Harry’s focus op Israel 504

Israel, 10 april 2014

Beste lezer,

Na onze nieuwsbrieven over het bezoek aan Shiloh en de uitrustende vlinders aan de Israëlische stranden ontvangt u nu weer een Focus.

Er wordt veel geschreven over het afbreken van de vredesonderhandelingen tussen Israel en de PA, en natuurlijk over het gevecht om de macht in de Oekraïne. Om maar niet te praten over de onrust in Syrië, de interne meningsverschillen in de diverse Arabische landen en de niet te overziene situatie in de Sinaï.
We kunnen het toch wel groeiende antisemitisme in de EU en andere gebieden eraan toevoegen.
Deze onderwerpen tonen aan dat Israel een bijzonder land is en dat landen als Amerika, Rusland en China hun invloed op politiek, zowel als economisch gebied, in de wereld willen versterken en uitbreiden. Kijkend naar de EU en de VN zien we een eenzijdige houding wat betreft de benadering van de Joodse staat Israel. Eigenlijk is er maar weinig nieuws, maar wel zijn er lange analyseverhalen die we dan maar als bladvulling beschouwen.

Israel heeft ook interne meningsverschillen, met name over de mogelijke wensen wat betreft het vastleggen van grenzen en de aanpak van de armoede. Het is een moeilijk te accepteren zaak dat, door welke omstandigheden dan ook, de armoede groot is. Ook wij doen ons best om als democratisch land een voor ieder acceptabele regeling te vinden.
Bijna iedere dag komen er uit diverse landen immigranten. Velen van hen hebben een sociale en financiële begeleiding nodig. De eigenlijk niet direct voelbare en zichtbare maatregelen om als klein landje tussen de Arabische moslimlanden te leven zijn noodzaak en kosten geld; het heeft dus financiële consequenties.

1. Oekraïne
De grote Joodse gemeenschap daar heeft haar zorgen. Joden krijgen weer de schuld van de problematiek met Rusland. Het Joods Agentschap (JA) heeft haar mensen om de aliya (de immigratie) voor te bereiden. Het heeft de ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) benaderd om hulp te bieden. Op dit moment zijn er extra vluchten naar Israel. Maar daar is ook financiering voor nodig. Sinds de jaren 90 heeft het ICEJ 42.000 Oekraïense Joden gesponsord om te kunnen emigreren.

2. Jonathan Pollard
De man die al 28 jaar in Amerika gevangen zit, wordt nu zelfs gebruikt als onderwerp bij mogelijke onderhandelingen. Palestijnse gevangenen zouden dan ook weer moeten worden vrijgelaten. Dat zouden dan 400 terroristen en Marwan Barghoutti zijn.
Amerika moet zich schamen. De 9 maanden om te onderhandelen zijn bijna voorbij. Obama en John Kerry hebben een duidelijke nederlaag geleden. Om dus nu Pollard aan te bieden druist in tegen alle verhalen van de afgelopen 28 jaar.

3. Palestijnse Autoriteit (PA)
De import en export naar Israel groeit. 90% van de PA export gaat naar Israel. Belangrijkste reden is de goede kwaliteit. En de prijzen zijn duidelijk lager dan wat in eigen gebied wordt geproduceerd.
De PA wil lid worden van 15 VN-agentschappen. Riad Malki, de PA-minister van BuZa heeft de lijst overhandigd aan vertegenwoordigers van de VN, Zwitserland en Nederland. Abu Mazen heeft de brief ondertekend. Dit is een reactie op het niet vrij laten van de beloofde laatste groep gevangenen.

4. Ahmed Tibi
Tijdens een bijeenkomst van het Europees parlement van de EU spreekt ook Tibi. Hij zegt:
* Steunen van de nederzettingsproducten is onaanvaardbaar en tegen de internationale wet.
* Geld gestuurd door EU-fondsen naar Israel moet bij Israelische Arabieren terecht komen.
* Een EU-delegatie moet naar de Negev worden gestuurd om met de Bedoeïenen van gedachten te wisselen.
Denkelijk denkt Tibi dat hij lid is van het PA-parlement en niet van de Knesset. Hij vertegenwoordigt de Israelische partij UAL TA’AL

5. Chili
Na de aardbeving op 1/4 in Chili verwachtte men een tsunami. Om dit op tijd aan de inwoners door te geven is Israelische apparatuur gebruikt. Dat is dan een opdracht om tijdig te evacueren. Sinds de aardbeving in 2010 is deze technologie aangeschaft om de mensen binnen enkele seconden te kunnen waarschuwen.

6. Tzipi Livni
Minister van Defensie Tzipi Livni had een ontmoeting met Martin Indijk en Saeb Erekat. Dit ondanks de weigering van de PA en de 15 PA-verzoeken om lid te worden van een VN-organisatie.
Israel moet stoppen met het zachte eitje te zijn, aldus zijn plv. minister van BuZa Malkini. Stoppen met vriendelijk zijn. Dat is zinloos. Abu Mazen weigert immers alles. De PA vecht tegen ons. Livni wil onderhandelen. Wij vechten voor vrede. Dat kan niemand ons verbieden. Israel gaat weer 800 eenheden in Gilo, de voorstad van Jeruzalem, bouwen. Hoewel dit totaal niet verboden is, hebben de PA en Amerika kritiek op de bouwplannen.

7. Kranten lezen
Ik heb geen commentaar gegeven op de uitdrukkingen van Geert Wilders. Als ik nu de kranten lees, en heb begrepen dat er 5000 man officieel zijn opgeleid om de Jihad te bestrijden, dan zet ik ook een vraagteken. Als ik ook lees dat steden als Den Haag en Almere al een Jihadstaat zijn, dan heb ik meer vraagtekens, niet minder.

8. John Kerry
De Amerikaanse minister van BuZa doet er alles aan om de onderhandelingen tussen Israel en de PA weer op gang te brengen.
Algemeen gesproken: hoe kan een erkend land onderhandelen en vrede sluiten met een gebied dat zich wel Palestina noemt, maar het toch echt niet is. Het is een synthetische zaak, welke de wereld veel geld kost en daarmee toch niets bereikt. De PA is o.l.v. een synthetische regering een zaak van praten, protesteren en “nee” zeggen.
Links denkenden in alle landen, evenals in Israel, accepteren de geschiedenis niet.
Kerry wil de vredesbesprekingen rekken om aan te tonen dat hij een goede onderhandelaar is. Maar zijn plan wordt door beide partijen afgewezen. Israel heeft echter plannen om nederzettingen te bouwen en uit te breiden. Dat is noodzaak vanwege de groei van de bevolking, en belangrijk vanwege de ontwikkeling van dit gebied. De zogenaamde Palestijnen, die als Palestijnen geen geschiedenis kennen, hebben eisen die, zoals al veel vaker gesteld, onaanvaardbaar zijn. Dit in het bijzonder wat betreft onze veiligheid en de samenstelling van de bevolking.

Minister John Kerry gaat wel met Obama praten over wat voor plan er nu kan worden gemaakt. Als de PA zich aanmeldt bij de 15 VN-verdragen dan wordt de steun van $ 400 miljoen bekeken, omdat de houding van Abu Mazen er eentje van wantrouwen is. Inmiddels heeft de PA zich al bij 13 overeenkomsten en verdragen gemeld. Maar de PA is nog steeds geen lid van de VN.

9. Abu Mazen
Als de PA-president zich inderdaad voegt bij de 15 VN-groepen, gaan onderhandelingen in geen geval door. En Kerry heeft ook zijn bezoek aan Ramallah afgezegd. Een stunt van Abu Mazen, die algemeen gesproken, slecht is ontvangen. Alles draait om 29/4, de laatste dag van afgesproken onderhandelingen tussen de PA en Israel. Condities van Abu Mazen werden op 3/4 met de Israelische onderhandelaars door hem doorgenomen.
Hij heeft een brief samengesteld met zijn toegevoegde condities:
* Erkenning van de staat Palestina met grenzen van 1967 en Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
* Vrijlating van de gevangenen, waar Ehud Olmert overigens mee akkoord is gegaan.
* Geen bezetting van de Gazastrook.
* Stoppen van activiteiten en open instituten in Jeruzalem.
* Hereniging van 15.000 Palestijnen met hun familie.
* Verbod voor Israel tot toegang van Palestijns gebied.
* Verbod van arresteren.
* De PA heeft recht op controle in gebied C.
De wereld zal dit redelijk vinden. Israel absoluut niet.
Omdat Abu Mazen 15 verzoeken heeft gedaan om erkend te worden als lid van de genoemde VN-lichamen heeft Kerry zijn plan terzijde gelegd. Hij heeft zijn plan samengesteld om de onderhandelingen ook na 29.4 door te laten gaan. Abu Mazen wil weten wat hij, als hij ook doorgaat, dan terugkrijgt.
Israel zegt: geen onderhandelingen als de PA haar verzoek om lid te worden van 15 afdelingen niet intrekt.
Noot: Het klinkt allemaal rommelig en onoverzichtelijk. Enerzijds is Israel heel duidelijk wat betreft haar eisen, anderzijds doet de PA er alles aan om haar stuk land te behouden en eigenlijk een eigen volk te creëren.
Israel wil niets anders dan haar eigen Joodse land behouden en haar volk veiligheid te bieden. Het is gedurende de afgelopen 70 jaar een normale democratie geworden en heeft recht op haar Beloofde land. Dat er een oplossing moet worden gevonden voor de zogenaamde vluchtelingen is duidelijk. Maar dan moet er wel iemand zijn die in alle oprechtheid de zogenaamde Palestijnen vertegenwoordigt.
En niet vergeten dat we niet alleen van doen hebben met de PA, maar ook met Gaza dat problemen heeft met de PA.

10. Boycott, Disinvestment and Sanctions (BDS)
De BDS werkt wel hier en daar. Nu weer een Brits bedrijf, omdat Israel al 47 jaar de Westbank, Oost Jeruzalem en Gaza bezet heeft. John Kerry dreigt ook als de onderhandelingen falen.
Bibi: in het verleden waren we niet acceptabel. Kijk naar de toenmalige houding in bepaalde Europese landen. Vandaag gaat het over de staat Israel.
De BDS-aanhangers zijn klassieke antisemieten in een modern jasje. Artiesten, academici, bedrijven. We moeten afwachten of en hoe de BDS zich ontwikkelt.

11. Engeland
De Moslim Brotherhood blijkt steeds meer invloed in Engeland te krijgen. Cameron, de 1ste minister, wil een en ander laten onderzoeken. De MB zegt dat dit betekent dat het als een terreurgroep wordt bekeken. Het betekent ook dat de in Engeland aangepaste moslimfamilies de dupe kunnen worden van het optreden van de MB.

12. Meester chef kok
De nationale wedstrijd werd afgelopen dagen gehouden. Winnaar werd de Arabisch Israelische vrouw Nof Atamna Ismaeel, een 38 jarige moslima, die in het Noorden woont. Nr.3 werd een in Ethiopië geboren Joodse vrouw. Dus wie praat er nog over een Apartheidstaat?

13. Egypte
Het kabinet heeft een wet aangenomen die terrorisme veroordeelt. De straffen worden zwaarder. Zelfs doodstraf is mogelijk. Een nieuwe groep AGWAD MISR (soldaten van Egypte) is verantwoordelijk voor een aanslag op 2/4 op de Caïro Universiteit. Het zijn nog steeds protesten tegen het afzetten van ex president Morsi. Op 5/4 heeft het Egyptische leger en de politie 4 leden van militante groepen in de Sinaï gedood. Tevens zijn 8 tunnels tussen Gaza en de Sinaï vernield. Ook zijn veel wapens, auto’s en levensmiddelen gevonden. Tegelijkertijd wordt voor zo ver mogelijk schoonmaak gehouden in de Sinaï vanwege de instabiliteit en de dagelijkse aanslagen.

14. International Civil Aviation Organization
Volgens de ICAO behoort de Israelische Luchtvaart Autoriteit tot de beste 20 in de wereld. 4 ICAO officials waren vorige week in Israel om de veiligheidsprocedures te controleren. Voor 90% bleek alles in orde te zijn. Zuid-Korea wordt op 100% gewaardeerd en dus als beste in de wereld. Israel behoort eveneens tot de top in de vliegveiligheid. 190 landen werden geïnspecteerd.

15. De Palestijnse Autoriteit
Abu Mazen heeft de Arabische Liga, die in Genève vergaderde, een maandelijks bedrag van $ 100 miljoen gevraagd als Israel haar sancties oplegt. Hij heeft ook een ontmoeting met Haniyeh, de leider van de Hamas, om te onderzoeken of ze weer een eenheid kunnen vormen. De motivatie is het afbreken van de onderhandelingen. Saeb Erekat heeft een voorstel om samen met de Hamas, de Islamic Jihad en de PLO een eenheidskabinet te vormen. Daardoor kan er meer druk op Israel en Amerika uitgeoefend worden.

16. Nederzettingen
In Yiftzhar zijn botsingen omdat het IDF illegale gebouwen heeft afgebroken. Hier is het probleem: de extreme groeperingen. Volgens de rabbijn is de totale bevolking tegen geweld. Hij heeft het moeilijk met het gegeven dat er niet mag worden gebouwd, terwijl de Palestijnen dat wel doen in Judea en Samaria.
Dialoog is niet het antwoord. De extremisten zijn anti-Zionist. Ook de Haredi gemeente is anti Israel en het Zionisme. Haredi = extreem orthodox.

17. President Peres in China
Peres is 3 dagen op staatsbezoek in China om de economische en diplomatieke relatie hechter te maken. Het bezoek heeft ook betrekking op technologie en wetenschappen. Xi Jimping, de Chinese president, onderstreept dat Peres de diplomatieke relatie heeft ontwikkeld. Hij vindt ook dat de diplomatieke relatie met Iran moet worden ontwikkeld. Peres zegt dat Israel bewondering heeft voor het Chinese volk en dat China een grote rol speelt in de wereld.

18. Israel kort
+++ Buitenlanders hebben in het jaar 2012 US $ 74 miljard geïnvesteerd. 14% meer dan in 2011. Voor zover de cijfers al bekend zijn in 2013 1 miljard meer.
+++ Het leger heeft een tunnel ontdekt, die tussen Gaza en Israel is gegraven. 700 m lang en kost miljoenen.
+++ De oppositie beschuldigt Bashar al Assad van het gebruik van chemische wapens. Foto’s werden gemaakt van een dokter, die een patiënt behandelde.
+++ De relatie Israel-Turkije wordt beter. Na de lokale verkiezingen blijkt Erdogan de grote winnaar te zijn. Nu afwachten wat zijn beleid zal zijn. In ieder geval geen EU-Turkije relatie.
+++ Op 5/4 zijn in de late avonduren in een nachtclub in de French Hill in Jeruzalem 4 molotovcocktails gegooid. Eén ontplofte buiten de club. 3 Arabieren zijn gearresteerd. Deze club wordt vooral door studenten bezocht. In januari en februari zijn er vrij veel bommetjes en stenen gegooid. 16 personen zijn gearresteerd. Daarna vrij rustig.
+++ Jeruzalem heeft een inschrijving geplaatst om 400 goedkope studentenslaapkamers te bouwen. Goed voor de studenten, goed voor de hoofdstad.
+++ Duitsland heeft verboden om Hezbollah in eigen land, en waar verder mogelijk is, te financieren. Het gaat om miljoenen. De invloed van de Hezbollah in Syrië is afgezwakt vanwege o.a. de financiële mogelijkheid.

Stichting Lechaim
U allen hebt enkele dagen geleden kunnen lezen wat er mede door uw hulp in Shiloh voor een park is gebouwd. Veel kinderen kunnen nu in de open lucht spelen en van hun trauma afkomen of voorkomen. Shiloh was de plaats waar de meeste aanslagen plaatsvonden. Dat is nu Sderot. Maar gezien de politieke situatie is het niet onmogelijk dat weer meer aanslagen zullen worden gepleegd, en misschien zelfs een derde intifada.
Ons werk om slachtoffers van terreur te steunen, blijft doorgaan. Het is een jammerlijke noodzaak.
Nu een week voor Joods Pasen hebben wij allen meer geld nodig. Maar allereerst de slachtoffers. Help ons opdat ook zij met een glimlach Pesach (Joods Pasen) en de Seideravond (Paasavond) kunnen vieren.

Dank en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status