Harry’s focus op Israel 491

Israel, 8 december 2013

Beste lezer,

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik geschreven onder de indruk te zijn van de bijna in de hele wereld gehouden viering van het Joodse lichtfeest Chanukkah.
Toch wel bijzonder dat zo veel aandacht werd besteed aan dit festijn en dat men op veel plaatsen de kandelaar kon zien branden. Een duidelijk teken van verbondenheid met het Joodse volk en haar land.

Het is voor mij dan ook een volkomen raadsel dat de christelijke wereld zich niet verenigt en verzet in de diverse landen waar hun geloofsgenoten vervolgd en gedood worden. Syrie, Egypte, Centraal Afrika, enz.
Vanwege het gebrek aan vrijheid van leven en meningsuiting zijn er miljoenen vluchtelingen. Dat zijn mensen,die gedwongen zijn om deze status te houden en mensen, die in eigen land vervolgd werden, en nog dagelijks worden.

John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa, vliegt heen en weer om Israel te dwingen een overeenkomst te sluiten met de Palestijnse Autoriteit (PA) . Eenzelfde beeld geldt voor Iran. Alleen, hier houdt wat Amerika betreft, vooral president Obama zich mee bezig. Niet kijkend naar de problematiek in eigen land, wel naar het eigen belang, oftewel gezichtsverlies en eigen economie.
Als de EU en Amerika zich meer zouden bezighouden met de menselijke problemen en niet met de rechten van het kleine Joodse landje Israel, dan zouden we allen in een betere wereld wonen

1. Mexico
Op 30/11 heeft president Peres tijdens zijn staatsbezoek de Spaanstalige Internationale Boekententoonstelling geopend. Israel was dit jaar de eregast.
Het Israelpaviljoen en de diverse delegaties verzorgen meer dan 200 culturele activiteiten in de stad Guadalajara. Dat is o.a. een filmfestival en ook informatie over de landbouw.

2. Politieke sfeer in Israel
Onderzoeken geven aan dat vandaag de Likoed (inclusief Israel Beiteinu) in de Knesset 37 zetels zou krijgen. Dat zijn er 6 meer dan bij de verkiezingen.
Duidelijk is dat het beleid van Bibi positief wordt bekeken. Dit ondanks de kritiek van o.a. ex premier Ehud Olmert, die meent dat onze hechte relatie met Amerika kapot gaat, omdat Bibi oftewel de regering zich verzet tegen de voorstellen van Amerika en niet te vergeten de EU.

3. Bibi in Rome
Op 1/12 spreekt Bibi in de synagoge in Rome, waar ook de Italiaanse premier Enrico Letta aanwezig was. Hij zegt onder meer:
* Ondanks alle kritische opmerkingen zal ik niet zwijgen als onze belangen wat betreft de veiligheid op het spel staan.
* Ik ben verantwoordelijk en zal tijdig waarschuwen voor mogelijk gevaar.
* Iran wil een atoombom, en dan worden niet alleen wij bedreigd, maar ook Italie, Europa, dus de hele wereld.
* Iran steunt het terrorisme, steunt de massamoord in Syrië, en bewapent de Hamas, de Hezbollah en de Moslim Jihad met dodelijke mortieren en andere wapens.

4. Iran
President Rouhani zegt een 2e atoomcentrale te bouwen in Busher, dezelfde provincie als de eerste.
Zarif, de minister van BuZa, zegt geen besprekingen over atoomenergie bij te wonen waar ook Israel aanwezig is.
Iran en Amerika hebben zich samen laten inschrijven in de Kamer van Koophandel. Ook hebben zij geregeld dat er weer directe vluchten tussen beide landen komen.
Dat was in 1979 gestopt, omdat toen de Amerikaanse ambassade werd bestormd en er 52 Amerikaanse diplomaten langere tijd gegijzeld werden.
Meer samen zakendoen wordt nu geregeld. Export van Iraanse producten en import van High Tech en andere materialen uit Amerika.

5. Zogenaamde nederzettingen
Het blijkt dat diverse Israelische ondernemingen blijven werken met bedrijven op de Westbank en ook in dat gebied zijn gevestigd.
Ook hier blijkt dat de industrie en dus de handel belangrijk is en dat het politieke
beleid van de PA op diverse manieren vertaald en toegelaten wordt.

6. Syrië
De helft van de 2.2 miljoen Syrische vluchtelingen zijn kinderen. 300.000 kinderen gaan niet naar school. Zij werken al van af hun 7e jaar. 70.000 kinderen hebben geen vader, en 3.700 geen moeder.

7. Gulf Security Conference
Het is nu pas uitgelekt dat ongeveer 14 dagen geleden uit 29 moslim en Arabische landen de ministers van BuZa tijdens deze conferentie in Abu Dhabi door president Peres via de satelliet zijn toegesproken. Hij zei:
* Israel kan positieve zaken toevoegen in het M-O.
* Er is een gelegenheid voor een dialoog tussen Israel en haar buren om het extremisme en Iran aan te pakken.
Men was erg onder de indruk van dit gebeuren. De president van de Joodse staat, zittend in zijn kamer en de vlag in Jeruzalem en de ministers aan de Perzische Golf, pratend over de veiligheid, de “terreur”, oorlog en vrede.
De United Arab Emirates had hem uitgenodigd de conferentie te openen.

8. Galilea
Israel is van plan om in dit gebied meer nederzettingen te bouwen, opdat er een balans komt in de bevolking. Aantal Joden en Arabieren dus in evenwicht.
Men wil bedrijven voor ongeveer 100.000 nieuwe bewoners aantrekken.
Eenzelfde beeld ziet men in de Negev.

9. Bibi en paus Franciscus
Op 1/12 was er een ontmoeting van ongeveer een half uur.
Onderwerpen: atoomprogramma, burgeroorlog, Syrië, de situatie van de christenen in Israel, en een bezoek van de paus aan Israel. Paus Franciscus toont aan zich ook bezig te houden met het wereldgebeuren.
Bibi had meer ontmoetingen in Italië. Ook met premier Letta.

10. EU – Amerika – Iran
Diverse bedrijven willen de verloren relatie met Iran weer hervatten. Het gaat om medische en levensmiddelen producenten. Dus bedrijven als Siemens, Nestle, banken, verzekeringen, graan, auto-bedrijven.
Het is belangrijk voor Iran om de economie te verbeteren. Dit gaat zich dus wel ontwikkelen, ondanks het gegeven dat Bibi diverse keren heeft gezegd, dat Iran niets heeft veranderd.
Voormalige veiligheidsleiders tonen aan dat Obama akkoord gaat met het ontwikkelen van een atoombom door Iran.

11. EU-ambassadeur
Lars Faaborg-Anderson heeft het “Ziv Medisch Centrum Sfad” in Noord-Israel bezocht. Hij was onder de indruk van de medische hulp welke wordt gegeven aan de Syrische gewonden. Hij zei met eigen ogen te hebben gezien hoe de toewijding is van de medische staf, die dus zelfs de vijand helpt.
Ook in de Filipijnen wordt nog steeds hulp gegeven. IsraAid blijft actief. Zoals bekend was dit de eerste groep welke in de Filipijnen aan de slag ging.
Het huidige team bestaat uit 12 beroepsmedici en psychosociale professionals.
Chanoeka werd door hen gevierd met partners en collega’s uit diverse landen.
Meer dan 1500 patiënten zijn geholpen. Behalve om het opvangen van gewonden gaat het om depressie, angst, mentale problemen.
IsraAid traint sociale “daycare” werkers en leraren.

12. UNHRC
John Kerry meent dat, nu Israel weer lid is van de VN Mensenrechten Raad, en het antisemitisme groeit, het belangrijk is dat Israel haar stem laat horen.
“Wij blijven vechten voor onze partner en steunen normalisering van de behandeling van Israel volgens het VN-systeem”.
Dit werd door Kerry gezegd, terwijl in Israel wordt gesteld dat andere relaties moeten worden aangeknoopt.

13. De EU
Ongeveer de helft van de EU-landen steunt de economische boycot van Israel. Dat wil zeggen dat producten uit de Westbank niet verkocht mogen worden als product uit Israel en dat dit ook op de labels moet staan.
Wel is Israel geaccepteerd als lid van de 2020-wetenschapsgroep.

Het blok van 28 landen boekt ieder jaar $ 300 miljoen over naar de PA. Mochten de onderhandelingen geen resultaat opleveren, dan wordt er niets meer overgeboekt.
Evenals het labelen is 50% vóór deze EU-regeling. Dit is inclusief Engeland en Frankrijk.
Maar een en ander is nog niet definitief. Men dient zich wel te realiseren dat de consequentie dan o.a. een toename van meer dan 100.000 Arabische werkelozen is.
Noot: We mogen ons toch wel afvragen waar Brussel zich mee bezighoudt. Israel is steeds het discussiemiddelpunt en het wordt “aangevallen” op historisch totaal onjuiste redenen.
Als onze politieke EU-vertegenwoordigers zich constructief zouden bezighouden met o.a. Syrië, Iran, Egypte en Libanon, dan was het leven in het M-O beter. En als onze EU-leiders hun tijd zouden benutten met hun eigen EU-problemen, dan was het nog beter.

14. Hanan Ashrawi
Deze dame, bekend lid van de PLO, doet haar mond weer eens open. Volgens haar is het onaanvaardbaar dat Nederland deelneemt aan de 2020-groep.
Nederland en Israel hebben een coöperatie forum. Dat wil dat de EU de sancties, die aan Iran zijn opgelegd, ook op Israel legt.
Hanan Ashrawi, die Abu Mazen adviseert, was o.a. betrokken bij de Oslo Akkoorden. Zij spreekt namens de PA en wil dat meer landen betrokken zijn bij het vredesproces. De Genève-afspraken hebben veel oppositie. Zij ziet geen resultaten. Dus de sancties moeten zwaarder worden.

15. Ron Lauder
De president van het World Jewish Congress geeft aan de Wereld WIZO-federaties door:
* Joden en christenen worden wereldwijd vervolgd. We moeten samenwerken om het groeiende geweld tegen te gaan.
* Ik zal niet zwijgen en Joodse steun geven. Zwijgen is de grootste steun voor het
antisemitisme en het anti-christen optreden.
* Historici klagen de publieke apathie, in het bijzonder tijdens de jaren 1940/45. We zien eenzelfde terughoudendheid als in de jaren 30. Alleen nu ook anti-christen acties. Vooral in het M-O. Kerken worden verbrand, mensen worden gedood.
* Uit Syrië zijn 450.000 christenen gevlucht. In Bethlehem was de christelijke bevolking
70%; vandaag 20% van de bevolking.
* Antisemitisme groeit in de EU. Het is een anti-Israel gevoel en dat is vnl. ontwikkeld door moslims. Een tweede oorzaak is het linkse extremisme in Oost-Europa en in enkele andere gebieden. Deze extremisten zoeken iets om hun houding te verklaren.

Lauder is een ex-ambassadeur en internationale voorzitter. Hij heeft tijdens zijn bezoek aan Israel duizenden christenen bedankt voor hun steun aan Israel.
“Dank u voor het staan naast het Joodse volk. Eveneens belangrijk dat ik dit zeg in de eeuwige, onverdeelde hoofdstad van Israel.
David Parsons, pr. man van het ICEJ, noemde deze toespraak een historisch moment in de Joods-christelijke relatie. We horen niet vaak:
“we zijn jullie partners”,
“we steunen jullie bij de vervolging door de moslims”

16. Bedoeïenen
Israel wil deze groep overplaatsen en bouwt een speciale plek voor hen. Het heeft de huidige oppervlakte nodig voor speciale doeleinden. De meeste Bedoeïenen huizen zijn overigens illegaal gebouwd.
Israel wil in de Negev regerings- en militaire faciliteiten.
Er wonen in totaal 300.000 Bedoeïenen in Israel. De opzet is ook het geven van een beter leven, meer faciliteiten. Een stuk grond waar legaal op te bouwen is, en werk, een sociaal programma, ontwikkeling en gezondheid.
Totale kosten van deze operatie: $ 2.2 miljard.

17. Naftali Bennett
De minister van Economische Zaken bezoekt Indonesië om deel te nemen aan de “World Trade Organisation Conference” in Bali. Hij knoopt relaties aan met o.a. China, Hongkong, India. Dit als compensatie voor de moeilijkheden met de EU. Geleerd van Horizon 2020, moeten wij brede relaties hebben en niet alleen via de EU onze relaties handhaven en verder ontwikkelen. Ik besteed mijn geld aan missies naar andere landen. Goed voor de economie, goed voor de verstandhouding.
Bennett was de eerste minister, die sinds 13 jaar het grootste moslimland bezocht.
Tijdens de conferentie zegt hij tegen de 160 leden:
“Economie kan bruggen bouwen voor vrede.”
“Ik zegen de dag dat ik hier kan zitten en vrije handelsovereenkomsten kan tekenen met al onze buren, en andere Arabische en moslimlanden.”
“Meer economische activiteiten in de wereld is van groot belang. Die vervangen de Palestijnse eisen.”
Bennett sprak in Bali met o.a. Canada, Mexico, Vietnam, Rusland en India.
Hij zegt: Iedereen kwam naar me toe en zei de noodzaak in te zien van vernieuwing van de economie. Wij spraken over economie en voorspoed.

18. Dries van Agt
Twaalf bekende hoogleraren hebben een brief aan minister Timmermans gestuurd.
De heren protesteren tegen het Nederlands-Israelisch Samenwerkingsforum. Uitgesloten moeten worden bedrijven, die aangesloten zijn bij dit Forum en in de betwiste gebieden werken.
Dus wel een Forum, maar niet met bedrijven uit “bezet Palestijns gebied”. Inderdaad bezet, maar door de Palestijnse Arabieren !!!
Natuurlijk is de voorzitter van het Rights Forum de grote anti-Israel-man: Andries van Agt.
Overigens, als dit Forum zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten,dan is er wel werk aan de winkel.

Stichting Lechaim
Zoals de meesten van u weten, werkt onze stichting voor de slachtoffers van terreur in Israel.
Een slachtoffer van terreur blijft jammer genoeg heel lang slachtoffer.
Het is maar al te vaak voor te velen een deel van het leven geworden.
De financiële positie van de slachtofferfamilies is door de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen van de regering er niet beter op geworden.
Ik doe daarom een beroep op een ieder om ons te steunen, opdat onze stichting haar opdracht kan vervullen. Ieder klein bedrag is welkom.
Dus reik ons de hand, zodat wij met uw hulp onze menselijke plicht kunnen vervullen.
Dank bij voorbaat en bezoek: www.stichtinglechaim.nl

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 14 en 24 maart 2014.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Een goede week gewenst.
Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)