Harry’s focus op Israel 506

Israel, 24 april 2014

Beste lezer,

De Joodse en christelijke feestdagen zijn gevierd en op enkele incidenten na kunnen we zeggen dat er redelijke rust in het land was. Een record aantal vakantiegangers, die gelukkig Israel als een veilig land hebben beschouwd.
Er is wel spanning tussen de Palestijnse Autoriteit, Israel en Amerika, omdat eind april de afspraak om te onderhandelen voorbij is. Toegevoegd mag dan worden dat Abu Mazen gedreigd heeft om zich terug te trekken en de sleutel te overhandigen aan Bibi, maar dat Saeb Erekat een totaal andere taal spreekt. John Kerry weet eigenlijk niet hoe zich op te stellen en Obama blijkt andere zaken (gelukkig) belangrijker te vinden.In Israel zijn er felle discussies over wel of niet praten over vrede en dan ook nog welke wensen leggen wij op tafel. Belangrijkste punt is wel het vastleggen van de grenzen en de vraag hierbij is natuurlijk of Israel een cm2 van het Beloofde Land moet afstaan.

1. Het IDF (Israelisch leger)
De stafchef van het IDF geeft een interview op alle kanalen.
Hij zegt voorbereidingen te treffen om mogelijke oorlogen met Libanon en Gaza goed te kunnen voeren. Gaza heeft de Hamas, en Libanon de Hezbollah.
“Wij moeten onder alle omstandigheden sterk zijn.”
Het IDF ondergaat een revolutie wat betreft het systeem om oorlog te voeren.
Bij een volgende oorlog weet het precies wat het tegen komt in de diverse sectoren.
Tot nu toe is het geheim gebleven hoe te opereren

2. Ban Ki Moon
De secretaris generaal van de VN heeft de diverse aanvragen van Abu Mazen om toegelaten te worden tot diverse verdragen, ondertekend.
Reactie van Israel:
Abu Mazen ontvangt van ons geen voor hem verzamelde belastinggelden. Ook de banken zijn bevroren. De Palestijnse Autoriteit moet duidelijk weten dat eenzijdige stappen het vredesproces niet redden.

3. John Kerry
De Amerikaanse minister van BuZa heeft een gesprek met zijn Russische collega Lavrov gehad. Hij dreigt met sancties als Rusland er niet voor zorgt dat het in de Oekraïne rustig wordt en blijft. Amerika maakt zich zorgen als de de crisis escaleert.
Kerry heeft wel 10 helikopters aan Egypte toegezegd om steun te geven, opdat de terreur in de Sinaï door Egypte beter kan worden aangepakt.
Ook natuurlijk om haar invloed in Egypte te kunnen handhaven. Deze belofte is wel gedaan nadat Rusland een deal heeft gemaakt met Caïro om 24 MIG vliegtuigen te leveren.
Saoedi Arabië heeft besloten Egypte te steunen bij haar gevecht tegen de Jihadisten in het Midden-Oosten.

4. Abu Mazen
Op 16/4 zegt de president van de PA in Ramallah tegen de Israelische delegatie dat hij blijft werken aan veiligheid tussen beide landen. Dit onafhankelijk van de onderhandelingen. Deze zijn overigens minder dan ooit, op politiek, economisch en veiligheidsgebied.
De PA heeft gedurende het eerste kwartaal 357 activisten gearresteerd. Volgens Gaza-officials bestond die groep uit leden van de Hamas, de Islamitische Jihad en andere Palestijnse groepen.
Abu Mazen wil eigenlijk de komende 3 maanden praten over de grenzen. Israel moet nu ook stoppen met bouwen. De aanwezige Knesset-leden werd wel gezegd dat als de onderhandelingen op een dood spoor raken, Israel dan verantwoordelijk is voor de situatie in dat gebied.
Hilik Bar, Labour Knesset-lid, die de groep leidde, zegt dat Abu Mazen de vrijlating van de 4e groep eist.
De onderhandelingen zijn op 16/4 niet doorgegaan vanwege de moord op een vader van 5 kinderen, die op weg was om de Seideravond bij vrienden te vieren.
Het is belachelijk geweest dat deze ontmoeting met linkse Knessetleden o.l.v. Hilik Bar heeft plaatsgevonden.
Abu Mazen heeft de aanslag op de auto van de vader, inclusief moeder en 4 kinderen, niet veroordeeld.
Nachman Shai, een belangrijk Knesset-lid is volgens de partij “Joods Tehuis” harteloos. Het was een schande dat er met Abu Mazen werd gesproken terwijl de doodgeschoten vader werd begraven.
Chetboun zegt ook dat er een oplossing moet komen opdat in het Beloofde Land allen kunnen leven. Geen Palestijnse staat, maar ook geen angst hebben voor een Arabische meerderheid. Dat geven de geboortecijfers duidelijk aan.

5. Wereldraad van Kerken
De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, de Noor Olav Fykse Tveit, wil hebben dat alle Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Dit ongeacht de straf. Hij hield dit onbegrijpelijke pleidooi tijdens een ontmoeting met Palestijnse Arabieren en natuurlijk in aanwezigheid van Abu Mazen.
12/4 was de dag van de Palestijnse gevangenen, die werd gevierd door allen, die Israel en de Joden haten. In Gaza riep men: geen onderhandelingen, wel doorgaan met verzet.
Verwezen wordt naar Gilad Shalit. Dat was het vrijlaten van 1 Israeli tegen 1027 Palestijnse gevangenen. De Wereldraad is een internationale organisatie, christelijk en oecomenisch. Ongeveer 340 leden (kerkgenootschappen) bestaande uit ongeveer 400 miljoen leden uit 110 landen. De Rooms Katholieke kerk is geen lid. Er is wel een samenwerking.
Olav Tveit stuurde hen de volgende brief:
“De wereldraad bevestigt de solidariteit met 5000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen in Israelische cellen. We zijn teleurgesteld dat Israel niet allen heeft vrijgelaten, zoals was overeengekomen. Sinds 1967 hebben ongeveer 750.000 Palestijnen in de cel gezeten en geen officiële rechtszaak gehad.”
Hij onderstreept zijn bezorgdheid over de kinderen. Waarom heeft de man niet vermeld dat in Amerika 2.2 miljoen gevangenen zijn, in China 1.5 miljoen, in Turkije 60.000, in Nederland 12.600 en in Belgie 12.000?

6. Arabische jongeren
Op 16/4 gooiden dozijnen Arabische jongeren met stenen en vuurden op veiligheidsgroepen op de Tempelberg. Na de botsingen en het ingrijpen van de politie werd de toegang tot de Tempelberg weer gesloten voor de bezoekers.
Er waren de afgelopen dagen meerdere botsingen tussen politie en jonge Arabieren. Er wordt nu getracht deze jeugd weg te houden bij de diverse moskeeën.

7. Syrië
Syrische wagens hebben langs de grens met Jordanië gereden. Niet is bekend of dit rebellen of regeringstroepen waren. Jordanië is een bondgenoot van Amerika en geen vriend van Syrië. De wagens zijn aangevallen door de Jordaanse luchtmacht. Het is dus niet onmogelijk dat Jordanië betrokken wordt bij de diverse gevechten.
Assad zegt de zaak onder controle te hebben. Dit zegt hij dus na 3 jaar botsingen met als gevolg 150.000 doden. Niet te praten over het aantal Syriërs dat hun eigen huis heeft moeten verlaten.
Er is op dit moment wel sprake van een verzoening en militaire controle.
Feit is dat op12/4 275 doden werden geteld. Ook geconstateerd dat Assad chemische wapens gebruikt.

8. Egyptische christenen
Duizenden christenen hebben de afgelopen dagen Israel bezocht om de vrede van de “Passion of Christ” te vieren. Deze pelgrims vliegen op 1 dag heen en weer.
Het aantal vluchten is dan ook verhoogd tot 12 per week.
Niet onmogelijk dat een aantal van deze mensen op deze manier Egypte willen verlaten. In het bijzonder de Koptische christenen.
Dat blijkt wel in strijd te zijn met de in 1978 uitgevaardigde wet voor de Kopten, dat het verboden is Jeruzalem te bezoeken zo lang het nog bezet is.

9. Bangkok
Informatie van de Israelische Veiligheidsdienst aan de betreffende politie-instantie heeft een aanslag op Israeli’s, die in een populair toeristen-centrum verbleven, voorkomen.
De 2 verdachten zijn opgepakt. Zij zijn lid van de Hezbollah.
Van de verdachten heeft er eentje een Frans paspoort en de ander een Filipijns paspoort. Beiden zijn in Libanon geboren.
Volgens de informanten zijn er 9 Hezbollah-leden in Bangkok.

10. Catherine Ashton
De EU-minister van BuZa is bezorgd over het gegeven dat Israel een nederzetting accepteert in het Gush Etzion blok dat ten Zuiden van Bethlehem en Hebron ligt. Zij heeft ook problemen over panden, die door Israel zijn vernietigd. De EU roept Israel op haar beslissingen te herzien. Dit zou niet goed zijn voor de sfeer en de onderhandelingen.
Minister Avigdor Lieberman verwijst naar de crisis in de Oekraïne, de situatie in Syrië, terreuraanslagen in Irak en diverse andere landen. Maar Ashton vindt dat de wereldvrede door Israel in gevaar wordt gebracht. De EU wil dat Israel de Westbank en Oost Jeruzalem afstaat en dus overhandigt aan de PA.
Zij dreigt met een boycot en de EU-financiering van illegale woningen op de Westbank, welke met de Oslo Akkoorden aan Israel zijn toegewezen.
Noot. Als het Westen 3 jaar geleden in Syrië had ingegrepen dan had het duizenden levens gered.

11. Turkije en de ISIS
De woordvoerder van de Islamitische Staat Irak en Sham, een moslimstrijdgroep, zegt dat haar tegenstanders 1000x moeten denken voordat zij ons de oorlog verklaren. Wij zijn sterk en stoppen niet voordat er een Islamitisch Emiraat is gesticht. Wij stoppen niet voordat het kruis is gebroken en niet-gelovigen belasting betalen. De wereld moet “democratie” verwerpen. Die geeft problemen wat betreft de Islam. Ook vernedering. De tijd is aangebroken voor de Jihad. Wij moslims begrijpen dat er anders geen eer is te behalen. Geen glorie, geen vrijheid. Dus aansluiten bij de ISIS.
Conclusie: ISIS is nu de nr.1 terreurorganisatie en is belangrijk in de strijd tegen Syrië en heeft cellen in Europa en het Westen.

12. Aliyah
Sinds de crisis in 2008 t/m 2013 hebben 108.457 immigranten zich in Israel gevestigd. In 2013 waren dat 19.558. Afkomstig uit alle werelddelen.
Uit Rusland het grootste aantal. En het aantal uit Frankrijk groeit enorm.
Het eerste kwartaal van 2014 kwamen in totaal 3623 personen. 900 uit Rusland en 800 uit Frankrijk.

13. Iron Dome
Rafael, de producent van verdedigingswapens verbetert haar kwaliteit. Een official zegt dat de productie de raketten van de terroristen moet blijven volgen.
Sinds april 2011 zijn meer dan 700 raketten geraakt. Dat is ruim 80% van het totaal dat afgeschoten is.
Het Amerikaanse verdedigingsdepartement geeft door dat het $ 429 miljard heeft overgemaakt, opdat Israel met haar systeem bij blijft. Dit jaar zal nog $ 350 miljoen worden overgeboekt.

14. PA-eisen
Om verder te onderhandelen heeft de PA de volgende eisen:
* de basis vastleggen hoe toekomstige onderhandelingen zullen worden geleid.
* grenzen van de Palestijnse staat vastleggen binnen 3 maanden.
* constructie in nederzettingen stoppen.
* terugtrekking van het IDF uit gebied C tot de lijn van voor de 2e Intifada.
* vrijlaten van de laatste groep gevangenen. ( 26 terroristen).
* toegang tot de Palestijnse instituten in Jeruzalem.

15. Baruch Mizrahi
Baruch Mizrahi, vader van 5 kinderen was op weg naar Hebron om daar met zijn familie deel te nemen aan de Seider,(Paas-avond).
Hij is tijdens het rijden neergeschoten. Zijn zwangere vrouw en 3 van zijn kinderen werden licht gewond. Hij was een belangijke officier die gedurende 25 jaar in een speciale brigade werkte.
Hij had 2 grote liefdes. Zijn familie en de staat Israel.
Zijn in de auto zittende kinderen riepen: papa wordt wakker. Zijn vrouw gaf een ontroerend interview en zei onder meer haar kinderen te zullen opvoeden zoals haar man dat graag wilde. Bibi reageerde door te stellen dat de PA voor deze aanslag verantwoordelijk is.
Noot: Zoals eerder al vermeld vond deze aanslag plaats op een van de mooiste Joodse avonden. Tijdens de Seider wordt de uittocht uit Egypte herdacht en de vestiging in eigen land.
Ik moet er niet aan denken hoe erg de kinderen getraumatiseerd zijn. Zij hebben hun allerliefste vader verloren. Enerzijds is deze avond alleen maar vrolijkheid, anderzijds werd dit feest in het hele land toch wel bij het horen van de vreselijke aanslag met wat droefheid gevierd.
Op zulk een aanslag en op zulk een moment kunnen we alleen maar reageren door ons als stichting Lechaim nog meer in te zetten voor ons doel. Door financiële steun te geven pakken wij de ellende en het verdriet aan en doen mee aan het opvangen van de toch ook nu weer ontstane trauma’s.
Hoe alle slachtoffers te helpen kunt u lezen op www.stichtinglechaim.nl

16. Israel kort
+++ Tijdens de Pesach dagen is er veel onrust op de Tempelberg. De politie grijpt in omdat ook in de Al Aqsa Moskee honderden Palestijnse jongeren daar veel wapens hebben opgeslagen. De politie heeft de Joden niet meer toegestaan de berg te bezoeken.
+++ Een EU-onderzoek wijst uit dat 150 miljoen Europeanen een verkeerde indruk hebben van Israel. Zij denken dat Israel de Palestijnen wil uitroeien. Reden is o.a. de import van moslims.
+++ Tijdens Joods Pasen (Pesach) hebben ongeveer 125.000 Joden Israel bezocht.
Het was ook bijzonder mooi weer en zoals steeds, een bijzondere sfeer. De hotels waren zo goed als volgeboekt.
+++ British Airways voegt meer vluchten naar Ben Gurion Airport toe. Van 14 naar 17 per week. Ook de Jordaanse luchtvaartmaatschappij heeft 2 vluchten toegevoegd. Dat worden er nu 16 per week.
+++ Volgens een VN-onderzoek zou Israel Palestijnse kinderen slecht behandelen. Velen worden ’s nachts gearresteerd. Niet wordt vermeld dat al die jongeren met stenen gooien en burgers en militairen bedreigen.
+++ In 2013 ontving Israel ruim 30.000 Chinese toeristen. Dit komt mede door uitbreiding van de handel, technologie, landbouw. Israel leidt gidsen op en heeft nu een speciale service. Directe vluchten zijn toegevoegd en visums makkelijker te ontvangen.

Zondagavond a.s. is het begin van de Jom Hashoa. De herdenking van de 6 miljoen omgekomen Joden. Dan is in Israel alles dicht. Maandag 2 minuten stilte.
Een heel bijzondere herdenking vindt plaats in Jad Vashem. Dat herdenkingsmuseum is 60 jaar geleden opgericht.

Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status