Harry’s focus op Israel 502

Israel, 9 maart 2014

Beste lezer,

De afgelopen week was wel bijzonder. Het opvangen van de uit Iran afkomstige boot met raketten – het gesprek tussen Obama en onze premier Bibi Netanyahu, dat toch totaal anders was dan iedereen eigenlijk verwachtte – de boycot van Israel, die Israel wellicht meer goed dan kwaad doet – en dan natuurlijk de situatie in de Oekraïne.

Tevens heb ik toegevoegd een korte omschrijving van het Purimfeest.
Het is bijzonder dat het Joodse volk veel heeft overleefd. We kunnen praten over een directe of indirecte bescherming en mogen dat nooit vergeten.

Israel is in 1948 heropgericht. Het volk heeft weer een eigen huis. Het heeft dus een bescherming, welke we in de jaren voor 1930/40 misten.
Andersdenkenden zouden zich moeten realiseren dat er hier geen sprake is van toeval. Niet tornen aan onze wetten, en in plaats van te confronteren met het toenemende antisemitisme, het bestrijden, zou de hele wereld denkelijk in een betere maatschappij doen veranderen.

1. Egypte
Dit land heeft een nieuwe regering. Na de val van Morsi, die te zwaar verbonden was aan de Moslim Brotherhood, en de door de militairen overgenomen leiding, is Egypte stap voor stap aan het reorganiseren. In de regering zitten nu 3 vrouwen en 4 christenen, en ook de populaire veldmaarschalk Fattah al Sisi.
Dit is dus de 2e regering na de kritiek op de economische en industriële onrust in het land.
Belangrijk punt voor het nieuwe kabinet: de veiligheidssituatie, de Sinaï en de economie.
Egypte heeft ook de Hamas en de Hezbollah verboden activiteiten in haar land te ontwikkelen.
Ook Saoedi Arabië heeft nu de Moslem Brotherhood als terreurorganisatie aangewezen. Dit samen met de Nusra groep en de moslimstaat Irak. Amr Moussa, het hoofd van de Arabische Liga heeft voorgesteld Jeruzalem als internationale stad zonder toezicht van een land of Oost-Jeruzalem als hoofdstad te maken. Het bezette Jeruzalem is een christelijke en moslim Arabische stad met moskeeën en kerken. Jordanie heeft de opdracht de heilige plaatsen te beheren, aldus Moussa.

2. Obama-Bibi
De Amerikaanse president ziet een 2-statenoplossing. Hij ziet de Palestijnen als de zwakke partij en
Israel als de agressieve. Israel ontwijkt de basisprincipes van de mensenrechten.
De ontmoeting bleek niet al te onvriendelijk te zijn geweest. Belangrijk is dus dat de Israelische bevolking het eigen land politiek blijft steunen en dat de huidige regering zich houdt aan onze rechten.
Obama zegt: Amerika heeft geen hechtere vriend en bondgenoot dan Israel. Zulk een relatie hebben we nooit eerder gehad. Dit in het bijzonder op het gebied van militaire, wetenschappelijke en veiligheidssamenwerking.
Bibi zegt voor de ontmoeting met Obama dat Israel gedurende de afgelopen 20 jaar stappen heeft ondernomen om vrede te sluiten.
“We hebben Gaza verlaten en honderden gevangen vrijgelaten. We kregen terug: bom-aanslagen, duizenden raketten, afgeschoten op plaatsen, die wij verlieten.
Wij deden ons werk, de Palestijnen deden niets.

3. AIPAC Amerika
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de “Americain Israeli Public Affairs Committee” spreekt Bibi de vergadering toe:
* Abu Mazen moet de Palestijnen zeggen dat het Joodse volk recht op een eigen staat heeft.
* Vrede met de Palestijnen biedt de mogelijkheid om miljoenen Midden-Oosten mensen een beter leven te geven.
* De meeste landen in het M-O weten dat wij vrede willen.
* Onze technische kennis en de ondernemers kunnen een gigantische toekomst opbouwen.
* Abu Mazen moet de geschiedenis niet ontkennen.
* Wij moeten de Iraanse centrifuges enz. ontmantelen.
* Ik trek een lijn tussen leven en dood, recht en ongelijk, een briljante toekomst en een donker verleden.
* Wij hebben Syrische gewonden, en hebben geen terroristen.
* Hezbollah heeft de dood lief. Israel, wij Joden, houden van het leven.
Bibi heeft de 5 aanwezige ministers begroet. En Ron Derner, de Amerikaanse ambassadeur; Dan Shapiro, de Amerikaanse ambassadeur in Israel; Don Porosor, de VN-ambassadeur; en 18.000 vertegenwoordigers van AIPAC. Hij dankt allen voor hun inzet opdat Amerika en Israel de beste relatie in de wereld voor elkaar zijn.
* Wij hebben bij de rampen in Haiti, Turkije, Japan, en de Filipijnen onmiddellijk medische en andere assistentie verleend.
Heeft Syrië ooit geholpen? Of Iran? Ja, met raketten !!!
Noot: Het is eigenlijk het bekende verhaal dat gegeven wordt. Bibi wil aantonen dat Israel vrede wil, dat het in alle omstandigheden de hand reikt aan die landen, die dat dringend nodig hebben, dat het een democratisch land is, en toch 24 uur per dag moet vechten voor haar veiligheid en bestaansrecht, en te veel landen Israel als een blok aan het been beschouwen.

4. Californië
Bibi tekent tijdens zijn ontmoeting met de gouverneur en zijn medebestuurders een partnership-overeenkomst om de economische relatie uit te breiden en te promoten. Hij roept op om te investeren in Israel. De handel was in 2013 US $ 4 miljard. Het gaat vnl. om uitbreiding van technologie, industrie en niet te vergeten de landbouw en de algemene ontwikkeling.

5. Het IDF (het leger)
De woordvoerder van het leger geeft op 5/3 door, dat een Iraans schip met moderne wapens van plan was Gaza te bereiken en wapens te leveren aan een terreurgroep.
Deze boot is via Sudan gevaren, maar uit Iran vertrokken.
De raketten enz. hebben een reikwijdte van 200 km. De Israelische zeemacht stuurt de vol geladen boot naar Eilat en voorkomt daarmee dat de gevaarlijke wapens aan terreurgroepen worden afgeleverd.
De minister van Defensie, Moshe Ya’alon en opperbevelhebber Benny Gantz houden een persconferentie op 5/3 over de Klos C, het bewapende schip:
* Onze actie voorkwam een serieuze bedreiging. De raketten en mortieren, die werden gevonden, bedreigden miljoenen Israeli’s. Wij blijven actief, samen met het IDF en onze veiligheidsdiensten. Wij volgden deze boot al langere tijd. De wapens zijn geproduceerd in Syrië en verstuurd naar een bepaalde plaats om te worden doorgezonden. Er is een spoor achtergelaten dat Iran betrokken was bij deze activiteit.
Wij moeten niet vergeten dat in Gaza raketten worden geproduceerd en dit moet door Israel ook onder controle worden gehouden. Vrede zien ze niet zitten. Dus dubbel voorzichtig.

6. Algemeen beeld
* De crisis in de Oekraïne is moeilijk te overzien. Dit land is matig bewapend.
* Obama dwingt Bibi met Abu Mazen te gaan praten. Maar tot nu toe heeft deze man geweigerd.
* Egypte houdt de Hamas op een behoorlijke afstand.
* Iran gaat door met de productie van atoomenergie en financiert en traint terroristen.
* In Syrië is een burgeroorlog en in Libanon heerst eigenlijk de Hezbollah.
* Israel stuurt meer water naar Jordanië. Reden is o.a. het groot aantal Syrische vluchtelingen. Dit wordt gedaan ondanks het gegeven dat Jordaanse parlementsleden het vredesverdrag met Israel willen verbreken.
* De Palestijnse Autoriteit (PA) ontvangt elektra van Israel. Niet meer dan de helft van de ontvangers betaalt de rekening. De Israelische leverancier “Israel Electric Cooperation” blijft echter leveren.

7. Het John Kerry plan
Bibi en Saeb Erekat hebben zijn plan voor vredesonderhandelingen ontvangen:
1. Oost-Jeruzalem wordt de hoofdstad van Palestina.
2. De staat Palestina wordt volgens de grenzen van 1949 (dus Judea, Samaria, Gaza strook) opgericht.
3. Israel wordt erkend als Joodse staat.
4. Geen recht op terugkeer van de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen.
Dus geen veilige grenzen en denkelijk problemen in de Likoed, de partij van Bibi. Obama en John Kerry verschillen van mening over erkenning door Abu Mazen van Israel. Het gaat hier ook over de inwoners van de nederzettingen. Zij zouden dan leven onder leiding van Palestina.

8. BDS en de Europese Volkspartij
De Boycot Desinvestering Sancties doet er alles aan om Israel te isoleren, en dit met allerlei middelen. Zoals stoppen met goederen kopen uit de zogenaamde bezette gebieden.
De EU is tegen de boycot evenals de EVC, de jongerengroep van de Euro Volkspartij. De jeugd van deze Europese partij roept op om de boycot op Judea en Samaria te stoppen. Het verstoort het zaken doen.
De conferentie in Hongarije is de eerste die tegen de boycot ageert.
Deze centrum rechtse partij vertegenwoordigt 39 Europese landen.

9. Kosher slachten en de besnijdenis
Er zijn weer discussies in diverse landen om de brit mila en het kosher slachten te verbieden.
De voedselwetten tonen al ruim 3000 jaar aan dat deze bijzonder goed zijn voor de gezondheid.
De besnijdenis is een duidelijke gezondheidsmaatregel om o.a. infecties te voorkomen. Het is wel vreemd dat er o.a. in Nederland nooit gesproken is over het gegeven dat alle militairen, die 70 jaar geleden per boot naar het toenmalige Nederlands Indië vervoerd werden op de boot zijn onderzocht. Diverse militairen zijn toen behandeld om een mogelijke huidziekte te voorkomen. We mogen ons dan ook afvragen of politici en andere zich belangrijk noemende figuren niets anders te doen hebben.

10. Purim
Komende zondag vieren we Purim. We herdenken dan dat 2500 jaar geleden de Joodse gemeenschap in Perzië niet door Haman is uitgeroeid. Mordechai, de oom van Esther, zegt haar lid te worden van de harem van Ahasveros. Zij was de mooiste en werd koningin. De koning wist niet dat Esther een Jodin was.
Haman kreeg toestemming het volk uit te roeien.
Esther vertelt de koning wat Haman van plan was te doen. Hij vraagt Esther wat zij in dit geval met zulk een man zou doen. Daardoor werden Haman en zijn 10 zonen als straf opgehangen.
Mordechai roept op om te feesten en te vasten en arme mensen geld te geven.
De Joodse maand Adar is mede hierdoor een feestelijke maand geworden. Dan zijn er verkleedpartijen, kinderen krijgen kadootjes en arme mensen geld.
Opmerkelijk is dat steeds als iemand Joden wil uitroeien, er een indirecte ingreep is.
Hitlers 10 directe medewerkers werden op diezelfde datum opgehangen.
Stalin wilde in 1953 Joden deporteren naar Siberië en dan ook uitroeien. Hij kreeg op 1-3-1953 een hartaanval en stierf een dag na Purim.
Dit feest in de laatste maand van het Joodse jaar is net voor het Joodse Paasfeest. En met Joods Pasen (Pesach) vieren wij de uittocht uit Egypte en onze bevrijding.

11. Nogmaals Amerika
De Amerikaanse woordvoerder van BuZa zegt tijdens een interview met de Al Quds krant dat zijn land Israel als Joods land erkent. Maar er is geen reden dat ieder land dat doet.
Abu Mazen heeft vrijdag jl. de jeugdbeweging van de Fatah gezegd geen moment te overwegen om Israel als zodanig te erkennen. Dat wil dus zeggen dat onderhandelingen niet tot de mogelijkheden behoren.
Bibi zegt vrijdag jl. op de IDF-radio geen bouwstop af te kondigen. Dit was al eerder gedurende een periode van 9 maanden. Maar niets is toen bereikt.

12. Israel kort
+++ In Israel is de melkproductie per jaar per koe 12.000 liter. In de wereld ongeveer 8000 liter. De gebruikte techniek is o.a. ontwikkeld en gebruikt door Afimilk, nu ook bij veel boerderijen in de wereld. Een en ander blijkt afhankelijk te zijn van temperatuur, voedsel, en van beroepsmelkers.
+++ Tijdens een Knessetzitting zegt Bibi tegen de Arabisch-Israelische Knessetleden: jullie woonden niet voor ons in dit land.
+++ Lieberman zegt dat de Knessetleden, die lid zijn van de Hamas, hier niet zouden moeten zitten.
+++ Amerika kijkt toe terwijl in Syrië 150.000 doden zijn te betreuren en ongeveer 5 miljoen mensen zijn gevlucht.
+++ Fatah lid Shaath van het Centraal Comité zegt dat de toespraak van Bibi bij AIPAC het einde is van de onderhandelingen.
+++ De Israelische bevolking op de Westbank groeit. Nu 375.000 inwoners. Dat was een jaar geleden 360.000. Dit aantal is zonder Oost-Jeruzalem. Daar wonen 200.000 personen. Het aantal gebouwen in de nederzettingen is vermeerderd met 122.7%.
+++ Bij gevechten in de Oekraïne worden zwaar gewonde Oekraïners overgebracht naar ziekenhuizen in Rehovot en Jeruzalem.

Stichting Lechaim
Als we aan Purim denken, kan ik niet nalaten om in eerste instantie mijn gedachten te laten gaan over al die getraumatiseerde en gehandicapte kinderen, en hen mede vanwege dit feest extra de hand te reiken. Wij als stichting LECHAIM kunnen lang niet alles. Maar wel gedeeltelijk het lot van die kinderen verzachten.
Pur betekent ook LOT. Laten we met ons allen dus ons best doen en via onze stichting Lechaim onze opdracht vervullen.

Dank en shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status