Harry’s focus op Israel 500

Israel, 24 februari 2014

Beste lezer,

De locatie van het Fogel Park in Shiloh

Sta mij toe om niet te beginnen met het dagelijkse nieuws en interessante onderwerpen, maar om uw aandacht te vragen voor de consequentie van de heersende politieke problemen. Dat zijn zij, die van de ene op de andere minuut slachtoffer van het terrorisme zijn geworden. Stichting Lechaim tracht die groep de hand te reiken en hun leven minder moeilijk te maken.
Lechaim heeft als slogan: help ons helpen. Ons verzoek is dan ook: help ons een en ander mede te financieren. Wij zijn u, gewoonte getrouw, dankbaar als u ons inderdaad financieel steunt.
Het grootste deel van deze groep blijft slachtoffer. Ze blijven geestelijk en lichamelijk hun leven lang slachtoffer van de onacceptabele terreuraanslagen.
Bestudeer www.stichtinglechaim.nl en gebruik onze bankrekening.
Namens het bestuur: dank, u verricht immers iets goeds, de medemens het leven dragelijk maken.

De huidige situatie doet denken aan mei 1948 en in het bijzonder de VN-resolutie 181, die op 29-11-1947 door de VN werd aangenomen. Dat hield het verdeelplan in van het Engelse mandaatgebied. Engeland had in 1923 al een gebied aan de Hashemieten gegeven; dat werd de staat Jordanië.

Het verdeelplan splitste nu het mandaat-gebied op in de op te richten staat Israel en een staat voor de Palestijnse Arabieren. Israel, o.l.v. Ben Gurion ging akkoord, en de Arabieren weigerden. Israel werd op 14-5-1948 een officiële staat met Jeruzalem als hoofdstad; en de Arabieren begonnen de oorlog.

Ongeveer 800.000 Joden werden uit de omliggende landen verjaagd en ongeveer 700.000 Arabieren werden opgeroepen zich terug te trekken uit het net opgerichte Joodse land. Die groep werd vluchtelingen genoemd, inclusief hun elders geboren kinderen. Dat zijn er vandaag meer dan 4 miljoen en ze worden nog als vluchteling aangemerkt. De verjaagde Joden werden op korter termijn opgenomen in ons land. Ondanks de bekende vervolgingen en oorlogen, de Kruistochten, de Kristallnacht, de oorlogen in 1948, 1967, 1973, is Israel een normaal, bloeiend en democratisch land geworden.
Er wordt over gesproken om de 17e februari toe te voegen aan de kalender en op die dag de gevluchte Joden uit de Arabische landen te gedenken.

Het beeld vandaag is niet veel veranderd. Er wordt internationaal gepraat, maar weinig opbouwends wordt gedaan. Abu Mazen heeft één goed woord in het Engels: Nee, nee, nee.
Ik lees Nederlandse artikelen en email. Uit een email moest ik constateren dat Israel niet bereid is om vrede te sluiten met onze huidige vijanden, en dat het zelfs onze goede vrienden niet als vriend benadert en behandelt. Dan heb ik maar 1 goed antwoord. Wij kunnen niet terug naar de beginjaren. Onze regering heeft de opdracht om ons Beloofde Land terug te krijgen en het huidige gebied te beveiligen. Het lijkt alsof alle andere landen in vrede leven en geen last hebben van terreuraanslagen en een democratie hebben. Het huidige Joodse land wordt goed beveiligd, is een goed draaiende democratie, waar het goed wonen is. Het zou goed zijn als de VN en de EU zich niet met ons kleine landje bezig zouden houden, maar met landen die duidelijk problemen hebben. Israel isoleren betekent onrust in de wereld. Israel terug naar de grenzen van 1948 betekent: zelfmoord.

Vanmiddag tijdens de voor Nederland zo fantastische Olympische Spelen heb ik 2x achter elkaar het Wilhelmus gehoord. Dat bracht mij terug naar 5 mei 1940, toen ik ook 2x achter elkaar het volkslied via de radio hoorde: het begin van de oorlog, de Duitse inval in neutraal Nederland. Het grote verschil met vandaag is: wij leven in een beschermd land. 73 jaar geleden was het het begin van de grote ellende en de vervolging. Vandaag: genoten van de toch wel heel goed georganiseerde spelen en een uitstraling om elkander beter te leren begrijpen, waarderen en respecteren.

1. Syrië
Hoewel de situatie moeilijk is te overzien, is het wel duidelijk dat Bashar al Assad niet verzwakt. Hij wordt gesteund door ongeveer 5000 Hezbollah leden en meer dan 2000 Iraakse vrijwilligers. Hij heeft meer dan voldoende adviseurs en commandanten van de Al Quada-macht uit Iran. Zij coördineren het verzet tegen de diverse rebellengroepen.
Aan de Golangrens bij Libanon is het IDF (leger) versterkt met de meest moderne technologische middelen.

2. Conferentie van presidenten van Amerikaanse Joodse organisaties tussen 17/2 en 20/2
In Jeruzalem spreekt Bibi Netanyahu de bijeenkomst op 17/2 toe.
* De stichters van de BDS-beweging zijn klasieke antisemieten in een modern jasje.
* In het verleden werden Joodse bedrijven geboycot, en vandaag de Joodse staat. Zij willen ons land zien verdwijnen. Ik was betrokken bij het voorkomen van een boycot door Amerikaanse universiteiten van onze universiteiten.
* Bekijk Iran zoals het is. Het ontwikkelt atoomenergie, en de wereld praat met haar en denkt dat Iran zich neerlegt bij haar wensen.
* De nederzettingen zijn er al meer dan 50 jaar en zijn niet de oorzaak van de M-O-problemen.
* De BDS (boycot, divestment, sanctions) beweging eist een boycot van Israel. Het is een schande dat Europeanen hieraan mee doen. De BDS ontwettigt het recht om hier te wonen en ons hier te ontwikkelen. Dus is het racistisch en antisemitisch.
Lieberman, onze minister van BuZa, zegt: ik praat vandaag niet over Iran en Palestijnen, maar ben blij te kunnen spreken over onze toekomst. Bij bepaalde gebeden zeggen we immers: “Volgend jaar in Jeruzalem”. De hele Joodse wereld is daarbij betrokken.
Joden is: Israel en de wereld. Religieus, seculier, reform, liberaal, orthodox. Wij zijn één volk. Ons demografische probleem: in Israel wonen 6.1 miljoen, in de Diaspora ruim 1 miljoen (buiten Israel), en in Amerika 5.4 miljoen.
Er zijn veel gemengde huwelijken en een beperkte belangstelling voor Israel. Dus een demografisch negatieve situatie. Ondanks onze wensen om ons te steunen is het nu de tijd om u te concentreren op uw land. Vooral de scholen. Een goede ontwikkeling is primair. De scholen zijn te duur. Maar we mogen niet nogmaals 6 miljoen verliezen. U doet goed werk. Steun dus nu ook Birth Taglit. Daardoor komen Joodse jongeren in aanraking met Israel. Belangrijk. Nu dus investeren 365 miljoen, oftewel 1 miljoen per dag. Dat is mijn droom. Ook mijn droom: 3.5 miljoen Joden in de komende 10 jaar op aliya (immigratie).
President Peres zegt: dat 300 Israelische studenten Ramallah hebben bezocht om het vredesproces te activeren. Hij geeft ook aan dat Peru 500x groter is dan Israel. Maar wetenschap is belangrijker dan grondgebied.

3. Peru
De president van Peru, Ollanta Humala, bezoekt Israel naar aanleiding van de uitnodiging van president Peres. Peru ontvangt ervaring en kennis van Israels landbouwtechnologie en andere voor dit land belangrijke onderwerpen. Minister Shamir was bij deze ontmoetingen eveneens aanwezig. De delegatie onderzoekt de mogelijkheden om ervaring op gebied van technologie en gezondheidszorg van Israel over te nemen. Nu gebruikt het al de watertechnologie, hoe met Atlantisch water de woestijngebieden te ontwikkelen.
Humala weet dat Israel een moeilijke tijd heeft en hoopt op een positief vredesproces.

4. Busaanslag in de Sinaï
Gebleken is dat de Jihadistengroep Anter Jerusalem, verbonden aan Al Quada, een aanslag op een bus bij de grens Egypte-Sinai heeft gepleegd. De bus zat vol met Koreaanse vakantiegangers. Het doel: vakantiegangers afschrikken en daarmee dus de Egyptische economie. Tenminste 4 doden en eveneens de Egyptische chauffeur.
De Hamasleiding ontkent militante Al Quada groepen te bewapenen. Het gebruikt haar wapens uitsluitend om Israel aan te vallen. Het importeert 30% uit Israel en de rest via smokkeltunnels bij de grens van Egypte. Israel levert geen bouwmateriaal en geen goederen die verkeerd kunnen worden gebruikt

5. Promotiefilm van Iran
Deze over het hele land verspreide film met als kop “Holocaust” toont de vernietiging van Israel met een atoombom aan. De film wordt getoond juist op het moment dat in München de besprekingen met de wereldmachten weer beginnen. Dit zou dan de reactie zijn op een aanval op Iran, van natuurlijk weer Israel en Amerika. Duidelijk is dus ook nu weer aangetoond dat Iran niet stopt met de ontwikkeling en productie van atoombommen.

6. Moslims
Een journalist (professor in sociologie) schrijft in zijn kolom in Ryadd, dat moslims elkaar bevechten en zichzelf kwaad doen. Zij beschuldigen derden. Zij moeten realistisch zijn. Moslims zijn vaak erger dan christenen of Joden. “Wij trachten andersdenkende moslims te elimineren. De wereld is niet tegen ons.

7. Angela Merkel
De kanselier arriveert vandaag met alle leden van haar regering. Er zijn wel enkele problemen. Blijkens telefoongesprekken met Bibi kon men een behoorlijke stemverheffing beluisteren. Volgens Merkel werkt Israel niet mee aan een vredesoverleg. Bibi kan haar mening wat Israels beleid is, niet delen.
Tijdens de ontmoeting met Peres ontvangt Merkel de hoogste Israelische onderscheiding “The President’s Medal”. De belangrijkste overweging om deze onderscheiding te geven, is haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Israel, en het bevorderen van de ontwikkeling tegen het antisemitisme en racisme, evenals haar buitengewone ethische leiderschap.
Laten we afwachten wat het resultaat zal zijn van de diverse ontmoetingen. We moeten niet vergeten dat Duitsland beschouwd kan worden als de beste relatie van Israel. Discussie over vredesoverleg is er ook in Israel. Niet moet worden vergeten dat de PA geen stap verzet om aan te tonen dat het Israel erkent, en dat Israel toch rekening moet houden met het aanvaarden van grenzen die veiligheid garanderen.

8. China
In de komende weken zal o.l.v. Yossi Cohen, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, een delegatie China bezoeken. Te bespreken onderwerp vnl. de te volgen strategie. Ondanks de relatie met Amerika wil men toch de groeiende relatie met China als wereldmacht onderstrepen en de band verbeteren.
Israel heeft dialogen met Duitsland, Engeland, Frankrijk, Rusland. Onderwerpen zijn steeds: veiligheid, verdediging, economie.

9. VN-comité voor de rechten van de mens
Ron Prosor, de Israelische ambassadeur bij de VN, is op 18/2 gekozen als voorzitter van dit comité door de 170 landen. Een unieke ervaring. Het is de eerste keer dat een Israeli nu o.a. verkiezingen gaat leiden binnen de VN. Hij blijkt goed te liggen bij de VN-leden. Prosor: het is een eer. Israel speelt nu een grote rol om mensenrechten te bevorderen. Een beter antwoord op de boycot kan niet worden gegeven.

10. Egypte
Een uit 4 leden bestaande christelijke familie die in Alexandrië woont, is op 16/2 in hun woning vermoord. De moordenaars staken brand in de keuken om de sporen te vernietigen. In Egypte wonen ongeveer 10 miljoen christenen die steeds meer door moslims worden aangevallen.
Meer dan 100 kerken, bedrijven en huizen zijn door hen aangepakt en verbrand. De Moslim Brotherhood, samen met andere extreme moslimgroepen, worden beschuldigd.

11. Natuurgas
Israel heeft een contract getekend met Jordanië om voor $ 500 miljoen natuurlijk gas te leveren. De levering vindt plaats gedurende 15 jaar. Niet onmogelijk dat de omzet groeit naar $ 30 miljard. Ook Turkije heeft belangstelling. Oorzaak is ook de onzekerheid van gastoevoer uit de Sinaï.

12. Helen Clark
De ex-premier van Nieuw Zeeland heeft Israel een bezoek gebracht. Zij is nu hoofd van “United Nations Development Program”. Dat maakt haar de 3e belangrijke figuur bij de VN. BuZa zegt dat haar bezoek de relatie tussen de VN en Israel versterkt. De positie van Israel is als VN-partner wat betreft de VN-agenda belangrijk t.a.v. armoede, economische ontwikkeling en creëren van werk.
Helen Clark zegt tijdens haar bezoek eveneens dat Israel al 65 jaar wordt aangevallen. Het heeft 7 oorlogen moeten vechten en 2 intifada’s met de Palestijnse Arabieren. En heeft zich dan toch ontwikkeld als enige democratie in het Midden-Oosten. Dat is een wonder.

13. Syrië
In het Ramban ziekenhuis zijn 2 zwangere Syrische vrouwen opgenomen voor een gecompliceerde bevalling. Dit is goed afgelopen. De dames hebben wel problemen met terugkeer naar hun eigen land. Maar dat is goed geregeld met de Israelische doktoren.
Bibi heeft op 24/2 het veldhospitaal dat burgeroorloggewonden opvangt, bezocht. Tijdens zijn bezoek werden 2 mortieren afgeschoten. Denkelijk vanwege het gevecht tussen de Syrische regering en de rebellen. Er werd geen schade veroorzaakt. Honderden Syriërs worden verpleegd en zwaar gewonden worden afgevoerd naar Israelische ziekenhuizen. Dit is dus het echte Israel, zegt Bibi. Dit is in tegenstelling tot Iran dat Assad steunt, haar eigen mensen doodt en doorgaat met het ontwikkelen van een atoombom.

14. Bibi en zijn regering
Het beleid is gericht op een goede relatie met andere landen als Duitsland, Frankrijk, de VN, Amerika, en het opvangen van de boycot. Uit onderzoeken blijkt ook de bevolking tevreden. Israel staat wat haar beleid betreft als nr. 1 genoteerd en de PA als laatste. Er wordt wel gebouwd op de Westbank. Met de plannen van John Kerry botst het. Ons land kan niet accepteren dat het wordt teruggedrongen naar de zogenaamde Auschwitz-grenzen.
Kerry wil bv. dat door Abu Mazen Israel als Joodse staat wordt erkend. Zo lang dat niet gebeurt, wordt er niet onderhandeld. De PA laat ook nog steeds horen dat er geen Joodse staat is, maar uitsluitend een bezet Palestina. Zo wordt dus ook in de Arabische media gesteld dat de haven van Haifa op Palestijnse grond ligt, op bezet Palestijns gebied.

15. SodaStream fabriek
Leden van de Presbyteriaanse kerk hebben afgelopen week Israel bezocht. Tot nu toe is door hen ons land geboycot. Het gaat steeds om producten van Judea en Samaria. De reis is verzorgd door de “American Israel Friendship League” om Israel beter te leren kennen. Deze kerk heeft 6 miljoen aanhangers.
De genoemde fabriek werd bezocht. Die ligt in Maale Adumim. Na het bezoek wordt gezegd dat dit bedrijf geschikt is voor vrede, 1300 werkers heeft, waarvan 500 Palestijnen uit de Westbank. Goed voor de handel en de onderlinge verstandhouding. De delegatie zegt hun ervaring door te geven aan hun kerkleiders.

16. Israel kort
+++ Fatah officials zullen Hamas niet bezoeken zo lang het geen verkiezingen accepteert.
+++ 78% van de Amerikanen hebben een positieve indruk van Israel; 45% van Egypte; 35% van Saoedi Arabië; 19% van de PA; 16% van Irak; 13% van Syrië; 12% van Iran.
+++ Israel heeft met Rusland een ‘open lucht deal’ gemaakt. Er zijn nu 36 vluchten per week. Dus geen isolement, en een verhoging van het toerisme. De Russisch orthodoxe gemeenschap stuurt al meer dan 1 miljoen toeristen en zakenlieden.
+++ De grootste Duitse bank biedt investeerders investeringen aan, maar waar de Bank Hapoalim niet bij betrokken is. Het gaat hier om een beleid waarbij ethische belangen overheersen.
+++ Finland heeft een deal gemaakt voor 50 miljoen euro met een Israelisch informatie technologie bedrijf. Het leger wil producten van ECI voor telecommunicatie netwerk artikelen.
+++ In tegenstelling tot de positieve constateringen enkele maanden geleden is de watervoorziening
kritisch. Januari en februari zijn droger dan normaal. Meestal is dan de meeste regen. Israel zal nu de ontzoutingsinstallaties volop moeten laten draaien.
+++ De huidige Egyptische regering valt met luchtaanvallen terroristen in de Sinaï aan. Diverse terroristen zijn gedood. Ook Al Quada-leiders. Eveneens zijn ondergrondse smokkeltunnels vernield.
+++ John Kerry heeft in het jaar 2004 geconstateerd dat de ouders van zijn vader Joods waren. Zij werden christen vanwege het antisemitisme.
+++ Volgens PA-officials wil Abu Mazen Israel niet overstromen met Palestijnse vluchtelingen. Volgens de UNRWA zouden er geen 5 miljoen maar 8 miljoen zogenaamde Palestijns Arabische vluchtelingen zijn.

Groet en shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status
(brief hierover is op te vragen bij het bestuur)