VN is: compensatie vanwege het lijden sinds de oprichting van de staat Israel in 1948.
“Wij geven nooit ons recht op om terug te keren.”
Zoals bekend houdt de verklaring het recht in om in Palestina een eigen tehuis te creëren voor het Joodse volk

9. Jonge Israelische christenen
“The Israeli Christians Recruitment Forum” moedigt jonge Israelische christenen aan om dienst te doen in het IDF. Deze groep ondersteunt ook de petitie om een christelijke agenda op diverse scholen te hebben. De Arabieren doceren Arabische geschiedenis en de Islamreligie.
Het forum heeft contact met het ministerie om een door de staat gesteunde christelijke school te vestigen.

10. Israel – India
Het 6e jaarlijkse forum vond afgelopen week in Tel Aviv plaats. Zakenlieden uit India en Israel deden zaken met elkaar en bespraken diverse mogelijkheden om handel en industrie uit te breiden.
President Peres sprak de conferentie toe en vroeg de Indische delegatie de Arabische buren te onderwijzen in wetenschap, opdat hun armoede zo snel mogelijk kan worden opgeheven.
Er is een groeiende relatie tussen beide landen. De jaarlijkse handel is ongeveer $ 5 miljard. Er is gesproken over de belangen van beide landen in energie, landbouw, veiligheid en defensie.

11. Syrië
Volgens de organisatie “Prohibition of Chemical Weapons” heeft Syrie haar wapenarsenaal om chemische wapens te produceren vernietigd.
De groep van PCW heeft 21 van de 23 bedrijven en centra gecontroleerd.
De producenten op dat gebied zijn gestopt met de productie.
Medio 2014 moet alle voorraad vernietigd zijn.

12. VN Mensenrechten afdeling in Genève
De Israelische ambassadeur Eviatar Manor van deze afdeling zegt in Genève, na een afwezigheid van 18 maanden:
* Niet makkelijk voor mij om nu hier te zijn. Israel is steeds oneerlijk behandeld. Ik hoop dat dit nu verandert en wij actief kunnen deelnemen.
Van de 76 landen sprak ook de PA-ambassadeur, die zei blij te zijn met de terugkeer: “Israel begrijpt de druk op hen via de toespraken.”
* Israel moet zich terugtrekken uit Oost-Jeruzalem en de Westbank. Dat gebied is bezet en dat is vorig jaar door 33 staten ondersteund.
* Israel moet alle gevangenen vrijlaten. Het heeft daar geen recht toe.
De Amerikaan Peter Muldrean prijst Israel voor haar betrokkenheid en het handhaven van mensenrechten, haar politieke en civiele vrijheid.
De advocaat-generaal van het Israelische departement van Justitie vertelde dat Israel serieuze veiligheidsbedreigingen inclusief zelfmoordterreur, extreme vijandigheid en onaanvaardbare gewapende aanslagen tegen burgers ervaart.
Israel doet stappen om het leven van meer dan 1 miljoen Palestijnen te vergemakkelijken en heeft meer dan 1 miljoen Palestijnen ontvangen, opdat zij bij de Tempel Mount kunnen bidden.

13. Obama
De president zegt maar 1 doel te hebben:
* Reageren op agressie tegen Amerika, haar vrienden en haar geallieerden.
* Handhaven van onbeperkte energie.
* Vechten tegen terrorisme.
* Voorkomen van verspreiding van wapens voor massa-uitroeiing.
Hij zal Assad niet op een militaire manier verwijderen. Hij steunt wel de opposanten.

14. Israel kort
+++ Een Israelisch bedrijf heeft een techniek ontwikkeld waardoor vers drinkwater wordt geproduceerd. Er is een hoog percentage zout water en vervuild water. Het bedrijf heeft een goedkoop filtersysteem ontwikkeld en dat kan wereldwijd worden gebruikt.
+++ Het niet leveren van wapens door Amerika aan Egypte betekent niet dat dit land de Sinaï niet kan aanpakken wat betreft de grote verscheidenheid van terreurgroepen. Amerika steunt overigens wel de huidige Egyptische regering.
+++ De luchtmacht gaat haar beleid reorganiseren opdat het tijdens een oorlog meer mogelijkheden heeft en dan 10x meer doelen tegelijkertijd kan aanpakken. Tijdens de actie Pillar of Defense, die 8 dagen duurde, werden 1500 doelen aangevallen.
+++ Vlakbij de havenstad Latakia is een Syrische militaire luchthavenbasis gebombardeerd. Officieel is niet bekend wie dit gedaan heeft. Maar aangenomen mag worden dat dit gedaan is door het IAF. De haven is onder controle van Bashar al Assad.
+++ Volgens de Iraanse Kamer van Koophandel wordt er op korte termijn weer gevlogen tussen Iran en Amerika. Er wordt gewacht op de nodige toestemming.
Er wonen meer dan 4 miljoen Iranezen in Amerika. Een gezamenlijke KvK zal worden samengesteld. Door deze nieuwe overeenkomst wordt de handel ook beduidend hoger.
+++ Chuck Hagel, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft beslist dat Israel 6 modern ontwikkelde vliegtuigen zal krijgen. Daardoor heeft Israel meer effectieve mogelijkheden met haar daarvoor speciaal opgeleide groepen. Dan is Israel ook het 1ste land dat ook verticaal kan vliegen.
+++ Er wordt door de bevolking geprotesteerd tegen de terugtrekking van het IDF langs de Gazagrens. Men voelt zich bedrogen en onveilig. Volgens de IDF-leiding gaat het om een strategische beslissing en niet een financiële.

Stichting Lechaim
Ik heb u vorige week beloofd om te gaan werken met duidelijk aangegeven projecten. Men moet weten wat er met donaties van u gedaan wordt.
Vanwege plotselinge, andere werkzaamheden was het niet mogelijk contact te hebben met de betreffende projectleiders.
In de komende week heb ik een afspraak met de manager van Reut Sderot om een overzicht te hebben van de diverse activiteiten, welke nodig zijn om in eerste instantie bijzonder getraumatiseerde kinderen te helpen. Het gaat om speciaal beschermde eetzalen,speelplaatsen en scholen. Dus ook om trauma’s te voorkomen.
Ik vraag u vandaag al om ons in ieder geval daarmee in het algemeen te helpen.
Geef een donatie opdat Reut-Sderot in ieder geval weet dat Nederland Sderot niet in de steek laat. Dank weer bij voorbaat voor uw hulp.

Een goede week gewenst
Groet en shalom
Harry
Netanya

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)