Harry’s focus op Israel 489

Israel, 24 november 2013

Beste lezer

Hoewel er veel meer nieuws door te geven is, geef ik vandaag een korter overzicht
In de komende dagen ontvangt u een aanvullende nieuwsbrief.
Op het moment dat deze Focus wordt samengesteld, vervallen wegens de Iran-kwestie een aantal van mijn aantekeningen en houd ik het totale overzicht korter dan mijn gewoonte is, om de nieuwe situatie beter weer te geven.

Om vandaag een overzicht te geven van het nieuws en de huidige situatie, is koffiedik kijken. Het nieuws dat binnenstroomde is eigenlijk voor Israel het begin van de doodstraf.
De in Genève gehouden onderhandelingen met een vertegenwoordiging van de bekende westerse landen, inclusief Iran, is voor Israel niet te accepteren. In het kort samengevat is het een isolering van het Joodse land en het toegeven aan de eisen van de huidige staat Iran.
Iran heeft steeds gesteld dat de Joodse staat moet verdwijnen, en Bibi Netanyahu heeft namens Israel steeds en overal gezegd, dat het niet kan accepteren dat dit land atoomenergie kan produceren. Dat is een bedreiging voor Israel, maar ook voor de wereld.
Hoewel de sancties verminderd zijn, waardoor Iran “ja” met het hoofd schudde, is door niemand te controleren dat dit land zich zal houden aan de theoretische, oftewel op papier gezette, afspraken.
Mijn eerste reactie is dan ook dat Israel zal moeten ingrijpen om haar veiligheid en vrijheid af te schermen.

De regeling is getroffen om de relatie niet alleen met Iran weer te normaliseren, maar dit ook met enkele moslimlanden te doen.
Gebleken is dat men eigenlijk weer een situatie heeft gerealiseerd, die toch wel heel duidelijk lijkt op die van 1938.
Vandaag is de vraag: wat moet Israel doen om de wereld aan te tonen dat men Iran niet een vinger kan geven, terwijl, als mens gesproken, het de hele hand neemt.

Ik ga op dit moment niet in op de details. We moeten afwachten hoe niet alleen Israel reageert, maar ook die P5+1 landen, en bepaalde politieke leiders.
Gejuich enerzijds, spanningen anderzijds.
De zo juist ontvangen eerste reactie van Bibi:
– de bijeenkomst van de 6 landen heeft een historische vergissing gemaakt.
– de wereld is een gevaarlijke plek geworden.
President Rohani: de wereld erkent eindelijk onze rechten om atoomenergie te ontwikkelen.

1. Abu Mazen – Hollande
Op 18/11 ontmoeten de Franse president Hollande en Abu Mazen elkaar.
Abu Mazen vindt dat er een oplossing moet komen voor de miljoen vluchtelingen om een einde te kunnen maken aan het conflict.
Dit was zijn reactie op de uitspraak van Hollande dat de bezetting sinds 1967 moet stoppen. Israel moet stoppen met bouwen om een tweestatenoplossing te realiseren.
Abu Mazen verwijst naar het “Arab Peace Agreement” initiatief. Dat is een goede oplossing voor de Palestijnen. Dat betekent dus het oprichten van een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
Abu Mazen bevestigt ook de afspraak met John Kerry om binnen 9 maanden een deal te hebben.
Hij prijst het standpunt van de EU. Geen boycot van Israel, wel van de nederzettingsproducten.
Hij is erkentelijk voor Hollande’s bezoek, die vergezeld was van 6 ministers.
Hollande heeft een krans gelegd bij het graf van Arafat.
Hij vindt dat Israel met bouwen moet stoppen. Wel een Palestina met grenscorrecties ten aanzien van de 1967-lijnen en Jeruzalem als gezamenlijke hoofdstad. Er zijn een aantal overeenkomsten gemaakt:
Energie verbonden projecten, transport, Franse school in Ramallah en steun aan andere projecten.
Hollande sprak ook de Knesseth toe. Hij onderstreept dat volgens hem Jeruzalem voor beide partijen is. Dus 2 staten. Stoppen met bouwen in de nederzettingen. Frankrijk zal nooit toestaan dat Iran een atoombom krijgt.

2. Saoedi Arabië
Dit land ontkent dat het met Israel zal samenwerken als dat land Iran aanvalt. Wel zijn we overeengekomen dat Israel gebied van de luchthaven mag gebruiken evenals de daarbij behorende opslagplaatsen.
Saoedi heeft wel haar ongenoegen uitgesproken over het gegeven dat de EU niets doet om Iran te laten stoppen met de ontwikkeling van atoomenergie.

3. Gaza
Op 16/11 is de kleindochter van Haniyeh in het “Schneider Kindermedisch Centrum” in Petah Tikva opgenomen.
Het had een aantal infecties. ’s Avonds weer naar huis gegaan. Haar vader was diep dankbaar en heeft de volgende dag een boom uit Gaza als dank laten sturen.
Israel voorziet Gaza van elektra en andere behoeften, en dit ondanks het gegeven dat de Hamas haar grootste vijand is. Egypte is gestopt met leveranties aan Gaza.

4. Minister Lavrov
De minister van BuZa ontmoet in Caïro de Egyptische minister van Defensie Shoigu.
Er wordt een afspraak gemaakt, dat Rusland wapens levert voor de verdediging van de huidige regering. Wel aan te vullen met mortieren en raketten.
Rusland krijgt het gebruik van diverse havens bij het Suezkanaal ter beschikking.
Egypte zal voor een bedrag van $ 4 miljard aan moderne wapens van Rusland kopen.

5. Libanon
Op 23/11 is de Iraanse ambassade in Beiroet Libanon door zelfmoordterroristen gebombardeerd. 23 doden en 146 gewonden inclusief de Iraanse culturele attaché.
Denkelijk Sunni-extremisten, die de militante Shi’itische groep ook in de burgeroorlog in Syrië bestrijdt.
Al Quada eist de aanslag op en dreigt met meer aanslagen als Hezbollah niet uit Syrië gaat en Assad blijft steunen.
Iran steunt Assad met geld en wapens.

6. Philipijnen
De ambassadeur was o.a. bij de “Boys Town Jerusalem” school om goederen in ontvangst te nemen voor zijn land.
Dit is een klein deel van alle giften uit Israel, en niet te vergeten het aantal vrijwilligers.
“Wij waarderen uw hulp. Wij zijn daarmee overdonderd en bijzonder onder de indruk. Onze relatie wordt hierdoor nog hechter.”

7. De VN
De Palestijnse waarnemer bij de VN, Riyad Mansour, doet voor de eerste keer mee over een PA-motie. Dat is het resultaat van de erkenning van Palestina als “Non Member State”.
Volgens Mansour is dit een stap dichterbij het krijgen van het officiele VN-lidmaatschap.

8. Francois Hollande
Bibi begroet hem tijdens een speciale zitting van de Knesset:
* Welkom in Jeruzalem, de hoofdstad van het Joodse volk sinds 3000 jaar. Het volk begroet u met grote vriendschap.
* We danken u voor de enorme steun voor onze veiligheid en onze pogingen een echte vrede te sluiten met onze buren.
* Uw houding t.a.v. de kernwapens, dat deze niet in handen mogen vallen van Iran, is ook voor u een gevaar voor de hele wereld.
* De Franse bijdrage tot humanitaire cultuur is enorm.
* In de 19e eeuw was de bijdrage tot Zionisme uniek en het begin voor een nieuwe visie van het Joodse volk, die na de Franse revolutie werd ontwikkeld.
* De filosoof Jean Jacques Rouseau begreep al in de 18e eeuw de unieke status van het Joodse volk. Hij zei dat hij nooit een serieus argument van de Joden zou willen horen, zo lang zij geen eigen vrij land hebben, hun eigen scholen en universiteiten waar zij zich konden uitdrukken en argumenten uiten zonder vrees. Alleen dan kunnen wij weten wat zij te zeggen hebben.
* Ook Napoleon ondersteunde de wens van de Joden om weer naar eigen land terug te keren.
* In 1879 was hij met zijn leger 40 km verwijderd van Jeruzalem. Hij riep toen: Joden, haast je. Nu is het de tijd, het goede moment, om jullie eigen politieke bestuur als een natie te ontwikkelen.
* Eind 19e eeuw was het antisemitisme gegroeid. Zie de Dreyfuss rechtszaak. Daardoor was het wel Herzl die als grondlegger het politieke Zionisme ontwikkelde. Maar ook Emile Zola keerde zich fel tegen tegen het Zionisme. Lees zijn boek: J’accuse.
* De geweldige journalist Albert Loudras bezocht in 1929 Israel. Hij herkende het Arabische verzet tegen het zich vestigen in Israel. Hij schreef o.a.: in 1908 was ik in het Joodse land. Geen huis te zien. Vandaag 5000 huizen. Vanaf de dag dat de eerste steen werd gelegd, reageerden de Arabieren en zeiden: Ik zal u vernietigen. Toen waren er geen nederzettingen zoals vandaag. Dus er is niets veranderd.
* Ik accepteer de 2 staten. Maar niet zoals door de PA geëist, en de Palestijnen zullen ons moeten erkennen als Joodse staat, aldus Bibi.
* Ik roep Abu Mazen op om hier in Jeruzalem te komen. Ik kan naar Ramallah komen.

9. Amerika
De voorzitter van de gezamenlijke bevelhebbers, generaal Martin Dempsey, zegt op 18/11:
“Als Israel Iran en haar atoomprogramma aanvalt, dan zijn wij verplicht haar te steunen. Daarom is er een constant contact. Israel is een voorbeeld voor het M-O. Als men zegt dat de Palestijnse Arabieren, die in Israel wonen, een beter leven hebben dan de Arabieren in andere M-O-landen, dan klopt dat.”

10. Avigdor Lieberman
Na de langdurige rechtszaak is Lieberman vrijgesproken en weer minister van BuZa.
Tijdens een conferentie zegt hij dat Israel zich niet alleen moet binden aan Amerika. Dat land heeft al genoeg problemen; in Iran, Noord Korea, enz. en met haar economie.
* Wij moeten relaties aanknopen met landen die geen financiële steun nodig hebben en geen interne problemen hebben, en niet met andere landen die afhankelijk zijn van de Islamitische wereld. Wel landen die steun en kennis moeten hebben van de landbouw en andere gebieden.
We blijven natuurlijk werken met Amerika. Zeker in de huidige wereldpolitiek. Er zijn meningsverschillen. Maar dat is normaal.

11. Bibi in Moskou
Op 20/11 ontmoeten Putin en Bibi elkaar. Bibi zegt onder meer:
* Onder uw leiding is de relatie tussen beide landen hechter en productiever geworden. Nu ook op het gebied van technologie, landbouw, cultuur, enz. Er is handel, maar die kan behoorlijk uitgebreid worden.
* Er is veel sympathie tussen beide landen. Oorzaak is het feit dat meer dan 1 miljoen mensen Russisch spreken en uit uw land komen en hier zijn komen wonen.
* U hebt veel gedaan om een overeenkomst in Syrië te realiseren. Laten we hopen dat Assad zich aan de regels houdt.
* Ik dank u voor uw oprechtheid en vriendschap.
De heren hadden een gesprek van 4,5 uur. Geen informatie doorgegeven. Er is wel een verschil van mening over Iran.
Op 21/11 ontmoet onze 1ste minister leiders van de Joodse gemeenschap. Hij zegt:
* De Iraniërs ontkennen ons verleden en herhalen steeds hun opdracht: het van de kaart vegen van ons land. Zij maken nu een film waarbij je een piano hoort spelen en de minister van BuZa hoort praten over de noodzaak om vrede te hebben. Dat is niet het echte Iran. Het werkelijke Iran is de leider Khumeini. Deze sheikh zei nog op 20/11: Joden zijn dolle honden, geen humane mensen. Het publiek gilde toen: Dood aan Amerika en dood aan Israel. Iran mag geen atoomwapens hebben. En ik beloof u dat het die niet krijgt, aldus Bibi.

12. Shiloh
Archaelogen hebben na jaren onderzoek nu aangetoond dat Shiloh in het verleden het religieuze centrum was. Een stenen altaar uit het het stenen tijdperk is opgegraven.
Shiloh was het culturele centrum vóór en tijdens de 1ste tempel periode. Tot nu toe was dit uitsluitend de Tabernakel in de tijd van Joshua, en later van Eli de hogepriester, en de profeet Samuel.

13. Syrië
7 moslimrebellengroepen zijn gaan samenwerken tegen de regering van Bashar al Assad. Het: “Islamic Front”. Het doel: een moslimstaat Syrië.
Andere groepen zijn uitgenodigd deel te nemen.

14. Palestijnse vrijgelaten gevangenen
De door Israel vrijgelaten gevangenen ontvangen van de PA $ 50.000,-
Als zij langer dan 25 jaar in de cel hebben gezeten, per maand $ 3975,-
Als zij tussen 10 en 15 jaar gevangen waren $ 2500,- per maand.
Tot 10 jaar gevangen voor elk jaar $ 1000,- per maand.
Gevangenen die nog in de cel zitten, krijgen het geld via hun familie.

15. Israel kort
++ Abu Mazen is de opvolger van Arafat. Zijn huidige vermogen is meer dan $ 100 miljoen.
Hij komt op 19/11 met een ultimatum. Israel moet zijn planning van 20.000 huizen in Judea en Samaria intrekken. Anders geen onderhandelingen.
++ Op 19/11 in de avonduren heeft het IAF diverse aanvallen op de Hamas uitgevoerd. Dit was de reactie op de bomaanslagen in de ochtenduren op Zuid-Israel.

Stichting lechaim
Bekijk onze website. U vindt hier enkele verhalen over de slachtoffers van terreur. Lechaim heeft als opdracht slachtoffers van terreur terzijde te staan.
Door de sirenes die een ieder 15 seconden tijd geven om een schuilplaats op te zoeken, vermindert het aantal traumapatienten niet.
Daarom blijf ik steeds een beroep op u doen.
Help ons helpen. Voor ieder bedrag zijn we u erkentelijk.
We leven bijna allemaal in een moeilijke economische situatie. Dus mijn kreet:
Vele kleintjes maken een grote.
Bij voorbaat weer mede namens de slachtoffers dank voor uw medewerking.

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)