Harry’s focus op Israel 513

Israel, 19 juni 2014

Beste lezer,

Deze keer is het een wat langer verhaal, omdat ik een flink deel aan de Herzeliya Conferentie heb besteed. De volgende punten (9 t/m 14) ontvangt u over enkele dagen.

De situatie in het Midden-Oosten, en eigenlijk in de hele wereld, wordt met de dag gecompliceerder. Als we zien dat bijna de hele wereld zich ook bezighoudt met de interne problemen van landen als Syrië, Irak, Iran, Libanon, Egypte dan moeten we ons afvragen wat daar de achtergrond van is.

Breng onze jongens terug…
Sinds vrijdag, nu precies 7 dagen geleden, overheerst de kaping van de 3 jongens in Israel het nieuws. En dat, in ieder geval op papier, Abu Mazen een duidelijk standpunt inneemt is een positief aspect, en dat dit de samenwerking met de Hamas beïnvloedt, is een bijzonder gegeven.

Ik vind het ook bijzonder dat miljoenen mensen op velerlei manier de wereldkampioenschappen voetbal beleven. Dat zou toch voor politieke en sportorganisatie leiders een duidelijk teken moeten zijn dat mensen, algemeen gesproken, een normaal en vredig leven willen leiden.
Geen eigen handelsbelang. Maar zoals bv. 3 jaar geleden de Syrische opposanten gevraagd hebben om vrede, democratie en en goed leven. Toen had de wereld hen moeten steunen. Dan zou de maatschappij er vandaag denkelijk beter uitzien. Brood voor vrede.

1. Oost-Jeruzalem
Hoewel dit gedeelte van Jeruzalem voor de PLO bij de onderhandelingen als bezet gebied een onderwerp is, is dit rechtens totaal onjuist. In de Torah staat: volgend jaar in Jeruzalem.
Oost-Jeruzalem werd door de Arabieren in 1948 bezet en in juni1967 weer aan eigen land toegevoegd. Dat velen in de wereld dit gebied en Judea en Samaria ook bezet vinden, is onsmakelijk. De staat Palestina heeft nooit bestaan. Het Joodse land al 3500 jaar.

2. Gazastrook
In Gaza wonen 1.8 miljoen “Palestijnen”. Er is gebrek aan voedsel, medicijnen, bouwmateriaal. Oorzaak: de Israelische blokkade en de tunnels, die door het IDF vernietigd zijn.
Hamas heeft sinds 2007 50.000 officials in dienst om het voormalige Gush Katif te regeren.
De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft 70.000, die niet allemaal werken.

3. Onze geschiedenis
Dit doet me denken aan de woorden van Harry Truman:
“De enige nieuwe geschiedenis is de geschedenis, die we hebben vergeten.
De VN heeft in november 1947 resolutie 181 aangenomen, met 33 tegen 12 stemmen. De staat Israel en een Palestijnse staat. In het Engelse mandaatgebied verklaarden in mei 1948 650.000 Joden de onafhankelijke staat Israel. Toen begon de strijd tegen de Arabieren welke gewonnen werd. Amerika en Rusland erkenden de staat en Israel werd in 1949 lid van de VN.
In 1950 erkend door Turkije (Moslim) en India(Hindu). In totaal 160 landen. Ondanks gebrek aan wapens werd de oorlog toch door Israel gewonnen. Er leefden toen 1.2 miljoen Arabieren en 600.000 Joden. Gedurende de periode 1948-1967 was Gaza in handen van Egypte; en de Westbank (Judea en Samaria) in handen van Jordanië.
De Arabieren hebben nooit getracht een eigen staat op te richten. Wel wilden ze samen met 5 Arabische landen in 1948 Israel vernietigen. De vluchtelingen hebben nooit een nationaliteit gekregen en leven vnl. in kampen. De Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen zijn in Israel opgevangen. Zij hebben werk, en leven als Israelische staatsburger.
De Arabische wereld heeft nooit iets gedaan voor de Palestijnen. Zij willen ook geen 23e staat.
Met Egypte is in 1979 vrede gesloten en met Jordanië in1994.
Vandaag wonen er in Israel 1.5 miljoen Arabieren. Zij gaan naar school en universiteit (12% van het totaal). Zij hebben een paspoort en werken overal. Hun inkomen is 50% hoger dan in de Arabische wereld en de gemiddelde leeftijd 80 jaar. Zij zitten in de Knesset, werken als rechter en hebben functies in het ministerie van BuZa.

4. De EU en de UNRWA
Op 4/6 beslist de EU om 245 miljoen euro over te boeken naar de UNRWA. Dat bedrag gaat dus nu naar de Eenheidspartij.
Tevens beslissen de EU, Amerika en de VN Israel te veroordelen wat betreft de bouw en het krijgt tevens de opdracht om weer te gaan onderhandelen.
Catherine Ashton is enthouisiast over de donatie, terwijl de EU-landen het financieel niet al te makkelijk hebben. De UNWRA moet blijvend gesteund worden. Daarmee wordt, aldus Ashton, een stabiel M-O gerealiseerd en dus vrede.

5. Syrië
Er zijn 2 miljoen Syrische vluchtelingen buiten Syrië, en 4 miljoen in eigen land. Er wordt niets gedaan om dit probleem op te lossen.
Als men echt de vluchtelingen zou helpen, dan praten we wel over 20% van de bevolking.

6. De paus, Peres en Abu Mazen
Op 8/6 werd in het Vaticaan gebeden voor vrede. Ook aanwezig de patriarch van Constantinopel, en dozijnen Joodse, christelijke, moslim en druzen geestelijke leiders. De paus zegt dat om vrede te maken er moed getoond moet worden.
Ja om te praten, nee om oorlog te voeren.
Ja voor dialoog, en nee voor geweld.
Ja voor onderhandelingen, nee voor vijandigheden.

7. Haniyeh
De premier van de Hamas zegt t.g.v. de opening van de zomerkampen dat wat hun beleid betreft er niets is veranderd. Wij blijven vechten voor de staat Palestina.
Diezelfde avond gaan de sirenes in Ashkelon af. Geen gewonden. Op 7/6 ook raketten in Shaar Hanegev.! eraket wel geland. 3 Palestijnen gearresteerd. De Hamas gaat lijken op de Hezbollah.

8. Jaarlijkse Herzeliya conferentie
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst voeren belangrijke politici, militairen en veiligheidsmensen het woord. Dit keer toch wel grote tegenstellingen op diverse gebieden. Hierbij een uittreksel;
* Dan Shapiro zegt dat Amerika zich niet actief opstelt in het MO.
* Chef-staf Benny Gantz stelt dat er in Syrië al 4 jaar een burgeroorlog is en dat is een bedreiging voor Israel. Rusland bewapent het Syrische leger. De rebellen vechten tegen Assad en er is geen oplossing tot een verzoening te vinden.
Assad wordt gesteund door Iran en Hezbollah; en de Jihad Moslim terreurbeweging is actief met de rebellen. De Hezbollah is in de regio sterker dan de andere landen.
* Meir Lapid roept Israel op de onderhandelingen met de PA te heropenen. Wij moeten een kaart maken en aangeven waar we de bouw bevriezen en waar niet.
* Bibi reageert en zegt dat iedereen weet dat we geen concessies doen zonder iets terug te krijgen. Zeker niet met een land dat ons wil vernietigen. Kijk naar Gush Katif. Ik handhaaf de nationale belangen.
Lapid is het ook niet eens met minister Bennett, de leider van Joods Tehuis, die zegt: gebied C annexeren.
De minister van economische zaken zegt dat we stap voor stap gebied C moeten annexeren. In Judea en Samaria wonen 400.000 Joden en 70.000 Arabieren. Wel met autonomie en bewegingsvrijheid. Deze Arabieren burgerschap aanbieden. Dan hebben we dus 1.77 miljoen Israelische Arabieren. We moeten realistisch zijn. Oslo is voorbij. Wij trachten al 21 jaar te onderhandelen. Lukt niet. We moeten creatief zijn en een beter resultaat creeren voor Israeli’s en Arabieren, levend in Judea en Samaria. Zij hebben hun parlement, hun scholen, hun verkiezingen. Wij kunnen hun leven verbeteren, hun transport, hun gezondheid. Daardoor is het mogelijk om samen een goed leven te leiden.
* Dani Dayan, ex Yesha Raad leider, meent dat het plan van John Kerry mislukt is. Evenals het 2-statenplan. Er is geen goed plan op tafel. We moeten werken aan de rechten van het individu, Israeli en Arabier. Een goede samenwerking en daardoor een goede verbeterde constructie. Niets politiek, we moeten af van de spanning. Weg met de veiligheidsmuur. Werk voor een ieder. Ook dus werk voor Arabieren in Israel. Dus ook vrijheid in de gebieden A en B. Dus in Hebron en Shechem. Ontwapen de PA-regering of maak een gezamenlijke civiele administratie. Gelijke normen en verbeter de vluchtelingenstatus.
Noot: Abu Mazen heeft Obama beloofd: Erkenning Israel, erkenning internationale regels en overeenkomsten. Stoppen met geweld en terrorisme.
* Amerika zegt: okay. Nu samenwerken met de Eenheidsregering zonder Hamas. Maar er zijn toch 3 Hamasministers in de nieuwe regering en Hamas heeft wel haar eisen gesteld.
* Moshe Ya’alon, de minister van Financien, zegt tijdens de conferentie dat “land voor vrede” geen vrede brengt. Het probleem is de erkenning van Israel om te mogen bestaan. De onderhandelingen hebben steeds geen resultaat geboekt. Dat ging dus steeds om het recht op terugkeer en het stoppen van alle mogelijke eisen van de Palestijnen na de onderhandelingen. De Hamas zal nooit Israel erkennen en voldoen aan de eisen van de Knesset. De PA gaat Gaza niet controleren. Maar omgekeerd. De wereld-Jihad bedreigt Israel en Jordanië. Kijk ook naar Brussel en Parijs. Israel kan wel met de Sunni’s werken. Syrië heeft nog steeds chemische wapens. Iran blijft een gevaar. Kijk naar Syrië, Irak en Bahrein. Ook steunt het de Jihad in Gaza en de Hezbollah in Libanon.
* Avigdor Lieberman heeft kritiek op een aantal ministers, die tijdens de Herzeliya conferentie andere meningen verkondigden.
De minister van Economische Zaken Naftali Bennett wil delen van de Westbank annexeren.
De minister van Binnenlandse Zaken Gideon Sa’arwil de stus quo
handhaven
De minister van Financien, Yair Lapid wil een bouwstop en weer onderhandelen. De minister van Justitie Tsipi Livni wil hetzelfde als Lapid.
Bibi wil wel 2 staten, maar heeft nog geen concrete mening over de nederzttingen. Zie zijn uitspraken.
* Samuel Berger, voormalig Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur, zegt dat zo lang de Hamas een bewapende terreurorganisatie is, het niet mee zou mogen doen aan de eenheidsregering en de verkiezingen. Het wil immers Israel vernietigen. Dit moeten we ook doorgeven aan de EU en de Arabische landen. Hamas mag ook niet integreren in het Palestijnse leger.
Israel heeft 3 mogelijkheden:
1. Hamas vernietigen in Gaza, en dit door de IDF.
2. Hamas blijven omsingelen.
3. Hamas onder de paraplu met 1 autoriteit en 1 geweer.
Een 2-statenoplossing is een langetermijnstrategie voor Israel en Amerika. Wel beslissingen nemen die passen in het einddoel. Een oplossing alleen na een geweldadige crisis. Ik, Samuel Berger, heb een groot vertrouwen in de voortdurende kwaliteitsband Israel-Amerika.

9… (wordt vervolgd)

15. Israel kort
++ Een Iraanse official stelt dat het Diego Garzia eiland met haar mortieren bereikbaar is. Dus een reikwijdte van 5000 km. Amerika heeft een militaire basis op dit eiland in de Indische Oceaan.
++ Met medewerking van de VN Wereld Gezondheids Organisatie heeft een Israelisch bedrijf een kinderrolstoel ontwikkeld.
++ Ondanks de droogste winter in haar geschiedenis had Israel geen gebrek aan water. Reden: ontzoutingsbedrijven en recycling water.
++ De staat Massachousets heeft een hechte relatie met Israel. 120 zakenlieden bezoeken het land en betere relaties worden uitgewerkt. Meer dan 200 bedrijven zijn er gevestigd.
Omzet $ 6 miljard .Totaal 6600 banen. Vnl. technische sector.
++ De gemiddelde koe produceert in Israel 11.780 liter per jaar. Hoogste productie in de wereld.

Stichting Lechaim
Denkt u ook aan het werk van stichting Lechaim.
U kunt op onze website www.stichtinglechaim.nl alle informatie vinden voor een goede indruk van onze projecten.

Ik wens u allen prettige dagen toe.
Shalom
Harry

Stichting LeChaim
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
Rabo 11.77.23.800
Bank Identificatie Code (BIC): RABONL2U
IBANNUMMER: NL87RABO0117723800
* Stichting Lechaim heeft de ANBI status