Harry’s focus op Israel 511

Israel, 30 mei 2014

Beste lezer,

Op 27/5 was er op de universiteit in Haifa een bijzondere bijeenkomst. Een aantal wetenschappers werd benoemd tot “Doctor Honoris Causa in the Philosophy”.
Onder meer F.W.de Klerk, de ex president van Zuid Afrika. Aangezien een heel goede Engelse relatie van ons ook deze onderscheiding ontving, waren wij bij deze plechtigheid aanwezig. Ik had dit niet graag willen missen. Zelden heb ik zulk een perfect georganiseerd evenement meegemaakt. Maar ook het gevoel dat ik in een andere wereld woonde. Het aantal daar aanwezige intellectuelen was indrukwekkend en de sfeer alsof we echt niet betrokken zijn bij een oorlog, bij de toch nog steeds aanwezige spanning met onze buren en een behoorlijk aantal landen in de wereld.
De toespraak van dhr. De Klerk was bijzonder: “Jullie leven niet in een apartheidsstaat, maar in een bijzondere democratie. Jullie hebben gesloten grenzen. Dat heeft Amerika ook. Dat laat ook niet iedereen toe. Ik kijk naar Israel hoe het minderheden behandelt. Die zijn ook in de Knesset vertegenwoordigd.”

Het bezoek van de paus heeft vrij veel publiciteit veroorzaakt en mijn vraag is of Hij zich wel realiseerde dat Hij een religieuze en geen politieke leider is. Zijn aanwezigheid in Israel en de buurlanden – tijdens dodelijke terreuraanslagen – maakt bepaalde uitspraken van Hem toch wel moeilijk acceptabel. Hieronder een uitvoerig verslag.

De resultaten van een internationaal onderzoek naar het heersende antisemitisme is beangstigend. De cijfers over Joden en Joods Israel moeten de niet in Israel wonenden te denken geven.

1. Syrië
Aartsbisschop Bouras Marayati van Aleppo geeft door dat christenen massaal de stad verlaten. De rebellen controleren de stad. Er is nu wel weer voldoende water, maar geen elektra. Gevreesd wordt dat de te houden verkiezingen op 3/6 weer meer geweld als consequentie zullen hebben.
President Bashar Assad heeft steeds meer greep op de opposanten aan de grens bij Libanon en dus ook bij Quneitra. Ook in gebieden waar de Hezbollah gelegerd is. Volgens Westerse inlichtingendiensten steunt Rusland Assad evenals Iran. Russische adviseurs blijken aanwezig te zijn bij militaire regeringseenheden. De rebellen controleren de Syrische Golan Hoogvlakte. De vrede in Syrië is nog steeds ver te zoeken.

2. China
Het comité dat zich bezighoudt met China heeft op 20/5 besloten om plannen te maken welke de handel verdubbelen. Die is vandaag ruim 1.2 miljard euro. Er is voor de uitvoering van dit plan ruim 10 miljoen euro nodig. Het gaat om projecten op het gebied van landbouw, natuurbescherming, energie, gezondheid, waterenergie.
China werkt mee en Israelische bedrijven worden gesteund wat betreft capaciteit en innovatie. Een speciaal kantoor wordt in China geopend. Export naar China in 2013: 2.7 miljard. Toerisme bevordering 50 miljoen.
Rouhani, de Iraanse president, zegt op 22/5 tijdens een bezoek aan Shanghai dat hij na besprekingen met de P.5+1 landen denkelijk eind juli tot een akkoord komt.
De IAEA ,de International Atomic Energy Agency, zegt dat Iran stappen onderneemt om inderdaad resultaat te boeken.

3. India
De nieuw gekozen premier Narendola Moli wil met Israel de relatie verbeteren.Diverse kranten noemen hem de beste vriend in Zuid Azie.Ook wil hij op gebied van toerisme de goede relatie nog verbeteren.

4. Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika wonen 70.000 Joden. Minister Avigdor Lieberman heeft Ngombane, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Israel, opgeroepen de aliya te verhogen.
Ngombane hoopt dat de nieuwe regering een minister naar Israel stuurt. De relatie is niet slecht. Maar hij heeft het niet al te makkelijk. Het gaat om de houding van zijn regering wat betreft de Westbank en Gaza.
Sinds het einde van de Apartheid hebben ook Joden gelijke rechten.
Volgens de ambassadeur wil de Hamas een beter leven voor de Palestijnen. De huidige regering is tegen het beleid van Israel. Vrede maak je niet met wapens. “Als ik naar de Westbank ga, denk ik aan het verleden van Zuid-Afrika: de Apartheid.
De “African Zionist Federation” heeft tijdens de verkiezingen geadviseerd niet te stemmen op het ANC (African National Congres). Dus alles heeft zijn oorzaak.

5. Jeruzalem
Op 28/5 wordt voor de 47e keer de hereniging van Jeruzalem op 7-6-1967 in de hele wereld gevierd. Jeruzalem wordt 630 keer in de Bijbel genoemd en we zeggen onze gebeden met het gezicht naar Jeruzalem.
Vanaf juni 1967 was bezoek aan de Klaagmuur en andere Joodse plaatsen weer mogelijk. De minister van Transport dient een wetsvoorstel in om de grenzen te verleggen en de stad uit te breiden. Het gaat om de betwiste gebieden zoals Maaleh Adumim. De minister van Huisvesting en Bouw gaf vorige week door dat in 2019 de bevolking van Judea en Samaria met 50% zal zijn toegenomen. Dus ongeveer 600.000 inwoners. In Oost Jeruzalem ongeveer 350.000.
Op 10/6 vinden de presidentsverkiezingen plaats.Er zijn meningsverschillen over deze functie. Peres doet politieke uitspraken en dat is niet de taak van een president. Er zijn 6 kandidaten waarvan 2 vrouwelijke.

6. De paus
Zoals al eerder doorgegeven was er tijdens het bezoek van de paus een onvoorstelbare beveiliging.
Zijn doel was het handhaven en verhogen van de relatie met Joden en Israel. Hij bezocht Bethlehem en woonde een dienst bij, samen met Abu Mazen. Hij heeft een vluchtelingenkamp bezocht, evenals het Yad Vashem Holocaust Museum.
In Bethlehem roept de paus op om vrede te forceren: Er moet een einde komen aan de huidige situatie en de internationaal erkende grenzen moeten gehanteerd worden. De paus erkent de staat Palestina.
Abu Mazen noemt een serie klachten over de houding van Israel. Hij hoopt op het initiatief van de paus om duizenden Palestijnse gevangenen vrij te laten, Oost Jeruzalem aan de PA terug te geven en de muur af te breken.
Noot. Maar de paus dient zich bezig te houden met religieuze zaken en niet met terroristen die de vrijheid zouden moeten herkrijgen, en niet Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de PA erkennen, en zeker niet de muur laten afbreken. Die is er toch uitsluitend om de Joden en andersdenkenden te beschermen tegen terroristen.
De paus roept in Jordanië op om de burgeroorlog te stoppen en ook de wapenproductie. Vrede moet worden geproduceerd. De paus ging met een helikopter via Tel Aviv naar Jeruzalem. Daar werd onder meer herdacht dat er 50 jaar geleden een historische ontmoeting plaatsvond tussen Katholieke en orthodox christelijke leiders.
De paus nodigt beide presidenten (Abu Mazen en Peres) uit om in juni het Vaticaan te bezoeken. Hij nodigt hen uit om in de geboorteplaats van de “prins van de vrede” samen te bidden en G-d te vragen vrede te geven.

7. Bibi en de paus
Bibi begroet de paus en zijn welkomstwoord houdt o.a. in:
* Welkom in ons land, het land van Israel, het Heilige land.
* Uw bezoek is een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de ruim 2000 jaar relatie christenen en Joden. De bijbel is de basis hiervan.
* Wij waarderen uw bezoek. Zeker gezien het verleden. U legt een krans bij het graf van Theodor Herzl, de oprichter van de Zionistische beweging. U ontsteekt een vlam in Yad Vashem ter herdenking van 1/3 van ons volk. U toont hiermee aan dat dit een misdaad was, zuiver antisemitisme.
* Kijk naar Brussel en Parijs (de aanslagen van vorige week).
* Ondanks alles herwonnen wij onze vrijheid, onze onafhankelijkheid in ons land, het land van Zion en Jeruzalem.
* Wij tonen u het echte Israel. Democratisch, vooruitstrevend en welvarend. Wij zijn tolerant en handhaven godsdienstvrijheid.

8. Abu Mazen en de paus
Op 25/5 heet Abu Mazen de paus welkom. Tijdens een persconferentie zegt hij o.a.:
* Het is een grote eer u in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus welkom te heten. U bent een dierbare gast in Bethlehem en Jeruzalem.
* Uw bezoek toont aan dat u de arme mensen verdedigt, en de onderdrukten, ook een oproep voor vrede en dit tijdens uw pelgrim naar het Palestina, het land van liefde en vrede. Ik luister graag naar uw opinie en menselijke visie. Een historisch bezoek in het kader van onze vriendschap en de religieuze band tussen het Vaticaan en Palestina, welke wij willen verstevigen.
* Wij hebben u steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Wij willen vrede, veiligheid, stabiliteit in de regio. Natuurlijk ook vrijheid van gevangenen, die zonder rechtzitting in de cel zitten en natuurlijk ook over de nederzettingen in ons gebied en de dagelijkse aanslagen tegen ons. Tevens de beperkingen voor ons volk, christenen en moslims. Zij kunnen niet bidden in bezet gebied. Daarom emigreren veel christenen.
* Wij rekenen op u om de Israelische bezetting tot een einde te brengen. U hebt de muur gezien die door Israel in het door haar bezette gebied is gebouwd. Als Israel zich terugtrekt op de lijnen van juni 1967 dan zullen alle Arabische en moslimlanden weer een relatie met Israel aanknopen.
Wij vragen u om Israel onze boodschap voor vrede over te brengen.

9. Bezoek aan Jeruzalem
De paus bezoekt de Klaagmuur en het herdenkingsmonument voor slachtoffers van terreur waar alle slachtoffers van het terrorisme zijn ingeschreven in Jad Vashem en het paleis van Salomo waar hij de Sefardische en Ashkenazische opperrabbijnen ontmoet. Daarna president Peres en Bibi.
Bibi onderstreept dat de muren de mensen beveiligen. Ook bij de Westbank. Alle kerken in steden als Jeruzalem en Nazareth worden ook beschermd.
Palestijnse terroristen vallen ook christenen aan. Het antisemitisme is gegroeid door de opruiing in te veel landen, aldus Bibi.
De paus zegt dat bij het hek dat Bethlehem omringt, Bethlehem op het ghetto in Warschau lijkt. Hij blijkt niet te willen begrijpen dat het hekwerk er is omdat Arabieren met stenen en Molotov flessen gooien en kogels afvuren.
Noot: Hoewel ik bij de meeste uitspraken van de paus niets toevoeg omdat we dan toch wel een te lange brief samenstellen, wil ik toch onderschrijven dat Joden in ghetto’s geweest zijn omdat het Joden waren.

10. Nogmaals het bezoek van de paus
Tijdens zijn bezoek aan Bethlehem werd een christelijke school in Oost-Jeruzalem aangevallen. Een waarschijnlijke reactie op het verbod dat kinderen geen Hijad mogen dragen. Het ging om een ceremonie waar volgens een schoolregel dat ook verboden is. Hierdoor is een duidelijke spanning tussen christenen en moslims ontstaan.
Bij het herdenkingsmonument van slachtoffers van terreur zegt Bibi:
* Mijn zoon zat op school naast een Ethiopische schoonheid. Plotsklaps kwam zij niet opdagen. Opgeblazen in de bus. Er was geen hekwerk en geen muur.
* Wij zijn erkentelijk voor uw woorden. Wij willen vrede. Hier is het Hadassa hospitaal. Palestijnen komen hier. Ook nu door de muur. Wij kunnen niet naar hun hospitaal.
* Wij leren onze kinderen niet hoe met bommen om te gaan.

11. De Nationale Bank van Israel
De bank gaat een datacentrum onder de grond bouwen. Het wil beveiligd zijn tegen raketaanslagen. Daardoor zullen alle belangrijke gegevens beveiligd zijn. Ook de werkers op de bank in Jeruzalem hebben hierdoor een goede bescherming. Zij gaan in dezelfde lokaliteiten aan de slag. Het datacentrum wordt 17.000 vierkante meter. Reden van deze beslissing: zeker zijn van de stabiliteit van Israels banksysteem.

12. Brussel en Parijs
Op 24/5 zijn in het Joods museum in Brussel 3 mensen neergeschoten. Een onmenselijk gebeuren. Er is door de pers wel over geschreven. Maar niet zo fel als wanneer Israel een flat of woning bouwt in Jeruzalem.
Het antisemitisme groeit. Leugens worden geaccepteerd en daar zou tegen moeten worden gevochten. Men haat Joden omdat het Joden zijn.
Catherine Ashton veroordeelt de aanslag en meent dat de schuldige moet worden gevonden. Dat was haar enige commentaar.
In Parijs in hetzelfde weekend zijn 2 mannen toen zij de synagoge verlieten aangevallen. Beiden zijn zwaar gewond.
Noot: Er is een wereldonderzoek gedaan naar het antisemitisme en de motieven.
25% van de wereldbevolking is antisemiet. Nederland behoort tot de “normale” landen en heeft maar 6% antisemitisme. In een volgende nieuwsbrief voeg ik een overzicht toe.Dat zou nu te lang worden. Het wordt tijd dat er harder wordt opgetreden tegen deze abnormale ziekte. Hier zijn geen medicijnen voor, maar wel lessen op scholen en een betere journalistiek op het gebied van het gebeuren in het M-O.

13. Iran
De betreffende minister van Defensie reageert op de eis van Chuck Hagel. Hij stelt dat hun defensie en hun raketprogramma niet onderhandelbaar is. Het atoomenergieprogramma is uitsluitend voor de verdediging. Generaal Dehgan zegt dat Iran en de wereldmarkten zich moeten richten op hun programma’s na overeenkomst van de discussie over dit programma.
Dan wil hij ook bespreken de totale vernietiging van het Zionistische regime, haar atoomwapens en chemisch, biologisch wapenmateriaal. Dus het M.O. totaal vrij van deze wapens. Daarna Amerika. Dat was het eerste land dat gebruik maakte van deze wapens.
Dit alles volgens de generaal.
Tijdens de expositie van de IRGC (Islamic Revolution Guards Corps) onderstreept Khameini dat hun leger wel op niveau moet blijven.

14. Israel kort
++ Litauen en Estland worden toegevoegd aan het KCAC (Knesset Christian Allies Caucus). Dat is een uitbreiding van de relatie Israel-Christenen in de Knesset. Dit is besloten tijdens een conferentie in Riga. De ICEJ directeur David Parsons en haar uitvoerende directeur zien het als een privilege verbonden te zijn met de enige democratie in het M-O.
++ In de Oekraïne wonen 300.000 Joden. De crisis in Oekraïne dwingt hen het land te verlaten. Ook uit Rusland, China, Amerika, India, Ethiopië is een grotere aliyah te verwachten. Op korte termijn zijn er dus meer Joden in Israel dan in de Diaspora.
++ De EU verbiedt import van kippen en eieren welke geproduceerd zijn op de Westbank.
++ Sinds 1948 leeft 90% van de moslims in het M-O. Van de 11 miljoen is sinds het conflict 0.8% door Israel gedood. Toch wordt Israel beschuldigd de oorzaak te zijn van de M-O-problemen.
++ De gemeente Jeruzalem heeft toestemming gegeven om 50 huizen te bouwen in de nederzetting Har Homa, verbonden aan Oost-Jeruzalem. Wel een gebied dat niet erkend is door de Internationale Gemeenschap.
++ Een nieuwe Israelische robot kan zonder mankracht landmijnen onschadelijk maken.
++ Franse boeren adopteren de Israelische irrigatie-techniek.
++ 2 Israelische fabrikanten hebben een bril ontwikkeld waarbij men ook in het donker kan zien.
++ Na de basketbal overwinning van Maccabi Tel Aviv op Real Madrid op 18/5 kwamen er ongeveer 18.000 antisemitische haat-tweets. De Spaanse regering zal maatregelen nemen.
++ Minister Bennett heeft 2 centra geopend, die bestemd zijn voor de Bedoeïenen in het Zuiden. Eind 2014 moeten er nog 7 zijn toegevoegd. Doel is het zoeken naar werk in heel Israel. In Zuid-Israel wonen 200.000 Bedoeïenen. De werkloosheid is hoog. Ongeveer 44%. Dus dat betekent: armoede.
++ De Libanese aartsbisschop Rai bezoekt Israel. Hij zegt een gebed samen met Katholieke oudstrijders, die in het verleden tegen de Hezbollah vochten.
++ Nigeria begint een oorlog tegen Boka Haram, de terreurorganisatie. President Jonathan wil de ouders van de ontvoerde 219 meisjes geruststellen.

15. Stichting Lechaim
Sta mij toe nogmaals uw aandacht te vragen voor het werk van onze stichting.
Evenals in Belgie en Parijs groeit het aantal traumapatienten. Het is van groot belang dat ook wij het vakantiecentrum in Sderot en het Park Fogel in Shiloh steunen. De kinderen kunnen daar naar hartelust spelen en zijn beschermd tegen bepaalde aanslagen. Dus geen sirenes, die op kinderen een heel ernstige uitwerking hebben. Angst om naar school te gaan, angst om te slapen, angst om naar de toilet te gaan.
Wij als stichting steunen financieel ook deze projecten. Natuurlijk ook de diverse families, die door een raket een vader en/of moeder hebben verloren en hun inkomen hebben verloren. Bij zulk een familie verliest vaak de vader zijn werkkring en blijft zitten met bankschulden (hypotheek). Hoewel de regering bezig is de sociale uitkeringen aan te passen zijn en blijven er financiële problemen.
Namens onze stichting vraag ik u ons in staat te stellen deze mensen de nodige steun te geven. Kijk op www.stichtinglechaim.nl en vergeet onze bankrekening niet. De slachtoffers en het bestuur zijn u dan dankbaar.

Shalom
Harry

P.S.: Gabriel Garca Marquez, Parijs, download deze bijzondere powerpoint…

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87 RABO 0117 7238 00
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status