Harry’s focus op Israel 509

Israel, 14 mei 2014

Beste lezer,

Gedurende de afgelopen week waren er 3 bijzondere evenementen. Het Eurovisie songfestival, de première van het toneelstuk ANNE.
Opvallend was het gegeven dat Israel niet doordrong tot de finale. Israel overweegt dan ook om niet meer deel te nemen. Het is de 4e keer dat dit het geval was. Hoewel dit eigenlijk niet te controleren is, wordt er wel gesproken over een politieke invloed bij het stemmen van de jury. Om u te laten horen dat er in Israel echt wel goed wordt gezongen bijgaand ons bekendste liedje: http://www.youtube.com/watch?v=Mo6FaKMFBl0
Het toneelstuk Anne heb ik niet bij kunnen wonen. In een volgende brief mijn mening en indrukken van dit belangrijke evenement.

In Israel is het op dit moment politiek onrustig door de grote meningsverschillen over de vervanging van de aftredende president Peres. Bibi wil eigenlijk een ander systeem ,en hij wijst de op dit moment gestelde kandidaten af. De vraag is of de opvolger politiek betrokken moet zijn of boven de partijen staan. Hij wil de verkiezing van het presidentschap dan ook 6 maanden uitstellen. Tevens zijn er duidelijke meningsverschillen over wel of niet deelnemen aan vredesonderhandelingen.

En dan natuurlijk als 3e belangrijke punt de veroordeling van ex-premier Ehud Olmert,die onder meer vanwege corrupte handelingen en omkoperij voor 6 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Hiermee is wel weer aangetoond dat Israel een duidelijke democratie is.

Ik verwijs naar mijn inleiding van mijn vorige week gestuurde Focus, waarop ik diverse reacties heb mogen ontvangen over mijn “vredesdag”. Met u zou ik graag van gedachten wisselen, hoe zulk een evenement te promoten.

1. Hamas
Tijdens de vrijdagochtendpreek van sheikh Halabbya, die ook werd uitgezonden, zegt hij dat de enige mogelijkheid om de Al Aqsa moskee en Jeruzalem onder controle te krijgen, de Jihad is. Onderhandelingen en het doen van concessies is verspilling van tijd. Sinds 10/5 is nu sinds 7 jaar een pro-Moslim Hamaskrant weer te koop op de Westbank. En ook in Gaza een blad uit de Westbank. Dat is het blad Falesteen

2. Amerika-Israel
In een artikel in Newsweek wordt Israel door journalisten beschuldigt van spionage in Amerika. Dat is niet goed voor de relatie. Dat verhaal slaat nergens op. We mogen aannemen dat beide landen aan zichzelf denken en constateren wat er gebeurt en zou kunnen gebeuren. Denkelijk is dit bewust gedaan om de relatie te verzwakken. En indien het wel het geval zou zijn, dan werkt onze inlichtingendienst op zulk een manier dat zelfs journalisten daarvan niet op de hoogte kunnen zijn. Overigens is ook op veiligheidsgebied de relatie uitstekend.

3. Syrië
De burgeroorlog in Syrië woedt nu ook aan de grens bij de Golan Hoogvlakte. Het IDF (leger) heeft dit gebied nu tot verboden zone verklaard. Dus het gebied dat dicht bij het Quneitra kruispunt ligt. De gewonde Syriërs worden opgevangen in de ziekenhuizen in de Israelische stad Sefad. Tot nu toe zijn 286 Syriërs behandeld.
De Egyptische generaal Al Sissi heeft een muur laten bouwen tussen Gaza en zijn land. Dit om te voorkomen dat in Gaza aanwezige terroristen zijn land onveilig maken.

4. Toekomst
Hoe maken we vrede? Een toch wel dagelijks onderwerp. Dat kan door een bi-nationale staat. Dat is mogelijk, maar wel met vraagtekens. Rechts en links willen land van de Middellandse Zee tot de Jordaan. Dus land annexeren. Het aantal betrokken Palestijnse Arabieren is minder dan de Joden in dit gebied. Veel Joden vestigen zich in ons land, ook vanwege het groeiende antisemitisme. Dus democratie, eigen land, Joodse cultuur en een minderheid van Arabieren.
Anderen geloven in een Arabische meerderheid, maar wel met elkaar opgroeien, en Arabieren die de Joden respecteren op alle gebieden. Dit is een mogelijkheid. Maar uitsluitend als onze buren meewerken en ons niet van de kaart willen vegen. Dan is er vrede in het M-O en kan Israel de omliggende landen assisteren met diverse zaken, opdat ook zij de armoede kunnen verminderen en handel en industrie ontwikkelen.

5. Christelijke leiders
200 orthodoxe, Katholieke en Protestantse leiders roepen de Amerikaanse regering op actie te ondernemen om in het Midden-Oosten deze groepen te beschermen tegen extremisme. In het bijzonder in Egypte, Irak en Syrië. Veel kerken zijn en worden verwoest en 100.000-den christenen verdreven.

6. Martin Indyk en Susan Rice
De Amerikaanse ambassadeur voor de onderhandelingen meent dat in de nederzettingen en het niet vrijlaten van de laatste groep terroristen de oorzaak is van het afbreken van de onderhandelingen. In een toespraak op het “Washington Institute for Near East Policy” stelt hij dat beide partijen fout zijn. Maar in het bijzonder Israel.
De Amerikaanse veiligheidsadviseur Susan Rice zegt op 8/5 dat iedere dollar die wordt geïnvesteerd in Israelische veiligheid een goede investering is. Amerika en Israel hebben een deal gemaakt voor het Iron Dome-systeem en de raketten op korte afstand, voor $ 900 miljoen. Zij verzekert Israel dat Iran stopt met het produceren van de atoombom. Daar zorgt Amerika voor.

7. Ayatollah Khamenei
Tijdens zijn bezoek op11/5 aan het IRGC (Islamic Revolution Guard Corps) reageerde hij op de reacties in de wereld: zij verwachten van ons beperkingen op het gebied van raketten maar bedreigen ons wel. Dat is dom en te gek. Wij willen onderhandelen wat betreft ons beleid.
De tentoonstelling die Khamenei bezocht toont de ontwikkeling in drones, radar en verdedigingssystemen. De les die getrokken kan worden: geen angst voor de tegenstander.

8. UNRWA (UN Relief and Works Agency)
De UNRWA organiseert ieder jaar gedichtenwedstrijden. Dit jaar zijn de winnaars: Gaza-studenten. De inhoud: vrede bevorderen. Dit toernooi werd in Amerika gehouden. Er waren 1900 deelnemers. De prijzen werden op 8/5 uitgereikt. Maar een aantal van hen was niet aanwezig vanwege reisbeperkingen. Dit evenement vond plaats in de Rose Gardens en trok 70.000 bezoekers. De UNRWA leert studenten over mensenrechten. In Amerika zijn er meer dan 700 scholen. In Gaza 250. In totaal ongeveer 225.000 leerlingen. De Gaza-studenten hebben een bezoek gebracht aan Amerika. Dat heeft invloed gehad op de vredelievende studenten. Conclusie: goed onderwijs werkt positief.

9. Japan
Bibi bezoekt gedurende 4 dagen Japan. Doel van zijn bezoek is economische samenwerking en de politieke situatie. Hij zegt tijdens de ontvangst: wij zijn beide een democratie en hebben dezelfde problemen. Jullie: Noord-Korea, en wij: Iran. Deze landen zijn gevaarlijk wat betreft atoombomontwikkeling. Wij en jullie zijn technologie ontwikkelaars en onze vriendschap groeit. Wij willen en kunnen onze economische samenwerking verhogen.
Op 12/5 heeft Bibi een ontmoeting met collega Shinzo Abe. Hij zegt: wij delen onze verplichting om de traditionele vriendschap te handhaven. Nu samen doornemen: de economie en de handel, wetenschap en technologie, energie en landbouw, veiligheid en anti-terrorisme, vrede en stabiliteit in onze regio en de hele wereld. We kunnen de ayatollah’s niet laten winnen en de terreurlanden de capaciteit geven atoomwapens te ontwikkelen.

10. Shin Beth
De geheime dienst heeft een Palestijnse kaping tijdig ontmaskerd. Palestijnse gevangenen wilden op bepaalde kruispunten in Samaria soldaten kapen en die dan uitwisselen met gevangen Palestijnen. Dit had in april zullen gebeuren. Dit plan al in 2012 voorbereid. Zij ontvingen wapens, en de gevangenen die hun vrijheid terugkregen werden opgeroepen het plan uit te voeren. Via mobieltjes werden opdrachten gegeven, schuilplaatsen georganiseerd en wapens gekocht en vervoer geregeld.

11. Iran
Haar leger heeft een nieuw raket toegevoegd aan haar wapenarsenaal. Haar korteafstands Zalzal raket is nu bewapend met 30 17 kg bommen en heeft een reikwijdte van 300 km. Deze nieuwe ontwikkeling is op 10/5 in de aanwezigheid van Ayatollah Khamenei tijdens een expositie
getoond. De betreffende official geeft door dat Iran haar materiaal uitsluitend gebruikt voor haar verdediging. Ook werd een ‘cruise missile’ getoond. Deze kan tot 700 km afstand doelen raken.

12. Mensenrechtenorganisaties
17 organisaties doen een beroep op de PA om lid te worden van het International Criminal Court (ICC). Hun doel is het kunnen controleren van misdaden van beide kanten van het Israelisch Palestijnse conflict. In het bijzonder wordt gewezen op de nederzettingen. Het gedrag van Israel deugt niet. Zeker nu de Hamas en de PA tot een eenheid komen. Dus men is tegen de “Zionistische Apartheid”.
De VN telt 250 nederzettingen sinds 1967 op de Westbank en in Israel.
Aantal nederzetters: 520.000 waarvan 200.000 in Oost-Jeruzalem.
Groei is 5.3% per jaar.

13. John Kerry en Abu Mazen
Men wil elkaar ontmoeten om te onderzoeken of de onderhandelingen kunnen worden voortgezet. Kerry blijkt diverse voorstellen te hebben en wil die met Abu Mazen bespreken.
Op 6/6 is de NAKBA-dag. De herdenking van de 6-daagse oorlog in juni 1967. Deelname door 50 Arabische en moslimlanden. Het doel is onder meer: de Zionistische vijand laten zien dat zij eensgezind zijn om o.a. Jeruzalem te beschermen.

14. Bijzondere afdeling in het Israelische leger
Invalide jongeren die afgekeurd zijn om actief dienst te doen in het IDF, kunnen sinds kort wel worden toegevoegd. Deze minder valide jongens en meisjes dragen het legeruniform en doen een variëteit aan werkzaamheden. Daarmee verlichten zij de zaak van het leger en voelen dat zij wat voor het land betekenen. Dus het mes snijdt aan 2 kanten.
Bekijk: http://www.youtube.com/watch?v=gZC42c8lMqg

15. Israel kort
+++ De in India wonende Israeli’s en toeristen worden gewaarschuwd voor Al Quada terreuraanslagen. De Indiase Veiligheidsdienst is geïnformeerd.
+++ In Frankrijk wonen meer dan 8 miljoen moslims. Daar wordt niets aan gedaan. Wel werd door Frankrijk in 2013 $ 28 miljoen aan de Al Quada in Nigeria gegeven, en op 19/4 18 miljoen aan Irak en Syrie.
+++ In Nigeria zijn door Boko Haram ongeveer 200 meisjes gekaapt. Israel heeft een speciaal team gestuurd om te assisteren bij het zoeken. De meisjes worden alleen vrijgelaten als moslimgevangenen worden vrijgelaten. De meisjes worden verkocht voor 10 euro.
+++ Saoedi Arabië levert voor een waarde van $ 3.5 miljard aan olieproducten aan Egypte. De United Arab Emiraten en Saoedi Arabië hebben al voor 2.5 miljard gedurende het eerste kwartaal geleverd. Egypte heeft gedurende de afgelopen 3 jaar energieproblemen.
+++ Israel heeft toestemming gegeven om 26 projecten in Gaza op te zetten. Hiervan zijn er 12 van de Unrwa. Eveneens geleverd 2 miljoen shekelmunten (waarde van een shekel = 0.2 euro).
+++ Gedurende het eerste kwartaal hebben zich 1407 Franse immigranten in Israel gevestigd. In 2013 waren dat 354 personen. Verwachting dit jaar is ongeveer 5000. Oorzaak het groeiende antisemitisme. In Frankrijk wonen ongeveer 500.000 Joden.
+++ In april hebben 385.000 toeristen Israel bezocht. 9% meer dan in 2013. De verwachting blijft hoog. Dit mede door het komende bezoek van de paus. Maar ook de heilige plekken, het mooie landschap, de geschiedenis, de cultuur en het nachtleven.
Periode januari-april: 1.16 miljoen. 5% meer dan in 2013.

Tot slot vandaag mijn bekende oproep om financieel onze stichting Lechaim te steunen. Het Park Fogel is mede door uw hulp opgericht en de kinderen genieten daar.
Ik heb in mijn vorige Focus uw steun gevraagd voor de traumakinderen in Sderot. Zij krijgen een langere vakantie aangeboden en dat in een omgeving die volledig is beschermd wat betreft mogelijke raketaanslagen.
Dus genoeg werk aan de winkel.
Zorg er dus aub voor dat de kassa rinkelt.

Dank en shalom,
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status