Harry’s focus op Israel 508

Israel, 8 mei 2014

Beste lezer,

De herdenkingsdagen en onafhankelijkheidsbijeenkomsten in Nederland en Israel zijn voorbij en ieder houdt zich weer bezig met het dagelijks leven.
Door omstandigheden kon ik geen herdenking bijwonen en heb dus thuis bijna alle evenementen op de tv bekeken. De 2 minuten stilte, de veelheid van toespraken, het enorme aantal mensen dat overal aanwezig was.

“Vredesdag”
Natuurlijk is het belangrijk dat we de ellende van de 2e wereldoorlog niet vergeten. Van groot belang ook dat in het bijzonder de jeugd zich realiseert wat de Holocaust betekent en wat de oorlog voor ellende veroorzaakt heeft. Maar wanneer ik vandaag de wereld bekijk, dan zien we in vele delen van de wereld oorlogen, honger, armoe, gevechten om de macht.
Zou het niet zinvol zijn als we behalve het vieren van vrijheid en ons de consequenties van een oorlog te realiseren, internationaal te werken aan een “vredesdag”?
De wereldleiders zouden een afspraak moeten maken – en dat dan met respect voor elkanders overtuiging – en stoppen met investeren in een steeds duurdere bewapening. De 2 minuten op een “vredesdag” moeten dan een inspiratie zijn om het leven voor een ieder acceptabel te maken. De financiering van bewapening zou gebruikt kunnen worden om te investeren in arme landen. Noodzaak is natuurlijk dat verschillen in religie en politieke overtuiging worden geaccepteerd.
Ik weet dat ik droom. Maar als er niets gaat gebeuren in de huidige maatschappij, gaan we met ons allen een heel donkere tijd tegemoet.

Zomerkampen in Sderot
Odelia ben Porat, ons contact met Reut Sderot, doet een beroep op ons om steun te geven bij de organisatie van de zomerkampen.
Tijdens de lange zomervacantie hebben vooral de slachtoffers van terreur een beschermd vakantieoord nodig. De kosten zijn ongeveer 100 euro per kind.
Odelia geeft een gedetailleerde omschrijving van het werk van Reut Sderot – zie haar verzoek en uitleg op: www.stichtinglechaim.nl/sderot-summer-camps-2014-harry.pdf

1. Hamas en de PA
Al Zahar, voormalig vertegenwoordiger van het Ministerie van BuZa van Hamas, zegt dat de ontmoeting met Abu Mazen goed is verlopen. Hij houdt zich aan de regels. Israel zal worden erkend en geweld afgekeurd. Eveneens zullen de PA-verplichtingen worden nagekomen.
Zahar zegt wel dat Abu Mazen liegt als hij spreekt over “zijn” kabinet en zijn beloftes. Dit doet hij om een goede beurt bij de achterban te maken.
De plv. minister van BuZa, Ghazi Hamad, schrijft op de Hamaswebsite dat de PA, de Fatah en de Hamas verantwoordelijk zijn voor het falen van de onderhandelingen. Ze zijn niet in staat een en ander goed te formuleren en te realiseren. De Zionisten hebben wel nederzettingen, land en weten hoe te onderhandelen. Wij hebben geen leiders nodig. Wij moeten beslissingen nemen. De Palestijnen zijn verdeeld. Dus zij kunnen niets beslissen

2. Jacques Rogge
De voormalige voorzitter van het IOC ( Internationaal Olympisch Comite) is op 23/4 benoemd tot goodwill ambassadeur van de VN. Hij wil zich concentreren op de Palestijnse jeugd wat betreft sport en cultuur.
Rogge is de man die in het jaar 2012 geen minuut stilte wilde houden om de 11 Israelische sportlieden, die in 1972 in München tijdens de toen gehouden spelen werden vermoord, te gedenken.

3. Syrië
De situatie in Syrië is moeilijk te overzien. Net als overigens ook in het hele Midden-Oosten. Amerika stopt met het leveren van wapens aan de opposanten. Deze groep bestaat nu uit diverse takken en is daardoor verzwakt. Mede daardoor zijn er geen onderhandelingen.
In juni zijn verkiezingen gepland en verwacht wordt dat Assad die gaat winnen. Er is ook geen gezamenlijke tegenkandidaat.
Assad handhaven betekent minder onrust dan wanneer de oppositie aan het bewind komt. Dat zou kunnen leiden tot een overheersing van de Jihad. Er is verder een samenwerking tussen de diverse geheime diensten van diverse EU-landen met de huidige Syrische regering.

4. Abu Mazen – de PA
De Palestijnse Autoriteit overweegt het Internationale Strafhof in te schakelen. Dat is dan het einde van mogelijke onderhandelingen met Israel. Abu Mazen heeft wel het recht van de VN gekregen om “staat” te worden. Israel is fel tegen. Eenzijdige beslissingen zijn niet acceptabel. Gedurende de afgelopen 20 jaar tracht Israel een deal te maken.
Door de houding van de PA heeft Israel sinds de overlegronde toestemming gegeven ruim 13.000 woningen te bouwen voor de kolonisten. Annexatie van dit gebied geeft grote problemen, omdat het Westen hier tegen is. Amerikaanse onderhandelaars beweren dat de onderhandelingen gefaald hebben vanwege de nederzettingen.
3.000 Palestijnse officieren worden naar Gaza gestuurd om de veiligheid in dit gebied te handhaven.

5. Arabische schrijvers
Een schrijver uit Saoedi Arabië geeft door dat de Arabische landen veel kunnen leren
van de Israelische hightech en dat Joden helpen met het creëren van civilisatie. We leren van hun communicatiesystemen, hun airconditioners, hun ziekenhuizen waar wij worden verpleegd. Een journalist uit Koeweit publiceert artikelen over de superioriteit van Israel, ondanks gebrek aan bepaalde bronnen. Heeft men zich ooit afgevraagd waarom de hele wereld zich met dit land bezighoudt? Het is een bron voor cultuur, eenheidsontwikkeling, enz. De Joodse ontwikkeling en revolutie is wetenschappelijk. De onze een tragedie.
Een Irakees schrijft dat Arabieren en moslims zouden moeten leren van de Israelische moraal. Israel helpt met medische behandeling. Is er één Arabisch land dat Israeli’s opvangt en verzorgt?

*** Terwijl ik de nieuwsbrief samenstel is er zware regenval in het hele land. Plaatsen staan al onder water, 70 Amerikanen zitten vast in de Arava en veel auto’s hebben last van de zelden in deze maand uitgebroken storm. Wel weer een zegen voor het land. ***

6. Toespraken en activiteiten
Bibi zegt tegen de Canadese premier tijdens het bezoek aan Yad Vashem: Het is mijn taak om te voorkomen dat er meerdere Yad Vashems worden gebouwd. Het is onbegrijpelijk dat wij allen deze ramp niet hebben zien aankomen. Churchill wel en Jabotinski ook. Het Nazisme groeide o.l.v. Hitler.
Londen, Parijs en Washington ontvingen steeds meer informatie. Maar deden daar niets mee. Vandaag hebben we een eigen staat. Ik houd mijn mond niet. We hebben een geweldig land opgebouwd.
Iran roept om onze vernietiging. Het ontwikkelt wapens en ondergrondse bunkers. Dit wordt evenals 70 jaar geleden niet serieus bekeken. Er wordt dus weer een historische fout gemaakt.
Er is veel commentaar op de felheid van nederzettingenbewoners. Zij willen kort en krachtig gesteld: het land dat ons is gegeven. Het is dus wel heel goed bedoeld.
Zij willen bidden op de Tempelberg, onze heiligste plaats. Niet vergeten dat Arabieren ook in ons land kunnen wonen en werken.
Tijdens de Herdenkingsdag op 5/5 bezochten ongeveer 1.5 miljoen mensen de 52 militaire begraafplaatsen. Speciale bussen waren toegevoegd, evenals 130 Magen David Adom (Rode Kruis) ambulancewagens. Het was die dag zo warm dat men bij de graven stoelen had gezet.
“De gevallenen zijn onze helden. Anders stonden we niet hier,” aldus Bibi.
Peres zegt dat 67 jaar geleden de VN onze staat heeft opgezet. Maar ons land is gesticht door het bloed van onze zonen, met het zweet van onze pioniers en de voorspelling van onze profeten. Wij leven nog met het zwaard in de hand, maar wij streven naar vrede.

7. Mudei Zahrein
De voormalige leider van de Palestijnse Jordaniërs zegt in Stockholm:
* Er hebben steeds Joden in het Heilige land gewoond.
* Israel is de voorpost van het Westen. Als Israel niet zou bestaan, dan zouden zij u aanpakken.
* Wij moeten dit land steunen als een Joods land.
* De Jordaanse koning zal worden vervangen. Dan hebben we voor de 1ste keer een Palestijnse staat.

8. Israel kort
+++ Turkije wil een fabriek bouwen om bommen, vliegtuigen, explosieven te produceren. Dit vanwege mogelijke sancties. Ook plannen om in China raketten te kopen.
+++ De burgemeester van Kharkiv-Ukraine wordt verpleegd in het Rambam hospitaal in Haifa. Hij is op 28/4 in zijn rug geschoten.
+++ Sinds 1860 zijn er 23.169 oorlogs- en terreurslachtoffers. Aantal families: 17.038. Er zijn 2.141 weeskinderen en 4.966 IDF weduwes. In het hele land waren herdenkingen. In 2013 werden 16.884 nieuwe immigranten verwelkomd. Israel heeft nu 8.2 miljoen inwoners, 1.7 miljoen moslim en christelijke Arabieren.
+++ Taglit Birthright brengt jaarlijks 10.000 jongeren naar Israel. Zij maken gedurende 10 dagen kennis met het Joodse land. Sinds 2/4 ook een bezoek aan Judea en Samaria.
+++ In Jordanië zijn tot nu toe 600.000 Syrische vluchtelingen opgevangen. Dat is 10% van de bevolking. Vanwege de huidige situatie wordt een nieuw kamp gebouwd om 130.000 Syriërs op te vangen.
+++ John Kerry geeft te kennen de onderhandelingen uit te stellen. Dan is het denkelijk mogelijk dat de PA en Israel aan tafel gaan zitten. Maar we moeten niet vergeten dat de Hamas in deze een struikelblok is.
+++ Israel opent zakelijke consulaten in Azie, Afrika en Zuid-Amerika. De export groeit.
+++ Nog steeds wordt de PA financieel gesteund door de EU en Amerika. Dus ook Nederland. Deze bedragen gaan voor een groot deel naar terreurorganisaties.
+++ In Qatar zijn de leden van de Moslim Brotherhood uit het land gezet. Belangrijke leiders in Doha zoals de secretaris-generaal zijn al verwijderd.
+++ China en Iran hebben een duidelijk militaire relatie. Gezegd wordt dat zij streven naar een vredig M-O. Israel moet daarom ontwapend worden en Irak en Syrië moeten een moslimland worden.

Gewoontegetrouw doet onze stichting mee om vooral de traumapatiënten een goede en beschermde vakantie te geven.
Ik verzoek u allen ons en Odelia te helpen opdat de bovengenoemde zomerkampen in Sderot succesvol kunnen verlopen.

Dank en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status

Tussen 28/10 en 9/11 houden we spreekbeurten om de situatie in het M-O uit te leggen, evenals natuurlijk het werk van onze stichting.
Tevens willen we tussen 12 en 18 juni in het bijzonder voor jongeren bijeenkomsten organiseren.
Hebt u belangstelling om een bijeenkomst te organiseren, neem dan contact met ons op.