Harry’s focus op Israel 492

Israel, 15 december 2013

Beste lezer,

Het belangrijkste nieuws is eigenlijk de enorme regen en sneeuw, die we deze week gehad hebben, en die op dit moment nog niet opgehouden is. Het meer van Kinnereth heeft genoeg water gekregen, opdat we ons in de komende jaren geen zorgen hoeven te maken over droogte gedurende de zomer. En als we ons dan ook nog realiseren dat er een kanaal wordt gegraven tussen de Rode en de Dode Zee dan gaan we in ieder geval op dit gebied zonder zorgen de toekomst tegemoet.

Heel bijzonder was de herdenking ter gelegenheid van het heengaan van Nelson Mandela. Onvoorstelbaar was het aantal aanwezige politieke en religieuze personen. Mandela leerde ons allen dat vijandschap tot verzoening moet kunnen leiden, en dat we ons allen moeten inzetten voor een betere maatschappij. Een wereld waarbij de mens in vrede en zonder armoede moet kunnen leven. Hij was een vrijheidsstrijder in de ruimste zin van het woord.

Verder was het toch ook bijzonder dat Minister-president Rutte en Minister van BuZa Timmermans met een grote handelsdelegatie Israel hebben bezocht.
Wanneer we dan kijken naar het beleid van de EU, en eigenlijk ook Amerika, dan vraag ik me af hoe men eigenlijk het Midden-Oosten en in het bijzonder Israel bekijkt en benadert. Een beleid wordt gevoerd, dat gericht is op handelsbelangen, politiek beleid zonder de geschiedenis te kennen, en het onderschatten van de invloed van de islam

1. Kerst
Het Joods Nationaal Fonds distribueert weer kerstbomen aan kerken, ambassades, journalisten en kloosters. Particulieren kunnen bomen kopen voor € 17.50.
In Jaffa is op 8/12 een boom ontstoken, die 15 meter hoog is. In de omgeving wonen ongeveer 6500 christenen

2. Israel – Rusland
Op 9/12 komt in Moskou de “Israel-Russian Mixed Economical Committee” voor de 11e keer samen.
Israel onder leiding van Minister van BuZa Avigdor Lieberman en Rusland o.l.v. plv. premier Arkaly Dvorkovich.
Gesproken wordt over diplomatieke en economische onderwerpen, zoals:
vrije handelsovereenkomst, export van fruit en groente naar Rusland, samenwerking op technologisch gebied, energie; samenwerking wat betreft olievervanging, toerisme, management, waterbronnen.
De huidige omzet is $ 3 miljard per jaar. Dat is dit jaar 17% meer van Rusland naar Israel en 13% meer van Israel naar Rusland.
Rusland exporteert overigens voor een bedrag van 2 miljard wapens naar Egypte. Het werkt ook aan betere handelsbetrekkingen met Noord Afrika.

3. Bibi Netanyahu
Op 10/12 zegt hij tijdens een bijeenkomst dat de Israelische economie in een goede situatie verkeert. Israel heeft een groei, die behoort bij de grootste onder de ontwikkelde landen. Wij moeten werken om het te grote verschil van inkomens te verminderen. Ten dele is dit de oorzaak van de ultraorthodoxe groep en de Arabieren; die moeten integreren in de arbeidsmarkt.
Het leersysteem moet veranderen opdat Israelische studenten internationaal mee kunnen doen.

4. Syrie
Aan de grenzen met Israel worden “dorpen” van water en levensmiddelen o.a. voor baby’s verstrekt.
Tot nu toe was alleen bekend dat Syrische gewonden worden geholpen.
Het hoofd van de VN-mensenrechtenorganisatie geeft door dat na onderzoek gebleken is dat de mensenrechten worden geschonden. Bashar Assad is daarvoor verantwoordelijk.
Aantal doden tot nu toe 126.000. Ongeveer 39% zijn burgers.
Rebellen hebben Maalula, een christelijke stad, veroverd. Een aantal nonnen werden ontvoerd.
Het is vandaag 1000 dagen geleden dat de opposanten in Syrië zich gingen verzetten tegen Assad. Iedere 11 minuten een dode. Begon 15-3-2011. Totaal: 128.000 doden, 2 miljoen gewonden, 16.000 vermisten. Het grootste aantal is gevlucht naar Libanon, Jordanië en Turkije

5. Bezoek Nederlandse delegatie
Minister Rutte wilde een door Nederland aangeboden scanner officieel openen. Dat werd geweigerd. Dit apparaat staat bij een doorgangspost met Gaza. Er is een behoorlijke export van Gaza via Israel. Dus Israel controleert.
Minister Timmermans wilde Hebron bezoeken en dat zonder begeleiding van een veiligheidsman.
Beide heren hebben daarom geweigerd respectievelijk naar Hebron te gaan en de scanner te openen
Het gaat om de veiligheid en dat ziet Israel als primair. De controle is in handen van Israel dat ook verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dat hebben de heren zich denkelijk niet gerealiseerd.
Minister Timmermans heeft op 9/12 een door de “Israel Council for Foreign Affairs” georganiseerde toespraak gehouden. Als minister van BuZa heeft hij als mens wel gesproken over zijn duidelijke relatie met Israel, maar niet weergegeven het beleid van de EU. Hij blijkt een goede diplomaat te zijn en we gingen dan ook huiswaarts zonder iets concreets mee te nemen.
Inmiddels is natuurlijk ook bekend dat het bedrijf Vitens de relatie met Mekorot heeft verbroken. Mekorot is het nationale Israelische bedrijf van schoon water. Het leverde ongeveer 5 miljoen liter aan Vitens. Bijzonder is toch wel dat Mekorot wel water levert aan de PA en Jordanië. Dit was dus een politieke beslissing, welke volgens de berichten besproken is met de Nederlandse regering en haar aandeelhouders. Als we dan ook weten dat Royal Has Koning DHV de relatie met Mekorot heeft verbroken, dan kunnen we niet anders zeggen dat hier sprake is van een politieke beslissing. Beweerd wordt dat minister Timmermans gezegd zou hebben: dat moeten jullie zelf beslissen.
De minister onderstreept wel dat Israel beschouwd wordt als een Europees land. Diverse EU-landen hebben wel bezwaren omdat Israel militair en economisch sterk is. Men heeft liever te doen met een underdog.
Minister Rutte heeft gesprekken gehad met Bibi en president Peres. Samen de lunch gebruikt.
Hij is vrij optimistisch wat betreft de PA en de Iran problematiek.
Hij onderstreept ook de eerder genoemde 2 incidenten, die volgens hem door de media zijn opgeblazen.
Hij zegt ook: mijn opdracht is het vechten tegen antisemitisme en discriminatie.

6. Saban Forum
Obama zegt op 7/12 dat de beste veiligheidszekerheid een diplomatieke overeenkomst is.
Dit kunnen we in de komende 6 maanden testen. Als dat negatief is, dan hebben we de sancties tegen Iran.
Wij respecteren de mogelijke Israelische maatregelen wat betreft hun veiligheid.
Ruhani is positief gestemd. De economie gaat in Iran met sprongen vooruit.

7. Moshe Ya’alon
De minister van Defensie zegt geen partner te hebben voor een tweestatenoplossing. Er is niemand aan de andere kant, sinds het begin van het Zionisme. Niemand die ons recht erkent van een Joodse staat voor het Joodse volk. We geven geen cm als we niet zulk een partner hebben.
Het recht op terugkeer: nee, nooit.
Ik erken een partner die de kinderen niet leert om bommen en explosieven tegen ons te gebruiken.
Tijdens een toespraak voor studenten in Dimona zegt hij:
* Iran is een radicale moslim sjiitisch bewind. Het wil de Westerse cultuur vernietigen. Niet alleen tegen Israel, maar ook tegen de regio en de wereld. Haar terreur is in Azië, Afrika, Zuid Amerika. Dit gaat via haar ambassades, evenals door het smokkelen van wapens.
Daarom is de atoombom een groot gevaar. Te velen zien het probleem niet.

8. Maleisië
Maleisië is een moslimland dat geen relatie heeft met Israel. Ondanks het gegeven dat hun paspoort niet geldig is voor Israel heeft een groep christenen Israel bezocht. Zelfs een dag in Samaria en ook Shiloh bezocht. Was de groep bekend uit de bijbel.

9. Iran
Op 9/12 zijn voor de eerste keer de partijen in Wenen bij elkaar om te praten over de pas getekende overeenkomst. Een akkoord waardoor de sancties wat betreft Iran, worden verzacht.
Officials uit Iran, Amerika, Frankrijk, Engeland, Duitsland, China, Rusland zijn bij elkaar om te bespreken hoe Iran de interimdeal gaat uitvoeren. Dus: wanneer en hoe gaat Iran stoppen?
De IAEA is betrokken bij de discussies, die niet worden gepubliceerd.
De Golf Cooperation Council (GCC) vindt dat het deel moet nemen aan de onderhandelingen tussen Iran en de P5+1.
Dit wordt gezegd door het hoofd van de inlichtingendienst van het olierijke Saoedi Arabië. Dit land is Soennitisch en Iran Sjiitische. Dat zou dus nu een toenadering zijn.
De GCC is toegevoegd volgens de invloedrijke prins, die ambassadeur is in Amerika en Engeland.
Hij zegt dan ook: wij zijn een Golfnatie, en een oorlog raakt ons.
Saoedi Arabië is overigens bang dat Iran kan doorgaan met de verrijking van atoomenergie. Amerika steunt Iran en is volgens de Saoedi’s een gevaar voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld.

10. Jordanië, de Palestijnse Autoriteit (PA) en Israel
Op 9/12 is in Washington een deal gemaakt om een pijplijn te maken tussen de Rode en de Dode Zee. Dat is een lengte van 180 km en zal per jaar 100 miljoen kubieke meter water laten stromen. Kosten ongeveer $ 300 miljoen. Daardoor zal de Dode Zee niet uitdrogen. Dit was een droom van Theodor Herzl. Door dit kanaal zal het dan nog meer toerisme aantrekken en de situatie van de natuur verbeteren.

11. Abu Mazen (zijn terroristennaam)
Mahmoud Abbas, president van de Fatah en de PLO, is nooit herkozen, en blijft in zijn optreden een terrorist. Een overeenkomst met hem maken is een totale onmogelijkheid. Wat te doen met de Hamas in Gaza?
En wat te doen met zijn eisen, Israel gaat nimmer daarmee akkoord. Het gaat om de grenzen, de vluchtelingen en de hoofdstad Jeruzalem. De Hamas erkent Israel nooit. Dus met wie zou er gepraat moeten worden.

12. De Gazastrook
Sinds 2007 betaalt de EU in Gaza-arbeiders, die niet werken. Het is een bedrag van ongeveer 1 miljard. Daarmee worden 60.000 man, die niet mogen werken van de PA sinds Hamas zich afzonderde van de Fatah.
Abu Mazen bepaalde toen dat er niet voor de Hamas mocht worden gewerkt. De EU stopt nu om geld voor dit doel over te boeken aan de PA.
Zoals al gememoreerd, worden goederen uit Gaza via Israel geëxporteerd. Voorwaarde: geen export naar de Westbank of in Israel blijvend. Via Ashdod naar de EU-landen en via Ben Gurion Airport naar Amerika.
Geen export betekent voor de Gazabevolking armoede en werkeloosheid.
Israel stuurt vanwege het noodweer gas voor verwarming en 4 waterpompen vanwege de zware overstromingen. Dit alles wordt geregeld door COGAT, de “Coordinator of Government Activities in the Territories”. Er is nu een gezamenlijk kantoor om mensen te helpen in de Westbank en Gaza.
Noot: Vinden we niet dat al die media, regeringen, en links denkende figuren eens moeten ophouden met kritiek te leveren op Israel? Dit Joodse land helpt zelfs haar duidelijke vijanden. Dit Joodse land wil in veiligheid leven in het gebied dat haar is aangeboden en bevestigd door de VN.

13. Amerika
Op 10/12 zegt John Kerry tegen Amerikaanse wetgevers zich toch wel af te vragen of Iran zich aan de afspraken houdt.
Op 11/12 ontmoeten Tzipi Livni en John Kerry elkaar tijdens een bijeenkomst van studenten aan de Tel Aviv universiteit.
Tzipi zegt dat Israel niet wil dat Judea en Samaria een kopie wordt van de Gazastrook. De wereld zal ons alleen helpen als we duidelijk maken dat we vrede willen.
Volgens Kerry wil het IDF in de Westbank, de Jordaanvallei en de grenzen tussen de kruispunten die de PA met Jordanië verbinden onder controle houden. Ook uitkijkposten op diverse heuvels in Judea en Samaria, en gezamenlijke patrouilles langs de overeengekomen grenzen.
Livni, onze minister en hoofd onderhandelingen, stelt dat vrede is gekoppeld aan veiligheid en dat Israel moet kiezen tussen nederzettingconstructies en een isolement.
Er is duidelijke kritiek op Livni. Algemeen wordt gesteld dat concessies geen vrede brengen en dat haar richtlijnen betekenen: geen veiligheid.
Kerry heeft elders gezegd dat het conflict gecompliceerd is en er geen vertrouwen bestaat tussen beide partijen. Het is ook een vergissing als men denkt dat de toekomst beter is dan het verleden.

14. Rusland – de Hamas
Minister van BuZa Lavrov en Haniyeh bellen op 12/12 ongeveer 35 minuten met elkaar. Zij praten over toch wel zeldzame onderwerpen:
* de vredesbesprekingen Israel – de PA.
* de Israelisch-Egyptische blokkade.
* de gezamenlijke relatie.
Rusland wil werken aan het opheffen van de blokkade om de bevolking een beter leven te geven.

15. Guatemala
Op 9/12 ontmoet Bibi president Otto Fernando Perez Molina.
Bibi zegt dat Israels wensen zijn: een stabiel en vredig M-O. Onze grootste zorg: Iran.
Dus geen verrijking, geen centrifuges, geen zwaarwaterreactor, geen wapenprogramma, geen mortieren en raketten; en een ander beleid. Geen van mijn punten, aldus Bibi, verhindert civiele atoomenergie. Niet vergeten dat Iran invloed wil hebben. Zelfs in Zuid Amerika.
Volgens de president heeft Iran ambassades in Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Daar ook terreurcentra in de ambassades en ook bij de Sjiieten. Dit is gedaan om te kunnen optreden tegen Joden, Israeli’s en haar belangen.

16. Israel kort
++ Israel is lid geworden van het “Europese Nucleair Natuurkundig Laboratorium”, de Europese raad van kernonderzoek. Israel is lid nr. 21. Er is al jarenlang een bepaalde samenwerking. Nu dus lid, en iedereen is blij.
++ In Galilea, in de omgeving van Naharia, is de oudste wijnkelder ontdekt. Denkelijk, volgens archeologen, 3700 jaar oud. De kruiken bevatten 2000 liter zoete wijn.
++ Jan Pronk, de voormalige man van ontwikkelingssamenwerking schrijft in dagblad Trouw wat de heren Rutte en Timmermans tijdens hun bezoek aan Israel moeten rechtzetten. Een onvoorstelbaar verhaal dat de haat van Pronk aantoont en denkelijk een bewust gebrek aan kennis van zaken.
++ Voor de beveiliging heeft Israel de grens met de Sinaï nu totaal afgesloten. Dat is 230 km lang. De bouw heeft 2.5 jaar geduurd.
++ Hoewel moeilijk te constateren, is Amerika toch doende om een relatie met de Hezbollah aan te knopen. We moeten in deze niet vergeten dat de Hezbollah een goede relatie is van Iran.
++ Het Westen, Israel en diverse Arabische landen verdenken Iran dat het atoomwapens heeft ontwikkeld.
++ 2 Israelische professoren ontvingen op 10/12 de Nobelprijs voor het ontwikkelen van chemische systemen. Dat zijn dan 6 prijzen gedurende de afgelopen 10 jaar .

Stichting Lechaim
Ik mag aannemen dat de meeste lezers op de hoogte zijn van de doelstelling van onze stichting.
Een slachtoffer van terreur blijft jammer genoeg heel lang slachtoffer.
Ik doe vandaag een extra beroep op een ieder om ons te steunen, omdat het vreselijke winterweer deze groep mensen in nog moeilijker omstandigheden heeft gebracht.
Gebrek aan verwarming, aan vervoer, aan de toch al beperkte levensmiddelen.
Bezoek onze website en lees over het lijden door aanslagen van terroristen.
Reik ons de hand, opdat wij met u onze menselijke plicht kunnen doen.
Dank bij voorbaat mede namens de slachtoffers.

Tot slot verwijs ik naar mijn spreekbeurtenreeks tussen 14-3-2014 en 24-3-2014.
Hebt u belangstelling een bijeenkomst te organiseren, geef mij dan een bericht.
Een goede week gewenst.
Groet en shalom,
Harry
Netanya
www.stichtinglechaim.com
Hier kunt u ook eerder verstuurde Focussen vinden!

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)