Harry’s focus op Israel 490

Israel, 1 december 2013

Beste lezer,

Het is toch wel heel bijzonder dat in Nederland en in veel andere landen veel aandacht wordt besteed aan Chanoeka, dat het wonder herdenkt dat bij de inwijding van de 2e tempel de olie voor 1 pitje in de kandelaar toch 8 dagen heeft gebrand.
De uitstraling van dat licht zou ons allen moeten inspireren om de wereld dat licht te geven, dat toch nodig is om meer vrede op aarde te hebben. In het bijzonder deze week, omdat internationaal dit Joodse festijn meer gevierd wordt dan in het verleden.
Daarom mogen we wel de conclusie trekken dat de band met het Jodendom bij veel mensen beduidend beter is dan steeds wordt vermeld; en dat antisemitisme wel aanwezig is, maar niet overheersend.
Joods Israel wordt meer gewaardeerd en geaccepteerd dan diverse politici laten blijken.

Vandaag besteden we natuurlijk ook aandacht aan de onderhandelingen in Geneve. De belangrijke huidige politieke discussies en ontmoetingen zijn verwarrend en we moeten maar afwachten wat er wordt overeengekomen. Lang niet alle gesprekken worden gepubliceerd.
Zal Iran doorgaan met het ontwikkelen van atoomenergie en wil men Israel dwingen om zich terug te trekken op de zogenaamde 1949-lijnen?

1. Genève
Er is een duidelijk verschil van mening tussen Obama en Bibi Netanyahu over de sancties die aan Iran zijn opgelegd. Iran zegt dat verrijking van uranium niet onderhandelbaar is.
De relatie Israel-Amerika blijft goed, en dit ondanks het grote meningsverschil over de aanpak van Iran en de opgelegde sancties.
Iran is de grootste actieve sponsor van het terrorisme, zoals bijv. Hezbollah.
Iran zegt ook openlijk: Israel moet verdwijnen. De huidige president Rouhani heeft geen ander beleid dan zijn voorganger Ahmadinejad.
Amerika, China, Rusland, Engeland, Frankrijk en Duitsland, de P5 +1 landen, willen dat Iran gedurende 6 maanden delen van het atoomprogramma bevriest. Daardoor worden de opgelegde sancties minder zwaar. Zij hopen dat de relatie met Iran nu verbetert en er geen angst zal zijn over een te produceren atoombom. Volgens Catherine Ashton heeft de P5+1 nog geen vaste overeenkomst gemaakt. Maar de sfeer is goed.
Iran ontvangt wel gedurende de 6 maanden financiën en een deel van de bevroren $ 100 miljard, die het moet ontvangen vanwege geleverde olie in het verleden.
Volgens de pagina’s van de overeenkomst zullen de sancties niet worden verzwaard:
* oliesancties worden opgeheven en Iran kan olie leveren zoals in het verleden.
* geen uranium tot 20%. Wel 5% of minder.
* geen nieuwe centrifuges.
* onderhandelingen na 6 maanden om het geheel uit te werken.
Obama zegt dat deze periode kan worden gebruikt om te zorgen voor veiligheid van de partners.
Op 25/11 bevestigt een Iraanse woordvoerder de ontvangst van 8 miljard uit Amerika. Dat is dus een deel van het bevroren geld. Een goede injectie voor de economie en het resultaat van de besprekingen in Genève.

2. Iraanse onderhandelaars
De onderhandelaars zijn bij thuiskomst begroet als helden. Men hoopt dat nu de economie zich verbetert. De rial (de Iraanse munteenheid) steeg 3% t.o.v. de dollar.
Ayatollah Ali Khameinei en president Rouhani prezen de onderhandelaars.
De minister van BuZa Zarif zegt dat de deal aangeeft dat uranium mag worden verrijkt.
* De Nataroz- en Fordo-verrijkingscentra worden niet gesloten.
* Geen atoommateriaal wordt verscheept. Wij gebruiken dat voor normale technologie.
* Een groot succes, waarbij de pogingen van de Zionistische regeringsleiders mislukt zijn.

3. Forum van Joodse organisaties
Het forum is sceptisch over het interim-akkoord. De ophitsing van Iran gaat door. Het hoopt dat Bibi geen gelijk heeft met het verwijzen naar 1938 (de Kristallnacht en de onderhandelingen met Chamberlain).
Israel, Saoedi Arabië en de Golfstaten stellen dat Iran het atoomarsenaal behoudt, evenals duizenden centrifuges.
De zwaarwaterreactor in Arak blijft open.
Egypte is een bondgenoot in het M-O en heeft vrede met Israel. Het beschermt het Suezkanaal en vecht tegen de Moslim Broederschap.
Generaal McInerney zegt dat de sancties verdubbeld moeten worden, omdat Israel onze bondgenoot is.
Ook het Congres is tegen het optreden van Obama. Er was geen overleg met hen, en met Israel.
Israel heeft wel verzocht niet zo vlug een deal te maken. De sancties zijn voor Iran van groot belang. Haar economie verzwakt. Het moet bij onderhandelingen meer toegeven.
Minister Bennet zegt dat we moeten toeslaan, omdat Iran doorgaat, en daar is vanwege de deal haar de tijd voor gegeven.

4. Saoedi Arabië.
Prins Alwaleed bin Talal zegt tijdens een interview dat Iran het grootste gevaar is voor de wereld. Zeker niet Israel. Hij heeft geen vertrouwen in het beleid van Obama. Zijn populariteit is duidelijk verminderd en de verkiezingen zijn in 2014.
De prins had al eerder gezegd, en heeft nu herhaald, dat Soennitische Arabieren zich zouden verheugen als Israel Iran zou aanvallen. Iran speelt met Obama en de sancties hadden zwaarder moeten zijn.
Duidelijk blijkt dat Israel en Saoedi Arabië een goede relatie met elkaar hebben.
Dit is het huidige beeld: Iran heeft maar enkele weken nodig om een atoombom te produceren.
Saoedi Arabië denkt dat Iran als doel heeft om de sancties te laten verminderen.
Het heeft de relatie, aldus prins Alwaleed, met Amerika verbroken omdat dit land de Moslim Broederschap steunt en Syrië niet aanvalt.
Toch steunt Saoedi Arabië op dit moment de MB, omdat het tegen Syrië vecht en een grote bondgenoot van Israel is.
Obama was tegen de benoeming van Al Sissi als opperbevelhebber van het Egyptische leger.
Geruchten gaan dat Obama in het verleden lid is geweest van de MB.
Ook denken velen dat Obama via de MB een andere koers volgt en maatregelen neemt om Israel en Saoedi Arabië klein te krijgen. Obama zou samenwerken met Turkije om dan weer het Ottomaanse rijk te krijgen.
Dit land heeft 30 miljoen inwoners en heeft grote oliereserves

5. Horizon 2020
Israel tracht toch deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoeksprogramma.
Gedurende 7 jaar is het budget $ 80 miljard.
De eisen van de EU zijn onaanvaardbaar voor Israel. Het is haar niet toegestaan zakenrelaties te hebben met de Westbank en Oost-Jeruzalem. Het zou voor deelname $ 400 miljoen ontvangen.
Niet kunnen deelnemen aan onderzoek geeft ook problemen voor Israelische producenten, die met de Westbank werken.
Voorstel van Bibi: geen EU-geld gebruiken in die gebieden.
Er is naar aanleiding van Bibi’s voorstel nu toch een regeling getroffen. Ontvangen bijdragen zullen niet worden besteed in de Westbank.

6. Ron Prosor
De Israelische vertegenwoordiger bij de VN heeft op 25/11 een bijzondere toespraak gehouden. Behoorlijk verkort hierbij een aantal punten.
* In 2012 zijn 22 resoluties tegen Israel aangenomen. En niet meer dan 4 tegen andere landen.
* De ergste mensenrechtenschenders worden amper veroordeeld. Dat is maar een fractie van de sancties tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, de Joodse staat Israel.
* De Gazastrook is 40% van het gebied. Abu Mazen heeft in 6 jaar daar geen stap gezet. Het is wel het gebied dat raketten afschiet op Israelische burgers.
* Gaza is in handen van een terreurorganisatie.
* Sinds 2009 is Abu Mazen geen officiële president. Er zijn geen verkiezingen gehouden.
* De leerboeken leren haat en geweld. Leerboeken ontkennen de band tussen Israel, Jodendom en haar land en Zionisme heet racisme.
* Israel heeft 26 moordenaars vrijgelaten. Zij ontvangen als beloning $ 50.000 plus een maandsalaris. Beseffen belastingbetalers dat zij terroristen financieren?
* In 2013 tot nu toe waren er 1163 aanslagen en diverse pogingen tot ontvoering.
* Vrede moet worden gesloten in het M-O, niet in New York.
* Op 29/11 zal de VN erkennen: “The international Day of Solidarity with the Palestinian People”.
Wat is de realiteit? Op 29-11-1947 was er de VN-resolutie 181. Die hield in een deelplan, oftewel het oprichten van een Joodse en een Arabische staat. De Joden gingen akkoord. De omliggende landen begonnen een oorlog.
De secretaris generaal van de Arabische Liga Azzam Pasha zei toen: dit is een oorlog om hen te vernietigen. Een ramp in de geschiedenis, aldus Pasha.
* De Palestijnse vluchtelingen worden niet geholpen door hun eigen mensen. De meesten wonen in kampen.
* Tussen 1948 en 1967 was de Westbank in handen van Jordanië; en Gaza was in handen van Egypte. Toen waren er geen nederzettingen.
* 2% van de Israelische bevolking leeft in nederzettingen.
* Israel is het thuisland van het Joodse volk. Abraham, Izak, Jacob, Mozes brachten hen thuis.
* Mijn voorouders liepen in dezelfde straat als ik vandaag. Zij spraken dezelfde taal en hadden dezelfde gebeden.
* Israel heeft Syriërs in haar ziekenhuizen. De VN zwijgt ook hier over.
* Israel steunt de Palestijnse economie en de ontwikkeling van haar infrastructuur.
* Meer dan 100.000 Palestijnen verdienen hun brood in Israel. Wij sturen water, en bouwen elektriciteitsstations.
* Tijdens de eerste helft van 2013 hebben we meer dan 94.000 Palestijnen in Israel geholpen.
* Ondanks de tunnels sturen we iedere dag 400 trucks met levensmiddelen naar Gaza.

7. UNCHR (United Nations Council for Human Rights)
Op 28/11 heeft de VN Raad voor Mensenrechten Israel als lid toegelaten.
Een bijzondere beslissing omdat het sinds haar oprichting Israel 50x heeft veroordeeld.
Onder meer wil het terugtrekking op de juni-grenzen van 1967.
Israel heeft nog wel een enkele eis. Het wil ook lid worden van het EU-blok

8. VN-vergadering
Op 25/11 is het een drukke VN-vergadering. Er werden 6 resoluties tegen Israel aangenomen.
* Het jaar 2014 wordt het internationale jaar van solidariteit met het Palestijnse volk.
* Israel moet stoppen met de controle op de Golan Hoogvlakte wat betreft de regering van Assad, die in een burgeroorlog verkeert met de rebellengroepen.
* Israel moet stoppen met de jurisdictie op Jeruzalem.
Stoppen met de kritiek op de VN, dat het resoluties aanneemt maar niets doet om Palestijnen of Israeli’s te helpen een betere situatie te creëren. De eenzijdige veroordeling veroorzaakt polarisatie en verwijdert de partijen van elkaar.

9. Mexico
Beide landen hebben een afspraak gemaakt, waarbij Israel zorgt voor de ontwikkeling en de kwaliteit van grondwater in Mexico,
Geholpen wordt met de kwaliteit van het water, de bescherming van de waterbronnen en het herstel van opslagplaatsen voor water. De Israelische firma Mekarot toont ook hier dat het wereldwijd assistentie geeft.

10. John Kerry en Obama
De Amerikaanse minister van Buza heeft enkele weken geleden gezegd, dat een 3e Intifada niet onmogelijk is. Ook vermeld dat de huizen in Judea en Samaria illegaal zijn.
Ondanks deze niet onderbouwde kreten bloeit de Joodse aanwezigheid in die gebieden.
Een clubhuis in Samaria is in aanbouw, evenals een synagoge in Etz Efraim en een ontwikkelingskantoor in Itamar.
Volgens rabbijn Yossi Dagan, plv. voorzitter van de Samaria Raad, wordt dit het centrum van Israel.
Hij zegt ook: Mr. Kerry, ga naar huis. Daar heb je genoeg echte problemen.
Obama verzoekt Bibi niet zo veel kritiek te hebben op “Genève”.
Een Israelisch team bezoekt daarom Amerika om een en ander door te nemen. Het gaat om de benadering van Iran en de houding van de Westerse landen.
Israel en Amerika hebben over 6 maanden overigens een gezamenlijke militaire oefening. Dus onmiddellijk na de interim-overeenkomst.

11. Rohani
Tijdens een interview op 29/11 zegt de president van Iran geen plannen te hebben de atoomenergie faciliteiten te ontmantelen. Iran heeft het recht uranium te verrijken voor vredelievende doeleinden.
De Iran-Amerika meningsverschillen zijn groot en gecompliceerd, maar worden op de kortere termijn wel opgelost.
De economie in ons land is, sinds ik de leiding heb, goed en de inflatie is minimaal. Ondanks de sancties is er groei. Als de sancties vervallen is de groei nog groter.
De deal is tegenstrijdig. Wij kunnen doorgaan met verrijking

12. Philippen
Op 27/11 is de ploeg van het IDF (Isr.leger) Home Front Command weer terug naar Israel gevlogen.
Gedurende 2 weken heeft het in een veldhospitaal gewerkt en scholen gerepareerd.
Het hospitaal heeft 2680 patiënten, inclusief 848 kinderen, behandeld. 367 baby’s werden er geboren en 60 operaties verricht.
2 kinderen zijn meegekomen voor een verdere behandeling in het Schneider kinderziekenhuis in Israel.

13. Israel kort.
++ Op 25/11 is een Chinese delegatie in het PA-gebied aangekomen. Het is de gast van de Fatah.
Men wil de relatie van de Fatah versterken met de Chinese communistische partij. Een ontmoeting vindt plaats met Abu Mazen en met zakenlieden uit Hebron.
++ Turkije verzet zich tegen de Egyptische regering. Het wil Morsi als president terug hebben Dit natuurlijk om de Moslim Brotherhood weer de macht in handen te geven.
++ Syrische vrouwen gaan naar het Steff ziekenhuis in Tsfat (Noord Israel) voor de geboorte van hun baby. Tot nu toe ongeveer 200. Zij lopen vaak naar Israelische militairen, die hen dan verder over de grens helpen. Hetzelfde gebeurt met Syrische gewonden.
++ Gebleken is dat Obama al langere tijd contact met Iran heeft gehad. Israel was wel op de hoogte. Niet via Obama, maar door andere bronnen.
++ Diverse militaire Iraanse atoominstallateurs buiten de deal uit. Het heeft ook diverse geheim gehouden installaties. Iran heeft voldoende verrijkt uranium. Er is geen sprake van afbreken maar van opbouw. Iran mag immers tot 5% verrijken.
++ Iran is in 1979 een moslimrepubliek geworden. Vanaf dat moment was de kreet: Israel weg en de Hezbollah in Libanon.
Saoedi Arabië is Sunitisch en Iran Sji’itisch. Dus sinds dat jaar vijanden.
++ Israel, Griekenland, Amerika en Italië houden een luchtmachtoefening in de omgeving van Zuid-Israel. De grootste oefening ooit gehouden. Het doel: de verdediging en de aanval op bepaalde projecten. De algemene mening is dat Israel op alles is voorbereid, evenals haar bevriende landen.
++ Iran, Egypte, Jordanië, de PA, Egypte, Bahrein, Turkije en Israel hebben een groep opgezet om samen te werken op het gebied van wetenschappelijke doelen in het Midden-Oosten.
Waarnemers zijn: de EU, Engeland, Amerika, Japan.

Stichting Lechaim
Ik mag aannemen dat de meeste lezers op de hoogte zijn van de doelstelling van onze stichting.
Een slachtoffer van terreur blijft jammer genoeg heel lang slachtoffer.
Een moeilijk onderwerp, omdat het een deel van het leven is geworden voor maar al te velen. En de financiële positie van die families is door de ook in Israel aanwezige noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen van de regering er niet beter op geworden.
Zelfs bij een niet directe aanslag is de spanning bij burgers zo groot dat een traumabehandeling vaak grote noodzaak is.
Bezoek onze website en lees over het lijden door aanslagen van terroristen.
Dus reik ons de hand, opdat wij met uw hulp onze menselijke plicht kunnen doen.
Dank bij voorbaat, en laten we niet vergeten dat slachtoffers doordat zij worden opgevangen, vaak vanwege een behandeling weer in het dagelijks leven kunnen functioneren.

Groet en shalom
Harry
Netanya

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)