Harry’s focus op Israel 494

Israel, 30 december 2013

Beste lezer,

Hoewel ik in mijn vorige Focus u allen al mijn beste wensen heb gestuurd, wil ik toch nogmaals een en ander onderstrepen. Allereerst, allen die mij en dus ook stichting Lechaim een goed en succesvol 2014 hebben gewenst van harte bedankt. Moge 2014 voor u allen een goed en gezond jaar worden, en voor de wereld wat minder ellende, minder armoede en een jaar zijn waarbij de basis mag worden gelegd voor vrede.

Zaterdagavond ook met bewondering gekeken en geluisterd naar de 9 jarige Amira, die in “Holland ’s got Talent” een operalied zong dat van onvoorstelbaar hoog niveau was. Mijn gedachten gingen toen toch ook uit naar alle slachtoffertjes van het terrorisme in Israel, die toch ook het recht hebben om zo gezond en vol ambitie te zijn als Amira. Voor mij inspiratie om in het bijzonder de getraumatiseerde kinderen nooit en te nimmer te vergeten.

Ook werd vrijdag het laatste deel van “Kerstgroeten uit Bethlehem” uitgezonden. Presentator hr. Andries Knevel, de samensteller, sprak over Palestina, en gedurende zijn 4 uitzendingen vroeg ik me toch steeds af wat hij wilde aantonen. De eenzijdigheid was te veel van het goede. Teleurstellend, omdat Knevel toch een van onze bekwame televisiefiguren is.

1. Palestijnse Autoriteit
Volgens de PA zitten in Israel 5200 Palestijnen gevangen. Toevoegen 1280 personen die illegaal in Israel wonen. De betreffende PA-minister heeft kritiek op de EU die niet toestaat dat er geld wordt gegeven aan terroristen die in de gevangenis zitten, of weer vrij rondlopen. “Onze terroristen zijn helden”, aldus de minister.
De EU heeft in november 11 miljoen euro gegeven. Dit bedrag was echter bestemd als salaris voor werkers van de PA-regering.
Volgens Issa Karaka, de minister van Gevangeniszaken, gaat het geld niet naar terroristen, maar naar helden. De EU heeft volgens hem een bezettingsmentaliteit. “Wij zijn trots op de revolutie-vechters.” Het geld gaat volgens hem naar 71.000 ambtenaren en gepensioneerden.

2. Egypte
De Moslim Brotherhood (MB) wordt officieel beschouwd als een nationale terreurorganisatie. Dit mede naar aanleiding van een aanslag op een politiegebouw, waarbij 14 doden en meer dan 100 gewonden werden geteld. Het bleken 3 bommen te zijn. Dit gebeurde enkele weken voor een referendum dat gehouden wordt voor een nieuwe grondwet, een eerste stap naar democratie.
De MB protesteert en veroordeelt de aanslag. Het wil een onderzoek.

3. Naftali Bennet
De Minister van Economische Zaken zegt op 23/12 dat de PA verantwoordelijk is voor de aanslagen van de afgelopen dagen. Maar wij gaan door met het diplomatieke proces alsof er geen terreur is, en de Palestijnen gaan door alsof er geen politiek proces is.
Wanneer je kinderen reeds op de kleuterschool les geeft om terreuracties te ontwikkelen, en als je op de tv iedere dag Joden als monsters afschildert, en als op je landkaart Tel Aviv niet staat, dan ben je een terrorist.

Volgens statistieken van de Shin Beth, de veiligheidsorganisatie, is het terrorisme weer gegroeid. Reden denkelijk: de onderhandelingen tussen Israel en de PA. In november waren er 167 aanslagen. In oktober 139, en in juni 103.
Minister Tzipi Livni zegt dat de PA niets van doen heeft met terreur. “Wij gaan door met praten. Terreur bepaalt onze toekomst niet. Wij doen op dit gebied wat nodig is. Wij vechten tegen terreur en promoten onderhandelingen. Dat is van groot belang. Zeker ook voor de veiligheid van ons land.”

4. Jonathan Pollard
Hoewel bijna de hele wereld, inclusief belangrijke Amerikaanse politici, vraagt om vrijlating van Pollard, weigert president Obama.
Pollard zit nu al 28 jaar in de gevangenis, terwijl de Amerikanen jarenlang de telefoontjes van de Israelische regering heeft afgetapt. Dat is ernstiger dan de daden van Pollard.
De Knesset stemt met 106 van de 120 stemmen voor, om nogmaals een aparte brief via de ambassade aan Obama te overhandigen. Het dringt nogmaals aan op vrijlating. De 3 Arabische partijen ( Hadash, Balad, Ra’am-Ta’al) stemmen tegen.
De houding van Obama, die verantwoordelijk is voor het veel te lange vasthouden van Pollard voor zijn beperkte spionage van een bevriende relatie, is zeker gezien de enorme publiciteit, schadelijk voor de relatie Israel-Amerika. Volgens John Kerry is Pollard een onderhandelingspunt tussen Bibi en Obama.

5. Zuid Korea
Dit land doet voor miljoenen zaken met de Midden-Oosten landen. Het wil neutraal blijven. Daarom voert het een voorzichtig beleid met Israel. De militaire samenwerking groeit nog steeds.

6. Sderot
In Sderot is een nieuw treinstation geopend. Deze het meest door aanslagen getroffen stad is nu verbonden met het centrum van ons land. De tijd om naar Tel Aviv te rijden is 58 minuten. Er is ook een verbinding met de plaatsen in het zuiden. Het station is voor de volle 100% beveiligd. We moeten niet vergeten dat de stad aan de grens met de Gazastrook ligt. De opening vond plaats met veel gejuich ook omdat verwacht mag worden dat het nu makkelijker bereikbaar is. Men is wel bang dat de Sderot-studenten zich nu gaan vestigen in o.a. Tel Aviv.
Het kabinet heeft vandaag besloten om 40 miljoen euro voor Sderot en omgeving beschikbaar te stellen.
Speciale maatregelen worden genomen om hun leven te verbeteren en bedrijfsactiviteiten te bevorderen.
Speciale hulp voor ouderen en kinderen, die dat vanwege de dagelijkse spanning nodig hebben.

7. Bibi Netanyahu
Hij sprak alle christenen toe, en dit natuurlijk met de bekende wensen.
Hij voegde toe: Israel is trots op haar religieuze tolerantie en het pluralisme. Het beschermt alle gebouwen.
Kom en bekijk met eigen ogen het oude land. Bezoek Nazareth en Bethlehem en bezoek volgend jaar onze eeuwige hoofdstad Jeruzalem.
Er worden gedurende de feestdagen 75.000 bezoekers verwacht en men kan vrij met een speciale bus tussen Jeruzalem en Bethlehem vervoerd worden.

8. Zuid-Sudan
Minister van BuZa Avigdor Lieberman had op 24/12 een gesprek met zijn collega Barnaba Marial Benjamin.
Hij hoopt dat er vlug vrede is in het jongste land in de wereld.
Israel is een vriend van Zuid Sudan en zal humanitaire hulp sturen evenals medicijnen en alles wat nodig is.

9. Abu Mazen
De nog steeds niet herkozen president Abu Mazen zegt in zijn kerstwens dat Jezus een Palestijn was en dat Israel moet worden verweten dat veel christenen het land hebben verlaten.
Abu Mazen, Catherine Ashton en de minister van BuZa van Jordanië waren aanwezig bij de nachtmis in de “Church of Nativity”.
Patriarch Foriad Twal hoofd van de Katholieke kerk in Israel zegt bij zijn aankomst: wij zijn broers. Hij zegt Abu Mazen dat hij bidt voor een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnen. Hij is zelf Palestijn en toont zijn sympathie vooral voor de families van gevangenen en diegenen die lijden vanwege het conflict met Israel.
“Blijf optimist en vertrouw erop dat voor de 3 religies een dag zal aanbreken: “een haven van vrede voor allen”.
Jezus is 2000 jaar geleden geboren en is een boodschapper van hoop.
De Jordaanse woordvoerder van BuZa zegt dat Abu Mazen eerst het Nieuwe Testament moet lezen alvorens die nonsens te verkondigen. Wij vergeven hem, want hij weet niet wat hij doet.

10. Egypte
Egyptische grenswachten hebben 6 ondergrondse smokkeltunnels aan de Gazagrens ontdekt. De tunnels zijn vernietigd. Veel goederen waren hier opgeslagen. Onder meer 1800 mobieltjes, 300 sloffen sigaretten. Ook gevonden: 700 kg cannabis.

11. Moslim Brotherhood (MB)
De MB wordt beschuldigd van de aanslag op het Egyptische veiligheidsdirectoraat Mansour RM. Hierbij zijn 13 doden en 134 gewonden te betreuren.
Alle partijen, inclusief de Kopten en de Salafist Al Nour Partij wijzen naar de MB. Logisch, omdat Morsi immers is vervangen.
De aanslag wordt beschouwd als een duidelijke scheiding tussen de moslims en de andere stromingen
De leider van de Al Nour, Makhiouw, roept op tot eenheid in het geliefde Egypte.

12. Saeb Erekat en de PA
Het hoofd van de onderhandelingen heeft tijdens een interview met “Al Quds al Arabi” nogmaals doorgegeven dat de onderhandelingen met Israel zijn vastgelopen. Hij heeft nog wel regelmatig contact met John Kerry.
Abu Mazen heeft contact met de Arabische Liga. Hij vraagt de Liga steun om het Amerikaanse plan af te wijzen. Hij heeft een rode lijn wat betreft een akkoord met Israel. Hij weigert de “Joodse” staat te erkennen, en Oost-Jeruzalem is inclusief de klaagmuur van de PA. En demobilisatie van het Palestijnse gebied door het IDF.
De Hamas is tegen alles. De besprekingen zijn niet legitiem. De Hamas en de jongerengarde zijn tegen het beleid van Abu Mazen.
Op 27/12 zegt Erekat dat Abu Mazen Amerika heeft benaderd om Bibi te laten stoppen met bouwen en uitbreiden van de nederzettingen.
Op 26/12 sprak hij Martin Indijk en onderstreepte dat daardoor de onderhandelingen worden gestopt.
Een EU-diplomaat heeft gewaarschuwd dat doorgaan met bouwen betekent dat de EU tegen Israel maatregelen gaat nemen.
Vergeten wordt dat gedurende de afgelopen dagen weer raketten afgeschoten zijn en dat dit volgens Abu Mazen en Erekat wel mag.
Noot: Ik heb toch geleerd en ervaren dat na een oorlog er allereerst een wapenstilstand komt en daarna vredesoverleg en dan dus vrede. Mijn vraag: wie is onze tegenstander?

13. World Economic Forum (WEF)
Bibi is uitgenodigd wereldleiders te ontmoeten tijdens het WEF in Davos in januari en toe te spreken.
Hij zal dan praten over de economie in Israel. Onder meer over de cyberindustrie nr.1 in de wereld.
Ook heeft hij dan ontmoetingen om te investeren in de Israelische High Tech.
Algemene indruk is dat de Israelische economie succesvol de internationale crisis aanpakt

14. Bibi en Abu Mazen
Gezegd is dat beide heren met elkaar in het geheim contact hebben, en dat om 3 motieven:
* zoeken van een oplossing wat betreft de kleine problemen in de betwiste gebieden
* basis leggen voor het oplossen van de grote problemen/verschillen van mening
* creëren van een mechanisme, opdat onderhandelingen resultaat zullen boeken.
De gesprekken hebben tot nu toe geen resultaat geboekt en John Kerry heeft totaal geen invloed. Zijn voorstel is afgewezen. De woordvoerder van Abu Mazen ontkent dat de heren elkaar ontmoet hebben.
Noot: De onderwerpen bestuderend, evenals het beleid van beide partijen, lijkt mij de ontkenning van de woordvoerder van Abu Mazen niet ongegrond.

15. Uzi Landau
De minister van Toerisme zegt dat Israel moet praten over “ONS LAND” en niet over “bepaalde gebieden”.
Wij zijn geen bezetters. Israel is ons thuisland en wij moeten bouwen als zodanig.
Hij roept alle Joden op om te praten over ons land, onze wortels. Dat mag geen discussiepunt zijn.

16. Christelijke priester
Tijdens een bijeenkomst van de “Zionist Conference for Human Rights” in Tel Aviv sprak ook de uitgenodigde priester Gabriel Nadaf, hoofd van het “Israeli Christians Recruit Forum”.
Dit forum moedigt onder meer jonge Arabisch sprekende Israeli’s aan zich te voegen bij het IDF en te integreren in de Israelische maatschappij.
Hij is er trots op in Israel te kunnen wonen. Dit is volgens de priester het enige humane land in het Midden-Oosten. Het beste voorbeeld is het gegeven dat de leden van ons Forum in de Arabische sector van Israel niet populair zijn. Ook niet omdat leden van ons in de Knesset zitting hebben.

17. Schaken
Tijdens de wereldkampioenschappen beneden 18 jaar in Dubai is de naam “Israel” verwijderd evenals de vlag.
Het team blijft wel deelnemen. Het zal wel denken: sport verbroedert

18. Hamas
De woordvoerder van de Hamas zegt trots te zijn te behoren tot de Moslem Brotherhood.
Wij zijn een moslim-Palestijnse verzetsgroep welke Palestina verdedigt.
Egypte heeft Hamas tot een verzetsgroep verklaard en alle demonstraties verboden. Het heeft haar ook verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op Mansoura Veiligheidsdirectoraat.
Inmiddels zijn 50 Moslim Brotherhood Hamasleden door Egypte gearresteerd.

De Fatah heeft Hamas verzocht zich af te scheiden van de Moslim Brotherhood. Deze beslissing is gemaakt een dag na dat de MB als een terreurorganisatie werd beschouwd. Daardoor komt Hamas in een moeilijke positie. Economisch en politiek. Egypte is nu een vijand geworden.

19. Iran
Volgens de militaire journalist van het blad Haaretz kan Iran alle wapens produceren in eigen land. Mocht er dus een conflict ontstaan dan is o.a. Tel Aviv en omgeving in de gevaren zone.
Taglit Techn College.
Dit onderdeel van het Joods Agentschap heeft 25 jonge technische leiders uitgenodigd om 10 dagen ervaring op te doen en kennis te maken met belangrijke bedrijven. Zij komen uit Amerika, Frankrijk en Argentinië. Het doel hiervan is om meer binding te krijgen met hun identiteit en het land, en natuurlijk de ontwikkeling van de technische wetenschap.
Mede vanwege de groei van het Antisemitisme in Frankrijk heeft de regering maatregelen genomen om immigratie van studenten en hun familie te bevorderen.

20. Christelijke militairen
Gedurende de Kerstdagen hadden de christelijke militairen verlof, zodat zij die dagen thuis konden vieren. 90 militairen waren ook samen in Nazareth. Sinds juni hebben zich weer 84 christelijke jongeren bij het IDF gevoegd. Meer dan in vorige jaren.
Bibi heeft hen toegesproken:
“Israel is trots op jullie en dankt jullie.”
Priester Gabriel Nadar zegt o.a.:
“Wij werken mee aan een goede verstandhouding en ik roep alle christenen op deel te nemen aan het leger en het land te beschermen.”

Stichting Lechaim
In mijn inleiding heb ik al even aangeroerd dat wij ons moeten blijven inzetten voor het bieden van hulp aan de slachtoffers van terreur.
De sociale omstandigheden zijn ondanks het gegeven dat Israel wat betreft de economie niet mag klagen, voor trauma- en andere patiënten heel moeilijk.
Wij, stichting Lechaim, trachten hen de hand te reiken en mee te werken aan genezing, opdat de patiënt weer in de maatschappij kan worden opgenomen en naar school kan gaan of een werkkring kan krijgen.
Laten wij met ons allen in het komende jaar tonen dat wij bereid zijn de minderbedeelden te helpen.
Ik wens u mede namens de stichting Lechaim en de slachtoffers van terreur nogmaals een gezond en gezegend 2014 toe.

Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)