Harry’s focus op Israel 512

Israel, 6 juni 2014

Beste lezer,

Het nieuws gedurende de afgelopen week concentreert zich op een door Abu Mazen samengestelde eenheidsregering. Dat geeft aan dat de Palestijnse Autoriteit tot een akkoord zou zijn gekomen met de Hamas. Dat betekent ook dat deze 2 stromingen als eenheid naar buiten zouden optreden. Israel heeft dus om vrede te sluiten te doen met een tegenstander die het Joodse land niet accepteert.
Bijna alle landen in de wereld steunen deze nieuwe regering. Dat is toch een reactie die te denken geeft. De PLO heeft onder meer als eis dat de grenzen worden bepaald volgens de lijn van juni 1967.

Mijn conclusie: dan gaan wij leven in een Joods land dat omringd wordt door “vredespartners” die als hoofdstad Oost-Jeruzalem eisen, en dan gaan de inwoners van Israel in een gebied wonen dat ook wat veiligheid betreft amper te verdedigen is.
Mijn vraag aan de wereld is dan ook, of de wereld zich niet afvraagt waarom Joden na 2000 jaar zich hebben gevestigd in het M-O, omringd door moslims, wiens leiders het Joodse land van de kaart willen vegen. Eveneens verwijs ik naar onze religie en het gebied dat door de Lieve Heer aan Abraham is toegezegd.

Mag ik onderstrepen het duidelijke resultaat van de oorlogen in 1948, 1956, 1967 en 1973.
Het antisemitisme is de laatste jaren gegroeid. Het grote verschil met de jaren 1930/40 is toch duidelijk. Wij hebben nu weer ons eigen land. Een Joods land dat zich tot op heden goed heeft kunnen en mogen beveiligen. Joden in de Diaspora lezen toch ook de Torah en deze groep die evenals wij in het Joodse land woont, moet toch, praktisch gesproken, voorkomen dat er niet nogmaals een Holocaust zal komen. Wij leven in een Joods en democratisch land en het is onvoorstelbaar dat zelfs landen waarmee Israel de allerbeste relaties heeft, een beslissing hebben genomen, welke nimmer tot een vredig Midden-Oosten kan leiden.

1. Bibi, de bouw en Amerika
Een deel van de bouw in Judea en Samaria is onder druk van Amerika door Bibi gestopt en uitgesteld. Een negatieve zaak omdat het betekent dat vnl. jongeren zich niet in dit gebied kunnen vestigen. De Ariel Universiteit voelt dat, en bepaalde scholen zouden moeten worden gesloten.
Inmiddels heeft het Ministerie van Woningbouw wel vergunningen uitgereikt om 1500 huizen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem te bouwen. Dit mag gezien worden als een reactie op de inmiddels samengestelde Palestijnse eenheidsregering. Men gaat bouwen in Ariel, Modi’in, Beitar Illit, Maaleh Adumim.
De reactie van Amerika en de EU: we zijn teleurgesteld. Deze beslissing belemmert vredesonderhandelingen.

2. Egypte, Syrië, Libanon
Abdel Fattah el Sissi wordt de nieuwe president. Dat is een klap voor de Hezbollah. De situatie in Syrië geeft ook aan dat de bevolking genoeg heeft van de opstand en de Jihadisten. Men heeft op alle gebied te veel verloren.
Het aantal Syriërs dat nu in Libanon leeft is 1 miljoen. Volgens bepaalde schattingen: 1.5 miljoen.
Eigenlijk is het een gevecht geworden tussen de Shji’iten en de Sunni’s, en verder steunt de Hezbollah Assad en Iran de Hezbollah.
De Libanese president Suleiman trekt zich terug. Hij heeft lang genoeg de functie bekleed. Er is nog geen opvolger. Dat wordt denkelijk een christen.
De Hezbollah heeft in Syrië ongeveer 500 man verloren en 1000 gewonden. Er zijn ongeveer 5000 Hezbollah militanten.
Assad geeft steeds de ontvangen wapens uit Rusland aan de Hezbollah. Hij heeft geen invloed op de Shi’iten die zich vnl. in het noorden verzetten tegen Israel.
Iran steunt Assad en heeft dat ook gedaan bij de verkiezingen in het door Assad beheerde gebied.
De moslimrebellen hebben op 31/5 weer explosieven geplaatst en ongeveer 20 Syrische militairen in Aleppo gedood.

3. De Hamas
De Hamas betaalt honderden jonge Arabische Israeli’s om Joden te verhinderen de Tempelberg te bezoeken. Zij studeren islamtheologie en ontvangen per maand ongeveer 1.000 euro.
De Hamas werkt met de” Islamic Movement”. Een Israelische organisatie, die de islam promoot onder de in Israel wonende Arabieren.

4. President Obama
Op 29/5 stuurt Obama een brief aan Abu Mazen. Hij bevestigt zijn verplichting om mee te werken aan de oprichting van de staat Palestina, in vrede levend naast Israel. Hij bevestigt de prettige ontmoeting in de maand maart in het Witte Huis.
“Ik ondersteun onze betrokkenheid om een onafhankelijk en levensvatbaar Palestina te realiseren.”

5. Abu Mazen
Op 28/5 ontmoet Abu Mazen 200 Israelische vredesactivisten.Hij zegt hen dat de samenwerking met Israel heilig is. Dit zelfs na de vorming van een eenheidsregering met de Hamas.
Op 30/5 zegt Muhammad Razah, een officiële vertegenwoordiger van de Hamas dat het verzet tegen Israel samen met de Hezbollah doorgaat.

6. De IRGC
Het Iraanse “Islamic Revolution Guards Corps” heeft een geheim luchtmacht verdediging-systeem van raketten en mortieren gebouwd. Dit werd op 31/5 door brigadier generaal Salami medegedeeld. Deze bescherming is beter dan van de Russische S-300, die zulk een wapen aan Iran zou hebben geleverd. Maar dat is nooit gebeurd. Salami, de plv. commandant van de IRGC zegt tijdens de Vrijdagochtendmis dat het alle belangrijke punten in de wereld kan bereiken en de vijandelijke luchtmacht op elke hoogte.

7. De PLO
In Ramallah is de uit 17 leden bestaande eenheidsregering geïnstalleerd. Dit als resultaat van de in april gemaakte verzoeningsovereenkomst. Haar eerste functie is o.a. het uitschrijven van verkiezingen. Hiermee is de 7 jaar durende vete tussen beide groepen voorbij. Volgens Haniyeh een historische dag, die ook het Palestijnse volk beschermt. Abu Mazen zegt een 2-staten oplossing volgens de 1967-grenzen te zullen realiseren.
Hamdallah is premier en Maliki minister van BuZa.
Duidelijk is dat de mortieren, raketten en andere wapens in Gaza blijven. Dit ondanks de belofte van Abu Mazen.
Het Israelische veiligheidskabinet beslist unaniem:
* Niet onderhandelen. Hamas is een terreurorganisatie.
* Premier Bibi heeft het recht de PA sancties op te leggen.
* De PA is verantwoordelijk voor acties tegen Jeruzalem, Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza.
* Bibi zegt dat Abu Mazen ja zegt tegen terreur en nee tegen vrede.
* Hamas is verantwoordelijk voor duizenden afgevuurde raketten op Israel.
De EU en Amerika geven de nieuwe regering een kans en gaan door met het overboeken van donaties. De nieuwe regering blijft onder leiding van Abu Mazen. De bedragen, gegeven aan de PA, worden nu doorgeboekt aan de moordenaars van Joden. Hoe meer doden hoe hoger de maandelijkse beloning. Een “salaris” wordt ook aan de 4000 vrijgelaten gevangenen uitgekeerd. Het totaal bedrag in 2014 is ongeveer $ 100 miljoen. Dat was in 2013 75 miljoen.

8. Samenwerking met de PLO
Amerika werkt nu ook samen met de nieuwe regering. Dit ondanks het gegeven dat de Hamas een deel is van de hereniging.
De EU heeft wel als conditie om vrede te sluiten met Israel. Een 2-statenoplossing.
De VN eveneens. Maar de PA en Gaza moeten dan één land worden.
China is tevreden over de verzoening. Daardoor ook met Israel. Het heeft een goede zakelijke relatie met de PA. Maar ook met Israel en dat vooral op militair gebied.
Men is tevreden over de toespraak van Abu Mazen dat er gestreefd wordt naar een 2-staten-oplossing met de 1967-grenzen.
Bibi herhaalt op 3/6 zijn waarschuwing. Men maakt een grote fout. De eenheidsregering toont aan dat het geen vrede wil en terrorisme activeert.
Op 5/6 heeft Hamdallah de vertegenwoordigers van de EU, de Arabische landen, Amerika, Afrika, in Ramallah informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen. Eveneens aan hen gevraagd druk op Israel uit te oefenen, opdat er in Oost-Jeruzalem ook kan worden gestemd. Ook Tony Blair was aanwezig namens het Kwartet en steunt de nieuwe regering.

9. India
De nieuwe premier van India Narendra Modi belooft een nieuwe richting uit te gaan. Een nog betere relatie met Israel wat betreft defensie en economie. Dit is gezien de negatieve houding van de EU bijzonder positief, en goed als compensatie voor Israel. Modi had al een goede zakelijke band met het Joodse land. Beide landen hebben duidelijke overeenkomsten. Hinduisme en Judaisme behoren tot de oudste culturen. Ook op het gebied van religie en een aantal wetten op gebied van voedsel. De minister van BuZa Sushma Shara is eveneens pro-Israel. Hij was tussen 2006 en 2009 voorzitter van de India-Israel parlementaire vriendschapsgroep.

10. John Kerry en Dan Shapiro
Op 4/6 zegt de Amerikaanse minister van BuZa in Beirut dat Amerika de nieuwe regering van Palestina niet erkent. Dat zou betekenen dat we de Palestijnse staat erkennen.
Wel werken we met de regering en we zullen haar dagelijks bestuderen, opdat het niet de lijn overschrijdt. Bibi heeft het hier ook moeilijk mee.
De Amerikaanse ambassadeur in Israel zegt dat Amerika niet werkt met de Hamas. Ook niet als het aan de eenheidsregering verbonden is. Wel met technocraten. Maar diverse vorige ministers zitten echter in het nieuwe kabinet.

11. Tapuach kruispunt in Samaria
Op 2/6 schiet een Palestijns Arabische terrorist op IDF-soldaten. De Arabier was 31 jaar oud en werd door het IDF gedood. Dit was de 2e aanslag in een week. Een Israelische militair werd licht gewond. Dit gebeurde 3 dagen na de gevangenneming van een Arabische terrorist die in de hitte een jack droeg. Hij werd gecontroleerd en bleek een band met explosieven bij zich te hebben. En dit alles na de samenstelling van de eenheidsregering. De PA controleert dus niets.

12. Arabieren in Amerika
Een onderzoek op 3/6 wijst uit dat Arabieren niet geloven dat Amerika belangstelling heeft voor een Palestijnse staat, en ook niet om Syrië militair te steunen, of de interim leiders te steunen. Ditzelfde is het geval in Jordanië. 95% gelooft niet in Amerikaanse steun voor een onafhankelijk Palestina. In Marokko en Libanon meent 70% dat Amerika Syrië met rust moet laten en geen wapens leveren aan de oppositie.

13. Isaac Herzog
De oppositieleider van de Arbeiderspartij vindt het beschamend dat Amerika en de EU de nieuwe PLO-partij erkennen. Volgens hem hebben Bibi en Lieberman een en ander onderschat.
De regering moet nu wel met een plan komen om te voorkomen dat Israel binationaal wordt met een Joodse minderheid.
Noot: Ik heb net ten dele gekeken naar de herdenking van D-Day 70 jaar geleden. Geluisterd o.a. naar de toespraak van president Hollande. Dan denk ik toch terug aan de veroorzaakte ellende voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog en vraag me weer af: kunnen we niet als normale mensen samenleven. Kunnen we geen respect opbrengen voor de medemens en kunnen we geen maatregelen nemen, die armoede, terrorisme, disrespect voor een andersdenkende
aanpakken?

14. Franklin Graham
De zoon van de christelijke evangelist Billy Graham roept christenen op Israel te steunen. Dit op morele en christelijke gronden. Sprekend op een solidariteitsbijeenkomst op de Israelische ambassade in Washington zegt hij dat de bijbel duidelijk aangeeft dat het huidige Israel een belangrijk gegeven is voor christenen. “Ik steun Israel niet omdat ik een Jood steun, maar wel om datgene wat de bijbel zegt over Israel en haar toekomst.”

15. Israel kort
++ Tijdens het Joodse Wekenfeest / Sjavoeot herdenken we dat Mozes op de berg Sinaï de Torah ontving. Dat waren de 5 boeken van Mozes en de mondelinge leer, de Mishnah. Die waren bestemd voor het hele volk. Ook de Halacha en de wetten hoe te leven. G-d is niet alleen in de synagoge maar ook in de keuken.
++ Op 1/6 wordt een raket uit Gaza op Zuid-Israel afgeschoten. Sinds die datum meer dan 100 projectielen.
++ De doorsnee Gazanfamilie heeft een goed leven. Mede door de opbrengsten van het smokkelen. Er zijn een groot aantal winkels, ontspanningsmogelijkheden, goede hotels met zwembaden en een prachtig strand.
++ Hamas heeft 15.000 militanten en de Jihad met een gevechtsgroep van ongeveer 5.000 man. Iran steunt financieel en heeft de training in handen.
++ Israel heeft besloten de VIP kaarten van Palestijnse officials in te trekken. Niet voor Abu Mazen. Daardoor kunnen zij niet meer via Israel van Ramallah naar Gaza reizen.
Eveneens gestopt met belastingontvangsten aan de PA te overhandigen. Dat is ongeveer $ 100 miljoen per maand. Dat is 1/3 van het bedrag dat de PA van Israel ontvangt.
++ 110.000 studenten uit Saoedi Arabië studeren in Amerika. Dat betekent voor de Amerikaanse economie een bijdrage van $ 3.2 miljard.
++ Yasmin Chayach is de eerste christelijke vrouw, die in het IDF officier is geworden. Steeds meer christenen melden zich voor het leger.
++ Een onderzoek van de universiteit in Haifa geeft aan dat steeds meer Israelische Arabieren Israel accepteren als democratie en als Joods land. 64% vindt dat Israel een goede plaats is om te wonen.
++ 34 zakenlieden uit Hongkong bezoeken Israel. De groep van ondernemers en investeerders zijn onder de indruk van Israel.
++ De Australische regering spreekt niet meer over “bezet Oost-Jeruzalem”. Dit is bepaald door het gerechtshof op verzoek van de minister van BuZa. Australië steunt wel een vredelievende overeenkomst tussen Israel en de Palestijnen.

Stichting Lechaim
Gewoontegetrouw verwijs ik naar het werk van stichting Lechaim.
U kunt op onze website www.stichtinglechaim.nl alle informatie vinden, die u een indruk geeft waarom wij diverse projecten financieel steunen.
Ondanks de overvloed aan gesprekken over een mogelijke vredesovereenkomst met de PA en de Hamas worden raketten afgeschoten en aanslagen gepleegd. Dat heeft als consequentie: meer traumapatiënten en gehandicapte slachtoffers.
Mede namens het bestuur vraag ik u om ons financieel te steunen opdat wij onze menselijke plicht kunnen doen en de medemens helpen.

Ik wens u allen prettige Pinksterdagen toe en een prettig weekend.
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status