Harry’s focus op Israel 493

Israel, 22 december 2013

Beste lezer,

De dagen voor de jaarwisseling zijn toch in het bijzonder dagen van bezinning. Ik heb onder meer mijn nieuwsbrief van vorig jaar bekeken en gelezen wat ik u allen en de wereld wenste. Als ik vandaag de wereld bekijk, dan is daar jammer genoeg niets of amper iets van vervuld. Er is meer armoede, meer werkeloosheid en op politiek gebied meer ellende.
Als we dan om ons heen kijken dan moeten we constateren dat we te doen hebben met meer burgeroorlogen, met een ernstige vervolging van christenen, Joden en andere burgers.
Toch wens ik u allen prettige feestdagen en een beduidend beter 2014, en spreek de wens uit dat de wereldleiders zich gaan bezighouden met het creëren van een betere maatschappij. Meer vrijheid, democratie, en een acceptabele levensstandaard voor allen. Respect voor elkanders overtuiging en vrede op aarde.

Mede naar aanleiding van mijn laatste Focus heb ik vrij veel reacties ontvangen. Hierbij een duidelijke ontvangen wens:

“Beste Harry,
Bedankt maar weer voor je nieuwsbrief. Ik zou het wel geweldig vinden dat men in Israel weet dat er in Nederland veel mensen zijn die Israel WEL een warm hart toedragen.
De huidige regering is natuurlijk niet de maatstaf. Ook ik word bij voorbeeld niet blij van minister Timmermans en velen met mij.
Vriendelijke groet en Gods zegen. Hans Schenkel, Lopik”

1. Grens bij Libanon
Op 15/12 waren er 2 incidenten binnen 24 uur. Dit terwijl Israel water en elektra stuurt.
Libanese militairen schoten in het noorden op Israelische militairen. Een soldaat kwam om het leven. Als bekende reactie heeft het IDF enkele uren daarna gereageerd en 2 Libanese militairen gedood. Israel heeft bij de VN een klacht ingediend.

2. De EU
De ministers van BuZa van de EU geven op 16/12 door bereid te zijn Israel en de Palestijnen financiële, politieke en veiligheidssteun te geven.
Voorwaarde: het sluiten van een vredesovereenkomst. Dan wordt ook de status opgewaardeerd. Dat zou dus een “final status-deal” worden.
Israel reageert cynisch. De PLO zal toch eerst concrete voorstellen moeten doen.
De ministers komen met een leeg voorstel. Een kreet en geen duidelijk plan. Wel wat betreft hun financiële steun, de opbouw van de PA, de vluchtelingen, de veiligheid en Jeruzalem.

3. Amerikaanse studenten
De “American Studies Association” (ASA) heeft 5000 leden. De ASA heeft besloten de Israelische universiteiten te boycotten. Wel staat het toe om privécontacten op gebied van onderzoek te hebben. In april was het al de “Association for Asian-American Studies”. Een vreemde houding, omdat studenten zich moeten bezighouden met wetenschap en niet met politiek. Enkele universiteiten hebben hun lidmaatschap opgezegd omdat de nationale organisatie de boycot van Israel juist goed vindt. Hun motief: wij willen niet bij politiek betrokken zijn.

4. Hamas en PA
De heren Abu Mazen, Haniyeh en Mashaal hebben op 17/12 contact met elkaar gehad. Zij willen een eenheidskabinet samenstellen en dan binnen 6 maanden verkiezingen voor het presidentschap en parlement organiseren. Dit is niet de eerste keer. Maar tot nu toe is het steeds mislukt. De leiding is in handen van Rami Hamdallah, de premier van de PA.
Hamas heeft weer de bekende eisen: Israel weg, en Abu Mazen eist: boycot van het Joodse land.
Dus hoe kan er dan met Israel onderhandeld worden ?

5. Bezoek uit China
Dinsdag 18/12 bezoekt de minister van BuZa Wangyi Israel. Hij wil praten over Iran en de verhouding Israel-Palestijnen.
Hij bezoekt ook de PA, Algerije, Marokko en Saoedi Arabië.
Op die dag heeft Wangyi ook een ontmoeting met Bibi. Zij praten over de economie, dat completeert elkaar en is goed voor beide landen.
Bibi zegt:
* Mijn bezoek aan China en uw bezoek vandaag tonen een hechte vriendschap en samenwerking aan.
* Voor vrede in de wereld in de komende jaren moet de mogelijkheid van atoomwapens in Iran worden voorkomen. Ook volgens de VN-resoluties moeten centrifuges en het bevoorraden van verrijkt uranium gestopt worden.
Wangyi zegt:
* Dit is mijn eerste bezoek als minister van BuZa aan Israel. Ik ben hier om onze vriendschap te tonen. Ook voor een toename van de economie.
* Ik ben hier om uitbreiding van onze relatie op alle gebieden.
Minister van BuZa Lieberman spreekt ook met Wangyi.
Op korte termijn wordt een overeenkomst getekend wat betreft het vervallen van visa voor diplomaten. Dit gaat ook gebeuren voor burgers. Daardoor meer toerisme en zakelijke relaties. Eveneens meer vluchten tussen beide landen. Dat is goed voor het toerisme.

6. Libanon
Op 18/12 is in de ochtend een bom ontploft op een Hezbollahbasis. Dat duidt op onrust in dat land, maar ook bij de Hezbollah, dat Bashir Assad in Syrie steunt. Ook niet vergeten dat deze terreurgroep Iran steunt.
Jordanië heeft overigens nu, evenals Egypte, de grenzen gesloten voor Hamasleiders. Egypte pakt de Moslim Brotherhood aan, die zich nog steeds verzet tegen de huidige Egyptische regering. De Brotherhood wil Morsi terug.

7. Iran en het M-O
Ali Khaminei, de Sheikh die het in Iran voor het zeggen heeft, zegt dat de 6 maanden om tot een akkoord te komen, niets zegt. Een finale overeenkomst kan wel 20 jaar duren.
De centrifuges werken gewoon op volle capaciteit volgens het Iraanse hoofd van de “Atomic Energy Agency”.
Iran tracht tijd te rekken door eindeloze onderhandelingen.
De Westerse landen geloven niet in een oplossing. Denkelijk blijft Assad, gesteund door de Alawiten aan de macht. Volgens een opposant werken Rusland en Amerika samen om de Al Quada te ontbinden en is Assad de minst slechte optie.
Amerika accepteert de positie van Israel dat van de PA de erkenning van het Joodse land eist. Anders geen onderhandelingen. Dit heeft John Kerry ook in zijn plan staan. Dit plan houdt ook in dat het IDF de hoofdweg van de Jordaanse vallei controleert. Dus langs route 90.

8. Hamas in Gaza
Evenals Israel heeft Gaza grote overstromingen gehad. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis verlaten. Gedurende enkele dagen viel er 266 millimeter water. Dat is 60% meer dan normaal.
Vorige week vrijdag deelde de voorzitter van het “Hamas Disaster Response Committee” aan journalisten mee dat Israel de dammen heeft geopend. Daardoor zijn er in diverse plaatsen
overstromingen en zijn de tunnels naar Israel onder water gelopen.
De man vergat dat er in dat gedeelte van het Gazagebied geen dammen zijn en dat (vijand) Israel speciale pompen had geleverd.

9. Saeb Erekat
Op 18/12 zegt het hoofd onderhandelingen van de PA, Saeb Erekat, de onderhandelingen uit te stellen tot april 2014. Een totale vredesovereenkomst kan pas worden bereikt als de diverse onderwerpen zijn doorgenomen. Dit gaat om de grenzen, de veiligheidscoördinatie en de vluchtelingen. Hij dankt John Kerry voor zijn inzet om vrede te realiseren.
Bibi zegt niets te kunnen beloven. Dat hangt af van de tegenpartij. En niet vergeten dat een deal eerst wordt behandeld in de Knesset en via een referendum. “Ondanks de druk van Amerika zullen wij geen concessies doen bij kritieke onderwerpen”.

10. Arabieren
Tijdens een interview zegt Farouq Qaddoumi, de voormalige leider van het politieke bureau van de PLO, dat de Arabieren grote aanhangers waren van Hitler en de Nazi’s.
“Vergeet niet dat wij de Zionisten als vijand hadden, en die waren tegen Duitsland”.
Hai Amin Hussseini was een grote vriend van Hitler en de stichter van het Palestijnse nationalisme. Hitler had zelfs een Arabische radiozender.

11. Syrië
Dit land heeft 22 miljoen inwoners. 50% heeft humanitaire hulp nodig.
3 miljoen zijn “vluchtelingen”.
6.5 miljoen zijn in eigen land verplicht verhuisd.
600.000 kinderen zijn vluchtelingen en gaan niet naar school.

12. Turkije
Vluchten van El Al en andere Israelische maatschappijen worden (na 5 jaar) weer hervat. De reden voor het stoppen was: onvoldoende beveiliging; in Turkije.
De overeenkomst is getekend. Het gaat om goederen en passagiers.

13. Erdogan
De Turkse premier heeft steeds geageerd tegen het naar huis sturen van president Morsi door het Egyptische leger. In tegenstelling tot andere Arabische landen steunt hij de MB. Daardoor is er nu wel een slechte verhouding tussen Egypte en Turkije.
Geen ambassades meer in beide landen en geen militaire oefeningen. Egypte boycot nu ook goederen uit Turkije. Ook de Egyptische pers schrijft negatief over dat land. In het bijzonder over Erdogan. Zelfs de Turkse president Gul is tegen zijn eigen premier.
Volgens Erdogan was Morsi officieel gekozen en dat is niet het geval met de huidige militaire regering.

14. Frankrijk
De Franse minister Fabius zegt tijdens een interview dat zijn land zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. We moeten ervoor zorgen dat het onmogelijk zal zijn dat Iran ons bedreigt.
Ook in Amerika zijn twijfels. Men wil een wet zien die Israel het recht heeft in te grijpen als dit noodzaak is. Volgens Zarif, de Iraanse minister, is zijn land in staat om binnen een dag uranium tot 20% te produceren.

15. Ben Gurion Airport
Volgens de Daily Mail heeft dit vliegveld de beste beveiliging in de wereld. Op de grond en
tijdens de vlucht. El Al heeft 45 bestemmingen. Deze constatering wordt door passagiers bevestigd.

16. Amerika
Na de 6 daagse oorlog (juni 1967) heeft de generale staf na overleg met BuZa duidelijk gesteld dat Israel de nieuwe grenzen moet houden. Het gaat hier om de gebieden, die toen zijn heroverd. De VN-resolutie 242 geeft hierover geen duidelijke omschrijving.

17. Michael Reagan
De zoon van de voormalige president Ronald Reagan zegt tijdens een herdenking van Raoul Wallenberg, die duizenden Joden tijdens de Holocaust heeft gered:
* Amerika heeft Israel in een moeilijke situatie gedrukt, wat betreft Iran. Het heeft beloofd Israel te beschermen, maar dat is niet het geval.
* Algemeen gesproken is men apathisch over de situatie in het M-O. Het Westen heeft niet geleden zoals vandaag Israel nog doet.
* Amerika doet niet wat het zou moeten doen. Af en toe moet men doen wat recht is. Dat deden Reagan en Wallenberg. Israel zal denkelijk het zelfde moeten doen.
* Als Israel de gevangenen vrij laat, dan gaan die weer doden en martelen.
* Ik geloof niet dat de PLO vrede wil. Het wil Israel.
* Als Amerika niet duidelijk zegt: wij steunen Israel voor de volle 100%, dan verandert de situatie niet.
* Het is tijd voor vrede. Ook voor de Palestijnen. Maar willen zij dat ?

Er is meer nieuws.
Maar ik wil u niet overladen en eindig met de slotzin van Michael Reagan: “Het is tijd voor vrede”
Dat is ook mijn wens voor 2014.
Dan blijft er voor ons toch nog genoeg werk. Maar wel in een andere sfeer. Dan kunnen we ons concentreren op hulp geven aan de slachtoffers van het terrorisme.
In deze financieel moeilijke periode is dat meer dan ooit nodig.
Daarom besluit ik met het vragen van uw financiële hulp. Onze stichting Lechaim blijft ook dan actief.
Ondanks de moeilijke tijd voor maar al te veel families, verzoek ik u iets bij te dragen. Voor het kleinste bedrag zijn we u meer dan dankbaar.

Nogmaals prettige feestdagen gewenst,
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)