Harry’s focus op Israel 499

Israel, 16 februari 2014

Beste lezer,

Er wordt momenteel een enquete gehouden wat betreft uw mening ten aanzien van ja of nee een Palestijnse staat. Om ook uw mening te geven, verwijs ik naar deze website: http://www.petitionbuzz.com/petitions/notopalestine

Op http://www.stichtinglechaim.nl kunt u de verhalen lezen over ons werk voor de slachtoffers van terreur. Geef hulp aan de slachtoffers. Zij hebben onze hulp nodig. In deze moeilijke tijd meer dan ooit.

1. Inleiding
Ik vind de algemene politieke opinie vandaag belangrijker dan ooit. Belangrijke reden daarvoor zijn de ontvangen reacties over het geven van een duidelijke mening, en de angst dat Israel dan geïsoleerd wordt. Het zou niet meewerken aan een verzoening met de Palestijnen, die een eigen staat willen en dat nog wel volgens de grenzen van 1948 (1967).

Afgezien van de vraag of dit reeds in 1948 een discussie was met een volk dat niet bestond, en nog steeds niet bestaat, heeft Israel diverse keren een voorstel gedaan om deze groep Palestijnse Arabieren tevreden te stellen. Steeds was de reactie: Nee, nee, nee. Men wil Israel van de kaart vegen en het Joodse volk laten verdwijnen. Dus komt er nooit en te nimmer een overeenkomst.

Ik heb ook een redelijk aantal reacties ontvangen op mijn introductie in de vorige Focus wat betreft de Olympische Spelen. Laat mij allereerst vermelden trots te zijn op de Nederlandse ploeg, die toch bijzondere resultaten boekt. Verder heb ik inderdaad onderstreept dat net zoals andere organiserende landen in vorige Olympische Spelen zich van hun goede kant wilden laten zien, ook Rusland dat wil. Laten we hopen dat Putin en zijn directe adviseurs inderdaad een en ander in praktijk brengen, en gaan democratiseren. Laten we verder niet vergeten dat als we de wereld bekijken, er niet alleen in Rusland humanitaire problemen zijn, maar in veel meer landen.

Israel wordt niet vaker bedreigd dan enkele jaren geleden, en het laat zich niet dwingen via concessies. Duidelijk is dat maatregelen worden genomen om niet afhankelijk te zijn van Amerika en de EU. Opmerkelijk is wel dat bijna de hele wereld zich bemoeit met de problematiek in het M-O en in het bijzonder de relatie Israel-PLO. Is het M-O van zo groot belang voor handelsbetrekkingen, of is het een stempel drukken op het verschil in religieuze overtuiging?

2. De EU
Volgens de EU-ambassadeur Faarborg-Andeese wil de EU graag de relatie met Israel versterken. Dit hangt wel af van de vredesbesprekingen. Israel is een belangrijke partner van de EU. Het is van groot belang dat iedere EU-president dit land bezoekt.
De vraag blijft natuurlijk of het ooit mogelijk zal zijn om vrede te sluiten met een ongeorganiseerde
synthetische buurman, die tot op heden niets heeft gedaan om zich als land te organiseren. En dan toch Israel de hand reiken? En kan een Joods Israel vrede sluiten met een groep dat geen volk is, en daarmee zichzelf in gevaar brengen?

3. EU-parlement president Martin Schulz
Schultz spreekt op 12/2 de Knesseth toe. Hij zegt onder meer:
* de EU zal Israel steeds steunen
* het is van groot belang steeds de Holocaust te herdenken
Terwijl hij spreekt over de watervoorziening aan de Palestijnse Arabieren en de bezetting lopen velen de zaal uit. Hij blijkt wat dit onderwerp betreft niet op de hoogte te zijn van de situatie in Judea en Samaria.
Naftali Bennett, de leider van “Bayit Yehudi” (het Joodse tehuis) wil in het Duits zulke leugens niet horen in de Knesset. De voorzitter van de Knesset, Yuli Edelstein, heeft Schultz welkom geheten en onderstreepte het belang van de relatie op politiek, wetenschappelijk en cultureel gebied tussen Israel en de EU.
* Schultz zegt dat de crisis in de regio een uitdaging is voor Israel en de EU. Alleen Israel en de PA kunnen vrede sluiten.
* De EU zal steunen. Er zullen van beide kanten concessies moeten worden gedaan.
* Palestijnen zowel als Israeli’s willen in eigen land wonen.
* Een leger kan rust brengen, maar geen vrede.
Moshe Feiglin, plv. Knesset-voorzitter zegt dat hij geen zitting bijwoont waar Duits wordt gesproken. In de zelfde taal zijn onze ouders de trein ingeduwd en naar de gaskamers gestuurd.
Yuli Edelstein wees wel naar het groeiende antisemitisme.
Ook Catherine Ashton wees naar de Holocaust Herdenkingsdag. Maar het woord “Joods” kwam niet over haar lippen.
Lars Faarborg had het woord voordat Schulz zijn slecht voorbereide toespraak hield. Hij onderstreepte dat de gewenste goede relatie afhankelijk is van de ontwikkeling van de vredesbesprekingen.
Als er vrede wordt gesloten, dan staat de EU open voor een goede economische, culturele en wetenschappelijke samenwerking.
– Noot: ik herhaal wat ik eerder gezegd en geschreven heb: Hoe kan men vrede sluiten met Palestijnen, die als volk niet bestaan en niet in eigen land wonen. We mogen ons afvragen wat dan toch wel het denken is, niet alleen van de EU-politici, maar ook van veel andere figuren, die zich continu met het kleine landje Israel bezighouden, en daar alleen maar profijt van hebben op velerlei gebied.
Diezelfde dag dringt Bennett aan op het zich verontschuldigen door Schulz wat betreft zijn opmerking over watertoevoer. Israel zou 4,2x meer water gebruiken dan de PA. Bibi stelt dat veel Europeanen lijden aan de zelfde ziekte: wel feiten weergeven, maar niet eerst controleren of deze kloppen.
Ook onze vijand in Gaza ontvangt water en schiet raketten op Israel.

4. Het IDF
Het Israelische leger heeft een speciale afdeling die behoort tot de top in de wereld. De geselecteerde leden krijgen een speciale zware opleiding en kunnen diep de vijandige landen binnendringen en voor goede informatie zorgen. Zo’n groep is van groot belang en is al in 1948 opgericht. Het geeft wel een ander beeld dan vaak wordt afgeschilderd.

5. Salarissen Palestijnse Autoriteit
Ondanks aangenomen wetten door o.a. Nederland, Amerika, Engeland, Noorwegen om geen geld te geven dat bestemd is voor terroristen, gaat Abu Mazen door met deze groep behoorlijke bedragen uit te keren.
De PA heeft voor 2014 haar budget met $ 46 miljoen verhoogd. Dat bedrag is mede bestemd voor terroristen, die vrijgelaten zijn en nog vastzitten. Het budget voor deze groep is $ 35 miljoen per jaar. Vanwege het budgettekort wordt er pas vanaf april uitbetaald. Het Westen is dus naïef, of wil bewust Abu Mazen hierin steunen.
De niet herkozen president Abu Mazen heeft Obama meegedeeld dat Israel zich moet terugtrekken op de grenzen van 1967, de gevangenen moet vrijlaten en Oost-Jeruzalem als hoofdstad erkennen. Dit verhaal is ook gestuurd naar de leden van het Kwartet.

6. Bibi Netanyahu, Abu Mazen, enz.
Koning Abdullah ontmoet op 15/2 Obama. Bibi zal Obama op 2/3 ontmoeten.
Doel van de besprekingen is: de vredesonderhandelingen en de situatie in Iran. Men zal moeten voorkomen dat dit land een atoombom en andere gevaarlijke wapens produceert. Iran zal minstens 15.000 centrifuges moeten ontmantelen, willen we voorkomen dat atoombommen worden geproduceerd.
Bibi gaat ook naar Amerika om de jaarlijkse bijeenkomst van AIPAC bij te wonen. Eind april zijn de afspraken voor onderhandelingen voorbij (9 maanden). Kerry wil dit verlengen en een aanvaardbaar document maken, en dat voordat de laatste groep Palestijnen door Israel wordt vrijgelaten.
Het is 8 jaar geleden dat Abu Mazen werd gekozen. Bibi en de andere ministers geloven niet dat er een deal met Abu Mazen te maken is.
*Abu Mazen heeft nooit meer dan 50% steun van de bevolking gehad.
* Ehud Olmert heeft Abu Mazen alles aangeboden. Maar hij heeft niet getekend.
* Obama gaat akkoord met een Joodse staat. Vraag niet onder welke voorwaarden.
* Bibi heeft de kinderbijslag verlaagd. Daardoor is de groei bij de Arabieren beduidend minder geworden.
* Bibi is ook de man van de veiligheidsmuren en het hekwerk in Egypte, de Golan, en het Oosten.
* Bibi heeft ook in 2009 in de Bar Ilan universiteit gezegd: 2 staten, om het Joodse karakter te handhaven.
* Bibi is politiek ook sterk t.a.v.Iran.
* Hij is de winnaar, Olmert, Sharon en Barak de verliezers.
Abu Mazen onderstreept weer eens: geen cm van de Jordaanvallei wordt afgestaan.
Bibi reageert en maakt nogmaals duidelijk: wij zijn niet bang voor isolement en ook niet voor sancties. Wij zijn sterk. Ook op het economisch gebied.

7. Voormalig hoofd van de CIA
De directeur James Woolsey zegt tijdens een veiligheidsconferentie in Washington in een interview met Arutz Sheva:
* Ik herhaal dat Jonathan Pollard vrijgelaten moet worden. Zulk een straf is nog nooit eerder gegeven. Hij zit nu al 29 jaar in de cel. Waarom wordt Pollard anders behandeld dan andere spionnen?
* Iran bedreigt de veiligheid van Amerika.
* Wat betreft de vredesbesprekingen tussen Israel en de PA zie ik geen positieve resultaten. De Obama-regering pakt dit niet goed aan.
* Het grootste probleem is de situatie in de Westbank. Kunnen de kolonisten blijven in een Palestijnse staat? De huidige situatie, oftewel het klimaat van extremisme en antisemitisme binnen de PA, garandeert geen veiligheid. De Palestijnen stoppen niet met het doden van Joden in de Westbank.
* De Palestijnen moeten zich gedragen als de Israeli’s.
* Palestijnen in Israel worden veel beter behandeld dan Joden in de PA.
* Als de moslimrepubliek Iran een atoombom heeft, verandert het M-O. En wel negatief. Ook hier grijpt Obama niet in. We hebben op dit gebied een andere president nodig. Nu is alleen het ingrijpen van het IDF mogelijk.

8. Paus Franciscus
De Paus heeft een ontmoeting met het Amerikaans Joodse Comite (AJC). Hij zegt hen dat Joden en
Katholieken moeten samenwerken om armoede-families te helpen. Het AJC heeft steeds goede relaties met het Vaticaan gehad. Blijf onze relatie handhaven. Ik zal Israel op kortere termijn bezoeken.

9. Rusland – Egypte
Tijdens een ontmoeting op 13/2 in Moskou belooft Putin aan de minister van BuZa en Defensie de handelsrelatie te vergroten. De import en export moet groeien naar $ 5 miljard.
Ook hoopt hij dat het toerisme weer zal groeien. Dat was 2.4 miljoen in 2012 en in 2013 niet meer dan 1.2 miljoen.

10. Koning Abdullah van Jordanië
De koning had in Washington een ontmoeting met leiders van Amerikaans Joodse organisaties. Zij wisselden van gedachten hoe vrede in het M-O te realiseren. De onrust in het M-O is decennia oud.
“Wij allen zijn verantwoordelijk.”
Volgens Abdullah is een onafhankelijke Palestijnse staat op Palestijns grondgebied binnen de grenzen van 4-6-1967 met Oost Jeruzalem als hoofdstad van algemeen belang.
De Amerikaans Joodse organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Het Amerikaanse plan is belangrijk, aldus Abdullah. Daardoor is het dan in vrede leven met 57 Arabische en Moslim landen verzekerd Het ‘verjoodsen’ van Jeruzalem is volgens hem echter gevaarlijk. Abdullah blijft wel de heilige plaatsen verdedigen. Dat is een historische Hashemitische opdracht.

11. Iran
Iran verwerpt de eis van Amerika dat de bewapening van haar leger een deel is van de atooomenergiebesprekingen met de 6 wereldmachten. De mortieren enz. zijn geen onderwerp. Dat was het ook niet in Geneve.
Ieder land heeft, aldus de Iraanse woordvoerder, het recht om zich te kunnen verdedigen.
Araqchi, de plv. minister van BuZa, onderstreept dit op 9/2 en zegt dat de besprekingen met Rusland, Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland uitsluitend atoomenergieprogramma’s betreffen.
Erdogan, de premier van Turkije, zegt op 11/2 tijdens een persconferentie, dat er geen verzoening mogelijk is tussen beide landen als Israel zich niet terugtrekt uit de Gaza-grenzen. Dus geen vergoeding voor de Mavi Marmara, zoals Bibi heeft voorgesteld, als deze eis wordt toegevoegd aan de overeenkomst.
Op 12/2 heeft Iran de 35ste verjaardag gevierd van de revolutie. Ayatola Khomeini is nu de grote leider. Het feest wordt ontsierd door de kreten: dood aan Amerika, Obama en Kerry. En niet te vergeten: dood aan de Joden, aan Israel.

12. Joodse identiteit
De minister van Diaspora Zaken heeft € 2.75 miljard per jaar gebudgetteerd om programma’s samen te stellen om de Joodse identiteit in de diaspora te handhaven. Dit wordt in samenwerking met het Joods Agentschap gedaan. Volgens de minister moet de relatie verbeteren. Wij moeten werken aan het doel: Joden moeten Joden blijven, en de relatie met Israel moet hecht blijven of worden. Zeker bij de jongeren. Wij vragen de Joden buiten Israel: hoe doen we dat?
Israel is een uniek land. Het heeft 2 doelen: een staat voor de Joden in de hele wereld te zijn, en een staat voor de Joden in eigen land Israel.

13. Juscanz
Israel doet mee aan de werkzaamheden van deze groep, die gefocust zijn op mensenrechten en sociaal beleid in de VN. Het is lid geworden van de internationale organisatie, volgens democratische normen en van handelsvrijheid. De Juscanz caucus: Japan, Amerika, Canada, Australië en Nieuw Zeeland, en is het derde VN-comite dat werkt met de meeste democratische landen.
Ron Prosor, onze VN-ambassadeur, zegt dat een historisch onrecht is gecorrigeerd. Ieder die mensenrechten bevordert, moet deze benoeming toejuichen. De toelating van Israel toont aan dat ons land een democratie is. In het M-O worden vrouwen gestenigd tot hun dood en minderheden geëxecuteerd. Wij zijn een baken van mensenrechten, gelijkheid en vrijheid. De Israelische missie bij de VN is het bevorderen van vrouwenrechten, gelijkheid van geslachten en de rechten van mensen met een lichamelijke handicap.

14. Toerisme
In januari 19% meer dan in 2013. Total 229.000.
Uzi Landau, de Minister van Toerisme, zegt: er is een goed begin van 2014. 2013 was een topjaar.
De jaarlijkse “Internationale Middellandse Zee Toerisme Markt” wordt geopend in Tel Aviv.
De IMTM brengt werkers die verbonden zijn aan het toerisme uit de hele wereld samen. Het ministerie heeft een eigen stand. Tientallen agenten en reisorganisaties van overzee zien daar het unieke en aantrekkelijke toeristische product.

15. India – Israel
India heeft een overeenkomst gemaakt om van Israel “Spike”-mortieren te kopen. John Kerry tracht India te dwingen om de overeenkomst te ontbinden en een dergelijk wapen in Amerika te kopen. Dit kan een indirecte sanctie of een economisch belang voor Amerika zijn.

16. Daeshi
Deze groep is verbonden aan Al Quada, een gevaarlijke groep wat betreft de controle over de betwiste gebieden. Vooral langs de Gazastrook. Maar ook wil de groep zich vestigen in de Westbank. Het wil de Islam overal vestigen. Dus een gevaar voor het hele gebied. Volgens de Daeshi-regels is de Hamas te beperkt in haar optreden.

17. Wapenontwikkeling
Het bedrijf Rafael heeft een nieuw wapen ontwikkeld dat drones, raketten en mortieren kan onderscheppen. Het is een duidelijke aanvulling van de iron dome. De iron beam kan op korte afstand de wapens raken. De Iron Dome is alleen voor lange afstand. De ontwikkeling heeft enkele jaren geduurd. Wel bijzonder is dat Israel een belangrijke exporteur is geworden.

17. Micronesië
Tijdens het overhandigen van de geloofsbrieven, breekt deze ambassadeur het protocol bij het overhandigen en spreekt Peres toe. Behalve de formule bij het overhandigen zegt hij, dat zijn land Israel steeds gesteund heeft. En dit bij alle gelegenheden. Daarom geef ik u nu een stuk land: 1 van onze 667 eilanden.

18. Observer state of the Pacific Alliance
Mede door de door Bibi gelegde contacten is Israel geaccepteerd als waarnemerstaat. Mede daarom zal hij ook Columbia en Mexico bezoeken om de samenwerking te promoten. De omzet van deze landen is meer dan $ 200 miljard.
Israel wordt nu steeds uitgenodigd voor hun conferenties. Daardoor is er dus ook meer contact en handel.

19. Israel kort
+++ Palestijnen geven er de voorkeur aan om in Israel in de gevangenis hun straf uit te zitten. Dit dus in plaats van in Arabische landen. De behandeling daar druist in tegen alles wat met menselijkheid te maken heeft.
+++ In Turkije wonen ongeveer 14.000 Joden. Sinds de actie van de Mavi Marmara is het antisemitisme beduidend toegenomen.
+++ De Egyptische minister van Defensie, El Sisi, en de minister van BuZa, Fahmi, zijn op bezoek bij hun Russische collega’s. Doel: levering van wapens door Rusland. Dat is van groot belang, omdat sinds het aftreden van Morsi Amerika minder levert.
+++ De PA heeft plannen om een vliegveld, dat in gebied C op de Westbank ligt te bouwen en een haven in de Gazastrook. Eveneens een treinverbinding met Egypte
+++ Rusland heeft in de Veiligheidsraad tegen een resolutie gestemd om humanitaire hulp aan Syrië te geven. Rusland is tegen de huidige regering en vreest dat de financiën gebruikt zullen worden om Assad te steunen.
+++ De Engelse premier komt niet naar Israel vanwege de overvloed aan water door de voortdurende regenval. Bibi biedt hulp aan.
+++ De PA heeft John Kerry doorgegeven niet akkoord te gaan met zijn basisvoorstel. De betreffende officials zeggen dat dit voorstel alle punten inhoudt voor vredesbesprekingen, maar amper datgene wat gevraagd wordt door de PA.

Groet en shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)