Harry’s focus op Israel 507

Israel, 29 april 2014

Beste lezer,

Vandaag ontvangt u uitsluitend wat indrukken van de afgelopen dagen. Bijna alles concentreert zich op het denkelijk serieuze samengaan van de PA en de Hamas. Dat zal consequenties hebben op veel gebieden. Het belangrijkste is dan eigenlijk het gegeven dat Israel (lees Bibi) zich niet druk hoeft te maken over wel of niet onderhandelen.

Donderdagavond werd de Koningsdag al op de Ambasssade gevierd.
Een bijzonder ontspannen en perfect georganiseerde avond. Duidelijk is toch wel geworden dat Nederland en Israel een bijzondere band met elkaar hebben. Ik herinner me de 6-daagse oorlog. De Israelische overwinning werd ook gevierd in Nederland. Dat de stemming daarna enigzins is veranderd is eigenlijk menselijk.
Israel was voor Juni 1967 de underdog. Na de gewonnen oorlog niet meer. Dat de huidige sfeer veranderen moet is eigenlijk een kwestie van het geven van betere informatie. Israel wil vrede, en geen oorlog voeren. Maar de zogenaamde Palestijnse Arabieren dwingen Israel om land en volk te beveiligen, zodat het zich verder kan ontwikkelen en zowel de zogenaamde vluchtelingen en de wereld op wetenschappelijk en landbouwgebied kan verrijken.

Vrijdag was het Koningsdag in Nederland. Op televisie dit grootse evenement mogen bekijken. Het was toch boeiend hoe massaal dit door het volk werd gevierd. De klemtoon was gelegd op de jeugd, die met dansen, zingen en gevarieerde oefeningen koning Willem Alexander en koningin Maxima hun liefde voor het Koningshuis toonden. Het was een groot festijn dat zeker in de huidige tijd een spontane verrassing was. Als we met elkaar in Nederland en in de wereld op zulk een ontspannen manier zouden omgaan, dat zouden we toch met ons allen in een betere maatschappij leven.

Zondagavond en Maandag was het hier Jom Hashoah, de herdenking van allen die de concentratiekampen en de dictatuur niet overleefd hebben. Gedurende 2 minuten is het in heel Israel muisstil. En wanneer ik dan tegelijkertijd denk aan de 4e mei,dan vraag ik me toch af of wij allen alleen gedurende zulk een moment en zulk een dag positieve gedachten hebben.
Wanneer we de situatie en het leven in de huidige wereld analyseren dan moeten we jammergenoeg constateren dat die er nog slechter uitziet dan in de jaren 30/40. We hebben blijkbaar onze les niet geleerd.
We hebben onvoldoende aandacht gevestigd op b.v. het gegeven dat Engeland, de toenmalige mandataris, niet heeft toegestaan dat Joden zich in Israel vestigden. David Ben Gurion zei in 1942: wij zijn een volk zonder land en niet onafhankelijk. Wij willen vechten tegen de Nazi’s met een Joods leger en onze vlag. Dit wel samen met de geallieerden.

Terwijl ik dit schrijf gaan de sirenes in het hele land. Dan denken we terug aan het verleden en ik realiseer me dat het toch een wonder is dat ik deze brief mag samenstellen. Dan dringt het weer tot me door dat het onze taak is om de medemens de hand te reiken. Dan denk ik in het bijzonder aan de groep, die door aanslagen verminkt zijn, maar ook aan al diegenen,die in landen wonen waar al te grote tegenstellingen zijn en ook vandaag daardoor het slachtoffer worden.
De wereld kijkt toe, onze leiders praten, wisselen van gedachten, maar noodzakelijke maatregelen worden niet genomen.

1. Fatah, Hamas en PA
De Al Aqsa Martelaren Brigade is de militaire vleugel van de Fatah. Hun kreet: wij blijven actief tot Palestina bevrijd is. Dat betekent dus: vernietiging van de Joodse staat Israel. De brigade is tegen onderhandelingen. Abu Mazen is het hoofd van de Fatah.
Op 23/4 wordt doorgegeven dat Hamas en de PA een eenheidskabinet zullen samenstellen. Dat is dus 7 jaar na de splitsing tussen beide groepen. De PA-president zal de datum voor verkiezingen vaststellen en ook Gaza bezoeken en niet onderhandelen met Israel zonder duidelijk omschreven onderwerpen. Obama steunt de beslissing van Bibi dat onderhandelingen nu worden afgebroken. We gaan toch niet praten met onze moordenaar, aldus Bibi. Abu Mazen zal dus moeten kiezen. Of vrede met Israel of een deal maken met de Hamas.

2. Jordanië en de PA (Palestijnse Autoriteit)
Op 23/4 hebben Jordanië en de PA in aanwezigheid van Abu Mazen diverse overeenkomsten getekend. De beide premiers, Hamadallah en Ensour, zien een samenwerking op gebied van landbouw, economie, gezondheidszorg en defensie.
Ensour bevestigt steun te geven aan onafhankelijkheid volgens de VN regels. Dus ook Oost-Jeruzalem in handen van de PA. De handel op dit moment is $ 100 miljoen.

3. Onderhandelingen
Ik ontvang regelmatig reacties op de huidige situatie en dus de weigering van Bibi om te onderhandelen. Niet moet worden vergeten dat het mogelijke samengaan van Hamas met de PA niet acceptabel is voor Israel. Of de Hamas moet haar beleid wijzigen. Maar zelfs dan is het
eigenlijk onmogelijk. De PLO, de PA, de Hamas, allen hebben toch maar 1 doel. Ook niet vergeten dat na de vastgestelde periode van 9 maanden geen resultaten zijn geboekt. Maar dat is ons allen bekend.

4. Het IDF (leger)
Jarenlang heeft het in Nazareth gevestigde “Israeli Christian Recruitment Forum” er zich voor ingezet, en nu is het ministerie van Defensie ermee akkoord gegaan christelijke Arabisch sprekenden toe te voegen aan het leger. Volgens het Forum is dit een goede beslissing om hen in de maatschappij te integreren.
De christenen worden beschouwd als een onafhankelijke minderheid. Zij ontvangen dan nu ook dezelfde oproep voor het leger als de Joodse jongeren.

5. Tony Blair
De ex-premier van Engeland zegt tijdens een toespraak in Londen dat er 4 motieven zijn waarom het Midden Oosten zo belangrijk is.
Motief 1,2 en 3 is het olie, die geëxporteerd wordt naar Europa en Israel.
Motief 4 is het extreme islamisme. Zie het gevecht van Irak tot Libië, Egypte, Jemen, Libanon, Syrië. Maar ook Iran, Pakistan en Afghanistan. Toevoegen de strijd over religie en politiek. In het bijzonder de Islam. Die kent geen grenzen. Haar ideologie wordt verkondigd in de hele wereld. En dit groeit. In de EU wonen nu 40 miljoen moslims.
De Moslim Brotherhood is actief. Wij moeten ons verenigen en opstaan tegen dit extremisme, aldus Blair.
Blair was ook politiek leider. Vandaag mooi-weer-speler, veel pret maken,veel geld ontvangen en hij kan zeggen wat hij wil.

6. Fatah-Hamas
Zelfs Obama zegt op 24/4 in Seoel (Zuid Korea) tegen president Geoen-Hye dat er een pauze moet komen tussen beide partijen. Er moet gezocht worden naar een goede basis. Maar John Kerry moet wel doorgaan. Wel met minder energie. Volgens Kerry moeten er compromissen worden gemaakt.
Noot: Het is toch eigenlijk steeds hetzelfde liedje. We praten over het Joodse land en geschiedkundig ook over Palestina. Dat klopt dus niet.
Amerika en de EU blunderen in Syrië, door 3 jaar geleden niet te hebben ingegrepen, en nu een blunder maken om wat door te duwen. Kijk naar Amerika wat betreft het verstrekken van visums. Dat had dus in een beduidend eerder stadium moeten gebeuren. Kijk naar Egypte waar dagelijks christenen worden vermoord. Kijk naar de Moslim Brotherhood die alle Joden en christenen vooral weg wil hebben in het M-O.

7. Egypte
De militaire regering zegt volledige controle te hebben over het Sinaï schiereiland.
De Jihadisten hebben wel sinds juli 2013 regelmatig aanslagen gepleegd en het gebied onveilig gemaakt. Israel werd uit dit gebied ook bekogeld.
Gaza ligt in het noordelijke deel van de Sinaï. Daarom worden nu nog terroristen opgepakt en zijn er al meer dan 1500 tunnels vernield. Wapensmokkel is nog niet voldoende onder controle. Gedurende de genoemde periode zijn er meer dan 2500 doden te betreuren. Vnl. politie en militairen.

8. Holocaust herdenking
Op de in Israel gehouden herdenkingsdag werden veel toespraken gehouden en natuurlijk herinneringen opgehaald:
* In Maart 1939 vluchtten 937 Joden met de St. Louis boot uit Duitsland. De boot zou varen van Hamburg naar Cuba. Cuba weigerde. Toen gevaren naar Amerika. Ook geweigerd. Dus terug naar Hamburg. Tijdens de Holocaust zijn er 680 van die bootvluchtelingen omgekomen.
* Bibi verwijst naar de 1ste wereldoorlog. Toen 16 miljoen doden. De 2e wereldoorlog 60 miljoen. Hij vraagt zich af of de wereld dan nog steeds de les niet heeft geleerd. Er was en er is voldoende informatie uit Parijs, Londen en Washington om toen en nu juiste en dus menselijke maatregelen te nemen.
* Abu Mazen zegt dat de Holocaust de meest vreselijke misdaad tegen de mensheid is geweest. Ethnische discriminatie, volgens hem. Onschuldige mensen vermoord. Wij moeten vechten tegen racisme. Daarom doe ik een beroep op Bibi om een goede beslissing te nemen en om ons te erkennen.
Noot: Abu Mazen heeft dus blijkbaar nooit moorden bewust gepleegd of laten plegen en de geallieerden hebben brillen en oorknoppen nodig opdat ze bewust zien en horen wat ze zelf voor misdadige daden hebben verricht, en vandaag nog, oftewel weer zoals in het verleden.

9. Hamas-PLO
Het lijkt er op dat beide groepen gaan samenwerken. Dat zegt dus: geen vrede sluiten.
Toegevoegd mag worden dat Israel geen buurman kan vertrouwen. De Hamas wordt immers zelfs door de VN als terreurorganisatie betiteld.
Onderzoeken geven overigens aan dat 76% van de Joodse Israeli’s niet serieus gelooft dat de PA zich wil opheffen en Israel de verantwoordelijkheid geven in dat gebied.

10. Saeb Erekat
0p 24/4 vertelt Saeb Erekat op Sky News dat de Hamas geen terreurorganisatie is. Deze kreet was een reactie op het op 23/4 gegeven bericht dat Israel niet onderhandelt met de PLO waarbij ook de Hamas is aangesloten. Aangezien er in Israel partijen zijn, die de staat Israel niet erkennen, mogen wij ook Israel niet erkennen.
Noot. Gesteld kan worden dat door de verzoening tussen Hamas en de Fatah Israel in een makkelijke positie is gekomen. Geen discussies, geen onderhandelingen over grenzen, vluchtelingen, enz. Dus doorgaan met het normale dagelijkse werk.

11. PLO
De raad van de PLO (Palestinian Liberation Organisation) heeft beslist, dat
* Israel zich bij onderhandelingen moet houden aan de 1967-grenzen, de VN-resoluties en stopt met bouwen, en eerder gemaakte overeenkomsten zijn niet geldig. Zeker niet de Israelische beslissingen wat betreft de illegaliteit van de nederzettingen. De bezetting moet eindigen.
* De gevangenen moeten worden vrijgelaten.
* We hebben het recht op onafhankelijkheid en vertegenwoordiging in alle VN-instituten en conventies.
* De Israelische bezettingsautoriteit, die alle afspraken terzijde legt, is verantwoordelijk voor de consequenties.
* De Raad verwerpt Israel als Joodse staat. Het activeert het tekenen van de Palestijnse staat inclusief alle VN resoluties.
* De Raad onderschrijft en steunt de afspraken tussen de PA en Hamas. Het is tegen de houding van Israel.

12. Israel kort
+++ Het Amerikaanse Gerechtshof heeft bepaald dat iemand, die in Jeruzalem geboren is, dit mag vermelden in zijn paspoort. Maar niet het land Israel !!!
+++ Op 3/8 worden de verkiezingen in Syrië gehouden voor het presidentschap. Dat wordt dan de 3e termijn voor Bashar Assad. Zijn tegenstanders zien dit als een parodie van de democratie. Nu al meer dan 150.000 doden sinds de opstand 3 jaar geleden. Een vredelievende opstand welke uitsluitend vroeg om: democratie en een beter leven
+++ De regelmatige raketaanslagen worden sinds kort steeds beantwoord met IDF bombardementen.
+++ De bekende Israelische chocoladefabrikant Max Brenner, die diverse restaurants in Israel bezit, heeft nu ook een chocoladerestaurant in Moskou. geopend. Rusland consumeert 10% van de wereldproductie.

Stichting Lechaim
Sta mij toe uw aandacht te vragen voor het werk van onze stichting Lechaim.
Wij doen ons best om de slachtoffers van het huidige terrorisme en het al jarenlange gevecht om het bestaansrecht van het Joodse land te helpen.
In steden als Sderoth, Shiloh en langs de grens in het Noorden en het Zuiden blijft het onrustig en gevaarlijk.
Mede door de daardoor toch aanwezige spanning blijven de trauma’s heersen en die wordt niet minder maar meer. Zie de plotselinge rakettenregen in de omgeving van Elath.
Maar ook de lichamelijke slachoffers hebben steun nodig. Daarom verzoek ik u ons te blijven steunen. Het is financieel hard nodig.
Wij herdenken in deze dagen diegenen, die de oorlog niet overleefd hebben.
Maar wij mogen de slachtoffers van de heersende “oorlog” nimmer vergeten.
Dank bij voorbaat.

Groet en shalom
Harry

Wilt u een spreekbeurt organiseren?
Tussen 28 oktober en 9 november ben ik in Nederland. Wat inhoud betreft, zie onze website.
Voor jongeren, dus op scholen of jeugdgroepen, tussen 12 juni en 18 juni.

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
*
Stichting Lechaim heeft de ANBI status