Harry’s focus op Israel 505

Israel, 15 april 2014

Beste lezer,

Maandagavond begon de viering van Pesach, het Joodse Paasfeest. Dan herdenken wij de uittocht uit Egypte, de verlossing uit slavernij, de 40-jarige tocht door de woestijn en dat het Joodse volk zich vestigde in het Beloofde Land.
Dan lezen we met familie en vrienden de Hagada, het manuscript, en betrekken in het bijzonder de kinderen bij dit belangrijke stuk geschiedenis.
Dit feest geeft duidelijk aan dat de Joden het recht hebben op het gebied tussen de zee en de rivier de Jordaan. Daarom is het eigenlijk totaal onbegrijpelijk dat er vandaag nog zulk een discussie is over de grenzen en de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israel.Niet alleen de zogenaamde Palestijnen o.l.v. de niet herkozen president Abu Mazen, ook diverse moslimlanden, de EU en Amerika. Ook is er verschil van mening in eigen land: wel of geen erkenning van een Palestijnse staat, en hoe moeten de grenzen dan vastgesteld worden?
In tegenstelling tot de verwachtingen neemt de onrust wereldwijd toe. Armoede, werkloosheid, onveiligheid, corruptie, burgeroorlogen.
Laten we hopen en verwachten dat Joods en christelijk Pasen de inspiratie geven om internationaal te werken aan een betere wereld.

1. Sateliet Ofeka 10
Israel heeft een nieuwe observatiesatelliet in gebruik genomen. De camera’s van de Ofeka 10 werken dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Het is een perfecte spion-sateliet die is toegevoegd.

2. Onderhandelingen
De ministers van BuZa John Kerry en Avigdor Lieberman hebben elkaar in Washington ontmoet. Zij hebben gesproken over de mogelijkheden om de vredesonderhandelingen door te laten gaan. Kerry geeft Israel de schuld van de huidige situatie. Beide partijen willen vrede. Maar hun eisen zijn totaal verschillend. Ook is van gedachten gewisseld over Iran.
Yitzhar is natuurlijk ook een minder prettig probleem. Het IDF had moeten optreden tegen de anarchisten. Burgers vallen het leger aan. Het IDF verdedigt zich en valt niet aan. Dit is geen oorlog, maar een begrijpelijke zelfverdediging.
Inmiddels zijn 5 mensen die het leger hebben aangevallen, gearresteerd. Zij zouden een IDF post hebben vernietigd.

3. De Palestijnse Autoriteit
Abu Mazen zegt dat de PA lid wil worden van de 15 internationale agentschappen en dat dit niets van doen heeft met de vredesonderhandelingen. Wel met het recht van de Palestijnse bevolking.
Bibi heeft heeft nu opdracht gegeven geen contact meer te hebben met de PA.

4. Naftali Bennett
De minister van Economische Zaken en leider van Jewish Home Party zegt in een interview met CNN:
* Israel is niet verantwoordelijk voor het falen van de vredesonderhandelingen door het bouwen van huizen in Jeruzalem.
* Abu Mazen erkent de Joodse staat niet, maar Bibi zou wel de Palestijnse staat moeten erkennen.
* Jeruzalem is 3000 jaar onze hoofdstad geweest. Er is daar nooit een Palestijns volk geweest.
* Laat mij hun vlag zien, hun volkslied horen, noem hun leiders, toon mij de naam “Palestina”, welke ouder is dan 65 of 80 jaar.
* Het gebied C moet door ons worden geannexeerd.

5. John Kerry
John Kerry, de Amerikaanse minister van BuZa, valt Israel aan, omdat het de laatste groep Palestijnse terroristen niet heeft vrijgelaten. Het bouwen van 708 woningen in Gilo, een buurt van Jeruzalem, zit hem ook dwars omdat het de onderhandelingen verstoort.
Bennett wil dat Bibi de nederzettingen in Judea en Samaria annexeert. Sinds de Oslo Akkoorden in 1993 is het gebied onder controle van Israel. Ongeveer 500.000 Israeli’s wonen en werken daar.
Resolutie 181 geeft 2 staten aan. Dus het verdelen van het mandaatgebied, dat in handen is van Engeland. Jeruzalem wordt een internationale stad.
Israel accepteerde. De Arabieren weigerden. Resultaat: oorlog in 1949.

6. Egypte
Een bekende Egyptische journalist Ahmad Al Gamal schrijft dat Israel een compensatie aan Egypte moet geven vanwege de 10 bekende uitgevoerde plagen, zodat de Farao de Joden uit het land zou laten vertrekken. Zoals bekend gebeurde dit o.l.v. Mozes. De Lieve Heer zou dus moeten worden aangeklaagd.

7. De Genève Conventie
De Palestijnse Autoriteit heeft op 10/4 officieel getekend om lid te worden. Dus regels over oorlog voeren, humanitair optreden in conflictgebieden, en nakomen van gemaakte overeenkomsten. Abu Mazen heeft meer conventies benaderd. Afspraken in Wenen: diplomatieke relaties, tegen marteling, kinderen, corruptie.
Ban ki Moon tekende er 10 voor ontvangst.

8. Israel – islam
Volgens een bekende Sheikh is de haat tegen Joden ontstaan, omdat zij in het moslimgebied wonen. Dus geen Israel. “Dit is centraal in het Arabische denken. Wij hebben steeds verloren. Dat kleine landje met 7 miljoen inwoners en wij met 350 miljoen Arabieren. Het Palestijnse probleem zit in de genen van ons Arabieren. Dat begrijpt het Westen niet. We mogen dus concluderen dat wij slecht zijn georganiseerd.”
Noot: Israel krijgt dus de schuld van hun gebrek aan ontwikkeling op alle gebieden.
Wel toevoegen dat ook Iran ons van de kaart wil vegen.

9. President Peres
Peres heeft in China zijn pagina op Weibo (Facebook) geopend. Dit is China’s grootste sociale netwerk. Zijn pagina is door ongeveer 50 miljoen mensen bekeken. Weibo heeft miljoenen gebruikers. Ongeveer 2.8 miljard per maand.
Bij de opening werden de Chinese en Israelische vlaggen getoond.
“Ik kan nu met u allen direct praten. In het bijzonder met jongere generaties. Het is een versterking van onze relatie. Wij hebben een hechte samenwerking op het gebied van medische kennis en producten, hightech, technologie en ook bewapening, die overigens minder belangrijk is. Ons geheim: studie,” aldus Peres.

10. Toerisme
In de maand maart heeft Israel 284.000 toeristen ontvangen. 13% meer dan vorig jaar.
Er is nu wel gebrek aan hotelkamers. Een speciaal budget is hiervoor aangevraagd. In totaal 302.000. Dit verschil van 18.000 betreft de Israeli’s, die in het buitenland wonen en hun land hebben bezocht. Gedurende het eerste kwartaal 776.000 toeristen, 3% meer dan in het jaar 2013.

11. Marine
In de loop van dit jaar voegt het leger 2 Dolphin-class duikboten toe aan de marine. Deze zijn in 2012 gekocht van Duitsland. Dat wordt dan nu een andere training voor de nieuwe rekruten. Nieuwe systemen en meer mogelijkheden o.a. om langer onder water te blijven en minder geluid te maken. Dus een up to date bewapening en verbeterde waarneming.

12. Vredesbesprekingen
De huidige regering is niet eenstemmig wat betreft het vrijlaten van de eerder beloofde terroristen. Oorzaak is het gegeven dat Abu Mazen zich niet aan de regels houdt en onder meer zich gemeld heeft bij de eerder genoemde VN-afdelingen.
Niet onmogelijk is dat hierdoor een kabinetscrisis wordt veroorzaakt en dus verkiezingen
gehouden worden. Op dit moment zijn de betreffende partijen met elkaar aan het praten. U ontvangt van mij geen gedetailleerd overzicht van dit politieke gebeuren, omdat afgelopen dagen een duo Likoed Knessetleden afscheid heeft genomen van haar partij en in de Knesseth als onafhankelijke groep is gestart. Er zijn meningsverschillen over de vraag: hoe en of we vrede willen sluiten.

13. Auschwitz
Een professor van de Al Quds universiteit in Jeruzalem heeft 27 studenten meegenomen naar dit voormalige concentratiekamp. Er zijn hiertegen veel protesten. Maar de professor wilde hen de realiteit tonen, tolerantie bijbrengen en medeleven voor de medemens.
Realiteit is o.a.: waarom niet leren over de Nakba, de catastrofe, die verwijst naar de situatie in 1948, toen de Arabieren die woonden in Israel gevlucht zijn n.a.v. de oproep van Egypte. De Arabieren verloren, de Joodse staat werd geboren en 100.000-den vluchtten en leven vandaag nog als vluchteling.

14. Israel en de PLO
Op 14/4 hebben gedurende 3 uren minister Tzipi Livni en Hoofd PA-onderhandelingen Saeb Erekat een ontmoeting gehad.
Livni eist intrekken van wensen om deel te nemen aan diverse EU-verdragen. Die zijn eenzijdig en niet geldig. De PA peinst er niet over. Erekat vraagt complete bevriezing van nederzettingen in Jeruzalem en de Westbank en natuurlijk het vrijlaten van de laatste (4e) groep terroristen, zoals was overeengekomen.
Israel doet daar niet aan mee.

15. Israel kort
+++ Van de Russische wapenexport gaat 38% naar India en 12% naar China.
+++ Van de import van India komt 75% uit Rusland en 7% uit Amerika. Rusland heeft ook een met atoomenergie bewapende duikboot geleverd. Minister Liebermann zegt met Amerika en Rusland eenzelfde relatie te hebben.
+++ De EU is met Israel een wetenschapscoöperatie overeengekomen. Dit als resultaat van het Horizon 2020 project.
+++ De PA ontvangt van de EU behoorlijke financiële steun. Maar er wordt totaal niet gecontroleerd wat er met dat geld wordt gedaan.
+++ Denkelijk vanwege de Paasdagen is er gelukkig weinig nieuws. Jammer genoeg is in het Noorden wel weer een terrorist bezig geweest. Resultaat een dode.

16. Onze stichting
Het aantal verzoeken om financiële hulp van in het bijzonder slachtofferfamilies is op dit moment groter dan ooit. Jammer genoeg kunnen we maar beperkt hulp bieden.
Zoals te lezen op onze website www.stichtinglechaim.nl is het onze taak deze families de hand te reiken. Dit gedurende de Pesachdagen, maar toch ook tijdens de Paasdagen.
Ik doe een beroep op u allen om ons te helpen, opdat wij zelfs in deze moeilijke financiële tijd de medemens in ieder geval kunnen helpen met een ontbijt.
Ondanks de rust blijft er een dagelijkse spanning en dat in het bijzonder voor de kinderen in de ons allen bekende gebieden.
Dus mijn verzoek: vergeet ons werk niet en doe mee opdat wij financieel de traumapatiënten kunnen helpen.

Shalom en nu alvast prettige Paasdagen gewenst.
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status