Harry’s focus op Israel 496

Israel, 13 januari 2014

Beste lezer,

De Lechaim nieuwsbrief
Ik verzoek u nogmaals vriendelijk ons te helpen bij het financieren van het Park Fogel in Shiloh. We zien het als onze plicht om de getraumatiseerde en andere kinderen te helpen. Het aanleggen van zo’n park is een goede medicijn om kinderen af te helpen van hun psychische ziekten en te voorkomen dat gezonde kinderen ziek worden, oftewel ook slachtoffer van aanslagen worden.
Namens onze stichting Lechaim bij voorbaat onze oprechte dank.
Harry
www.stichtinglechaim.nl/steun-de-aanleg-van-het-fogel-park

De Focus
Het is vanzelfsprekend dat enkele woorden gewijd worden aan het overlijden van Arik Sharon.
Een bijzondere man, omdat hij en in de politiek en in het leger een duidelijke rol heeft gespeeld.
Hij was een moedige vechter en een groot generaal. En dat van jongs af aan. Mede door zijn optreden heeft Israel de oorlogen in 1948, 1967 en 1973 gewonnen.
Daarna ging hij in de politiek. Onder meer als eerste minister. Hij heeft nederzettingen laten bouwen, maar wel Gush Katif laten ontruimen. Hij dacht daarmee een basis te leggen voor onderhandelingen en vrede in het Midden-Oosten.
Zijn noodzakelijke acties tegen de Palestijnen hebben er nu toe geleid, dat men o.a. in de Gazastrook feest viert vanwege zijn heengaan.
Op zijn gigantische boerderij in de Negev werken Joden en Arabieren samen. Dat zag hij als een voorbeeld.
Op zijn begrafenis waren een behoorlijk aantal buitenlandse officials. Dat kenmerkt zijn optreden en kwaliteiten.
Hij ruste in vrede.

Afgelopen Shabbat werd uit de Torah onder meer gelezen:
“Het volk loopt in de woestijn onder leiding van Mozes. G-d begeleidt het volk met een wolkzuil en ’s nachts met een vuurzuil. Water wordt drinkwater, eten wordt verzorgd. Iedere dag manna. Op vrijdag dubbel (vanwege de Shabbat). Dat was dus de 40 jaar durende tocht uit de slavernij in Egypte naar het beloofde land.
Het is dan toch een onbegrijpelijke zaak dat er jammer genoeg te veel Arabische en andere politici zijn, die het Joodse volk haar eigen land niet gunnen.

1. Nederland
In Nederland breken enkele bedrijven hun zakelijke relatie met Israel af. Zoals bekend gaat het hier onder meer om het pensioenfonds PGGM dat 15 miljoen Euro in 5 Israelische banken heeft belegd.
Motief: de Westbank is illegaal en de banken financieren de kolonisten.
Vreemd, omdat daardoor de relatie met Israel invloed heeft op de stemming in Nederland en in de EU. Dat daardoor Israel geisoleerd zou kunnen worden en het antisemitisme onder leiding van Dries van Agt vergroot, is niet onmogelijk.
Vergeten wordt dat de Westbank een deel is van het Beloofde land, en Israel de PA o.a. van water voorziet en indien nodig ook van levensmiddelen. Kijk naar de Gazastrook en de Israelische ziekenhuizen en klinieken, waar gewonde Palestijnse kinderen en ouderen worden geholpen.
Tot grote tevredenheid is het aantal protesten groot.
Terwijl ik een en ander op papier zet, houdt de stichting Christenen voor Israel een demonstratie tegenover het kantoor van de PGGM en heeft het door haar voorzitter en directeur een geweldige protestbrief gestuurd naar parlementsleden en andere politici. Het aantal Nederlandse protesterenden is hoog, evenals al diegenen, die de brief van CvI steunen.
Dit klinkt als de mooiste muziek in de oren en doet ook denken aan de bijzonder positieve houding van het Nederlandse volk tijdens de oorlog in 1967.
Dat mede door de protesten en de CvI-demonstratie allen de ogen mogen openen en Israel beschouwen als een door G-d gegeven land. HIJ heeft de grenzen bepaald en ervoor gezorgd dat het Joodse land een positieve uitstraling heeft op de wereld.

2. Hamas
Op 7/1 heeft Hamas bij de grens met Israel in de ochtenduren 2 raketten afgevuurd. Als bekende reactie heeft het IDF een terreurcel gebombardeerd om te voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd.
De Hamas en de Fatah hebben telefonisch contact om tot een verzoening te komen. Men wil elkaar op korte termijn ontmoeten en dan samen een regering samenstellen en verkiezingen uitschrijven.
Haniyeh wil dit verder doornemen met de Hamasleiding en gaf als geste 7 gevangen Fatahleden de vrijheid.

3. Vluchtelingen
Ongeveer 50.000 Afrikanen hebben zich gevestigd in Zuid Tel Aviv. Zij vragen om asiel. Zij protesteren tegen de houding van Israel, dat hen in kampen houdt. Zij hebben de vluchtelingen status. De meesten zijn jongeren uit Eritrea en Soedan, die een betere baan willen hebben.
Israel is het enige land dat een landgrens heeft met Afrika en vliegen naar Europa is voor hen te duur.
Israel kan echter de grenzen niet openen. Dan ontstaat er een overvloed aan immigranten.

4. Iran
De parlementariër en geestelijke Mahammad Nabavian beweert dat Iran een atoombom en bepaalde wapens nodig heeft om Israel te vernietigen. Hij zegt dat tijdens een politieke conferentie op 9/1. Volgens hem kan een en ander geproduceerd worden binnen enkele weken. Dit ondanks de sancties. Volgens hem heeft Obama Genève doorgezet, omdat hij in het Midden-Oosten heeft gefaald. Idem in Syrië.

5. Toerisme
Het toerisme was in december 24% hoger dan in 2012.
In het jaar 2013 3% hoger.
Binnenland toerisme 16.7 miljoen overnachtingen 3% hoger.
De meesten komen uit Amerika, Rusland, Frankrijk, Duitsland, en Engeland. Uit Nederland 57.000.
53% christenen en 28% Joden bezochten Israel.
Het toerisme bracht 8.5 miljard Euro in Israel op.

6. Islamic State of Iraq (ISIS)
Deze groep is verbonden aan Al Quada. Het heeft in Syrië veel gebied verloren. Het gevecht tussen ISIS en andere rebellen gaat door. Isis beloont iedereen die een van de leiders van de oppositie onthoofdt.
De Islamic Front Coalitie is nieuw en bestaat uit 7 groepen moslimrebellen.
De oppositie in Syrië is erg verdeeld en moeilijk te volgen en te begrijpen.

7. Egypte
De Egyptische autoriteiten zien de humanitaire crisis in Gaza niet serieus. Het houdt de grenzen ook gesloten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Gazastrook roept de wereld en Egypte op om de kinderen, vrouwen en ouderen te steunen.
Het Rafah kruispunt is enkele uren per dag geopend om zieken medische behandeling te geven en mensen met een buitenlands paspoort toe te laten.
Rafah is de enige connectie tussen 1.7 miljoen Gazans en de buitenwereld. De blokkade maakt het leven in Gaza moeilijk

8. Bibi Netanyahu
Onze premier bezoekt op 9/1 het hoofdkwartier van de “Police Counter Terrorism Unit”.
Deze groep is een selectie van de politie en vecht tegen terreur en redt gevangenen. Het blijkt een van de beste in de wereld te zijn en doet veel aan de veiligheid van ons land.
Bibi zegt: we zijn getuige van het duidelijk verminderen van gewonden in het zuiden. In 2012 bijna 1000 aanslagen en in 2013 niet meer dan 60. Laagste aantal sinds 10 jaar.
Ook het aantal in Judea en Samaria is lager dan ooit, terwijl het aantal aanslagen daar beduidend hoger was.
Oorzaak: een goede samenwerking tussen het IDF en de elite groep.
U moest eens zien hoe zij werken. De groep heeft veel terroristen opgepakt. Ondermeer de terroristen die een bus in Ashkelon wilden opblazen, aldus Bibi.

De regering heeft toestemming gegeven om 1400 huis-eenheden te bouwen in de Westbank. Dit werd gegeven na het vrijlaten van 26 terroristen in december. Dit was een deel van de besprekingen, die enkele maanden geleden zijn gehouden. De beslissing van Bibi werd wel na het vertrek van John Kerry pas doorgegeven.
Volgens Saeb Erekat is dit een inbreuk op de vredesonderhandelingen. Ook Herzog, de leider van de Arbeiderspartij en Jair Lapid van Yesh Atid zijn tegen de beslissing.
Er zijn in 2012 overigens 41.000 appartementen gebouwd.

9. Cijfers
70% van de Israelische Arabieren is tevreden.
65% wil geen deel uitmaken van een Palestijnse staat.
Wilt u bij een overeenkomst deel uitmaken van de Palestijnse Autoriteit ? Ja 42%, nee 53%.
Wilt u dat uw gemeente over gaat naar de PA? Ja 31%, nee 65%.
Bent u tevreden in Israel? Ja 70%, nee 11%.
Ziet u John Kerry als een eerlijke onderhandelaar? Ja 19.8%, nee 53.5%, geen idee 26.7%.
Steunt u de evacuatie van de Jordaanvallei? Ja 14%, nee 69.8%, geen idee 15.9%.
Wie is de beste premier ? Bibi 34.3%, Lieberman 8.9%, Bennet 7.9%, Herzog 7.2%, Livni 6.8%, Lapid 6.4%.
Zullen de onderhandelingen via Amerika leiden tot een vredesovereenkomst? Nee 80%, Ja 9%, geen duidelijke mening 11%.
Gaat u akkoord met terugtrekking van het IDF uit de Jordaanvallei als deel van een vredesovereenkomst met de PA ? Nee 70%, ja 20%.

10. Nederland – Israel
De Kamer van Koophandel Nederland – Israel bestaat 65 jaar.
In 2011 importeerde Nederland uit Israel voor een waarde van 1.7 miljard Euro. Het exporteerde voor 1.3 miljard.
In 2012 een import van ruim 2 miljard en een export 1.3 miljard.
Tot en met augustus import 1.3 miljard, en export 880 miljoen.
Uit Israel: electronica, landbouw, levensmiddelen, chemicaliën. Israel gaat op korte termijn natuurgas exporteren.
De zakelijke en culturele relatie is bijzonder goed.

11. De Westbank
De Israelische commandant in de Westbank constateert dat het aantal aanslagen in dit gebied vermeerderd is. Het terrorisme blijkt te worden geleid door de Hamas, dat via Turkije wapens levert aan de terreurgroepen in de Westbank.
Egypte en Israel nemen wel maatregelen wat betreft de Hamas in de Sinaï.
Volgens de welbekende deskundige John Kerry ligt de klaagmuur in het Oostelijk gedeelte van Jeruzalem. Dus bij de vredesonderhandelingen komt de muur in handen van de Palestijnen.
Hij weet denkelijk niet dat de Klaagmuur is overgebleven van de verwoesting van de tempel. Dus zelfs Kerry praat over een totaal onaanvaardbare eis, wens, beslissing.
Zoals we overigens ook moeten constateren in de heftige discussies over het terugtrekken van o.a. Nederlandse bedrijven uit de betwiste gebieden, is men vergeten dat dit land al 3500 jaar geleden Joods gebied was. Bevestigd door de Volkenbond en de V.N.
Dit Joodse gebied is nooit en te nimmer eigendom geweest van een ander land. Steeds een mandaatgebied.

12. Amerika
Volgens Taysir Khaled, lid van het “PLO Executive Committee” heeft Amerika gesteld dat het stopt met het geven van financiële hulp aan de PA als er geen afspraak wordt overeengekomen voor een langdurige vrede. Ook is dan niet te voorkomen dat Israel zich uitbreidt met nederzettingen op de Westbank. Khaled geeft door wat John Kerry zou hebben gezegd.
Bibi zegt op 10/1 tegen officials geen afspraak te tekenen, welke zou inhouden dat Jeruzalem wordt opgedeeld.
80% van de Israeli’s zegt niet te geloven dat het plan van Kerry enige kans maakt.

13. Israel en Jordanië
Beide landen hebben een goede veiligheidsrelatie met elkaar. De Jordaanvallei is een muur voor de
veiligheid. Israel vreest de val van de Jordaanse koning Hoessein, en Jordanië de val van de PA.

14. Iran en Rusland
Beide landen onderhandelen over een levering van goederen voor een waarde van $ 1.5 miljard per maand aan Iran. Dit land levert dan olie voor dit bedrag aan Rusland.

15. Teheran
Op 3/1 is in een moskee een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Herdacht werden de commandant van het Iraanse leger, en Zakkis, een Hezbollah leider. Deze man is opgeleid in Iran en had een speciale relatie met Imam Khameini.
De ceremonie toonde duidelijk aan dat Hezbollah een verlengsnoer is van het Iraanse leger.
Op de banier van Ayatollah Khomeini staat: Israel moet verdwijnen.
Op de foto van Nasrallah staat: om Israel te raken hebben we alleen mortieren/projectielen nodig.
Veel Iraanse officieren, die aanwezig waren, verbaasden zich over de grote voorraad wapens.

16. Abu Mazen
Op 11/1 zegt hij geen vrede te accepteren zonder Jeruzalem. Hij had gehoord dat Israeli’s zeggen dat Jeruzalem niet op de agenda staat.
Wij, aldus Abu Mazen, vragen de VN om onze rechten. De Palestijnen blijven in Jeruzalem, de Westbank, de Gazastrook en daar waar Palestijnen wonen. Dat geldt ook voor de gevangenen. Die hebben recht op vrijheid.

16. De Golan Hoogvlakte
De regering heeft een plan aangenomen om 3000 hectare te gebruiken voor landbouw. Dat worden dan 750 boerderijen. Investering is 70 miljoen euro voor watersystemen en de te ondernemen noodzakelijke activiteiten. Daardoor ontstaat er een duidelijke versterking van de bestaande gemeenschappen. Dit plan wordt uitgevoerd gedurende de periode 2014-2018.

Groet en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)