Harry’s focus op Israel 487

Israel, 11 november 2013

Beste lezer

Zoals vorige week al aan u doorgegeven, zijn we nu in staat om alle adressen tegelijk te versturen. Dit alles is door onze geweldige medewerker Harry Sleijster georganiseerd. Ik ben hem daarvoor bijzonder erkentelijk. We zijn nu vanwege de veel snellere verzending in staat berichten over de projecten van stichting Lechaim separaat aan u door te geven en u dus beter van ons werk op de hoogte te houden.

De afgelopen week was toch weer bijzonder verwarrend wat betreft de huidige internationale politieke situatie. De bezoeken en de besprekingen van de Amerikaanse minister van BuZa (Buitenlandse Zaken) John Kerry met vertegenwoordigers van diverse landen waren beslist niet overeenkomstig de wensen en eisen van onze premier Bibi Netanyahu. Bibi doet er alles aan om onze Joodse staat te behouden, zoals dat historisch is vastgelegd, en natuurlijk ook de nodige maatregelen te nemen opdat het volk in veiligheid kan leven.

Tevens is het toch wel bijzonder dat de Kristallnacht veel aandacht heeft gekregen.
In november 1938 toonde nazi-Duitsland o.l.v. Adolf Hitler wat het met het Joodse volk voor bedoelingen had.
Ik kan alleen maar de wens uitspreken dat deze herdenking ertoe zal leiden dat het antisemitisme zal verminderen en onze wereldleiders zich realiseren dat de juiste maatregelen moeten worden genomen om de medemens recht van leven te geven. Het zijn vandaag niet alleen de Joden, die als minderheid in veel gebieden het leven niet is gegund, maar toch ook christenen, die in het bijzonder in bepaalde landen van het Midden-Oosten vervolgd en gedood worden.

1. Balfour Verklaring
Op 3/11 herdenkt Bibi de 96e verjaardag van de Balfour Verklaring. Hij zegt onder meer dat het niet erkennen van de Joodse staat, de wortel is van het al jarenlang bestaande conflict.
In een bericht aan de Palestijnse Arabieren geeft hij door dat:
* vrede tussen u en ons alleen mogelijk is als ons recht wordt erkend om in ons eigen historisch land te leven,
* het recht voor de vorming van een ander land voor u niet wordt tegen gehouden,
* de grenzen liggen aan de Jordaan,
* ook Iran heeft haar beleid nog niet gewijzigd. Niet haar doel, niet haar ideologie.

2. De Poolse president Komorowski
Bibi verwelkomt hem en zegt:
* Uw economie is goed en groeit. Uw levensstandaard is mede daardoor geweldig gegroeid.
* Wees trots op uw democratie.
* Beide landen hebben een goede relatie. Wij hebben samen veel voltooid, maar ook geleden.
* Miljoenen Joden zijn vermoord door de Nazi’s op Pools grondgebied.
* Wij zullen de Holocaust nooit vergeten. Dit mag nooit meer gebeuren.
* Wij beiden hebben gevochten voor vrijheid en onafhankelijkheid.
* Wij werken samen op gebied van handel, wetenschappen, technologie, cultuur en ontwikkeling.
* Ik ben enkele keren in Polen geweest. U kunt trots zijn op uw economische ontwikkeling. Mijn laatste bezoek was ook een ontmoeting met premier Tusk. Mijn relatie verbeterde nog. Ik constateer dat beide partijen elkaar goed kunnen helpen. Kijk naar de huidige situatie in Iran. In Teheran zingt men: “Dood aan de Amerikanen.” Dit is onder leiding van Sheikh Khameynei hun echte gezicht. De Sheikh heeft vorige week nog gezegd: “Amerika is het meest gehate land in de wereld.”
Tusk zegt: Het is altijd geweldig als ik mensen spreek die iets van ons hebben teruggevonden in hun geschiedenis. Eeuwenlang waren hier Joodse gemeenschappen.
Onze relatie gaat niet alleen over het verleden, maar sinds 1990 zijn er diplomatieke betrekkingen met het Joodse volk en Joods Israel, in een vrij en democratisch Polen.
Polen ligt al duizenden jaren tussen Rusland en Duitsland. Dat zijn 2 grootmachten. Daarom begrijpen we uw beleid om een staat als Israel op te bouwen.
Ook Knesseth-voorzitter Yuri Edelstein ontmoet de Poolse president. Hij dringt aan op een in de EU te houden discussie om de Joodse rituele regels niet te verbieden. Het gaat hem om de besnijdenis en het slachten.
Edelstein hoopt op een goede oplossing, opdat men Israel als lid wil hebben en niet verwerpen.

3. John Kerry
De man is zijn roer kwijt. Na zijn ontmoeting in Bethlehem met Palestijns Arabische vertegenwoordigers veroordeelt hij Joods leven in Judea, Samaria en Oost Jeruzalem. Volgens hem zijn de nederzettingen illegaal. Hij verzet zich dan ook tegen het bouwen van 3500 woningen door Israel.
Hij meent ook dat als Israel niet meewerkt en onderhandelt, een derde Intifada voor de deur staat.
Bibi reageert en zegt dat hij zich door Kerry niet de wet laat voorschrijven. “Wij doen wat moet worden gedaan.”
Bibi wil het IDF op de Westelijke Jordaanoever. Hij gelooft niet dat de Hamas dan de macht overneemt.

Iran is tevreden over Genève. Zij krijgen denkelijk wat zij wensen: beduidend minder sancties.
Zij krijgen de deal van de wereld als dit doorgaat, en dan is dat voor de Internationale Gemeenschap een slechte deal.
Israel verwerpt de te sluiten overeenkomst. Velen in de regio hebben dezelfde mening:
* Wij werken voor veiligheid. Ook t.a.v. de PA.
* Nooit negatieve concessies aanvaarden. Er moet ook meer druk op de PA worden uitgeoefend.
* Kerry meent dat er in Egypte een democratie moet komen.
Deze minister zegt ook dat hij en president Obama niet opgeven:
* Er moet een overeenkomst komen.
* Obama is betrokken bij de M-O conflicten.
* Wij willen vrede en een goede toekomst voor het volk van Israel en Palestina

In Bethlehem zegt Kerry dat Israel hun beste partner is.
* Abu Mazen geeft door dat de onderhandelingen zullen doorgaan.
* Wij zijn dat verplicht omdat die moeten leiden tot een onafhankelijk Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Alle nederzettingen zijn illegaal.
Hij is teleurgesteld dat Kerry Israel niet dwingt.

4. Abdullah
De Jordaanse koning ontmoet Kerry in Jordanië en zegt hem Amerika te steunen wat betreft hun beleid t.a.v. Israel:
* Een Israelische staat volgens de lijnen van 1967.
* Israel moet stoppen met illegale stappen.
Ook roept hij de wereld op een oplossing voor Syrië te vinden. In Jordanië leven op dit moment ruim 600.000 Syrische vluchtelingen.
Kerry zegt Abdullah Jordanië te blijven steunen. Vrede levert welvaart op.

5. Bom in Gush Etzion
Op 8/11 is er een bom ontploft. Volgens “Women in Green” is Kerry schuldig.
Hij spreekt over een derde Intifada en dat geeft de terroristen moed om door te gaan. De bom beschadigde een auto. De inzittenden werden wonder boven wonder niet gewond.
De houding van Kerry doet aan het verleden denken. Toen werd ook het Joodse volk verraden, aldus “Women in Green”.

6. Putin
Eind november bezoekt de president Egypte. Hij wil dat land meer wapens verkopen. Amerika stopte immers met leveringen van bepaalde wapens.
Putin is populair in Egypte, omdat hij de huidige regering steunt. Ook daardoor heeft hij meer invloed op Syrië en in het Midden-Oosten.
Egypte zal $ 4 miljard investeren in het aanschaffen van moderne in Rusland geproduceerde wapens.

7. Genève
Kerry bezoekt op 8/11 Catherina Ashton met als doel de diverse meningsverschillen te verminderen.
Het grootste probleem is Iran. Amerika wil stap voor stap Iran ontwapenen.
President Rouhani zou dat accepteren. Nu 6 maanden niets doen. Wel bepaalde sancties verminderen.
Dan is er meer tijd om een goede overeenkomst te maken.
Bibi ziet dit als een historische blunder. Iran moet volgens hem de atoom- en uraniumverrijking beëindigen. Hij waarschuwt Kerry dan ook om geen overeenkomst te tekenen.
.
8. Hamas
De woordvoerder van de Al Qassam-brigade, een afdeling van de Hamas, zegt door te gaan met het bouwen van tunnels en Israel aan te vallen:
* Wij doen dat in het geheim en gaan door met het vechten tegen de bezetter.
De woordvoerder voegt nog toe:
* Bevreesd volk, besef dat ons gevecht met jullie nog niet is begonnen.
Opperbevelhebber van het IDF, Gantz, zegt ook door te gaan met het vernietigen van tunnels. De tunnels zijn een bedreiging.

9. Obama – Bibi
De heren hebben op 8/11 een niet gepubliceerd telefoongesprek. Wel is bekend dat Obama onderschrijft alles te doen om te voorkomen dat Iran atoomwapens krijgt.

10. Verschillen van mening
De Genève besprekingen zijn uitgesteld. Het is een feit dat de partijen het niet met elkaar eens zijn. De meningsverschillen zijn niet gepubliceerd.
De bekende landen (Engeland, Frankrijk, Duitsland, en Kerry namens Amerika) willen een interim akkoord.
Israel is, zoals bekend, fel tegen. Ook een deel van het Amerikaanse Congres.
Noot: Allen praten over de tweestatenoplossing en de bezetting. Maar laten we de geschiedenis bestuderen. Dan zien we de blunders.
Voorbeeld: Met Jordanië is een vredesverdrag. De Jordaan is de grens geworden. Dat land was de bezetter tussen 1948 en 1967. Toen nam het deel aan de oorlog. Daardoor kon Israel in juni 1967 dat gebied weer toevoegen en controleren. De Balfour Verklaring was feitelijk de basis.

11. Avigdor Lieberman
De ex-minister van BuZa is op 6/11 vrijgesproken van alle aanklachten.
Dit gebeurde wel na een veel te lang geduurde procedure.
Bibi heeft de post van het ministerie van BuZa voor hem open gehouden.
De PA-official Shaat is hier niet blij mee. Hij is overigens niet de enige in binnen- en buitenland.
De mening van Lieberman is immers bekend. Hij is de leider van Israel Beiteinu (Israel ons huis), dat samenwerkt met de Likoed en een duidelijk rechts standpunt heeft.

12. Water
Vanwege de laatste droge jaren zijn er maatregelen genomen omdat er een duidelijk tekort aan water was. Ondermeer werden er ontzoutingsinstallaties gebouwd. Vandaag zijn de rollen omgekeerd. Er is “angst” dat het meer van Kinnereth nog dit seizoen, en anders het volgende, overvol zal zijn en dat dan bepaalde afvoerwaterwegen moeten worden geopend.
In ieder geval zullen de nieuwe ontzoutingsinstallaties financieel gesteund moeten worden.

13. Meng Jian Tzur
Bibi had een ontmoeting met deze Chinese official. Hij is lid van het Centrale Comité van de Communistische Partij.
Onze premier zegt hem dat Iran geen centrifuges, enz. mag hebben om een bom te produceren.
“Uw bezoek betekent dat onze relatie zich positief en snel ontwikkelt.
Wij hebben voldoende zaken waar beide landen in kunnen samenwerken.”

14. Vietnam
De minister van Landbouw Yair Shamir heeft Vietnam bezocht. Hij tekende een overeenkomst om samen landbouwonderzoek te doen. Er werd ook een vrij handelsakkoord getekend.
Eveneens waren leden aanwezig van het Israelisch Export Instituut om zakelijk meer te groeien. Er is al een goede zakelijke relatie tussen beide landen.

15. Tzipi Livni en de situatie Israel-PA
Onze minister van Justitie is tevens hoofd onderhandelingen.
Zij biedt de PA meer dan Yitzhak Molcho, de vertegenwoordiger van premier Bibi, toestaat. Molcho heeft problemen met Livni over de grenzen en Jeruzalem.
Bibi ziet geen verandering sinds 1993 in de houding van de PA. Hij heeft ook geen belangstelling voor een interim akkoord. Tijdens een interview met 124 tv-werkers zegt hij dat pijnlijke beslissingen zijn genomen tijdens de Bar Ilan toespraak in 1993.
Laat Abu Mazen in de Bir Zeit universiteit in Shechem een toespraak houden zoals ik dat gedaan heb in de orthodoxe Bar Ilan universiteit.
“Een Joodse staat langs een Palestijnse staat. Dus 2 staten en 2 volken.”
Maar de PA zegt en doet niets, waardoor er kritiek van het eigen volk kan komen.

16. Sinaï
Op 9/11 hebben Egyptische veiligheidstroepen 8 militanten op het schiereiland gedood. Het zijn hier de terreurgroepen, die dit gebied totaal onveilig maken.
Tegelijkertijd werden veel wapens en munitie in beslag genomen. Ook een productieplaats waar explosieven werden geproduceerd, werd vernietigd.
Tevens 18 smokkeltunnels in Rafah, inclusief wapens die vervoerd moesten worden naar Syrië of Libanon.

Tot vorige week heb ik steeds een oproep gedaan om stichting Lechaim financieel te steunen. Ik verwijs naar mijn inleiding en zal u in de komende dagen een Lechaim-brief sturen.
Ik vraag u vandaag om ons in ieder geval in het algemeen te helpen.
Geef een donatie, opdat o.a. Reut-Sderot in ieder geval weet dat Nederland Sderot niet in de steek laat.

Dank weer bij voorbaat voor uw hulp.
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)