Harry’s focus op Israel 488

Israel, 17 november 2013

Beste lezer

Het is vanzelfsprekend dat wij allen ons toch wel betrokken voelen bij de grote ramp in de Filipijnen. Gelukkig is de wereld gemobiliseerd en wordt de toch wel noodzakelijke humanitaire hulp gegeven. Israel heeft specialisten gestuurd en natuurlijk eveneens een behoorlijk aantal dat kan helpen bij onderzoek naar nog in het puin liggende slachtoffers en het opruimen van de vernielde gebouwen. Dat is eigenlijk van het allergrootste belang, zodat men de nu nog geïsoleerde plaatsen kan bereiken. We hopen in ieder geval dat het aantal doden minder zal zijn dan verondersteld wordt.

Het politieke nieuws is eigenlijk t.a.v. vorige week niet veranderd.
Amerika en Israel hebben meningsverschillen over de situatie en de mogelijke aanpak van de betwiste gebieden. Over sancties die Iran moeten dwingen om te stoppen met de productie van atoomenergie is men het niet eens.
Duidelijk is in ieder geval dat onze regering geen risico neemt wat betreft de veiligheid van ons land. Duidelijk is ook dat de meeste EU-landen anders over een overeenkomst tussen Israel en de PLO denken dan Israel.
Ook is duidelijk dat Rusland, China en Amerika alles doen om toch maar de meeste invloed in de wereld te hebben.

1. België
De huidige officiële vertegenwoordiger van de PLO (Palestinian Liberation Organisation) is nu ambassadeur van de staat Palestina in België. Dit is het resultaat van het accepteren van de PA als ‘waarnemend niet-lid staat’ van de VN.
Op 9/11 had de Belgische minister van BuZa een ontmoeting met Abu Mazen.
België is pro Palestina en de economische boycot, wat betreft het labelen.

2. Japan en Iran
Op 10/11 zegt de plv. woordvoerder van het Japanse Ministerie van BuZa dat Japan bereid is Iran te helpen bij het bouwen van een atoomenergiefabriek Als alle problemen zijn opgelost werkt Japan mee als haar dit gevraagd wordt.
De beide landen hebben een goede en reeds lange relatie en Japan wil dat handhaven.
De Japanse minister van BuZa en de Iraanse president hadden goede en constructieve gesprekken

3. Duidelijkheid
De Oslo Akkoorden en in het bijzonder de Israelische en Palestijnse interim-overeenkomst geeft duidelijk aan dat het onderwerp “nederzettingen” moet worden behandeld tijdens de permanente statusgesprekken. Dus nu nog niet praten over nederzettingen.

4. Israelaid en andere hulp
Deze organisatie heeft een team gestuurd naar de Filipijnen om mee te werken aan de duizenden slachtoffers van de tyfoon. Het helpt waar het nodig is.
Joodse en Israelische hulporganisaties zijn druk doende om hulp te bieden.
Een IDF-delegatie is in de Filipijnen en maakt een plan hoe op de meest efficiënte manier kan worden geholpen.
Op 13/9 is een delegatie van 147 man ( IDF-doktoren, specialisten en verpleegsters) naar dit gebied gevlogen.
Het IDF geeft door dat in het veldhospitaal een baby is geboren. De moeder noemt hem: Israel.
Doel: zoeken, redden, medische hulp en 100 ton medische en humanitaire voorzieningen.

5. Negev
Er is door het betreffende ministerie toestemming gegeven om in de Negev te bouwen:
1. een ultra ortodoxe stad met de naam: Kativ
2. een religieuze Zionistische stad met de naam: Hiran
Dit is een onderdeel van het plan van de regering om de woestijn te ontwikkelen.
Er komt een legerbasis, treinverbinding, grote wegen. Dus faciliteiten die nodig zijn voor het aantrekken van families en studenten.

6. Atoombom
Saoedi Arabië is kwaad op Amerika omdat er onvoldoende verzet tegen Iran is wat betreft de ontwikkeling van atoom-energie en de bom.
Als er wel een bom wordt geproduceerd dan wil het land, en denkelijk ook Egypte en Turkije, een bom.

7. De Joodse Federaties van Noord-Amerika
Op 10/11 sprak Bibi in Jeruzalem de Algemene Vergadering van de JFNA toe. Een lang verhaal. Hierbij enkele punten:
* Ik ben constant op de hoogte van alle uitspraken en activiteiten.
* Wij vechten tegen een land dat ons wil vernietigen. Daarom wil het een atoombom.
* Ook van belang voor Amerika, de EU, de Arabieren, China en Rusland.
* Daarom vernietiging van de atoomverrijking, zwaar water-plutonium reactors.
* Wij zijn het enige Joodse land.
* Er is nu een deal gemaakt. De sancties beschadigen de Iraanse economie en het volk heeft mede daardoor problemen met haar regering.
* Iran houdt zich toch niet aan de afspraak en produceert.
* Iran als atoombomland is een gevaar
* U komt iedere 5 jaar hier. Daarmee toont u de band tussen u en ons. U bent onze partner.

8. Rochani, de president van Iran
De man zou minder extreem zijn dan zijn voorganger. Daar is tot nu toe weinig van te zien:
* De uraniumverrijking gaat door.
* Wij buigen niet voor sancties en discriminatie. Dat is illegaal.
* Wij hebben een rode lijn, maar willen wel onderhandelen

Israel is woedend op Amerika, dat een deal maakt met Iran. Dat is veel erger voor Israel dan eerder gezegd. Israel denkt wel dat Iran soepeler zal zijn vanwege de economische omstandigheden. Bibi zegt dan ook op CBS aan het Amerikaanse volk, dat de Amerikaanse voorstellen onacceptabel zijn. Ook vrienden van Amerika in o.a. Azië en Oost-Europa zijn fel tegen Obama. Amerika steunt de Moslem Brotherhood en verliest haar goede relaties.
Frankrijk steunt Israel en meent dat de sancties zwaarder moeten zijn. Het heeft de overeenkomst dan ook tegengehouden.
Iran is daarom heel kwaad op Frankrijk

9. Arafat
Het Zwitserse onderzoek naar de doodsoorzaak van Arafat blijkt te zijn betaald door zijn weduwe Suha Arafat en de PA (Palestijnse Autoriteit). Het onderzoek geeft aan dat hij vergiftigd zou zijn. Het gif polonium is te vinden in zijn ribben, zijn bekken en in zijn graf.
Russisch onderzoek geeft onvoldoende aanwijzingen.
Arafat was leider van de PLO gedurende 35 jaar. Hij werd in oktober 2004 zwaar ziek en stierf 14 dagen later in een ziekenhuis in Frankrijk.
Suha heeft in juli 2012 een onderzoek aangevraagd.
De onbeantwoorde vraag: wat is haar motief om nu een onderzoek te laten doen?

10. De bouw
Bibi verbiedt de bouw van nieuwe nederzettingen. Volgens hem is dat op dit moment zinloos. Evenals meer te bouwen dan eerder was afgesproken. Nu dan ook geen reacties uit andere landen. Men heeft de handen en de mond vol van Iran.
Dus geen 1200 woningen in gebied E-1. Dat ligt in de zone C en werd in Oslo in 1993 aan Israel toegevoegd.
Volgens Uri Ariel, de betreffende minister, was de publicatie van 600.000 woningen een normale procedure. Dat geldt voor het hele land en is een planning voor 7 jaar.
De PA bouwt toch ook in zone A !

11. Operatie Pillar of Defense
Het is een jaar geleden dat het IDF vanwege de vele aanslagen in Zuid-Israel Hamas heeft aangepakt. Daardoor is de terreur met 97% verminderd.
Dat wil dus niet zeggen dat Hamas en andere terreurgroepen zijn gestopt.
We moeten waakzaam blijven. De Hamas enz. blijven zich bewapenen. Vooral ondergrondse tunnels. Israel heeft de grens met de Sinaï totaal afgesloten. Hamas produceert mortieren en raketten, die opgeslagen worden in woonbuurten en gericht zijn op Israel.
Hamas heeft de eerste verjaardag gevierd met een militaire parade. De Hamas minister van Binnenlandse Zaken roept ook de Arabieren van de Westbank op om samen de Joden uit Israel te verdrijven.

12. John Hagee
Pastor John Hagee is de leider van CUFI, de “Christians United for Israel”. Het heeft 1.6 miljoen leden en een duidelijke invloed op het Amerikaans beleid. Haar humanitaire werk brengt jaarlijks $ 80 miljoen voor Israelische goede doelen op. Hagee heeft Cufi in 2006 opgericht.
Zijn doel: Christelijke leiders naar Washington sturen om de senatoren en congresleden duidelijk te maken waarom evangelische christenen Israel moeten steunen. Volgens de pastor is dat niet zo eenvoudig vanwege de vervangingstheorie.
Zijn beleid: als christelijke zionisten worden we bedreigd door de anti-zionistische christenen, die problemen hebben met de houding van Israel t.a.v. de Palestijnen. Dat moeten we bestrijden.
Tijdens een diner ter ere van Hagee zegt Eli Wiesel, dat als er meer mensen waren zoals Hagee, dan zou de wereld er anders uitzien.
Pastor Hagee heeft met de Israelische premiers steeds een goede relatie.

13. IDF militair
Een 19-jarige soldaat uit Nazareth is in Afula door een 16 jarige Palestijnse jongen in een bus neergestoken. Hij is aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden.
Gebleken is dat de Palestijnse jongen illegaal in Israel verbleef.
Eden Atlas was sinds oktober in het leger (IDF).
De jonge terrorist wilde zijn familieleden wreken, die in de gevangenis zitten.
Stemmen gaan op om de beloofde gevangenen, volgens afspraak, niet vrij te laten, en meer controle uit te oefenen op de Palestijnen die in Israel werken.

14. John Kerry
Na een druk bezette week in het M-O en Genève is de minister van BuZa weer in Amerika. Hij vraagt de senaat en de congresleden geen extra sancties voor Iran op te leggen.
Algemeen gesproken zijn die leden het niet met hem eens. Sancties zijn volgens hen het beste middel om een oorlog te voorkomen en geen atoombom te ontwikkelen.
Men denkt aan de olie, het belangrijkste product dat Iran exporteert.
Een Amerikaanse official verwacht dat in de komende week een overeenkomst wordt gesloten met Iran. Men ontmoet elkaar op 20/11 weer in Genève. De vraag blijft of er een unanieme oplossing gevonden wordt.
Iran zou alle nodige informatie aan de IAEA hebben gegeven. Maar de directeur-generaal van
deze VN-organisatie zegt dat er nog een lange weg te gaan is.
Blijkbaar is de mening van Frankrijk van invloed op de sancties en dus op de deal.
De mening van Bibi is ons allen bekend. Dus afwachten.
Minister Gilad Erdan zegt dat als er geen vredevolle oplossing komt, er geen land méér te verliezen heeft dan Israel. Een schoon Iran, óf gebruik van wapens.

15. Gaza-Israel
Israel werkt met boerenbedrijven in de Gazastrook. Contact vond plaats in Yad Mordechai.
Op 11/11 stuurde Israel 240 trucks met goederen.
Contact tussen de boeren heeft als resultaat dat Gaza groente en fruit kan exporteren en de productie verhogen.

16. De huidige situatie
De algemene situatie is moeilijk te beoordelen.
Amerika onderhandelt met Iran en vindt dit belangrijker dan de situatie tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit.
En dit is in strijd met de mening van de Israelische regering, die niet graag ziet dat Iran een atoombom ontwikkelt. Iran is gevaarlijk voor de hele wereld.
Denkelijk zijn de economische belangen bij de Amerikanen primair. Verder zijn de opvattingen t.a.v. de situatie Israel – Midden-Oosten daardoor beïnvloed. Vergeten is dat de Palestijnen en dus Palestina kunstmatig zijn gegroeid, en historisch onjuist zijn. Dit t.a.v. de geschiedenis en de religie, evenals de beslissingen van de VN en de Balfourverklaring.
De EU wil Israel beperkingen opleggen wat betreft bepaalde onderhandelingsonderwerpen.
Dit zou betekenen dat Israel niet deelneemt aan Horizon 20-2, een onderzoek en innovatie plan van 70 miljard euro.
In Genève heeft Amerika het voorstel gedaan Iran het groene licht te geven om uranium te verrijken
tot een bepaalde hoogte. Maar wel gedurende 6 maanden dit alles te bevriezen om in die periode tot een overeenkomst te komen.
Officieel zijn er geen details gepubliceerd. Wel is doorgegeven door een medewerker dat Iran dan stopt met verrijking tot 20%. Dat is echter wel dicht bij de wapenontwikkeling: Iran beperkt ook het aantal centrifuges, en activeert de plutoniumreactor in Arak niet en gebruikt ook de IR-centrifuges niet. Amerika vermindert de economische sancties en deblokkeert de bevroren rekeningen.
Bibi maakt bezwaren tegen deze interim-sancties. Kerry is verbaasd.

17. Syrië
De strijd tussen de “rebellen” en de regering is nog steeds gaande. Tanks en vliegtuigen worden b.v. ingezet om de stad Qata, ongeveer 70 km verwijderd van Damascus, te heroveren. Ongeveer 17.000 terroristen leven daar.
In Syrië wonen 2.5 miljoen christenen. Totale bevolking is 24 miljoen.
Het leger werkt in het hele land om de centra van de rebellen op te ruimen. Toch sturen Amerika,
Saoedi Arabië, Jordanië, regelmatig wapens aan de rebellen.
Saoedi Arabië geeft $ 300 miljoen voor een overgangsregering. Dus steun aan de Al Quada.
Rusland is tegen de rebellen.
Dus Amerika tegen Rusland en China, Saoedi Arabië tegen Iran.
Er is nu wel contact tussen de diverse Syrische oppositiegroepen. Men is bij elkaar geweest om te werken aan een beter klimaat. Men wil intern alles regelen en dus geen buitenlandse invloed.
De regering werkt aan de bouw, de herbouw van de industrie. Dus fouten herstellen en verzoening en eenheid realiseren.
Shia Hezbollahvechters blijven in Syrië om Assad te steunen. Eigenlijk kunnen we spreken van een botsing tussen Shi’iten en Sunni’s.
Als het Westen 30 maanden geleden had ingegrepen, dan was er vandaag in de diverse M-O landen een acceptabele democratie.

18. Peres
President Peres waarschuwt voor de spanning tussen Israel en Amerika.
Reden is de Genève deal. Amerika is een te goede vriend.
Ook Tsipy Livni,de minister van Defensie, zegt dat Israel volledig geïsoleerd raakt, en dat heeft consequenties. Ook op economisch gebied. Ze zegt wel dat de terreuracties de onderhandelingen niet mogen stoppen.
Zij heeft kritiek op minister Uri Ariel, die offertes voor 20.000 nederzetting-eenheden heeft
uitgeschreven. Dat is slecht voor de vrede.
Ariel is een vertegenwoordiger van een groter Israel, die laat bouwen om een deal te voorkomen.

Onderzoek naar ja of nee een overeenkomst met de PA:
ja 16%, nee 65%, geen mening 18%
Tevreden over Bibi?
Ja 52.5%, nee 26.5%, geen mening 21%
Kan het IDF onafhankelijk Iran aanvallen ?
Ja 69%, nee 17%, geen mening 14%
Wie is de beste premier ?
Bibi Netanyahu 48%, Bennet 7%, Livni 4%, geen mening 26%

19. Rusland-Egypte
Een Russische en Egyptische delegatie hebben elkaar in Caïro ontmoet. Aangenomen mag dus worden dat Rusland Amerika wegduwt. Amerika heeft de huidige regering, die zich verzet tegen de Moslem Brotherhood, ook niet erkend.
De chef van het Egyptische leger wil een militaire samenwerking met Rusland. Hij deelt dat ook mee aan de gedelegeerden. Egypte wil meer dan alleen deze samenwerking. Ook op economisch en diplomatiek gebied.

20. Israel kort
++ Een onderzoek in Beersheva heeft uitgewezen dat 20% van de kinderen lijdt aan post trauma symptomen vanwege de raket- en mortieraanslagen in de jaren 2008/2009 tijdens de “Cast Lead” operatie. Dit is bij 8.5% van de moeders hetzelfde geval.
++ Bashar al Assad troepen hebben nu al 5 plaatsen heroverd op de rebellen/opstandelingen.
Plaatsen liggen in de omgeving van Aleppo.
++ In 1990 woonden in Irak 1.2 miljoen christenen. Vandaag 200.000. In het M-O groeit alleen in Israel de christelijke gemeenschap.

Stichting lechaim
Bekijk onze website. U vindt hier enkele verhalen over de slachtoffers van terreur. Wij, Lechaim, hebben als opdracht ernstige slachtoffers van terreur terzijde te staan.
Help ons helpen. Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische situatie. Dus mijn kreet:
vele kleintjes maken een grote
Bij voorbaat weer mede namens onze slachtoffers dank voor uw medewerking

Groet en shalom
Harry
Netanya

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)