Harry’s focus op Israel 503

Israel, 1 april 2014

Beste lezer,

Mijn verontschuldigingen dat ik me niet gehouden heb aan mijn “wekelijkse brief”. Maar mijn verblijf in Nederland was ook dit keer meer dan de moeite waard en overbezet. We hebben de basis mogen leggen voor een “Lechaim-jongeren” afdeling en het bestuur met enkele actieve personen kunnen uitbreiden. De opzet is om ook jongeren een betere indruk te geven van de Joodse staat Israel en te betrekken bij het Lechaimwerk.
Het is een duidelijk gegeven dat ook de jeugd via de media vaak een verkeerde indruk heeft en dus ook niet of amper bekend is met het terrorisme en de gevolgen.

Mijn verblijf viel samen met de bekende kreet van Geert Wilders en de voorbereidingen voor de nucleaire conferentie in Den Haag. Wanneer ik hoor wat de beveiliging heeft gekost aan financiën, mankracht en verkeersproblemen om 58 belangrijke deelnemers te beschermen tegen mogelijk terrorisme dan vraag ik me af waarom velen kritiek hebben op Israel dat haar land en de bevolking beschermt tegen terreuraanslagen.

1. De Arabische Liga
De Liga heeft Abu Mazen verboden tijdens zijn ontmoeting met president Obama (17/3) concessies te doen. Hij is geen gekozen president en het gaat niet alleen om de zogenaamde Palestijnen en de Liga, maar om alle Arabieren.
Ik ga hier op dit moment niet verder op in omdat blijkbaar John Kerry een 10-rittenkaart heeft en op en neer vliegt en diverse landen bezoekt om toch maar tot onderhandelingen te komen.
Jordanië en Egypte hebben een goede relatie op militair gebied met elkaar. Ook wat betreft de veiligheid. Dat blijkt ook voor hen belangrijker te zijn dan vredesonderhandelingen.
Catharine Ashton, de EU BuZa vertegenwoordiger, heeft Iran bezocht en werkt aan een betere samenwerking tussen de EU en Iran. Dan dus ook minder atoomenergie problemen.

2. Raketaanslagen
Ruim 2 weken geleden op 12/3 heeft de Islamic Jihad meer dan 60 raketten vanuit Gaza op Sderot en omgeving afgeschoten. De zwaarste aanslag sinds Pillar of Defense in 2011. De Jihad praat zelfs over 90 stuks. Ook het noorden moest de schuilkelder in. De bevolking werd bevolen thuis te blijven. Het IDF heeft diezelfde avond ongeveer 30 afschietcentra plat gebombardeerd. Ik vermeld dit nog even omdat we te doen hebben met de reactie van de bevolking. Diverse jongeren en ouderen werden getraumatiseerd en onze stichting heeft niet nagelaten hulp te verlenen.

3. Obama
Tijdens zijn bezoek aan Saoedi Arabië verzekert hij dat de relatie blijft gehandhaafd. Ook krijgen de Syrische opstandelingen de nodige training en de daarbij benodigde steun. Amerika heeft dus de Free Syrian Army (FSA) om o.a. de Al Quada te verslaan. Dat betekent dat zijn politiek ook tegen Assad en zijn leger is.
Saoedi Arabië ontwikkelt relaties met China, Pakistan, Japan en India. De relatie met Saoedi Arabië is er sinds het einde van de 2e wereld oorlog. De afspraak is nu dat Amerika de Golfstaten verdedigt. Amerika ontvangt nu wel voldoende olie uit dit gebied.

4. Het IDF
Zoals eerder geschreven heeft het leger strikte regels om te schieten. In het noorden is dit gewijzigd. Iedereen die langs de Golangrens van Syrië komt kan verwachten te worden beschoten. Tot nu toe werd er bij zulk een situatie in de lucht geschoten.
Oorzaak is het gegeven dat een groep verdachten explosieven bij zich bleek te hebben. Officials van het leger hebben dit doorgegeven aan de VN groep die in Syrië ligt. Op 29/3 zijn 2 Syrische gewapende militanten neergeschoten.

5. Gazastrook
Op 23/3 demonstreren duizenden Palestijnen om steun te geven aan de Hamas, die nu niet alleen door Israel wordt aangevallen, maar ook door Egypte. Caïro heeft ook de Moslim Brotherhood aangemerkt als terroristen groep. Haniyeh zegt dat de bevolking wordt gestraft maar dat de Jihad geen terreurgroep is.

6. Israel BuZa
Op 24/3 werd een staking van alle werkers bij Buitenlandse Zaken afgekondigd. Ook de 103 ambassades waren gesloten. Belangrijkste punten: de salarissen en de status van de werkers. De consequenties: de veiligheid, de relatie met het buitenland, de visa voor toeristen en immigranten.
Inmiddels is op 31/3 de staking opgeheven. Salarissen worden verhoogd, een oplossing van praktische problemen is gevonden. Het overleg was ontspannen.
Ik vermeld dit interne probleem om aan te tonen dat we hier dus echt wel in een duidelijke democratie leven. Kan vandaag toevoegen dat ex-premier en voormalig burgemeester van Jeruzalem, Ehud Olmert, na jarenlang touwtrekken op 31/3 toch veroordeeld is vanwege corruptie enz. De straf is nog niet bekend. Meerdere werkers uit zijn omgeving worden meegesleept.

7 Caïro
Ongeveer 530 Moslim Brotherhood-leden, aanhangers van ex president Morsi zijn ter dood veroordeeld omdat zij zich verzet hebben tegen de huidige regering. Morsi was de eerste gekozen president, maar op 3-7-2012 door de militairen afgezet. Er zijn sindsdien veel doden te betreuren. Ongeveer 1400, en enkele duizenden in hechtenis. Dat is dus een burgeroorlog waarbij de Moslim Brotherhood een grote rol speelde. De belangrijkste kandidaat bij de komende verkiezingen is de veldmaarschalk Abdel Fatah al Sissi, die zich uit het leger heeft teruggetrokken.

8. Christenen in Israel
Zondag 23/3 hebben ongeveer 160 Israelische Arabisch-sprekende christenen gedemonstreerd bij de EU-missie in Tel Aviv. Zij vragen om te stoppen met het ageren tegen Israel en verzoeken op te treden tegen al die Arabische landen die het leven van hen moeilijk maken. Priester Vader Nadaf, de geestelijke leider van de “Israelian Christian Recruitment Forum” doet dit verzoek. Diezelfde landen, aldus Nadaf, steken geen vinger uit tegen de moorden, de ethnische schoonmaak van de christenen in het Midden-Oosten.
* Wij worden geïntimideerd, gemarteld, vermoord en de wereld zwijgt.
* Er is geen land zo veilig voor ons als Israel.

9. Menachem Begin en het ICEJ
100 jaar geleden is Begin geboren. Hij was de eerste premier die openlijk de steun van de christen zionisten verwelkomde. Het “Menachem Begin Heritage Center” samen met de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (het ICEJ) hebben deze unieke relatie herdacht en onderstreept.
In 1980 vierde het ICEJ voor het eerst het Loofhuttenfeest. Menachem Begin was in 1981 aanwezig. Hij dankte het ICEJ en haar leden in de hele wereld voor de steun aan Israel. Het Begin Center heeft regelmatig contact met David Parsons om samen bepaaalde zaken tot stand te brengen.
Begin en het ICEJ zagen de samenwerking als een religieuze consequentie. Het heeft dan ook nimmer geëvangeliseerd.

10. Abu Mazen
Na zijn ontmoeting met Obama spreekt Abu Mazen op 20/3 in Ramallah duizenden supporters toe. Hij zegt onder meer:
* Wij geven onze rechten niet op.
* Ik handhaaf mijn beloften.
* Ik wil een vrede die onze rechten en een eigen onafhankelijke staat vastlegt. Dus de grenzen van 1967, Oost-Jeruzalem en de vluchtelingen naar eigen huis terug.
De aanwezigen schreeuwden: geen concessies.

11. Nogmaals de Arabische Liga
De Liga is 70 jaar geleden opgericht. Het heeft 22 leden, 300 miljoen inwoners en de hoofdstad is Caïro.
Doel: samenwerking en afbreken van de grenzen. Men spreekt immers dezelfde taal en heeft dezelfde religie, cultuur en geschiedenis. Maar ook hier is rivaliteit en jalouzie. Grenzen bleven tot nu toe bestaan, evenals de werkeloosheid en welvaart.
Saoedi Arabië, de UAE en Bahrein hebben geen ambassadeur meer in Qatar vanwege de steun van hun MB aan de Moslem Brotherhood in Egypte.
Iran wordt beschuldigd van onrust stoken en Iran beschuldigt Saoedi Arabië en Qatar van hetzelfde in haar land.
Egypte beschuldigt de Hamas dat het een terreurgroep is en isoleert dat gebied.
Syrië beschuldigt Saoedi Arabië en Qatar van ondermijning van haar gezag.
De Liga erkent Israel niet als Joodse staat.
Dit zijn feiten en de toekomst zal leren of de Liga eigenlijk bestaansrecht heeft.

12. De EU
De EU ambassadeur Lars Faarborg Andersen zegt op 23/3 Israel en de PA een aanbod te doen, opdat beide partijen vrede sluiten. Economische steun en door training en andere hulp de PA zelfstandigheid bieden. Daardoor stabiliteit en contacten tussen Israel, de PA, Jordanië en Egypte.
Israel moet geen angst hebben om te worden geisoleerd. Hij verwijst naar het enorme toerisme en de handel in Israel.
De man heeft goede bedoelingen maar onderschat toch echt de eisen van de PA en Israel.

13. De UNHRC
De “United Nations Human Rights Council” heeft op 24/3 in Genève vergaderd. 5 anti-Israel moties werden aangenomen. Niets wat betreft Syrië, Egypte, waar duizenden doden vallen.
In Koeweit waren Arabische leiders bijeen. Zij steunen het standpunt van de PA en erkennen dus Israel niet als Joodse staat. De PA vereert de terroristen, het blijft opruiende taal leveren en militairen ontvoeren.

14. Israel kort
+++ De regering heeft toestemming gegeven om 164 woningen te bouwen voorbij de groene lijn.
+++ De Nederlandse regering heeft een motie aangenomen om de handelsrelaties met Israel te versterken. Dus geen boycot of isolering.
+++ De relatie Rusland-Iran is niet slecht. Iran levert olie en Rusland levensmiddelen, inclusief toestemming voor het bouwen van atoomenergiebedrijven.
+++ Israel laat de laatste groep gevangenen niet vrij. Voorlopig uitgesteld. Tot nu toe zijn er 78 van de toegezegde 104 vrijgelaten. De PA houdt zich namelijk niet aan de gemaakte afspraak. In Israel is hierover een groot meningsverschil. Het gaat ook over de onderhandelingspunten, die niet door alle ministers worden geaccepteerd.
+++ Een 7-jarig Jordaans jongetje heeft in het Rambam ziekenhuis nieuwe nieren gekregen. Deze ingreep was wel op het moment dat er in dit land veel anti-Israel demonstraties plaatsvonden.
+++ Michelle Obama ontmoet in China studenten. Zij onderstreept de noodzaak van vrijheid van meningsuiting. Zij spreekt ook met president Xi Jinping. Tegen hem zegt zij dat censuur slecht is voor de algemene verstandhouding.
+++ Er wordt weer een militaire oefening in de Middellandse Zee gehouden tussen Israel, Griekenland en Amerika. Vliegtuigen, duikboten en militairen nemen deel. Doel: bescherming van de diverse havens. “The Noble Dina” wordt steeds maanden van te voren gepland.
+++ Ondanks de gevechten in Syrië worden slachtoffers door Israel geholpen. De opstandelingen roepen Israel op Bashir Assad af te zetten.
+++ In Israel vond een internationaal junior schermtournooi plaats. Er waren 900 deelnemers uit Europa.

15. Stichting Lechaim
Maandag jl. heb ik Shiloh bezocht met een Nederlandse familie. U ontvangt hierover komende week een uitvoerig verslag. Ook omdat het mede door U gefinancierde park Fogel bezocht is en op foto’s vastgelegd.
U zult dan zien hoe mede door u en onze stichting getraumatiseerde kinderen en ouderen worden behandeld en vaak weer opgenomen kunnen worden in het dagelijkse leven. Daarom doe ik ook vandaag weer een beroep op U allen ons financieel te steunen. Wij allen doen daarmee goed werk.
Ik verwijs naar het komende Joodse Paasfeest (Pesach). Reik ons de hand, opdat ook diverse slachtoffer families Pesach kunnen vieren.
De uittocht uit Egypte, de verlossing uit de slavernij, wordt dan herdacht en gevierd.
Mede namens de hulpbehoevenden bij voorbaat onze dank.

Groet en shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status