Harry’s focus op Israel 498

Israel, 9 februari 2014

Beste lezer,

Ik verwijs voor de goede orde naar onze oproep om financiële steun te geven aan het op te zetten Park Fogel in Shiloh. Dit park is een aanwinst voor de getraumatiseerde kinderen, die daar naar hartelust zullen gaan spelen en hun spanning dan vergeten.
Wij hebben David Rubin beloofd financiële steun te geven.
Dus doe ons een genoegen en help ons.
Dank en groet,
Namens het bestuur,
Harry

1. Inleiding
a. Het is een duidelijke zaak dat de openingsavond van de Olympische Winterspelen Rusland de mogelijkheid gaf om aan de wereld te tonen dat het toch een land is dat naar vrede en vriendschap streeft.
Gezien de omstandigheden in het Midden-Oosten, het Westen en andere gebieden zou ik zeggen: laat het denkelijk oprechte streven van de Russen door ons allen worden overgenomen, opdat we eindelijk weer eens rust krijgen en van een normaal leven kunnen genieten.
Bij het kijken naar de gigantisch opgezette opening dacht ik wel dat als de financiën van deze m.i. veel te dure show gebruikt werd om de armoe in de wereld te verminderen, dan zou het oorspronkelijke doel goed worden ingevuld. Oprichter Pierre de Coubertin had als slogan immers: sport verbroedert.
b. Ik verwijs graag naar onze website www.stichtinglechaim.nl/oudheid. U vindt dan een weer pas gevonden film, die 100 jaar oud is en het leven laat zien van de Joden in het toenmalige Ottomaanse mandaatgebied.
c. Volgens de dagelijkse berichten, die de gigantische bewapening in het Midden-Oosten aangeven, zou een oorlog kunnen uitbarsten en Israel de dupe worden. De spanning in het Joodse land zou te snijden zijn. Ik voegde ook een video toe, die aantoont hoe de jeugd en natuurlijk ook de ouderen, zich ontspannen en leven: http://youtu.be/bivYs8oacnA

2. CERN
Tijdens een ceremonie in Genève is Israel officieel als 21e lid toegelaten tot het CERN. Dat is de Europese organisatie voor atoom-onderzoek. Minister Lieberman vertegenwoordigde Israel bij de plechtigheid van de “CERN Globe of science and innovation”.
Daarna werd de Israelische vlag toegevoegd, en zegt Liberman dat de toelating de erkenning is van de hoge graad en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Israel en haar bijdrage tot de welvaart van de wereld.

3. Boycott, Divestment and Sanctions
Het BDS roept op om Israel economisch te isoleren. Het verzet zich tegen de Israelische bezetting, kolonisatie en apartheid.
Veel Palestijnse werkers zijn tegen omdat zij nu werk hebben en behoorlijk verdienen. De boycot van “SodaStream” heeft duidelijke invloed op deze werkers.
BDS zoekt alleen afbraak en geen remplaçanten. Oxfam steunt de Nederlandse bedrijven, die zich verzetten tegen Israel. Dus steun aan de beweging BDS. In 2013 is er € 80.000 gegeven aan de CWP, de “Coalition of Women for Peace”.
De regering is het, aldus Lieberman, intern met elkaar eens hoe de boycot aan te pakken. De regering is serieus in de mogelijke nieuwe situatie en bereidt zich daar op voor.
In 1967 blokkeerde Frankrijk haar wapenleveranties. Resultaat: een eigen militaire en luchtmacht industrie. Oxfam is de ploeg die het BDS propageert en financiert en dit natuurlijk vooral tegen Israel.
Officieel is haar taak: hulp geven aan gebieden, die getroffen zijn door natuurrampen en armoede.
Oxfam verzet zich tegen elke handel met Israelische nederzettingen.
Scarlett Johansonn werkte voor Oxfam. Zij heeft nu heel bewust een pr-functie aanvaard bij SodaStream, dat iets produceert waardoor koolzuurhoudende frisdranken worden geproduceerd.
BDS heeft wel de PA aangepakt, omdat het veel goederen uit Israel importeert
70% van de import komt uit Israel. Totaal bedrag 3.5 miljard.

4. Israel – Kerry
Volgens de diverse verhalen wordt het plan van John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa geaccepteerd door Bibi, Lieberman en Ya’alon.
Voor alle duidelijkheid doorgegeven: dit plan is een voorstel dat inhoudt:
Terug naar de grenzen van 1949 en een landruil waardoor 80% van de kolonisten blijft wonen op Israelisch gebied. Geen recht op terugkeer van de zogenaamde Palestijns Arabische vluchtelingen en Oost-Jeruzalem niet toegevoegd.
Noot: er bestaan geen Palestijnse vluchtelingen. Die zijn gedurende de afgelopen 70 jaar gecreëerd. Tijdens de in 1948 uitgebroken oorlog hebben Egypte en andere Arabische landen de in het Joodse gebied wonende Arabieren opgeroepen dat land te verlaten, opdat de 5 legers Israel konden veroveren, de Joden verjagen en de Arabieren weer terugkeren naar zogenaamd eigen huis.
Aangezien de wederzijdse eisen door beide partijen niet kunnen worden geaccepteerd, lijkt het alsof Israel doet wat Kerry wil. Het toont de wereld haar goede wil en daar blijft het bij.
Ondanks alle sancties, enz. blijft Israel bestaan en is het Heilige land niet van derden.

5. Huidige situatie
John Kerry wil invloed uitoefenen en onderhandelingen doordrukken. Zijn plan is echter onaanvaardbaar voor Israel, zowel als voor de zogenaamde Palestijnen. De nog steeds niet herkozen Abu Mazen is een extremist, die onaanvaardbare eisen stelt en Bibi Netanyahu kijkt toe. Het is geen vredesproces. Alleen een diplomatiek proces. Abu Mazen is anti Israel en een antisemiet. Israel wil wel bepaalde concessies doen, maar zulk een teken is nog niet van de PLO gezien.
Abu Mazen heeft veel tegenstanders. Zo wel wat betreft diplomatie als mogelijk geweld.
Israel gaat door met bouwen en zichzelf beschermen. Men kan praten zo veel als men wil, maar sancties tegen Israel zullen geen vrede brengen.
Vrede met de Palestijnse Arabieren is niet mogelijk. Dat druist in tegen de reden waarom Israel weer is opgericht.
Kijk overigens naar de houding van de Hamas. Dat heeft zich afgescheiden van de PA/PLO en gedraagt zich als een zelfstandig gebied.
Noot: Vrede sluit men met de vijand na het accepteren van een wapenstilstand.

6. Iran
Een Iraanse dichter Shabaani en een mensenrechten activist, Rahadi, zijn in opdracht van Rouhani opgehangen. Motief: vijandschap tegen G-d en bedreiging van de nationale veiligheid.
Volgens de VN zijn sinds 2014 meer dan 40 en in 2013 waren het 626, inclusief 39 vrouwen die werden opgehangen
Moshe Ya’alon, onze minister van Financiën heeft tijdens de veiligheidsconferentie in München de presentatie van minister Zarif, de Iraanse gedelegeerde, bijgewoond. Zijn verhaal wordt beschouwd als een diplomatieke toenadering tot Israel. Ron Prosor was eveneens aanwezig. Beiden zaten op de eerste rij. De huidige president Rouhani is gematigder dan zijn voorganger Ahmadinejad.
Een Joods ziekenhuis in Iran heeft $ 400.000,- ontvangen om religieuze en etnische groepen te kunnen helpen. Dit bedrag is gegeven na het bezoek van de broer van Rouhani aan het ziekenhuis.
Hij zegt: wij willen meer eenheid en zullen meer aandacht besteden aan ziekenhuizen, die christelijke en Joodse Iraniërs opvangen.
Iran stuurt o.a. boten naar de Atlantische oceaan en bouwt een zeemacht op in de omgeving van Amerika. Hiermee al begonnen in 2010 om beschermd te zijn tegen Somalische piraten. Dit ook in de Indische Oceaan en de Golf van Aden.

7. SodaStream
De BDS beweging maakt zich druk over “SodaStream International ltd” omdat het ook een fabriek heeft in Mishor Alumim (Westbank). Het hoofdkantoor is gevestigd in Tel Aviv. In Israel heeft het 8 bedrijven. In de wereld in totaal 22 en ook arbeiders uit de hele wereld.
Nu werken in Mishor Adumim 1300 werkers, inclusief 500 Palestijnse Arabieren.
Als BDS dus haar zin krijgt, komen er veel werklozen en onvrede, omdat de Palestijnse Arabieren in Israelische bedrijven meer verdienen.
De boycot heeft veel minder succes dan verwacht. Behalve de technische ontwikkeling en de lange werkeloosheid is China een belangrijke partner van Israel geworden.
Zoals eerder geschreven, financiert het de spoorlijn tussen Ashdod en Eilat.
Belangrijke banken in Denemarken, Noorwegen en Zweden boycotten Israelische banken. Maar tot nu toe hebben die banken nooit zaken met Israel gedaan.
Deze beslissingen zijn door particuliere bedrijven genomen. Niet door de betreffende regeringen.
De reden is bekend. Israel bouwt in Judea en Samaria en dat wordt niet geaccepteerd.
Nu het John Kerry plan toevoegen is totaal onaanvaardbaar.

8. Erekat en Kerry
Op 4/2 zegt Saeb Erekat enkele ontmoetingen met John Kerry te hebben gehad. Er is geen vooruitgang geboekt en nieuwe afspraken zijn niet gemaakt.
Kerry had overigens ook een ontmoeting met Tzipi Livni, onze minister van Justitie.
Erekat had van Amerika concrete voorstellen verwacht. Blijkbaar vanwege de grote meningsverschillen met Israel nog niet gegeven.
Israel bouwt 10.000 huizen voor de nederzetters en heeft 219 Palestijnse panden vernietigd.
Erekat vloog van Washington naar München, waar hij aan een symposium deelnam.
Hij heeft daar heftige ruzie met Livni, die vindt dat hij de Joodse staat moet erkennen. Erekat vindt dat Livni zich moet verontschuldigen voor de Palestijnse vluchtelingen. Hij zegt: Livni beschuldigt ons dat wij geen vrede willen. Maar Israel is racistisch, erger dan in Zuid-Afrika. De wereld moet haar straffen.

9. President Peres
Tijdens een bijeenkomst van exporteurs zegt Peres dat de vredespogingen van John Kerry goed zijn voor beide partijen en voor de wereld.
“Wij danken hem en verwachten positieve resultaten”
Peres maakt deze opmerking terwijl de rechtse partijen fel gekant zijn tegen het plan/beleid van Kerry, die dreigt met sancties en isolering.
Minister Steinitz noemt zijn uitspraken intolerant en beledigend. Minister Bennett beschuldigt Kerry dat hij antisemitisme aanwakkert, en tevens de boycot van Israel. Alleen veiligheid brengt economische stabiliteit. Een terreurstunt vlakbij Ben Gurion Airport niet. Ik verwacht dan ook dat onze vrienden ons steunen. Peres denkt anders. Totaal onbegrijpelijk, aldus Bennett.
Kerry wil dat beide partijen tevreden zijn. Hij is hier niet om te vechten met ons, maar om vrede te sluiten, aldus Peres.
Minister Uri Ariel heeft grote kritiek op diegenen die praten over 2 staten voor 2 volken. Tussen de zee en de rivier maar 1 staat, aldus Ariel.
Kerry blijkt tijdens een ontmoeting met Bibi te hebben gezegd geen boycot te willen. Maar hij onderstreept wel dat als er geen vredesbesprekingen worden gehouden, dat Israel dan een groot risico loopt voor een boycot en isolering door de wereld.
Minister van Financiën Lapid zegt: geen vrede, dan financiële problemen voor ons allen.

10. Stephen Harper
De Canadese premier is een eerste klas verdediger van Israels belangen. Zijn steun is constant. Hij is vorige week dan ook met het nodige enthousiasme in Israel ontvangen. Hij bezocht o.a. Yad Vashem. Belangrijk was zijn toespraak in de Knesset. Hij zegt onder meer Israel door vuur en water te verdedigen.

11. Religie in Israel
Er is een hevige discussie gaande om de christelijke Arabieren te splitsen van de moslim Arabieren.
Men wil de christenen een eigen vertegenwoordiging geven. Nu is het allemaal Arabisch.
In Israel is vrijheid van godsdienst. Dat is niet het geval in de Arabische landen. De christenen zien Israel ook als hun tehuis. Het gaat nu dus om de erkenning als aparte groep.
Op hun identiteitsbewijs willen ze “christen” en niet “Arabisch” hebben vermeld.
Er wonen 160.000 christenen in Israel. Indien hun wens wordt aangenomen, dan mogen we ook aannemen dat meer christenen in het leger zullen gaan. Men zoekt en is bezig om een eigen partij op te richten.

12. Judea en Samaria
Volgens diverse verhalen heeft Bibi volledige controle over 90% van Judea en Samaria aan de PA aangeboden. Dat zou dan betekenen dat ongeveer 100.000 kolonisten moeten verhuizen en 250.000 blijven wonen.
Maar de PA vraagt 97% en totale controle over Oost-Jeruzalem, inclusief de Tempelberg.
Tevens vrijlating van alle terreurgevangenen, bewapening van de PA-politie en recht op terugkeer.
Dus de vraag is: is Bibi serieus, of weet hij dat zijn voorstel nooit wordt geaccepteerd ?
De voormalige brigade-generaal en woordvoerder van het IDF is van plan een wetsvoorstel in te dienen om Judea en Samaria te annexeren. Het gaat om de gebieden welke de Palestijnse Arabieren tot een eigen staat willen maken met Jeruzalem als hoofdstad.
Acties worden gevoerd door Israelische vrouwen in een tent bij de ambtswoning van Bibi.
“Wij willen het land van Israel en de Thora van Israel behouden”.
Dit is een reactie op het voorstel van Bibi.

13. Ex-premier Aznar
De voormalige Spaanse premier spreekt het “House of Commons” toe. Hij is oprichter van de stichting “The friends of Israel Initiative”.
“De EU moet Israel verdedigen. Dat is vandaag voor het Westen belangrijker dan ooit.
* Er is samenwerking op het gebied van economie, wetenschappen en verdediging. Die is veel groter dan gezegd wordt. Zonder Israel blijven we de crisis houden.
* Israel beschermt de Eifeltoren, het Vaticaan, Buckingham Palace.
* Op hightech gebied is het land onmisbaar.
Israel moet volledig lid worden van de EU. Het wordt tot nu toe gediscrimineerd.

14. Jordanië
Er is veel oppositie tegen het voorstel van Kerry, die de Palestijnse Arabieren in Jordanië wil laten wonen. Het volk is kwaad en meent dat Obama het land in gevaar brengt.
Jordanië helpt. Maar daar blijft het ook bij. Het mag nooit een Palestijnse staat worden. Nu is er ook al spanning met de Palestijnse “vluchtelingen”. Abdullah heeft het moeilijk en een burgeroorlog zou niet onmogelijk zijn.

15. Israel kort
+++ Assad beschouwt de Syrische doktoren, verpleegsters, enz. als gevaarlijk. Zij behandelen de vijand, de opstandelingen. Velen zijn gearresteerd, ambulances beschoten. In 2011 waren er nog 30.000 doktoren. Nu niet meer dan 14.000. De rest is gevlucht.
+++ Israel heeft de 9 Turkse families die in 2010 door de Mavi Marmara zijn getroffen $ 20 miljoen aangeboden. Hiermee wil het de relatie Israel-Turkije verbeteren en weer ambassadeurs uitwisselen.
+++ De Iraanse minister van BuZa Zariff heeft op 3/2 ontkend dat hij gezegd zou hebben zich te verzetten tegen een 2e Holocaust.
+++ Het is goed te kunnen vermelden dat het pensioenfonds ABP de relatie met de 3 Israelische banken niet afbreekt. Het ziet daar geen motief voor.
+++ Vanwege het brutale optreden van de christelijke militie vluchten 100.000den moslims uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Sinds december al meer dan 60.000. Het land heeft 4.5 miljoen inwoners. 15% is moslim.

Groet en shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)