Harry’s focus op Israel 495

Israel, 7 januari 2014

Beste lezer,

Het nieuwe jaar is gestart en het is moeilijk te omschrijven wat dit ons allen zal gaan bieden. Ondanks de vele wensen en toespraken is de internationale politieke toestand totaal onoverzichtelijk.
Niets is te zien van efficiënte maatregelen om het terrorisme zodanig aan te pakken, dat wij allen kunnen leven zoals wij dat wensen. Datzelfde geldt voor het politieke leven dat toch verbonden is aan ons dagelijks doen en laten.

In het Midden-Oosten zien we dat er geen land is dat een leiding heeft waardoor we kunnen spreken van een democratie en een beter leven. In Afrika zijn de diverse landen er nog erger aan toe. In Europa mogen we ons afvragen of de Europese Unie voldoet aan de bedoeling; en in Amerika zien we een leiding waar maar al te veel inwoners het erg moeilijk mee hebben.
Wij mogen ons afvragen of Amerika o.l.v. Obama wel de beste bedoelingen heeft met Israel en of onder meer Obama de moslimlanden niet belangrijker vindt dan de Joodse staat Israel.
De rechterhand van deze president, John Kerry, zit meer in de lucht dan met beide voeten op de grond te staan, en hij formuleert eisen die onaanvaardbaar zijn voor Israel en voor de zogenaamde zichzelf gesplitste PLO.

1. Conferentie in Tiberias
Op 31/12 wordt de Galilea-conferentie in Tiberias door president Peres geopend. Hij spreekt over de onderhandelingen en zegt dat Israels grote strategische kracht vrede is. En dat we dan budgetten vinden waar we nooit aan hebben gedacht, en dat de EU en de Arabische Liga met voorstellen komen, waar we eerder niet van hebben kunnen dromen.
* Ik hoop dat wij vooroordelen kunnen verwijderen.
* Iedereen weet dat wij voor vrede land moeten afstaan.
* De regering moet geen nederzettingen bouwen.
* Belangrijk is de ontwikkeling van de Negev en Galilea. Dus de ontwikkeling, de infrastructuur, de high-tech industrie en een universiteit in Galilea.
Noot: Met alle respect voor het verleden van de president, maar onze politieke leider is de minister president, en Peres is in zijn huidige functie niet gerechtigd zulke uitspraken te doen.
Bibi Netanyahu is ook aanwezig en zegt dat de huidige situatie eenvoudig geformuleerd kan worden: Wij trachten een overeenkomst te realiseren en dit met de nodige pijn. De tegenpartij gaat met hun hoogste leiders feest vieren om de vrijgelaten terroristen te verwelkomen. Maar moordenaars zijn geen helden en aan Palestijnse kinderen moet de realiteit onderwezen worden. Dus nooit vrede. Vrede, alleen als onze veiligheidsbelangen zijn verzekerd. Vrede, alleen als wij ons zelf kunnen verdedigen.
De 3e groep Palestijnse gevangenen is nu ook vrijgelaten. Bij de bevolking is veel weerstand. De meerderheid van de Knesset wil een wet aannemen waarbij iedere gevangene door de rechter wordt beoordeeld.
Mede oorzaak van deze wet is het gegeven dat diverse vrijgelaten terroristen weer terrorist zijn geworden, en de manier waarop de vrijlating wordt gevierd. Zelfs Abu Mazen heeft deelgenomen.

2. Onderzoek
Een poll geeft aan dat de PLO en Israel een tweestatenoplossing wil. Dit echter zonder deelname van de Amerikanen.
41% met Amerika.
41% verwerpt de tweestatenoplossing.
36% oplossing met Amerika. Dit was 47% toen Obama aan de macht kwam.
63% van de Israeli’s en 58% van de PA willen een tweestatenoplossing.
Bibi zegt vrede te willen als o.a. de Jordaanvallei bij Israel blijft.
Abu Mazen zegt: Geen vrede als niet alle gevangenen worden vrijgelaten.

3. PLO
Tijdens een zitting van het PLO-kabinet o.l.v. premier Hamdallah is besloten om
3 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van de Jordaanvallei.
Meer landbouw, nieuwe wegen en een beter ziekenhuis.
De Arabische landen worden opgeroepen dit voorstel te steunen.
Er is toegevoegd dat er geen Palestijnse staat komt zonder de Jordaanvallei.
Dit is natuurlijk een reactie op het Israelische besluit de Jordaanvallei te annexeren.

4. Libanon
Volgens opperbevelhebber Gantz is het Libanese leger verantwoordelijk voor de veiligheid in eigen land. Die is stabiel. Ron Proser zegt dat de Hezbollah duizenden raketten en mortieren heeft opgeslagen bij en tussen de bevolking.

5. Birthright
Maandag jl. zijn er op één dag 1600 Joodse jongeren op Ben Gurion Airport geland. Minister Uzi Landau verwelkomt hen en zegt: Israel is altijd jullie huis als toerist en als immigrant.
“Taglit Birthright” heeft haar eigen record gebroken. Jongeren komen o.a. uit Australië, Argentinië, Rusland, Amerika, Duitsland, Canada. Tot nu toe hebben 350.000 personen uit 64 landen deelgenomen aan dit boeiende programma.
Jongeren tussen 18 en 26 jaar krijgen een gratis trip, en ze leren het land kennen en ook de studiemogelijkheden.

6. American Studies Association
De ASA boycot alle Israelische universiteiten. Een resolutie hierover is aangenomen. Meer dan 90 universiteiten zijn daar fel tegen. De 40.000 leden van de “American Association of Universities” en veel professoren protesteren en onderstrepen de academische vrijheid.

7. John Kerry
De Amerikaanse minister van BuZa bezoekt voor de 11e keer Israel en het Midden-Oosten.
Hij wil Israel zowel als de PA dwingen een overeenkomst af te sluiten. Israel is niet tegen. Maar zijn plan is niet acceptabel.
De belangrijkste punten: de vluchtelingen, de grenzen, het Joodse land.
Dus weer een fiasco. Ook omdat beide partijen het verhaal van Obama en Kerry niet accepteren.
De heren vergeten dat Bibi zich inzet voor het behoud van het Joodse land en Abu Mazen voor het tegenovergestelde.
Diverse landen hebben een standpunt dat voor het Joodse volk onacceptabel is.
Kerry heeft op 3/1 een ontmoeting met Bibi gehad.
De man wil het verschil tussen beide partijen verkleinen en de belangrijke onderwerpen bespreken. Dit zou wel zonder inmenging van Amerika moeten. En wel zouden de partijen harde beslissingen moeten nemen om echte vrede te realiseren. Vrede niet alleen voor Israel, maar ook voor de PA. En dat voor nu en voor de komende generaties. Vrede, aldus Kerry, maakt Israel sterker, maar ook de PA en de hele wereld.
Bibi verwijst naar de uitspraken van Abu Mazen en vraagt wat de PA dan tot nu toe heeft gedaan of gezegd om de onderhandelingen te doen slagen.
Er zijn overigens ook meningsverschillen bij onze regering. In het bijzonder bij de Likoed. Daar is de vraag: hoe moet de zaak worden aangepakt?
Lieberman heeft ook een ontmoeting met Kerry. Volgens hem is een dialoog belangrijk. Maar een akkoord houdt toch een aantal onderwerpen onopgelost. Allereerst het probleem van de Palestijnse vluchtelingen.
Ongeveer 3 miljoen moeten integreren in de Palestijnse staat. Dat geeft grote onrust. Het aantal levend in Libanon en in o.a. Syrie. 800.000 leven er vandaag in de PA Westbank. En volgens bepaalde bronnen 1.500.000 in Gaza. Israel moet een perfecte beveiliging hebben en de Palestijnen een perfecte economie.

8. De Moslim Brotherhood (MB)
Egypte heeft de MB als terreurorganisatie gekenmerkt. Het roept andere landen op haar te volgen. Jordanië en de PA twijfelen. Terreurgroepen worden niet financieel gesteund. De Arabische Liga zou dit moeten aanpakken. De MB werkt in Jordanië, en de Hamas is een tak van de MB. De ideologie van de MB heeft gefaald. Erkenning betekent volgens officials onrust en dat wil Jordanië niet, en de PA wil eenheid in haar gebied. Dus dat betekent samengaan met de Hamas.

9. Libanon
Saoedi Arabië heeft $ 3 miljard aan dit land gegeven. Haar doel is het versterken van het Libanese leger met uit Frankrijk afkomstige wapens. President Suleiman bevestigt dit en stelt dat daardoor Saoedi Arabië actiever in het MO gaat optreden. Ook dat Libanon beter in het binnenland kan optreden en werken aan het stoppen van Iran met de ontwikkeling van kernwapens. Ditzelfde geldt voor de MB wat betreft haar militaire optreden.

10. President Shimon Peres
Tijdens het overhandigen van de geloofsbrieven van de nieuwe ambassadeurs van de EU, Moldavië, Roemenië, Belarus en Tanzania verwelkomt hij de vertegenwoordigers.
Hij zegt onder meer dat de onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen het moment van de waarheid nadert. Hij sprak terwijl John Kerry Israel weer bezocht om meer druk op ons land uit te oefenen om meer concessies aan de PA te doen.
* Meer Palestijnse terroristen vrijlaten.
* Controle van de Jordaanvallei in handen van de PA, evenals de rest van de Westbank.
In Judea, Samaria, de Golan, Oost-Jeruzalem wonen ongeveer 600.000 Israelische Joden. Deze gebieden staan onder controle van het IDF.
Er is veel verzet tegen Kerry. Men wordt dan ook opgeroepen zich in die gebieden te vestigen.
Peres heeft ook een ontmoeting met John Kerry en 3 Republikeinse senatoren.
Peres zegt dat het tijd is om beslissingen te nemen. Dat is wel moeilijk, maar geen beslissing nemen is fout. Vrede is ondanks de grote verschillen, mogelijk. Ik ken Abu Mazen al jaren. Hij wil vrede. Terrorisme is de grootste vijand van het MO.
Oplossing: Iran moet stoppen met deelname aan het terrorisme en het ontwikkelen van langeafstandsprojectielen.

11. Bibi Netanyahu
Hij geeft tijdens de kabinetszitting een overzicht van 2013:
* Dit jaar hadden we het laagste aantal aanslagen. Reden: het voorkomen van aanslagen.
* Het laagste percentage werklozen. Dat was 5,5%. Oorzaak: het door ons gevoerde beleid.
* Geen illegale immigratie. Wel verlieten 2610 illegale werkers ons land. Dit waren geen vluchtelingen.
* Nog steeds is er te veel oppositie om Israel het Joodse land te noemen, en ons het recht te geven hier te wonen.
* Belangrijk blijft onze veiligheid. We zijn geen vreemdelingen in Jeruzalem, Beth El, Hebron.
* Tevens is het van groot belang dat we met nieuwe markten gaan werken. Onder meer China.
* De ontwikkeling van de Negev en Galilea, autowegen, treinverkeer en het contact van Eilat met Ashdod om via deze haven het vervoer te bevorderen.

12. Israel kort
++ Israel zal in de komende 20 jaar de PA voor een bedrag van $ 1.2 miljard natuurlijk gas leveren. Dit is dus ondanks de politieke problematiek toch een economische samenwerking.
++ Er zijn ongeveer 700 miljoen Evangelische Zionisten in de wereld. De meesten zijn duidelijk pro Israel en bidden voor veiligheid en een goed leven in ons land.
++ Veel zakenlieden uit de hele wereld bezoeken Iran en doen weer zaken met de diverse Iraanse bedrijven.
++ In Tripoli (Libanon) is een chistelijke bibliotheek door moslims in brand gestoken. Ongeveer 60.000 boeken zijn verbrand. Oorzaak zou zijn dat de Grieks orthodoxe priester Surouj een boek zou hebben geschreven dat beledigend is voor de Islam.

13. Verzoek
Ik verwijs naar de enkele dagen geleden gestuurde Lechaim brief. In deze brief wordt gevraagd het door David Rubin omschreven project “Fogel Park” in Shiloh financieel te steunen.
Reik ons de hand, vergeet onze bankrekening niet.
Dank weer bij voorbaat.

Groet en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)